Azərbaycan atalar sözləri/F

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to search
< Azərbaycan atalar sözləri
 • Fağırın düşkünü, al geyinər qış günü.
 • Fal yox, yumurta da yox.
 • Fala inanma, falsız da qalma.
 • Falçı falçıya fənd vurmaz.
 • Falın faldır, fərmanın allah.
 • Farsın qəzəli, türkün məsəli.
 • Fayda - zərər hesb başında məlum olar.
 • Fayda zərərin qardaşıdır.
 • Faydasız qohumdan faydalı yad yaxşıdır.
 • Fəqir əlinə baxırsa, sən cibinə bax.
 • Fəqirə axmaq deyərlər, kasıba gic.
 • Fəqirin cibi boş, qəlbi doludur.
 • Fələk bağlar, fələk açar.
 • Fələk güclü, mən gücsüz.
 • Fələk yıxmayanı kələk yıxar.
 • Fələyə bel bağlamaq olmaz.
 • Fələyin bir çuval qızılı var, hər gün birinin çiynindədir.
 • Fələyin çərxi dönər.
 • Fələyin gözü kordur.
 • Fələyin qaydasıdır, dağı çəkər dağ üstdən.
 • Fələyin zoruna heç nə kar etməz.
 • Fənd fəndi kəsər, Allah hər ikisin.
 • Fərhad ölüb, külüngünün səsi gəlmir.
 • Fərsiz qoyunu qurd yeyər.
 • Fərsiz oğul atasının gözünü çıxartdı ki, adına Koroğlu desinlər, amma kor kişinin oğlu dedilər.
 • Fikirdən iti gedən şey yoxdur.
 • Filin bir fikri var, filbanın min.
 • Filin gücü xortumundadır, dəvənin gücü - dizində.
 • Fitə uyanın evi yıxılar.
 • Fit-fitnən gələn köpəyin qoyuna faydası olmaz.
 • Füqaranın gözü tox olar.
 • Fürsət əldə ikən yaxşılıq eylə.
 • Fürsət hər zaman ələ düşməz.
 • Fürsət qanadlı quşdur, əldən qaçırtmaq olmaz.

Mənbə[redaktə]

 • Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı,2014