Azərbaycan atalar sözləri/Ç

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to search
< Azərbaycan atalar sözləri
 • Çağrılan yerə ərinmə, çağrılmayan yerdə görünmə.
 • Çağrılmamış qonaq süpürülməmiş yerdə oturar.
 • Çağırılmamış qonağı köpəklər qarşılar.
 • Çağırram – eldən ayıb, çağırmanam – it itdi.
 • Çax-çax edən nalçadır, iş bitirən axçadır.
 • Çaqqal güləndə toyuq qaqqıldar.
 • Çaqqal var gödən çıxarır, yenə ayaqları yalındır.
 • Çaqqal yuvasında toyuq qaqqıldayar.
 • Çaqqaldan çox çarıq aparan olmaz, qurdun adı bədnamdır.
 • Çaqqalın yuxusuna toyuq gələr.
 • Çala-çala çalağan olar.
 • Çalağan göydə dolanır, cücənin ürəyi bulanır.
 • Çalış ki, dostun olsun, düşman ocaq başında.
 • Çalışqan əl nəyə dəysə qızıl olar.
 • Çamura daş atma, üzünə sıçrar.
 • Çanaxda balın olsun, Yəməndən arı gələr.
 • Çapqınçı ol, insafı əldən vermə.
 • Çarəsiz dərdə Loğman da acizdir.
 • Çarığını əsirgəməyən patavasın da qoyar üstünə.
 • Çarvadara yol göstərməzlər.
 • Çay bir olar, çeşmə min.
 • Çay görməmiş çırmanır.
 • Çaya çatmamış çarığını çıxarma.
 • Çayın daşı, çölün quşu.
 • Çəkmə namərd minnətin, get qürbətdə dolan gəz.
 • Çəkişməsən bərkiməzsən.
 • Çətinliyə düşməyən rahatlığın qədrini bilməz.
 • Çıxan can geri dönməz.
 • Çıxmayan cana umud çoxdur.
 • Çirkin üzün gizlədər, göyçək budaqlar gəzər.
 • Çirkinim, gözlə, gedim gözəl axtarım,
Tapmadım gözəlimsən ki, gözəlim.
 • Çiy süd əmənə etibar yoxdur.
 • Çoban çox olanda qoyunu qurd yeyər.
 • Çoban köpəyi kimi nə yeyər, nə yedirdər.
 • Çobana vermə qızı, ya qoyun güddürər, ya quzu.
 • Çobanı özündən olanın qoyunu dişi doğar.
 • Çobanın könlü olsa, təkədən pendir tutar.
 • Çobanın yağı çox olanda çarığına sürtər.
 • Çobansız sürü yolu azar.
 • Çox aş ya qarın ağrıdar, ya baş.
 • Çox aşna tutan aşnasız qalar.
 • Çox bilən çox çəkər.
 • Çox bilib az danışmaq igidin ləngəridir.
 • Çox danışan çox yanılar.
 • Çox görən çox istər, az görənin yadına da düşməz.
 • Çox gülən çox da ağlar.
 • Çox hürən it tutmaz.
 • Çox istəyən azdan da olar.
 • Çörəyi ver çörəkçiyə, bir çörək də üstəlik.
 • Çörək baha olanda ölüm ucuz olar