Azərbaycan atalar sözləri/Ə

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to search
< Azərbaycan atalar sözləri
 • Əbəçi də yük boşaldır, dəvəçi də.
 • Əbləh ilə yüyürən yolda qalar.
 • Əbləh odur dünya üçün qəm çəkər, tanrı bilir, kim qazanar, kim yeyər.
 • Əcəl gəldi, baş ağrısı bəhanə.
 • Əcəl gələndə soruşmaz ki, oğul-uşağın neçədir.
 • Əcələ çarə yoxdur.
 • Ədəbi kimdən öyrəndin? - Ədəbsizdən.
 • Əgər varındı, aləm yarındı, əgər yoxundu - elnən aran toxundu.
 • Əkdiyin noxud, biçdiyin noxud, bazara çıxıb ləbləbi.
 • Əkən biçər, əkməyən nə biçər?!
 • Əkən biçər, qonan köçər.
 • Əkəndə əkməyən xırmanda ağlar.
 • Əkəndə yox, biçəndə yox, yeyəndə ortaq qardaş.
 • Əkiblər yemişik, əkirik yeyərlər!
 • Əkinçi ol, biçinçi olma.
 • Əkinçi yağış istər, yolçu quraqlıq.
 • Əkinini göyikən yeyən xırman vaxtı ac qalar. [1]
 • Əkinini sütül yiyən xırman vaxtı sülənər.[2]
 • Əqli kəm canana bax, küsübdür mən dəlidən.
 • Əqrəb etməz əqrabaya əqrabanın etdiyini.
 • Əl ağızdan çox görüb.
 • Əl beş barmaqdı, hərəsi bir boyda.
 • Əl əldən hökm elər.
 • Əl əli yuyar, əl də üzü.
 • Əl məndən, ətək səndən.
 • Əl mərd olar, göz namərd.
 • Əl uzadılan yerə ayaq uzadılmaz.
 • Əl üstə çox əllər var.
 • Əldən gedən ələ gəlməz.
 • Əldən qalan əlli il qalar.
 • Ələdin-ələdin, kəpəyinə nə qatdın?
 • Ələkçinin qıl verəni yanında olar.
 • Ələyi ələnib, xəlbiri göydə förlanır.
 • Əli aşından da olduq, Vəli aşından da.
 • Əli boşa "ağa uyur" deyərlər, əli doluya "ağa buyur" deyərlər.
 • Əli xəmirliyə çörək borc verməzlər.
 • Əli kəsiyin əli kəsikdən xəbəri var.
 • Əli kösöylü sən, otu yanan mən!
 • Əli yanan ağzına təpər.
 • Əliaçığa Allah özü yetirər.
 • Əliəyri hey düzlükdən danışar.
 • Əlim çatmayan armud, babamın xeyratına.
 • Əlimdən tutan olmaz, dalımdan itələyən var.
 • Əlin çatmayan aş, ya qarın ağrıdar, ya baş.
 • Əlin yağlıdır? Çək öz başına.
 • Əlindən iş gəlməyən uzun danışan olar.
 • Əlini qatdın harama, kəşkülü doldur qalama.
 • Əlini qısa eylə, dilin uzun olsun.
 • Əmanət kitab verənin bir əli kəsilməlidir, qaytarıb geri verənin iki əli.
 • Əmək insanı ucaldır.
 • Əmək qızıl bilərzikdir.
 • Əməksiz yemək olmaz.
 • Ən böyük zalım məzlumun özüdür.
 • Əncir yemədin getdin, dərdin demədin getdin.
 • Əppək ələkdən keçər, insan çiləkdən.
 • Ər - arvadın savaşı, yaz gününün yağışı.
 • Ər atanı el atar, ər tutanı el tutar.
 • Ər çörəyi ər boğazında qalmaz.
 • Ər çörəyi ər yanında borc olar.
 • Ər eldəndi, oğul beldən, qardaşa canım qurban.
 • Ər evi - ədəb evi.
 • Ər ilə arvadın xəmiri bir yerdə yoğrulub. [3]
 • Ər olan çörəyini daşdan çıxardar.
 • Ərə getmək gələndə böyük bacı olur, ev süpürmək gələndə kiçik bacı.
 • Ərəb öldü, qan düşdü.
 • Ərəbdə aman olmaz. [4]
 • Ərəblər aşura günü keyf-damaqda, Yazıq şiə baş yarıb ağlamaqda. [5]
 • Ərənlər üçəcən deyiblər.
 • Əri döymüş arvadı it də tutdu bir yandan.
 • Ərim (atam, dədəm) üçün yer saldım, gəldi qalayçı yatdı.
 • Ərkəsöyün böyüyən oğul avara olar.
 • Ərlə arvadın torpağı bir yerdən götürülüb.
 • Ərli də sızıldasın, ərsiz də?
 • Ərsiz arvad - cilovsuz at.
 • Əsil al, çirkin olsun, bədəsil gözəl alma.
 • Əsil deyər anlamadım, bədəsil deyər görmədim.
 • Əsil ilə evlən, həsirdə yat.
 • Əsli, nəcabəti olmayana qamçı neylər?
 • Əsil olan əsilliyin itirməz.
 • Əsilsiz söz sahibinə üz qarası gətirər.
 • Əsilsizdən kərəm gəlməz.
 • Əsilsizi dalına alsan da birdir, yerə qoysan da.
 • Əsli bəd olana qamçı olmasın?!
 • Əslində olan nəslində olar.
 • Əslini danan namərddir.
 • Əsnək əsnək gətirər.
 • Ət gətirməyib, küftə istəyir.
 • Ət ilə dırnaq arasına girən iylənər, çıxar.
 • Ətdən olan divara etibar yoxdur.
 • Ətə pul verməz, küftənin böyüyündən yapışar.
 • Ətəyimə qoz tökür, başıma qapaz vurur.
 • Ətəyin böyüklər əlindədir.
 • Əti pişiyə tapşırmaq olmaz.
 • Əvvəl arxı tullan, sonra özünü öy.
 • Əvvəl danış, sonra gül.
 • Əvvəl danışan bilsə ki, sonra danışan nə deyəcək - heç danışmaz.
 • Əvvəl döyək, sonra yeyək.
 • Əvvəl düşün, sonra sonra danış.
 • Əvvəl evin (məscidin) içi, sonra bayırı.
 • Əvvəl qaçan canını qurtarar.
 • Əvvəl qapını döy, sonra qonaq ol.
 • Əvvəl yoldaş, sonra yol.
 • Əvvəl yumruğunu düyünlə, sonra qanmaza söz çatdır.
 • Əvvəl zəhmət çəkən sonra rahat olar.
 • Əzizim əziz, tərbiyəsi ondan əziz.

İstinadlar[redaktə]

 1. Atalar sözü. Tərtib еdəni: Məmmədvəli Qəmərli. Bakı - “Səda” - 2003
 2. Güney Azərbaycan folkloru. I kitab (Təbriz, Yekanat və Həmədan ərazilərindən toplanmış folklor örnəkləri). Toplayan: Məmmədəli Fərzanə. Bakı – “Elm və təhsil” - 2013
 3. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.20
 4. Nəbiyev A. Azərbaycan-Özbək folklor əlaqələri. Bakı: Yazıçı, 1978,səh.111
 5. El sözü, xalq lətifələri, atalar sözü, bayatılar, Bakı: Azərnəşr, 1965, səh.50