Məzmuna keç

Azərbaycan atalar sözləri/F

Ə Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
G
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Fağırı kim оlsa, döyər.
 • Fağırın düşkünü, al geyinər qış günü.
 • Fağırlara verənə Allah verər.
 • Fağırların düzgünü, bez geyinər qış günü.
 • Fal yox, yumurta da yox.
 • Fala inanma, falsız da qalma.
 • Falçı fala baхar, canını оda yaхar.
 • Falçı falçıya fənd vurmaz.
 • Falın faldır, fərmanın allah.
 • Farsın qəzəli, türkün məsəli.
 • Fayda - zərər hesab başında məlum olar.
 • Fayda zərərin qardaşıdır.
 • Faydasız qohumdan faydalı yad yaxşıdır.
 • Fəqir əlinə baxırsa, sən cibinə bax.
 • Fəqirə axmaq deyərlər, kasıba gic.
 • Fəqirə həmdəm gəlməz, gələr baş ağrısı.
 • Fəqirin cibi boş, qəlbi doludur.
 • Fəqirin təsəllisi – ölümdür.
 • Fələk bağlar, fələk açar.
 • Fələk birin qurar, birini dağıdar.
 • Fələk güclü, mən gücsüz.
 • Fələk heç kimin rəyincə getməz.
 • Fələk kiminə təbil çaldırır, kiminə dümbələk.
 • Fələk yıxmayanı kələk yıxar.
 • Fələyə bel bağlamaq olmaz.
 • Fələyə şıllaq atır.
 • Fələyin belə-belə işləri çоx, aslanı ac gəzdirər, tülkünü tоx.
 • Fələyin bir çuval qızılı var, hər gün birinin çiynindədir.
 • Fələyin bir tabaq çörəyi var, hər zaman birinün başına qoyar.
 • Fələyin çərxi dönər.
 • Fələyin gözü kordur.
 • Fələyin işinə bax, ayıya qaval çaldırır.
 • Fələyin qaydasıdır, dağı çəkər dağ üstdən.
 • Fələyin zoruna heç nə kar etməz.
 • Fənd edən yolda qalar.
 • Fənd fəndi kəsər, Allah hər ikisin.
 • Fənd nə bilir, fel ilə fənddə nə var?!
 • Fərasətli оğulun papağı şiş durar.
 • Fərə çıxdığı qabığı tanıyır.
 • Fərhad ölüb, külüngünün səsi gəlmir.
 • Fərsiz qoyunu qurd yeyər.
 • Fərsiz oğul anasını ağladar.
 • Fərsiz oğul atasının gözünü çıxartdı ki, adına Koroğlu desinlər, amma kor kişinin oğlu dedilər.
 • Fərsiz oğuldan bir qara daş əfzəldir.
 • Fərsiz övlad altıncı barmaq kimidir, kəsərsən ağrıdar, saxlarsan – eybəcər göstərər.
 • Fikir adamı sərgərdan eylər
 • Fikirdən iti gedən şey yoxdur.
 • Fikirsiz söz danışma.
 • Fikri nəysə, zikri də оdur.
 • Filin bir fikri var, filbanın min.
 • Filin gücü xortumundadır, dəvənin gücü - dizində.
 • Fitə uyanın evi yıxılar.
 • Fit-fitnən gələn köpəyin qoyuna faydası olmaz.
 • Fitnəlikdə malını saxla, salamatlıqda başını.
 • Fitnəyə çuğlaşan peşimanluq çəkər.
 • Füqaranın gözü tox olar.
 • Fürsət əldə ikən yaxşılıq eylə.
 • Fürsət hər zaman ələ düşməz.

Mənbə[redaktə]

 • Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı,2014

İstinadlar[redaktə]