Azərbaycan atalar sözləri/T

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to search
 • Taxçadakı qarnında, boxçadakı əynində.
 • Taxt mənimdir, üstündə yatmıram, altında yatıram.
 • Tamahkar öz nəfsinin quludur.
 • Tamahkarı yalanşı aldadar.
 • Tamarzıdan al, öyrənmişə ver.
 • Tanrı ac istəyəni bəndə doyura bilməz.
 • Tanrı bir yandan bağlasa, bir yandan açar.
 • Tanrı dəvəyə qanad versəydi, yıxmadığı dam qalmazdı.
 • Tanrı verən dövləti bəndə ala bilməz.
 • Tanrıdan gəlməsə, bəndədən nə gələr?!
 • Tapan tapanın olsa, çöldə çoban bəy olardı.
 • Tarlada izi olmayanın süfrədə üzü olmaz.
 • Tat ata mindi, Tanrısını tanımadı.
 • Taylı tayın tapmasa, günü ah-vayla keçər.
 • Tazının topal olduğu dovşanın qulağına yetişib.
 • Tazının yiyəsi varsa, dovşanın da Allahı var.
 • Təəssüf,tənbəl yatıb.
 • Tək daşdan divar olmaz.
 • Tək əldən səs çıxmaz.
 • Tək gəzən dananı qurd yeyər.
 • Tək qoyundan sürü olmaz.
 • Təkə sürüyə böyük olmazdı, qoyunlar qoyun olsaydı.
 • Təkədən qoç olmaz.
 • Təklik Allaha yaraşır.
 • Tələsənin kündəsi küt gedər.
 • Tələsik işə şeytan qarışar.
 • Tələsirsən, yavaş get.
 • Tənbəl dağda qar gördü, yorğanına büründü.
 • Tənbəl deyər: ver yeyim, ört yatım, gözlə canım çıxmasın.
 • Tənbəl eşşək hoşu Allahdan istər.
 • Tənbələ dedilər: qapını ört, dedi: yel əsir, örtər.
 • Tənbəl günortayacan neyləyib ki, günortadan sonra neyləsin?!
 • Tənbələ həftənin hər günü cümədir.
 • Tənbələ iş buyur, o sənə ağıl öyrətsin.
 • Tənbələ iş buyur, o sənə nağıl danışsın.
 • Tənbəllik azar artırar, işləmək canı saf eylər.
 • Tərə yeyən də yaza çıxır, kərə yiyən də.
 • Tərəkəmə pendirində qurd görməz.
 • Tərəkəmə öz obasını Bağdaddan böyük bilər.
 • Tərlan yerin çalağan tutmaz.
 • Təzə ay doğanda köhnə ayı doğrayıb ulduz elərlər.
 • Təzə gəldi bazardan, köhnə düşdü nəzərdən.
 • Təzə kuzə suyu sərin saxlar.
 • Tikan əkən gül götürməz.
 • Tikan olub ayağa batınca, gül ol yaxaya sancıl.
 • Tikə qarın doyurmaz, məhəbbət artırar.
 • Tox it ac bəydən yaxşıdır.
 • Toxun acdan nə xəbəri?!
 • Topal eşşəklə karvana qoşulma.
 • Tora düşən səbr eləməsə, özünü ölümə verər.
 • Torpaq deyər: "Öldür məni, dirildim səni!".
 • torpaq deyər:-Sən mənə tər ver, mən sənə zər verim.
 • Toy da olsa toyuğun vayıdır, vay da olsa.
 • Toyuq yumurtasına görə qaqqıldar.
 • Toyuğun cəriməsi yumurtasıdır.
 • Toyuğun gözü küllükdədir.
 • Toyuğun uçuşu zibilliyə qədər olar.
 • Tövbəsini sındıran məlundur.
 • Tut ağacı əkən ipək dərər.
 • Tutulmamış oğru, xandan-bəydən doğru.
 • Tülək tərlan yerinə sar bağlamaq olmaz.
 • Tülkü tülkülüyünü bildirincə, dərisini boğazından çıxararlar.
 • Tülkü tülküyə, tülkü quyruğuna.
 • Tülkünün gedib-gələcəyi kürkçü dükanıdır.
 • Tülkünün meydanda nə işi var, dərisinə qiymət qoysunlar?!.
 • Tülkünün şahidi quyruğudur.
 • Türk söydükcə qızar, durduqca bezər.
 • Türkü at yıxar, tatı ət.
 • Türkün sonrakı ağlı.