İslam

Vikisitat saytındanA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


B[redaktə]

 • Biz müsəlman xalqlarının asılılıq, gerilik və yoxsulluq döngəsindən çıxmasını istəyirikmi?... O zaman bu məqsədə aparan yolu aydın göstərə bilərik: şəxsi həyatın bütün sahələrində, ailədə İslamın yaranması və cəmiyyət, İslam dini düşüncəsinin yenilənməsi və Mərakeşdən İndoneziyaya qədər vahid İslam icmasının yaradılması yolu ilə. Aliya İzzetbeqoviç
 • Bu gün dünyanın ən sivil ölkələri gəlirlərinin maksimumunu müharibəyə, minimumunu isə təhsilə xərcləyir. İyirmi birinci əsr bu nizamı dəyişdirəcək. Cahilliklə mübarizə aparmaq, döyüş meydanında ölməkdən daha şərəfli olacaq. Yeni elmi həqiqətin kəşfi diplomatların çəkişməsindən daha vacib olacaq. Hətta dövrümüzün qəzetləri də elmi kəşfləri, təzə fəlsəfi konsepsiyaların yaradılmasını xəbər kimi qəbul etməyə başlayırlar. İyirmi birinci əsrin qəzetləri cinayət və ya siyasi mübahisələr haqqında məlumatlara arxa səhifələrdə sadəcə “çubuq” qoyacaq, lakin birinci səhifələrdə yeni elmi fərziyyənin elan edilməsinə başlıq verəcək. Millətlər bir-birini öldürmək kimi vəhşi təcrübədə davam etdikcə, bu cür irəliləyiş mümkün olmayacaq. Mənə atamdan miras qalmışam, sülh üçün çox çalışan arif insan, müharibəyə nifrət. Nikola Tesla
 • Bu məsələlərə baxanda istər-istəməz bir dilemma yaranır ki, bir anlıq da olsa, İslam nizamına daha qısa yol hakimiyyəti ələ keçirməkdən keçir... Bu, sadəcə vəsvəsədir. Tarix hakimiyyətdən gələn heç bir həqiqi inqilabla bağlı deyil. Hamısı təhsillə başladı və mahiyyət etibarı ilə mənəvi çağırış demək idi. Aliya İzzetbeqoviç

İ[redaktə]

 • İnsanlar arasında münasibətləri nizama salan dəyişməz İslam prinsipləri var, amma İslamın heç bir iqtisadi, sosial və siyasi quruluşu yoxdur ki, onu dəyişdirmək mümkün deyil... Dünyanı daha yaxşı bir yerə çevirə biləcək heç bir şey qeyri-islami olaraq rədd edilə bilməz. İslami olmaq üçün bir həll iki şərti yerinə yetirməlidir: maksimum səmərəli və maksimum insani olmalıdır. Aliya İzzetbeqoviç
 • İnsanların tərbiyəsi, xüsusən də kütləvi təsir vasitələri - mətbuat, radio, televiziya və kino gözəl İslam əxlaqı və əqli nüfuzu danılmaz olan insanların əlində olmalıdır. Aliya İzzetbeqoviç
 • İslam analığın sosial funksiya kimi tanınması təşəbbüsü ilə çıxış etməlidir. Hərəmxanalar ləğv edilməlidir. Heç kimin İslamı qadınları hüquqlarından məhrum etmək üçün səbəb kimi göstərməyə haqqı yoxdur: bu cür sui-istifadələrə son qoyulmalıdır. Bu cür yanaşmalar qadın cinsi arasında azğın elementin ölçülərini, şıltaqlıqlarını və mənimsəmələrini tətbiq etmək meyli nümayiş etdirən Qərb feminizmini təmsil etmir. Avropa mənasında bu bərabərlik də deyil. Bu, kişi və qadının bərabər dəyərinin vurğulanması ilə yanaşı, onlar arasında qorunub saxlanılmalı olan fərqlərin vurğulanmasıdır. Aliya İzzetbeqoviç
 • İslam dini ilə qeyri-islam ictimai və siyasi qurumlar arasında sülh və ya birgəyaşayış yoxdur. Müsəlman ölkələrində bu qurumların fəaliyyət göstərməməsi və bu rejimlərin qeyri-sabitliyi, tez-tez dəyişikliklər və dövlət çevrilişləri ilə özünü büruzə verir, əksər hallarda onların İslama qarşı mövqeyi müxalifətinin nəticəsidir. Təkcə öz dünyasını nizama salmaq hüququnu iddia edən İslam, öz bölgəsində hər hansı yad ideologiyanın tətbiqi hüququnu və mümkünlüyünü açıq şəkildə istisna edir, ona görə də heç bir sadə prinsip yoxdur və dövlət dinin əxlaqi anlayışlarını əks etdirməli və dəstəkləməlidir. Aliya İzzetbeqoviç
 • İslam ən yaxşısıdır, amma biz müsəlmanlar ən yaxşısı deyilik. Qərb nə korlanmış, nə də tənəzzülə uğramışdır. Güclü, yaxşı təhsilli və təşkilatlıdır. Onların məktəbləri bizimkindən yaxşıdır. Onların şəhərləri bizimkindən daha təmizdir. Qərbdə insan hüquqlarına hörmət səviyyəsi daha yüksəkdir, yoxsullara və imkanları zəif olanlara qayğı daha yaxşı təşkil olunub. Qərblilər adətən sözlərində məsuliyyətli və dəqiqdirlər. Qərbə nifrət etməkdənsə, qarşıdurma əvəzinə əməkdaşlıq elan edək. Aliya İzzetbeqoviç
 • İslam xalqı bizə, məsələn Fransadan həmişə yaxın olacaq. Adolf Hitler
 • İslam nizamı ancaq müsəlmanların əhalinin əksəriyyətini təşkil etdiyi ölkələrdə bərqərar ola bilər. Əgər belə deyilsə, İslam nizamı sadəcə gücə çevrilir (çünki digər ünsür - İslam cəmiyyəti yoxdur) və zorakılığa çevrilə bilər. İslam dövlətində olan qeyri-müsəlman azlıqlar, sadiq olmaq şərti ilə, dini azadlıqdan və hər cür müdafiədən istifadə edirlər. Aliya İzzetbeqoviç
 • İslam nizamı uğrunda mübarizələrdə birindən başqa bütün vasitələr caizdir: cinayət. Heç kimin nəzarətsiz və hədsiz güc tətbiq etməklə İslamın gözəl adını ləkələməyə haqqı yoxdur. İslam cəmiyyəti bir daha təsdiq etməlidir ki, ədalət onun əsas daşlarından biridir... Formula: məqsəd bəraət qazandıran vasitə saysız-hesabsız cinayətlərə səbəb olub. Nəcib məqsəd ləyaqətsiz vasitələrə əmr verə bilməz. Aliya İzzetbeqoviç
 • İslam nizamının ən qısa tərifi onu din və şəriət, tərbiyə və qüdrət, ideal və mənafe, mənəvi icma ilə dövlət, iradə və qüvvənin vəhdəti kimi təyin edir... İslam hakimiyyəti olmayan İslam cəmiyyəti natamam və qüdrətsizdir; İslam cəmiyyəti olmayan İslam hökuməti ya utopiya, ya da zorakılıqdır. Ümumiyyətlə, müsəlman tək fərd olaraq mövcud deyil. Müsəlman kimi yaşamaq və yaşamaq istəyirsə, bir mühit, bir cəmiyyət, bir sistem yaratmalıdır. Aliya İzzetbeqoviç
 • İslam - sülh deməkdir. Müsəlman isə Allaha təslim olmuş şəxs. Fəqət media bizi düşmən kimi göstərməyə çalışır. Məhəmməd Əli
 • İslamdan başqa dinin mövcud olması yanlışlıqdır. Cəmi bir din var - İslam və onun peyğəmbəri Məhəmməddir. İslama tapınmayan hər kəs uğursuz adamdır. Müəmmər əl-Qəzzafi
 • İslamı təkcə insanı tərbiyə etməyə deyil, həm də dünyanı nizama salmağa qadir kimi başa düşən İslam yenilənməsi ideyasına həmişə iki tip insan rəqib olacaq: köhnə formaları istəyən mühafizəkarlar və başqasının formalarını istəyən modernistlər. Aliya İzzetbeqoviç

Q[redaktə]

 • Qarabağ İslam torpağıdır və hər kəs oranın azadlığı uğrunda və qeyri-müsəlmanların ora hökmran olmağına qarşı hərəkətdə canını itirsə, şəhid hesab olunur.[1] Seyyid Əli Xameneyi

M[redaktə]

 • Mən Allah peyğəmbərinin mehriban yoldaş və yardımçısıyam, Mənəm İslamda öncül bütləri sındıran, kafirlərlə vuruşan və Din düşmənlərini məhv edən. Əli
 • Mən tamamilə açıq olacağam, bunlar sadəcə şayiələr deyil. Dinə qayıdış kommunizmin hökm sürdüyü bütün sahələrdə demək olar ki, ümumi bir hadisədir.əlli-yetmiş il dini vəhşicəsinə sıxışdırıldı. Bosniyada sizin dediyiniz kimi islamlaşma var, amma eyni dərəcədə xristianlaşma da var, yəni Bosniya katolikləri və pravoslavları arasında dinə marağın qayıdışı. Amma xristian Avropa xristianlaşmanı qeydə almır, bu fenomenə həssas yanaşmır, mən bunu başa düşürəm və incimirəm. Sadəcə, sizi düzəltməliyəm, mənim tolerantlığım avropalı deyil, müsəlman mənşəlidir. Əgər dözümlüyəmsə, əvvəlcə müsəlman, sonra isə avropalıyam. Avropanın bəzi yanlış təsəvvürləri var ki, aşkar faktlara rəğmən ondan qurtula bilmir. Bosniyada, məsələn, bu müharibədə yüzlərlə kilsə və məscid dağıdılıb. Onların hamısını “avropalılar”, heç birini bosniyalılar dağıdıb. Türkiyə hökuməti heç də "ipək kimi" deyildi, lakin bütün xristian xalqları və onların ən mühüm orta əsr abidələri beş yüz illik türk hökmranlığından sağ çıxdı. Bu bir faktdır. Belqradın yaxınlığında yerləşən məşhur Fruškogorsk monastırları 300 illik türk hökmranlığından sağ çıxsalar da, üç illik Avropa hökmranlığından da sağ çıxa bilməyiblər. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı yandırıldılar.Faşizm və kommunizm Asiya deyil, Avropa məhsullarıdır. İndi də Avropa Balkanlarda faşizmin görünməsinə böyük həssaslıq göstərməyib. Mən Avropanı yüksək qiymətləndirirəm, lakin onun özü haqqında çox yüksək fikirdə olduğunu düşünürəm. Aliya İzzetbeqoviç
 • Mən Türk millətindənəm, İslam ümmətindənəm, Qərb mədəniyyətindənəm. Ziya Göyalp
 • Mənim İslam anlayışım onlarınkından açıq-aydın fərqlidir. Düşünürəm ki, qadın üzünü örtməməlidir. Nəinki etmirəm, əleyhinəyəm. Məkkə Hərəmində üzləri örtülü qadın görmədim, ya da onlar çox nadir idi. Niyə Sarayevoda olardılar? Amma bunlar İslam İcmasının yurisdiksiyasında olan dini məsələlərdir. Bilmirəm Bosniyada nə qədər vəhhabi var, amma onlar icazə verilən vasitələrdən istifadə etdikləri müddətcə, yəni onların hərəkətləri qanunidir. Aliya İzzetbeqoviç
 • Milyonlarla insanın qəlbində mübahisəsiz bir təsirə sahib olan hər insanı öyrənmək istədim. İslamın fəthinin qılıncla olmayıb, həyat tərzi ilə olduğunu hər zamankından daha çox anladım. Peyğəmbərin tam mənada sadəliyi və əhdə sədaqəti, onun dost və davamçılarına özünü həsr etməsi, təvazökarlığı, igidliyi, qorxusuzluğu Allaha və dininə olan mütləq bağlılığından irəli gəlirdi. Əslində, ona hər maneəni aşdıran və zəfər qazandıran bu idi, yoxsa qılınc heç bir şey deyildi.[2] Mahatma Qandi

S[redaktə]

 • Sizi İslama elə bir nisbətlə mənsub sayıram ki, məndən əvvəl heç kəs belə nisbəti söyləməmişdir: İslam təslim olmaqdır; təslim olmaq yəqinlikdir; yəqin gerçəkləməkdir; gerçəkləmək iqrar etmək əmrə tabe olmaqdır; əmrə tabe olmaq o əmrləri yerinə yetirməkdir. Əli

Həmçinin bax[redaktə]

 • [1] İslam dininin yayılması

İstinadlar[redaktə]

 1. Xamnei “Qarabağ fətva"sı verib
 2. Ağla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014, səh.319