Məzmuna keç

Fin atalar sözləri

Finlandiya dünya xəritəsindəA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Ac gözləri yaxşılıqla doydurmaq olmur, onda qalmış ki, qum tökəsən.
 • Ac toyuq leyin ilk qurbanı olur.
 • Aclıq ilində bir tikə çörək, bir külçə qızıldan artıqdır.
 • Aclıq qurd balasına da ulamağı öyrədər.
 • Aclıq mehriban ailəyə də narazılıq salar.
 • Aclıq öyrədir və lopar balıqçılıq edir. (Lopar - siami, şimali Finlandiya əhalisi)
 • Acı sağlam ilkin çürümür.
 • Acın nə yuxusu gələr, nə gülməyi.
 • Acını dadmamış şirini başa düşmək olmaz.
 • Adam yanında adam ol, köpək yanında qurd.
 • Adamı təriflə, kəndi - yox.
 • Axırıncı verst hamısından uzaq olar.
 • Ağır-ağır yanan bərk yanar.
 • Ağır yük yolu uzadar.
 • Alabalıq, göl hələ buz altında olanda kürü tökür.
 • Analı uşağı öyrədirlər, yetim də yadında saxlayır.
 • And içmək eləməyə bərabərdir.
 • Arvadsız kişi damsız bina kimidir.
 • Asılı olan adamın qəzəbi baha oturmaz.
 • Ata torpağı ələk-vələk edir, oğul əkir, nəvə varlanır.
 • Ayını hamı tanıyır, amma ayı heç kəsi.
 • Az olar ki, qumarbazı öz atının üstündə qəbiristanlığa aparalar.

B[redaktə]

 • Balaca daş da yükü aşıra bilir.
 • Balıq balıqçıya tərəf can atar, quş - ovçuya tərəf.
 • Balıq güzəranını çay bilər, quş niyyətini külək.
 • Başaq yığmaqla varlı olmazsan, qonağı yedirtməklə - yoxsul.
 • Başlanmış işi görülmüş bil.
 • Bataqlıq şamı tayqa küknarıyla tay-tuş deyil.
 • Bayramın ən fərəhli vaxtı bayram axşamıdır.
 • Bəla adamı ağıllandırar, amma varlandırmaz.
 • Bihörmət cavanlıqdan hörmətli qocalıq yaxşıdır.
 • Bir dəfə cavan olursan, iki dəfə uşaq.
 • Bir dəli yüz ağıllının cavab verəcəyindən artıq soruşa bilər.
 • Bir həftə səhv etməkdənsə, bir gün fikirləşmək yaxşıdır.
 • Birədən başlamış krala qədər hamısını kəndli yedizdirir.
 • Borcdan yox, aclıqdan ölürlər.
 • Borcun köhnəsi də həmişə təzədir.
 • Boş çubuq tüstüləməz.
 • Boş mədənin borca etibarı olmaz.
 • Böyük tora balıq az-az düşər, ancaq düşəndə də böyüyü.
 • Buyuran yorulmaz.
 • Bütün kəndin cığırları Turkuya aparıb çıxarır. (Turku - 1912-ci ilə kimi Finlandiyanın qədim mərkəzi olan Abu şəhərinin fin dilindəki adıdır).

C[redaktə]

 • Cavan adam kasıb da olsa, şad olur, qoca adam varlı da olsa qəmgin olur.
 • Cavanlar yeməkdən sonra sağlam olur, qocalar - yuxudan sonra.
 • Cücü - axar sudan çox axmazda olar.

Ç[redaktə]

 • Çağrılmamış qonaq çəkinən olar.
 • Çalışanın cürbəcür bəxtəvərliyi olur, tənbəlin təkcə bədbəxtliyi.
 • Çirkinə güzgü fərəh verməz.
 • Çörəyi torpaqdan al, özgəsinin ağzından yox.

D[redaktə]

 • Daxma qoxusu yeddi nəsil dağılmaz.
 • Dağa dırmananda nə itirsən, qayıdan baş aşağıda gəzərsən.
 • Daşı istər söy, istər döy — yoldan çəkilməyəcək.
 • Dələ qışda sığınla bir rəngdə olar.
 • Dəniz görür, meşə eşidir.
 • Dəniz yolu düz olur, quru yolu — xoş.
 • Dərd-qəm bilməyən ürək soyuq olar.
 • Dərd ürəyi tikə-tikə bölür.
 • Dərin quyudan su qurtarmaz.
 • Dil aldadar, göz düzünü deyər.
 • Dil ilə təkcə yalamırlar, iynələyirlər də.
 • Dil sümüksüzdür, amma sümüyü də doğrayır.
 • Dilindəki bal, beynindəki zəhrimar.
 • Donuzla kral öz əcəli ilə ölmürlər.
 • Donuzlar da yuxu görür, ancaq gördükləeini danışa bilmir.
 • Dost dostuna deyir, o da bütün kəndə.
 • Dostluqdan hamar iz qalar.
 • Dözümü olmayandan borc istəmə.
 • Durna nə tapırsa, o saat da yeyir.
 • Dünya dava üstündə bərqərar olmayıb.

E[redaktə]

 • Elə ağac yoxdur ki, üstündə qarğa oturmasın.
 • Eşq öldürmür, zarıncı edir.
 • Ev sahibi bir gözlə baxdığı yerə, qonaq iki gözlə baxır.
 • Evin sonbeşiyini həmişə uşaq bilirlər.

Ə[redaktə]

 • Əcəl qapını döyməmiş gəlir.
 • Əkin əkənə - torpaq, avar çəkənə - su həmişə tapılar.
 • Əməklə acı taleyə də qalib gələrsən.

F[redaktə]

 • Finlandiyada şam çarlıq edir, küknar - knyazlıq.
 • Finlandiyada üç nəfər əlini ağdan qaraya vurmur: cındır alan, pastor və qubernator.

G[redaktə]

 • Gec əkəninkini şaxta vurar.
 • Gedən adama yol həmişə qısalır.
 • Gəldikləri indidir - kəndə ayama fikirləşir.
 • Gördün ki, aclıq gəlir - əyil və ək.
 • Götürən baxmır ki, yerdə nə qalır.
 • Gözəl qızı qorxaq ala bilməz.
 • Gözəllik baxanın gözündədir.
 • Gözəllik və yaxşılıq bir adama birdən verilməz.
 • Gözü - könlü tox aza da təşəkkür edər.
 • Güc əyir, güc də düzəldir.
 • Gülüş cavanladar, sevgi bəzəyər.
 • Günahkar adamlar dolama yollarla gedərlər.

H[redaktə]

 • Hamam finlinin dərmanıdır.
 • Hamıdan ağıllını bazara göndərərlər, hamıdan qocanı - dəyirmana.
 • Heç kim dəmirçi doğulmur.
 • Hər həqiqəti də demək olmaz.
 • Hər ölümün öz adı var.
 • Hər şalvar geyən kişi deyil.
 • Hər zarafatın yarısı həqiqətdir.
 • Hərə öz şorbasına duz atır.
 • Həyanı gizləyə bilməzsən.
 • Həyat qızıldan qiymətlidir.
 • Hirsli adam yuxuda da saqqalını əsdirər.
 • Hiyləgər dil xəncərdən qorxuludur.
 • Horra da özünü xörək hesab eləyir.

X[redaktə]

 • Xırda oğruya cəza verirlər, böyük oğrunun ayağına yıxılırlar.

İ[redaktə]

 • İki bülbül bir budaqda oxumaz.
 • İki köpək savaşanda sümüyü üçüncüsü aparar.
 • İlan ilandır. o da başını gizlədir.
 • İnsan ağılla yaşayar, fəndlə mübarizə aparar.
 • İnsan pivəni idarə edir, amma şərab insanı idarə edir.
 • İnsanın fikri-zikri torpaqdır.
 • İstəməyəndə göz də görmür.
 • İstəyirsən lap bir həftə fikirləş, ancaq aydın de.
 • İsveç zəngindir, amma Finlandiya doğmadır.
 • İsveçli nahara yağla başlayır, fin isə - duzlu balıqla.
 • İş adamı korlamır, adam işi korlayır.
 • İş güclüdən yox, can yandırandan qorxar.
 • İşləyən o adam deyil ki, iş axtarır; o adamdır ki, iş onu axtarır.
 • İz qalan yerdə ayaq axtarma.

K[redaktə]

 • Kasıb ortaya da keçsə, axırda olur.
 • Kasıb üç dəfə də gəlsə, xəbər tutan olmur.
 • Kasıba əl ver - əli istidir.
 • Kasıbın bir dayağı var - arvad.
 • Kasıblıq daxmaya girir - məhəbbət pəncərədən uçub gedir.
 • Keçini kələmə keşikçi qoymazlar
 • Kim dərd çəkibsə, o çox bilir, kim dərd çəkdiribsə, o çox sınayıb.
 • Kim ki, tez-tez borc alır, dilənçiləşir.
 • Kişinin saçı tökülür, qadının saçı ağarır.
 • Köməksiz olmaq, damsız olmaq kimidir.
 • Köməksiz olmaqdan, pulsuz olmaq yaxşıdır.
 • Köpəyin qisməti sümük gəmirmək, sığının qisməti qar üstündə qaçmaqdır.
 • Köpəyin ölümünə qurd həmişə sevinər.
 • Kralı körməkdən. kral haqqında eşitmək yaxşıdır.
 • Krallar dəyişir, ölkə viran qalır.
 • Külək odu qızışdırar, şərab qəzəbi.

Q[redaktə]

 • Qabağa gedən axır ki, bir yerə yetişəcək.
 • Qanın xıltı sudan çoxdur.
 • Qanun gücsüz olan yerdə dərd qadirdir.
 • Qanun necə yozulursa, elə də olur.
 • Qartalın gücü caynağındadır.
 • Qırğı nahar elədiyi yerdə xırda quşlar üçün də nahar tapılar.
 • Qırğı öz ovunu caynaqları ilə yeyir.
 • Qırğının yuvasına yalın əl uzatmazlar.
 • Qısa dil ilə də adamı abırdan salmaq olar.
 • Qışın necəliyini yanvar göstərər.
 • Qızıl - qızıl deyil, çörək qızıldır.
 • Qoca güclü də olmasa, ağıllıdır.
 • Qocalıq da bəla kimi tək gəlmir.
 • Qonağın iki qayğısı var: gəlmək və getmək
 • Qonşun pis olsa, bütün qanunları bilərsən.
 • Qurd və ovçu hərəsi bir cür düşünür.
 • Qurdun axşam yeməyi - qurdun ayaqlarında.
 • Qurdun yanında qoyun həmişə günahkardır.
 • Quş yayda oxuyur, balıq yazda kürü tökür.
 • Quşlar yuvanı qoşalaşıb tikirlər.

L[redaktə]

 • Leş olsa, qarğa tapılar.
 • Lütə it də hürmür.

M[redaktə]

 • Mahnı nə qədər qısa olsa, o qədər gözəl olar.
 • Meşədən gətirilən it dələyə hürməz.
 • Məhəbbət var - sərvət var.
 • Min göllü ölkə Finlandiyadır.
 • Mismar - vurulduğu yeri dələr.

N[redaktə]

 • Nəm torpaq da su çəkir.

O[redaktə]

 • O adama kömək elə ki, köməyi qiymətləndirir.
 • O adamın qarmağına balıq düşür ki, o, gözləyə bilir.
 • Od yaxşı nökərdir, pis - ağa.
 • Oğurluq çörəklə kökəlməzsən.
 • Oturan adamdan səadət də uzaq olar.

Ö[redaktə]

 • Ödənmiş borc unudular.
 • Ölüm gələndə soruşmaz ki, sən getmək, ya qalmaq istəyirsən.

P[redaktə]

 • Papla, günəş, çoban üçün, ancaq balıqçı üçün yox.
 • Payız şəfəqi isti, bahar şəfəqi soyuq olar.
 • Pis danışıqlar yaxşı adətləri korlayır.
 • Pis dosta məsləhət eləməkdənsə, özün - özünə məsləhət eləməyin yaxşıdır.
 • Pul yaxşıdır, ağıl ondan da yaxşıdır.
 • Puldan ötrü keşiş də oynayar.

S[redaktə]

 • Saçdan yuxarı qalxa bilməzsən.
 • Sahili olmasaydı dəniz də axıb dağılardı.
 • Sakit adam hamıya üstün gələr.
 • Sauna kasıblar üçün aptekdir.
 • Savaşanda kim qabaqlasa, o, üstün gələr.
 • Səfeh uzun-uzadı izah eylər, ağıllı götür-qoy edər.
 • Səhər şəfəqi dənizçinin həsrətidir.
 • Sən - ağa, mən - ağa, bəs kisəni kim götürəcək?
 • Sərxoşluqda elədiyinə, ayılanda cavab verərsən.
 • Siçan tutmayan pişiyi tərifləmə.
 • Siyənəyin duzdan qorxusu olmaz.
 • Soyuq ildə taxıl cücərər, yağışlı ildə ot.
 • Soyuq nəzər uşaq ürəyinin o saat soyudur.
 • Söhbət çatışmayan şeydən gedər.
 • Söz haçan oldu cavab tələb edir.
 • Suyun qədrini quyu quruyanda bilərlər.
 • Sülh qızının adı Sevinc olar.

Ş[redaktə]

 • Şeytanın görkəmi yox, adı qorxuludur.
 • Şərab başa çıxar, ağıl başdan.
 • Şərabla skripka nə qədər köhnə olsa, o qədər yaxşıdır.
 • Şimal küləyindən başqa heç nəyi müftə vermirlər.

T[redaktə]

 • Taxılın sıxlığı tarlanın genişliyindən vacıbdir.
 • Tez banlayan xoruzu ley birinci aparar.
 • Tez inanan tez aldanan olar.
 • Təkçə dil ilə çox da hörmətli olmazsan.
 • Təmiz vicdan yumşaq yastıqdır.
 • Tənbəllik yoxsulluğun anasıdır.
 • Torpaq hər cür qulluqdan güclüdür.
 • Torpaq öz payını həmişə götürür.
 • Torpaqda güclülər də çürüyür.
 • Toyuq da yeməyin dadına baxır - dodaqları sümükdən olsa da.
 • Turku şəhəri bir saata salınmayıb.

U[redaktə]

 • Ulayan qurd qoyun apara bilməz.
 • Uşaq suya can atar, qoca - oda.
 • Uzun yol uzağa aparar.
 • Uşaqla dəli düz danışar.

Ü[redaktə]

 • Ümid kasıbı yaşadır, qorxu isə zənginləri öldürür.

V[redaktə]

 • Varlı bilmir ki, kasıbın dodaqları nə pıçıldayır.
 • Varlı borcunu pulla ödəyir, kasıb - öz dərisiylə.
 • Varlı daha da varlanar, kasıb daha da kasıblayar.
 • Varlı olub biyabır olmaqdan, kasıb olub hörmətli olmaq yaxşıdır.
 • Vəd verməklə kasıblaşmırlar.

Y[redaktə]

 • Yaxşı xəbər uzaq gedər, yaman ondan da uzaq.
 • Yaxşı qonaq həmişə vaxtında gələr.
 • Yaxşı mahnı iki dəfə oxunar.
 • Yaxşının çoxlu adı, yamanın çoxlu adəti var.
 • Yalan - oğrunun silahıdır.
 • Yamandan qorxmaq üzürlüdür.
 • Yamanın düz olmağındansa, yalan olmağı yaxşıdır.
 • Yatana ilan da toxunmaz.
 • Yazda qonağı güclə saxlayırlar, payızda güclə yedirirlər.
 • Yeyən arıqlamaz, işə öyrənən yorulmaz.
 • Yoxsul varlandıqca ağıllanar, varlı kasıblaşdıqca sərsəmləyər.
 • Yol yeməyi yük olmur.
 • Yol yoldaşının yeməyindən bilmək olar ki, əsli haradandır.
 • Yüngül azarın dərmanı yeməkdir.

Z[redaktə]

 • Zaman - hamıdan yaşlı, fəza - hamıdan böyükdür.
 • Zarafat olar, amma kələk olmaz.
 • Zarafata həmişə yer tapılar.

Mənbə[redaktə]

 • Dünya xalqlarının atalar sözləri. Bakı,2015