Məzmuna keç

Azərbaycan atalar sözləri/Vətən və el

Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Abadan kənd tüstüsündən bilinər.
 • Ağac dibindən su içər.
 • Ağacı içindən qurd yeyər.
 • Ağac meyvəni dəyənə qədər böyüdər.
 • Ağac olan yerdə budaq sınar.
 • Ağac səmtinə düşər.
 • Ağac sınanda budaq nəyə gərəkdir?!
 • Ana kimi yar olmaz, Vətən kimi diyar.
 • Anasından ayrı düşən quzunu qurd yeyər.
 • Asılsan da uca budaqdan asıl.
 • Bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar.
 • Bu dünyada şirin şey, bir anadır, bir Vətən.
 • Bülbülü saldılar qəfəsə dedi: "Ay Vətən, ay Vətən". Buraxdılar, qondu tikan koluna, dedi: "Can Vətən, can Vətən".
 • Vətən viranə də olsa, məsəldir, məhz cənnətdir.
 • Vətəndən ayrı ayrı düşsəm, viran ollam, talannam.
 • Vətənə gəldim, imana gəldim.
 • Vətən həsrəti çəkdim, gözlərimə qan gəldi.
 • Qoçun buynuzu qoça ağırlıq eləməz.
 • Qürbətdə xan olunca, Vətənində dilən, gəz.
 • Dağ yeri - duman yeri, Yurd yeri - guman yeri.
 • Dam dirək üstə durar.
 • Doğma yurd şirin olar.
 • Dünyada Vətəndən əziz nə var?
 • Yerlərdir haman yerlər, Görünməz oldu illər.
 • Yer, oturan adamla şərəflənər.
 • Yersiz gəldi, yerli qaç.
 • Yurddan çıxsan da, eldən çıxma.
 • Köçən yurdun qədrini, düşən yurdda bilərlər.
 • Sular hərəkətlidir, Torpaq bərəkətlidir.
 • Torpaqda itki olmaz, Kötüksüz bitki olmaz.
 • Uçan damın böyüklüyü binövrəsindən bilinər.
 • Hər ağac öz dibinə kölgə salar.
 • Hər quşa öz yuvası doğmadır.
 • Hər kəsə öz Vətəni əzizdir.
 • Hər kəsi el istəsə, bülənd olar, ucalar.
 • El igidləri ilə tanınar
 • El bir olsa dağ oynadar yerinden