Fin atalar sözləri

Vikisitat saytından
Keçid et: naviqasiya, axtar

A[redaktə]

 • Ac gözləri yaxşılıqla doydurmaq olmur, onda qalmış ki, qum tökəsən.
 • Aclıq ilində bir tikə çörək, bir külçə qızıldan artıqdır.
 • Aclıq qurd balasına da ulamağı öyrədər.
 • Aclıq mehriban ailəyə də narazılıq salar.
 • Acı sağlam ilkin çürümür.
 • Acın nə yuxusu gələr, nə gülməyi.
 • Acını dadmamış şirini başa düşmək olmaz.
 • Adam yanında adam ol, köpək yanında qurd.
 • Axırıncı verst hamısından uzaq olar.
 • Ağır-ağır yanan bərk yanar.
 • Analı uşağı öyrədirlər, yetim də yadında saxlayır.
 • And içmək eləməyə bərabərdir.
 • Arvadsız kişi damsız bina kimidir.
 • Asılı olan adamın qəzəbi baha oturmaz.
 • Ata torpağı ələk-vələk edir, oğul əkir, nəvə varlanır.
 • Ayını hamı tanıyır, amma ayı heç kəsi.

B[redaktə]

 • Balaca daş da yükü aşıra bilir.
 • Balıq balıqçıya tərəf can atar, quş - ovçuya tərəf.
 • Balıq güzəranını çay bilər, quş niyyətini külək.
 • Başaq yığmaqla varlı olmazsan, qonağı yedirtməklə - yoxsul.
 • Başlanmış işi görülmüş bil.
 • Bayramın ən fərəhli vaxtı bayram axşamıdır.
 • Bəla adamı ağıllandırar, amma varlandırmaz.
 • Bihörmət cavanlıqdan hörmətli qocalıq yaxşıdır.
 • Bir dəfə cavan olursan, iki dəfə uşaq.
 • Bir dəli yüz ağıllının cavab verəcəyindən artıq soruşa bilər.
 • Bir həftə səhv etməkdənsə, bir gün fikirləşmək yaxşıdır.
 • Birədən başlamış krala qədər hamısını kəndli yedizdirir.
 • Borcdan yox, aclıqdan ölürlər.
 • Borcun köhnəsi də həmişə təzədir.
 • Boş çubuq tüstüləməz.
 • Böyük tora balıq az-az düşər, ancaq düşəndə də böyüyü.
 • Buyuran yorulmaz.

D[redaktə]

 • Dəniz görür, meşə eşidir.
 • Dərd-qəm bilməyən ürək soyuq olar.
 • Dərd ürəyi tikə-tikə bölür.
 • Dil aldadar, göz düzünü deyər.
 • Dil ilə təkcə yalamırlar, iynələyirlər də.
 • dil sümüksüzdür, amma sümüyü də doğrayır.
 • Donuzla kral öz əcəli ilə ölmürlər.
 • Donuzlar da yuxu görür, ancaq gördükləeini danışa bilmir.
 • Dost dostuna deyir, o da bütün kəndə.
 • Dostluqdan hamar iz qalar.
 • Dözümü olmayandan borc istəmə.
 • Durna nə tapırsa, o saat da yeyir.
 • Dünya dava üstündə bərqərar olmayıb.

E[redaktə]

 • Eşq öldürmür, zarıncı edir.
 • Ev sahibi bir gözlə baxdığı yerə, qonaq iki gözlə baxır.
 • Evin sonbeşiyini həmişə uşaq bilirlər.

Ə[redaktə]

 • Əməklə acı taleyə də qalib gələrsən.

G[redaktə]

 • Gördün ki, aclıq gəlir - əyil və ək.
 • Güc əyir, güc də düzəldir.

H[redaktə]

 • Hirsli adam yuxuda da saqqalını əsdirər.

İ[redaktə]

 • İki bülbül bir budaqda oxumaz.
 • İlan ilandır. o da başını gizlədir.
 • İnsan ağılla yaşayar, fəndlə mübarizə aparar.
 • İsveçli nahara yağla başlayır, fin isə - duzlu balıqla.
 • İş adamı korlamır, adam işi korlayır.
 • İş güclüdən yox, can yandırandan qorxar.
 • İşləyən o adam deyil ki, iş axtarır; o adamdır ki, iş onu axtarır.

K[redaktə]

 • Kasıb üç dəfə də gəlsə, xəbər tutan olmur.
 • Kasıbın bir dayağı var - arvad.
 • Kim dərd çəkibsə, o çox bilir, kim dərd çəkdiribsə, o çox sınayıb.
 • Köpəyin ölümünə qurd həmişə sevinər.
 • Külək odu qızışdırar, şərab qəzəbi.

Q[redaktə]

 • Qabağa gedən axır ki, bir yerə yetişəcək.
 • Qanun gücsüz olan yerdə dərd qadirdir.
 • Qanun necə yozulursa, elə də olur.
 • Qartalın gücü caynağındadır.
 • Qırğı nahar elədiyi yerdə xırda quşlar üçün də nahar tapılar.
 • Qırğı öz ovunu caynaqları ilə yeyir.
 • Qırğının yuvasına yalın əl uzatmazlar.
 • Qısa dil ilə də adamı abırdan salmaq olar.
 • Qışın necəliyini yanvar göstərər.
 • Qızıl - qızıl deyil, çörək qızıldır.
 • Qoca güclü də olmasa, ağıllıdır.
 • Qocalıq da bəla kimi tək gəlmir.
 • Qonağın iki qayğısı var: gəlmək və getmək
 • Qonşun pis olsa, bütün qanunları bilərsən.
 • Qurd və ovçu hərəsi bir cür düşünür.
 • Qurdun yanında qoyun həmişə günahkardır.
 • Quşlar yuvanı qoşalaşıb tikirlər.

M[redaktə]

 • Min göllü ölkə Finlandiyadır.
 • Mismar - vurulduğu yeri dələr.

O[redaktə]

 • Oturan adamdan səadət də uzaq olar.

Ö[redaktə]

 • Ödənmiş borc unudular.

S[redaktə]

 • Sahili olmasaydı dəniz də axıb dağılardı.
 • Sakit adam hamıya üstün gələr.
 • Səfeh uzun-uzadı izah eylər, ağıllı götür-qoy edər.
 • Sən - ağa, mən - ağa, bəs kisəni kim götürəcək?
 • Sərxoşluqda elədiyinə, ayılanda cavab verərsən.
 • Siçan tutmayan pişiyi tərifləmə.
 • Soyuq nəzər uşaq ürəyinin o saat soyudur.

U[redaktə]

 • Ulayan qurd qoyun apara bilməz.
 • Uşaq suya can atar, qoca - oda.

V[redaktə]

 • Varlı bilmir ki, kasıbın dodaqları nə pıçıldayır.
 • Varlı borcunu pulla ödəyir, kasıb - öz dərisiylə.
 • varlı daha da varlanar, kasıb daha da kasıblayar.
 • Varlı olub biyabır olmaqdan, kasıb olub hörmətli olmaq yaxşıdır.
 • Vəd verməklə kasıblaşmırlar.

Y[redaktə]

 • Yaxşı xəbər uzaq gedər, yaman ondan da uzaq.
 • Yaxşı qonaq həmişə vaxtında gələr.
 • Yaxşının çoxlu adı, yamanın çoxlu adəti var.
 • Yamanın düz olmağındansa, yalan olmağı yaxşıdır.
 • Yoxsul varlandıqca ağıllanar, varlı kasıblaşdıqca sərsəmləyər.
 • Yol yoldaşının yeməyindən bilmək olar ki, əsli haradandır.

Z[redaktə]

 • Zarafat olar, amma kələk olmaz.

Mənbə[redaktə]

 • Dünya xalqlarının atalar sözləri. Bakı,2015