Azərbaycan atalar sözləri/A

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to search
Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
B
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


 • Abad məclis aşığından bəllidir.
 • Abad kənd tüstüsündən bəlli olar.
 • Abadan kənd tüstüsündən bəlli olar.
 • Abbas Abbasdan, Abbas da kor Abbasdan.
 • Abbasını bəyənməyən beş şahı çıxardar.
 • Abdaldan paşa olmaz, taxtadan maşa.
 • Abdal at mindi, özünü bəy sandı.
 • Abdal düyündən, uşaq oyundan usanmaz.
 • Abdal nə bilir ki, heyva kaldır?
 • Abdal oynayanda qar yağar.
 • Abır harda, çörək orda.
 • Abır-həya olan yerdəbərəkət də olar.
 • Abır istəsən çox demə, sağlıq istəsən çox yemə.
 • Abırlı abrından qorxar, abırsız nədən qorxar?!
 • Abırsızdan abrını saxla.
 • Ac acı aldı, acdan ləlöyün törədi.
 • Ac acı dalayar, tox toxu yalayar.
 • Ac adam özünü oda vurar.
 • Ac adamı qurd yeməz.
 • Ac ayı oynamaz.
 • Ac deyər doymaram, tox deyər acmaram.
 • Ac doğrayar, tox yeyər.
 • Ac donuz darıdan çıxmaz.
 • Ac elə bilər hamı acdır, tox elə bilər hamı toxdur.
 • Ac əlinə düşəni yeyər, tox ağzına gələni deyər.
 • Ac girdi içəriyə yemək istədi,tox dedi;əvvəla,salam
 • Ac hara, paxaç hara.
 • Ac it gəlmiş, tox itin dalın yalayar.
 • Ac qarına bir nəfər, nəğmə oxurmu məgər?!
 • Ac qatıq istəməz, yuxulu yastıq.
 • Ac qılınca çapar.
 • Ac qudurğan olar, çılpaq oynağan.
 • Ac qurd sürünün ortasına girər.
 • Ac nə yeməz? Tox nə deməz?
 • Ac saxla, yalavac saxla, yaxşı saxla.
 • Ac toyuq yuxusunda darı görər.
 • Ac - yanından qaç!
 • Aca doqquz yorğan bürüyüblər, genə yuxulaya bilməyib.
 • Aca nə halal, nə haram?!
 • Acam, quyruq acıyam, bağır-örkə acı deyiləm.
 • Acdan ummaq olmaz.
 • Acgöz, yalançı toruna düşər.
 • Acı dindirmə, toxu tərpətmə.
 • Acın andı and olmaz.
 • Acın gözü çörək təknəsində olar.
 • Acın imanı olmaz, toxun amanı, qanmazın dərmanı.
 • Acın qarnı doyar, gözü doymaz.
 • Acın qursağında çörək dayanmaz.
 • Acın zəhləsi sudan gedər.
 • Acından dəyirmana baxır, kibirliyindən şahid almır.
 • Acla əcəli gələn söyləşər.
 • Aclığında eldən yeyər, toxluğunda eldən deyər.
 • Aclıq adama oyun öyrədər.
 • Aclıq ayıya darayı oxudar.
 • Aclıq bir il gedər, minnət min il.
 • Aclıq sofiliyi pozar.
 • Aclıq yavanlıq istəməz, yuxu da yastıq.
 • Aclıqda darı çörəyi halvadan şirin olar.
 • Aclıqdan kimsə ölməz, ölən toxluqdan ölər.
 • Aclıqdan quduranı saxlamaq olar, toxluqdan quduranı saxlamaq olmaz.
 • Acı danışan şirin söz eşitməz.
 • Аcın nəyi vаr gicə vеrə.
 • Acını dadmayan şirini bilməz.
 • Acıq gələr göz qaralar, acıq gedər üz qaralar.
 • Acıq gələr üz saralar, acıq gedər üz qaralar.
 • Acıqla iş görən zərərin çəkər.
 • Acıqlı başda ağıl olmaz.
 • Acıqlı dilənçinin torbası boş qalar.
 • Acıqlı qalxan ziyanlı oturar.
 • Acıqnana dövlət yola getməz.
 • Açaram sandığı, tökərəm pambığı.
 • Açıq qaba it dəyər.
 • Açılmamış süfrənin bir eybi var, açılmışın min.
 • Ad adamı bəzəməz, adam adı bəzəyər.
 • Adam adamdı olmasa da pulu, eşşək eşşəkdi olmasa da çulu.
 • Adam adamın şeytanıdır.
 • Adam adıyla tanınar.
 • Adam ağzından söz, qazan altından köz.
 • Adam aşını-işini bilməlidir.
 • Adam hər düşməndən bir ağıl öyrənər.
 • Adam min acını udar bir şirinin xatirinə.
 • Adam olana bir söz yetər.
 • Adam olmayan başqalarını adam saymaz.
 • Adam öz-özünə eliyəni el yığıla eliyə bilməz.
 • Adam paltar ilə tanınmaz.
 • Adam sözdən, uşaq gözdən.
 • Adam var ki, adamların naxşıdı, adam var ki, eşşək ondan yaxşıdı.
 • Adam var ki, adamların naxşıdı, adam var ki, heyvan ondan yaxşıdı; adam var ki, dindirərsən can deyər, adam var ki, dindirməsən yaxşıdı.
 • Adam var gözdən qızar, adam var sözdən qızar.
 • Adam yanıla-yanıla öyrənir.
 • Adamı dindir, sonra qiymətini ver.
 • Adamı qılınc öldürməz, tənəli söz öldürər.
 • Adamı söz, kababı köz yandırar.
 • Adamı tanıyan qurd yesin.
 • Adamın adı çıxınca canı çıxsa yaxşıdır.
 • Adamın axır günü gərək xoş olsun.
 • Adamın ayağından çəkən çox olar.
 • Adamın başına nə gəlsə dilindəndir.
 • Adamın dəlisi daşa güc elər, öküzün dəlisi başa.
 • Adamın dinməzindən yaramaz koxa tikdilər.
 • Adamın düşməni - öz dili.
 • Adamın öz əli, öz kisəsi.
 • Adamın üzünə baxarlar, halın xəbər alarlar.
 • Adət qanun deyil, amma qanun qədər hökmü var.
 • Adilin qəzəbindən qorxmaq gərək, zalımın sükutundan.
 • Adı gözəl olanın özü də gözəl olar.
 • Adımı güvəc qoy, amma ocaq üstə qoyma.
 • Adımı sənə qoyum, səni yana-yana qoyum.
 • Adın nədir - Daşdəmir, yumşalısan, yumşalı.
 • Adın nədi – Rəşid, bir de, bir eşit. [1]
 • Axar çaya getsə, qurudar.
 • Axar suya dayanma, hər deyilənə inanma.
 • Axmaq adam oğurluq keçi ilə gəzməyə çıxar.
 • Axmaq axmağı tapar.
 • Axmaq baş bəlalı olar.
 • Axmaq da sükut edəndə ağıllı görünər.
 • Axtaran tapar, yoğuran yapar.
 • Ağ ağca qara gün üçündü.
 • Ağ atla cahil ağaya qulluq eləmə.
 • Ağ divara hansı rəng çəksən tutar.
 • Ağ evi görəndə qara evi yaddan çıxartma.
 • Ağ gün adamı ağardar, qara gün qaraldar.
 • Ağ itin həllaca zərəri var.
 • Ağ köpək, qara köpək, ikisi də köpəkdi
 • Ağ qoyun, qara qoyun keçid başında bəlli olar.
 • Ağ qoyunu görənlər içi dolu yağ sanar.
 • Ağ qoyunun qara quzusu da olar.
 • Ağ parçaya ləkə tez düşər.
 • Ağa ağ deyiblər, qaraya qara.
 • Ağa dedi yatma,tənbəl dedi:Yaxşı,ondA];a dincəlim.
 • Ağa dediyin nədir, bəyənmədiyin nədir?
 • Ağa gətirər navala, xanım tökər çuvala.
 • Ağa ilə bostan əkənin tağı çiynində bitər.
 • Ağa ilə xanım savaşdı, arada nökərin canı çıxdı.
 • Ağası güclü olan qul asi olar.
 • Ağac bar verdikcə başını aşağı əyər.
 • Ağıllı bir dəfə aldanar.
 • Ağıllı düşməndən qorxma, ağılsız dostdan qorx.
 • Ağıllı fikir edincə, dəli Kürdən keçər.
 • Ağıllı fikirləşincə, dəlinin oğlu bazara gedər.
 • Ağıllı işinə baxar, axmaq dişinə.
 • Ağıllı kişi qışın qeydinə yayda qalar.
 • Ağıllı qəm yeyər, ağılsız qamçı.
 • Ağıllı qonşun yoxdursa, kitabla söhbət et.
 • Ağıllı olub dərd çəkincə, dəli ol dərdini çəksinlər.
 • Ağıllı yoxsul axmaq varlıdan yaxşıdır.
 • Ağılsız baş əlindən ayaq nələr çəkər...[2]
 • Ağır günün daşı ağır olar.
 • Ağlı olan, qışın qeydinə yayda qalar.
 • Ağzına bax tikə kəs.
 • Alça mənim, gilas mənim, tut mənim, gavalıda da gözüm var.
 • Alət işlər, əl öyünər, Qılınc işlər, qol öyünər.
 • Аlın təri ucаldаr əri.
 • Allah bir yandan bağlasa, bir yandan açar.
 • Allah verəndə yox yerdən verər.
 • Allah verməyəndə, bəndə neyləsin?
 • Alma ağacından alma düşər, armud ağacından - armud.
 • Alma öz ağacından uzaq düşməz.
 • Almanı göyə at, yerə gəlincə, ya nəsib!
 • Almanı soy ye, armudu say ye.
 • Analı qızın işi görünər, anasız qızın dişi.
 • Ananın ərköyün oğlu hambal olar.
 • Anlayan düşmən anlamaz dostdan yaxşıdır.
 • Araba qoş, çarxa dur, Mərd igidə arxa dur.
 • Araq adamı ardan da qoyar, yardan da.
 • Arif olan buluddan da nəm çəkər.
 • Arifə bir işarə.
 • Arifə bir işarə, qanmaza min toppuz
 • Arı yuvasına çöp uzatmazlar.
 • Arıq hara, qoruq hara.
 • Artıq tamah baş yarar.
 • Arpa əkən buğda biçməz.
 • Аrpа olsun, büğdа olsun - təhnə dolu olsun.
 • Arpa unun yoxdusa, dadlı dilin də yoxdur?!
 • Arpa verilməyən at qamçı gücü ilə yeriməz.
 • Arpa yemiş at mənzil kəsər.
 • Arpadan, buğdadan əlim üzüldü, ümidim sənə qaldı darı xırmanı.
 • Arpaya qatsan at yeməz, sümüyə qatsan it yeməz.
 • Arsız kişidən arsız arvad yaxşıdır.
 • Arsız nədən arlanar?!
 • Arsızın üzünə tüpürüblər, "yağış yağır" demiş.
 • Arşın gətir, bez apar, çuval gətir, qоz apar.
 • Arşın olmayan yerdə çərək də ölçüdür.
 • Artıq aş - ya qarın ağrıdar, ya baş.
 • Artıq mal - gözmü çıxarır?!
 • Artıq tamah daş yarar, daş qayıdar baş yarar.
 • Artıq tikə baş yarar.
 • Arvad evinə girənin qapısı alçaq olar.
 • Arvad iki olanda ev süpürülməmiş qalar.
 • Arvad ilə at igidin baxtına.
 • Arvad malı alçaq qapı kimidir, girəndə də başın dəyəcək, çıxanda da.
 • Arvad malı başa toxmaq kimi dəyər.
 • Arvad tutan yolun axırı yoxuşa qalxar.
 • Arvad üzlü kişidən, kişi üzlü arvaddan əlhəzər.
 • Arvad var ev yığar, arvad var ev yıxar.
 • Arvadı ahıl gözüylə, atı - cahil gözüylə.
 • Arvadı bəd olanın saqqalı tez ağarar.
 • Arvadın axır hiyləsi ağlamaqdır.
 • Arvadın biri - əla, ikisi - bəla.
 • Arvadın deyingəni kişini tez qocaldar.
 • Arvadın isməti, ərin izzəti.
 • Arvadsız ev, susuz dəyirman.
 • Arzu niyyətdən doğar.
 • Asılsan da, uca budaqdan asıl.
 • Aslan ağzından şikar alınmaz.
 • Aslan qocalanda başına çaqqallar toplaşar.
 • Aslan qocalanda siçan yuvasını gözləyər.
 • Aslan tülkü kölgəsində yatmaz.
 • Aslan yatağında tülkülər yatır.
 • Aslan yatışından da bəllidir.
 • Aslanın nə erkəyi, nə dişisi.
 • Asta gedən yorulmaz.
 • Asta vur, Rasta vur.
 • Аş vеrmişəm аşımı vеr, yаş vеrmişəm yаşımı vеr.
 • At almağa cahıl gedər, qız almağa ahıl.
 • At ayağı külək olar, ozan dili yüyrək.
 • At bəslənirkən, qız istənirkən.
 • At izi it izinə qarışmaz.
 • At minəndə vərəm olmaz.
 • At oğurlanandan sonra axur nəyə gərək.
 • At olmayan yerdə eşşək də atdır.
 • At ölər nalı qalar, İgid ölər namı qalar.
 • At ölüb, itlərin bayramıdır.
 • Ata, ana tərbiyə etməyəni həyat tərbiyə edər.
 • Atası turşu yemiş, balasının dişi qamaşmış.
 • Atasını tanımayan Allahını da tanımaz.
 • Atasının gözünü çıxardıb, adını qoyub Koroğlu.
 • Atı qamçı aparmaz, arpa aparar.
 • Avara qonaq ev yiyəsini də avara qoyar.
 • Ay qaynana,elə bil,gəlin olmamısan?!
 • Ayağı nərdivana bir-bir qoyarlar. [3]
 • Aydınlıq olmayınca kişinin mindiyi atmıdır, eşşəkmidir, bilinməz.
 • Az bilmək istəmirsənsə, çox oxu.
 • Az yeyənin azarı da az olar.
 • Az olsun, üz olsun.
 • Az olsun saz olsun.
 • Aza qane olmayan yoxa çatmaz.
 • Azğınla-pozğuna öyüd-nəsihət kar eləməz.

İstinadlar[redaktə]

 1. Atalar sözü. Azərbaycan fоlklоrunun ilkin nəşrləri sеriyası. Tərtib еdəni: Məmmədvəli Qəmərli. Bakı - “Səda” - 2003;
 2. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.15
 3. Marağayi Abbasqulu. Əmsali–Türkanə (Atalar sözləri və xalq məsəlləri). Bakı –“Yazıçı” - 1992