Məzmuna keç

Assuri atalar sözləriA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Acını yeməyən şirinin qədrini bilməz.
 • Adamı tanımaq üçün onunla özü ağırlıqda duz yemək lazımdır.
 • Axmaq danışanda arif susur.
 • Axmaqlar olmasaydı. ağıllılara baxan olmazdı.
 • Ağac barı, insan yaxşılığı ilə qiymətlidir.
 • Ağacın barı nə qədər çox olsa, torpağa bir o qədər çox əyilər.
 • Ağıllı fikirləşincə, dəli vurdu çayı keçdi.
 • Ağrımayan başa dəsmal nə lazım.
 • Alim ər filosof kimi danışar, səfeh kimi yaşar.
 • Allah eşşəyi tanıyırmış ki, buynuz verməyib.
 • Allah onun ömründən kəsib ağlına calasın.
 • Allah uca dağlara baxır və onlara əbədi qar bağışlayır.
 • Alma alma yanına düşər.
 • Ancaq oğrudan soruşurlar ki: "bu şey səndə haradandır?".
 • Arvad qohumu süfrə başında, kişi qohumu tabut başında.
 • Assurilər uzun söhbətdən sonra hökmən qohum çıxırlar.
 • Ayağının altına baxan yıxılmaz.
 • Az çətinlikdən qaçan, çox çətinliyə tuş olar.
 • Balaca adam böyük yuxular görər.
 • Balaca daş böyük başı dağıdar.
 • Balıq başdan iylənər.
 • Baş olsun, papağı Bağdaddan gətirərlər.
 • Bayquş da elə bilir balası gözəldir.
 • Birinin qarnına vurdular: "Vay arxam" - dedi.
 • Biz olmayan cənnətdə istəyir lap ulaq anqırsın.
 • Böhtançı şeytanın dostudur.
 • Buğa yıxılanda bıçağı itiləyərlər.
 • Bütün quşların kəkliyi görməyə dözü yoxdur, kəkliklərin də bir-birini.
 • Çağırılmamış qonaq hörmət gözləməz.
 • Çıraq - dibinə işıq salmaz.
 • Çox istəyən azdan olar.
 • Daş - düşdüyü yerdə ağır olar.
 • Diri tülkü ölü şirdən qiymətlidir.
 • Dost sənə düşmən olub sonradan sənə dost görünmək istəyirsə, onu özünə düşmən bil.
 • Dostluq qanunsuz və qılıncsız hökm eləyir.
 • Dovşana "qaç", tazıya "tut" dedilər.
 • Düşməni əvvəlcə vur, sonra dostlaş.
 • Düz yerdə su sakit axır.
 • Elə it yoxdur ki, ölü şirdən qorxmasın.
 • Ər ilə arvad bir torpaqdan yoğrulub.
 • Əzrayıl axsaq ulaq kimidir - hər qapıda dayanır.
 • Əzrayıl gələndə hərə özünə ağlayar.
 • Əzrayıl gəlib ağanın canını almağa, o isə deyir: "Nökərim tövlədədir".
 • Gecə gətirdiyini qoy gündüz gətirsin - hamı da görsün.
 • Gəzəyən adam büdrəyər.
 • Gəzəyəni it qapar.
 • Gödək adam hündür qapıdan keçəndə başını əyər.
 • Gödək adamın ürəyindən gündə üç dəfə şahlıq keçər.
 • Güclü əli öp və qoy gözünün üstünə.
 • Gülüş gülüş gətirər, qəm də qəm.
 • Hər enişin bir yoxuşu var.
 • Hər şeyi ağuşa alarsan - hər şeydən olarsan.
 • Hərə öz evində şahdır.
 • Həyasızın üzünə tüpürdülər, dedi: "yaz yağışıdır".
 • Həyatı necə başlarsan, elə də gedər.
 • Xəncər yarası gedər, söz yarası - yox.
 • Xəsis acından ölər, varlı toxundan.
 • Xoruz zibili eşə-eşə özünü göstərər.
 • İki adam arasında sirr o zaman qalar ki, biri ölmüş ola.
 • İki nəfər deyirsə ki, "sərxoşsan" - yıxıl yat.
 • İlahi, bir əli o birisinə möhtac eləmə.
 • İlan düşmənlə bacarmayanda, özü özünü çalar.
 • İlan necə qıvrılsa da, yuvasına düz gedər.
 • İlanın yarpızdan zəhləsi gedər, yarpız da yuvasının ağzında bitər.
 • İnsan Allahın kölgəsidir, qul insanın kölgəsidir, padşah isə Allahın surətidir.
 • İşi zorla yox, ağılla görərlər.
 • İt - it əti yeməz.
 • İt nə qədər bərk qaçsa da, yenə ev yiyəsindən sonra gələcək.
 • İti ova güclə apararsan, bir xeyri dəyməz.
 • Kasıb acından ölər, varlı - qorxusundan.
 • kasıb qohumun üzü gülər olmaz.
 • Keçinin qoturu suyu bulağın gözündən içər.
 • Keçinin ölümü çatanda, çobanın çomağına sürtünər.
 • Kim eşşək olar, biz də onun palanı.
 • Kor Allaha necə baxırsa, allah da kora elə baxır.
 • Kor ölənə kimi elə bilirgözləri acılacaq.
 • Köhnə qar ancaq uca dağlarda qalar.
 • Külək əkən, tufan dərər.
 • Qabaqda oturma ki, arxaya keçirməsinlər.
 • Qan suya dönməz.
 • Qaşların çatdı - dostlarını dağıtdı.
 • Qazan dedi: "Dibim qızıldır", çömçə dedi: "indicə ordan gəlirəm".
 • Qazanın başında iki aşpaz duranda xörək yanar.
 • Qeyrəti itə atdılar, yemədi.
 • Qəssab duranda onun yerini it tutar.
 • Qohum qohumun ətini də yesə, sümüyünü yeməz.
 • Qonşuya quyu qazan özü düşər.
 • Qurbağanın gözünə tüpürdülər, o isə dedi: "Mənim yerim su içidir".
 • Qurd çovğunu sevər.
 • Qurd dəyməyən ağac min il yaşar.
 • Qurd qocalanda itlərə gülünc olar.
 • Qurdun balası qurd olacaq - insan əlində böyüsə də.
 • Lax yumurta batmaz.
 • Mal yiyəsinə oxşar.
 • Malın pisi sahibinə qayıdar.
 • Meşə çaqqalsız, səhra quzğunsuz olmaz.
 • Mədəsi tox yatan qarışıq yuxular görər.
 • Məhəbbət birdir, amma iki ürəkdə yaşayır.
 • Məhəbbət birdir, iki ürəyi fəth edir.
 • Məhəbbət qocadır, cavan kimi danışır.
 • Məzəli adam mızı adamı xoşlamaz.
 • Müdrik adam biliyinə görə tanınar, nəslinə görə yox.
 • O hələ ayağı ilə qapı açmayıb.
 • Oğru ev yiyəsi ilə dilbir olsa, buğanı pəncərədən aparar.
 • Onda doğru deyir ki, yalan daha qurtarmış olur.
 • Onu kənddən qovurlar, o isə: "Mənim şeylərimi kəndxudanın evinə daşıyın" - deyir.
 • Ölüm tüstüdür, iynə ulduzuysa yerdən də keçər.
 • Rahat olmaq istəyirsənsə, nə borc al, nə borc ver.
 • Sən düzünü de, sonra istəyirlap göylər uçulsun.
 • Sirkə tünd olsa qabını çatladar.
 • Su bütün dəyirmanı aparıb, sən də soruşursan: "navalça hanı?".
 • Tayfada bir müdrik min varlıdan artıqdır.
 • Tənbəl gün batanda başlar işə.
 • Tənbəlin mədəsi tox olmaz.
 • Tənbəllik yoxsulluğun anasıdır.
 • Toyuq küllükdə nə qədər çox eşələnsə, başına bir o qədər çox kül töküləcək.
 • Tülkü aldadınca, şir parçalasa yaxşıdır.
 • Ulağa dedilər: "qoduğun oldu" -dedi: "yüküm artdı".
 • Ürək odu başdan tüstü buraxar.
 • Vurağan inək bütün naxırın adını batırır.
 • Yaxın qonşu uzaq qardaçdan irəliddir.
 • Yara sağalar, yeri qalar.
 • Yaş odun qurunun oduyla yanar.
 • Yay kasıblar üçün, qış varlılar üçündür.
 • Yekə baş ayaqlara yükdür.

Mənbə

[redaktə]
 • Dünya xalqlarının atalar sözləri. Bakı,2015