Məzmuna keç

Azərbaycan atalar sözləri/Mərdlik və igidlik

Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Ağalıq verimlədir, igidlik vurumla.
 • Ağac əyildi, sındı, igid əyildi, öldü.
 • Aydan arıyam, sudan duru.
 • Alıcı quş dimdiyindən bilinər.
 • Alnım açıq, üzüm ağ.
 • Araba qoş, çarxa dur, mərd igidə arxa dur.
 • Aslanın nə erkəyi, nə dişisi.
 • Asta vur, rasta vur.
 • At ət ilə, igid don ilə.
 • At ölər nalı qalar, igid ölər namı qalar.
 • Beş günün yarağı, bir günün gərəyi.
 • Bir igid qırx ildə meydana gələr.
 • Bir mıx bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir igidi, bir igid bir eli qurtarar.
 • Bir qorxaq bir ordunu bada verər.
 • Vura bilməyən, daşın böyüyünü götürər.
 • Vuran igid dayısına gəyişməz.
 • Vuraram ölər, kiş deyərəm getməz.
 • Vur qırxı, gedər qorxu.
 • Vur deyənlə, vuran yarıdır.
 • Qapan it dişin göstərməz.
 • Qaçanı qovmazlar.
 • Qılıqlı min evi yeyər, qılıqsız bir evi də yeyə bilməz.
 • Qorxaq qaçar hay gəlməmiş, çırmanar keçməyə çay gəlməmiş.
 • Qorxaq gündə yüz yol ölər, igid ömründə bir yol.
 • Qorxaq nə zərər eylər, nə mənfəət.
 • Qorxaq hər şeyi dörd görər.
 • Qorxaq öz kölgəsindən də qorxar.
 • Qorxan gözə çöp düşər.
 • Qorxan öküz cütə getməz.
 • Qorxu adama yalan söylədər.
 • Qorxu başa bəladır.
 • Qorunan baş salamat olar.
 • Qorxursansa pişikdən, niyə çıxırsan deşikdən.
 • Qoçdan qoç törəyər.
 • Qoç döyüşünə qoç dözər.
 • Qoç igid qurddan çəkinməz.
 • Qurbansız bayram olmaz.
 • Qurddan qorxan qoyun saxlamaz.
 • Quş var ətin yeyərlər, quş var ət yedirdərlər.
 • Quşqun olub quyruq altına keçincə, yüyən ol başa keç.
 • Dağlar başına qış, igid başına iş.
 • Zəri də var, zoru da.
 • Yanında igid olsun, kol dibi evin olsun.
 • Yaxşı at nalı gözlər, yaxşı igid dalı.
 • Keçmə namərd körpüsündən qoy aparsın sel səni, yatma tülkü daldasında qoy yesin aslan səni.
 • Namərddın keç, mərddə dur.
 • Namərdə yaxa vermə, mərdə arxa ol.
 • Namərdi bir gördüm, bir də görsəm namərdəm.
 • Namərdin otağından, mərdin ağac kölgəsi.
 • Namərdin plovundan, mərdin qaşıq aşı.
 • Namərd gəlib mərd olmaz. Boyunca qızıl qala.
 • Namərdə tuş gələnin işi düyünə düşər.
 • Pis iş mərdə ar olar, namərd gözü dar olar.
 • Təkədə qoç hünəri olmaz.