Alman atalar sözləri

Vikisitat saytından
Keçid et: naviqasiya, axtarB C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

A[redaktə]

 • Ac milçəklər acı dişlər.
 • Aclıq qurdu da meşədən qovar.
 • Axmaq öz işini görməz, hamının işinə burnunu soxar.
 • Axmaq susanda elə bilirlər ağıllıdır.
 • Axmaqlıqdan ağır xəstəlik yoxdur.
 • Aqil üçün bir söz bir axmağa verilən uzun nəsihətdən mənalı olur.
 • Ağaclar səmada yetişməz.
 • Ağıl danışanda çox söz gərək deyil.
 • Ağılla gözəlliyin qohum olması nadir hallarda olar.
 • Ağıllı güzəştə gedər.
 • Ağıllı o adamdır ki, səhv yoldan çıxıb həqiqətə gedir.
 • Ana məhəbbəti qocalmır.
 • Ananın ağlamağındansa, uşağın ağlamağı yaxşıdır.
 • Arvad evdar olan yerdə tirləri də piy basar.
 • Arvadsız kişi çətirsiz ağacdır.
 • Arvadı gözlə yox, qulaqla seç.
 • Asılmış adamın evində ipdən danışmazlar.
 • At yulafı xoşlayır, yəhəri yox.
 • Atalar sözü boş yerə deyilmir.
 • Atalar sözündə həqiqət deyilir.
 • Atın dörd ayağı var, o da büdrəyir.
 • Ayı həmişə bala can atar.
 • Ayığın fikrində olan sərxoşun dilində olur.
 • Aza qane olmayan çoxa layiq deyil.

B[redaktə]

 • Bal danışıqlar zəhərsiz olmur.
 • Balıq başdan iy verər. (alm. Der Fisch stinkt vom Kopf her.)
 • Balıq dənizdə batmaz.
 • Balıqlar qarmaqla, insanlar şirin dillə ovlanar.
 • Barış zamanında bir yumurta, döyüş zamanında bir öküzdən daha yaxşıdır.
 • Baş yoxsa, şlyapa da lazım deyil.
 • Başı sındırmaqdansa, ayağı sındırmaq yaxşıdır.
 • Bəd iti - qısa zəncirə!
 • Bər-bəzəkli nitqə inam olmaz.
 • Bərabər olmamaq dostları ayrı salır.
 • Bəzən susmaq ən yaxşı cavab olur.
 • Biçməyi özgəsinin parçası üstündə öyrənmək yaxşıdır.
 • Bilik - qüvvətdir.
 • Bir-birini sevən ər-arvad komada da xoşbəxt olar.
 • Bir dəfə yanan, ömrü boyu oddan qorxar.
 • Bir dəqiqə sonradansa, bir saat qabaq yaxşıdır.
 • Bir "indicə" on "sabah"dan yaxşıdır.
 • Bir kəsə inanmaq yaxşıdır, heç kəsə inanmamaq - axmaqlıq.
 • Bir "nədən ötrü"yə on dəfə "ondan ötrü ki..."" var.
 • Bir pfenniqi qorumaq - ikisini qazanmağa bərabərdir. (Pfenninq - pul vahididir).
 • Bir topa milçəkdənsə, bir bal arısı yaxşıdır.
 • Birdən-birə çox işi başlayan azını qurtarar.
 • Biri işləyir, o biri qazanır.
 • Bıçağı itilə, amma lap çox da yox, ağzını tökərsən.
 • Borc alan, azadlığını satar.
 • Boş evdə siçan da qalmaz.
 • Böhtan insanı öldürər.
 • Bütün adamların qanı qırmızı, bacarıqları fərqlidir.

C[redaktə]

 • Cəsarətlinin baxışı qorxağın qılıncından iti olar.

Ç[redaktə]

 • Çalışmaq çörək, tənbəllik qıtlıq gətirər.

D[redaktə]

 • Dağ Məhəmmədə tərəf gəlməsə, Məhəmməd dağa tərəf gedər.
 • Danışılan bir sevinc iki qat olar, paylaşılan bir acı yarıya enər.
 • Danışmaqla usta olmurlar.
 • Demək asandır - eləmək çətin.
 • Dil bütün dünyanı dolandırar.
 • Dilin olsa heç yerdə batmazsan.
 • Dost bütün xəzinələrin ən qiymətlisidir.
 • Dost üçün odun-suyun içindən keçəsən gərək.
 • Dostlarla olanda dərd yarım dərd olur, sevinc - ikiqat artıq.
 • Döyüş, barışın təmin etdiyini yıxıb gedər.
 • Duzu ölçüb at, yağı yox.
 • Düşmək cinayət deyil, düşüb qalmaq günahdır.

E[redaktə]

 • Ehtiyac ayıdan rəqqas, meymundan skripkaçı eləyər.
 • Ehtiyac şeytanı məcbur edər ki, milçəyi də udsun.
 • Ehtiyat etdiyin tez olur, nəinki ümid etdiyin.
 • Ehtiyat müdrikliyin anasıdır.
 • Ehtiyat olmayan yerdə heç bir hikmət kömək edə bilməz.
 • Etimad idarəyə mane deyil. (alm. Bäume wachsen nicht in den Himmel.)
 • Eşq ilə ağıl əl - ələ tutub getməzlər.
 • Eşqdə və döyüşdə hər şey mübahdır. (alm. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt.)
 • Evim mənim - qalam mənim.
 • Evlənərkən qulaqlarına yox, gözlərinə inan.

Ə[redaktə]

 • Əl yazıb, baş cavab versin.
 • Əldəki sərçə, damdakı göyərçindən yaxşıdır. (alm. Besser den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach.)
 • Əsəbin dərmanı vaxt-zamandır.

F[redaktə]

G[redaktə]

 • Göz mədədən böyükdür
 • Gözə göz, dişə diş. (alm. Auge um Auge, Zahn um Zahn.)
 • Gözlər özlərinə, qulaqlar başqalarına inanarlar.

H[redaktə]

 • Hər kəs öz taleyinin dəmirçisidir.
 • Həya olmayan yerdə namus da olmaz.

X[redaktə]

 • Xahiş daim isti, təşəkkür daim soyuqdur.
 • Xarab yumurta bütün yeməyi pozar.
 • Xırda daş da böyük karetaları çevirir.
 • Xoşbəxtlik dost qazandırır, bədbəxtlik isə onları sınayır.
 • Xoşbəxtlik göydə uçmur, o, əməklə qazanılır.

İ[redaktə]

 • İşləmək çörək, tənbəllik qıtlıq gətirər. (alm. Arbeit bringt Brot, Faulenzen Hungersnot.)
 • İş, işi çəkər. (alm. Arbeit zieht Arbeit nach sich.)
 • İşıq kölgəsiz olmaz.
 • İyirmisində - gözəl, otuzunda güclü, qırxında - ağıllı və əllisində varlı olmayandan heç nə gözləmə.

J[redaktə]

K[redaktə]

 • Kiçik oğrular asılar, böyük oğrular sərbəst buraxılar.
 • Kiçikdən başlayıb, böyükdə qurtararlar.
 • Kor doğulan işığa inanmaz.

Q[redaktə]

 • Qabığı acı - meyvəsi şirin.
 • Qadın, çalındıqdan sonra divara asılacaq bir skripka deyil.
 • Qanadın böyüməmiş uçma.
 • Qarğalarla dostluq edən göyərçinin tükləri ağ qalar, amma ürəyi qaralar.
 • Qart quşu yolmaq çətindir.
 • Qartalın yaxın düşə bilmədiyi yerə milçək on yerdən yol tapar.
 • Qartallar milçək tutmur.
 • Qayda-qanunu xoşla, o sənə vaxt da saxlar, qüvvə də.
 • Qazanmaqdan qənaət çətindir.
 • Qədəh içində, dənizdə boğulanlardan daha çox insan boğulmuşdur. (alm. Im Becher ersaufen mehr Leute als im Bach.)
 • Qəzəb adamı kor edir.
 • Qəzəb qızıldan da olsa yenə qəfəsdir.
 • Qızılgüllər solur, tikanı qalır.
 • Qızılı odla yoxlayarlar, insanı - hücumla.
 • Qonaqlar necəsə, məclis də elədir.
 • Qorxaq olduğunu bilməyən hər kəs cəsurdur.
 • Qorxu olmayan yerdə hamı igidə dönür.
 • Qurdun ulaması yeməsindən qorxuludur.
 • Quş istəyirsənsə, əvvəlcə yuvasını tik.
 • Quş uçmaq üçün yarandığı kimi, insan da əmək üçün yaranıb.
 • Quyu onda yada salınır ki, suyu qurumuş olsun.
 • Qürbətin odu da vətənin tüstüsü qədər parlaq deyil.
 • Qüvvət qanun deyil.
 • Qüvvət - vəhdət.

L[redaktə]

M[redaktə]

 • Mərd düşmən namərd dostdan yaxşıdır.
 • Mərdliyini itirən hər şeyini itirər.

N[redaktə]

 • Nifrəti bacarmayan, məhəbbəti də bacarmaz.

O[redaktə]

Ö[redaktə]

 • Özgəsiylə az danış, özünlə - çox.
 • Özü-özünü tərifləyənin qonşuları pis olar.
 • Özünü olduğundan ağıllı göstərməyə çalışan, əslində, axmaqdır.

P[redaktə]

 • Parlayan hər şey qızıl deyil. (alm. Es ist nicht alles Gold, was glänzt.)
 • Paylaşılan sevinc iki qatına çıxar. (alm. Geteilte Freude ist doppelte Freude.)
 • Paylaşılan bir acı yarıya enər. (alm. Geteiltes Leid ist halbes Leid.)

R[redaktə]

S[redaktə]

 • Sakit it xəlvət qapar.
 • Savaş, sülhün təmin etdiyini yıxıb gedər.
 • Səadət şüşə kimidir: asan sınar.
 • Səadəti tapmaq saxlamaqdan asandır.
 • Səndən xahiş etməyənə qədər heç kəsə məsləhət vermə.
 • Səni bəsləyən əli dişləmə. (alm. Beiß nicht in die Hand, die dich füttert.)
 • Sərf olunmayan güc get-gedə azalar.
 • Sükut çox vaxt çox sözdən gözəl olur.
 • Sülh zamanında bir yumurta, döyüş zamanında bir öküzdən daha yaxşıdır.
 • Sünbülün boşu dik dayanar.

Ş[redaktə]

 • Şəhidlərin qanı gələcək nəsilləri yetişdirmək üçündür.
 • Şərab başa çıxanda ağıl qədəhə düşər.
 • Şərabda çox adam batır, nəinki dənizdə.
 • Şərəfi itirmək - hər şeyi itirməkdir.
 • Şirin bacarmadığını tülkü bacarar.
 • Şübhə dostluğun zəhəridir.

T[redaktə]

 • Tanrı qarışqanı yox etmək istəyincə, ona qanad taxar.
 • Teslik gərəkdir, tələskənlik yox.
 • Təhsil azadlığa aparar.
 • Təhsilsiz insan, cilasız aynaya bənzər. (alm. Ein Mensch ohne Bildung ist ein Spiegel ohne Politur.)
 • Tək gözlü olmaq kor olmaqdan yaxşıdır. (alm. Besser einäugig als blind.)
 • Tələsik işə şeytan qarışar. (alm. Eile mit weile.)
 • Təvazökarlıq bəzəkdir, lakin onsuz daha müvəffəqiyyətli olunar. (alm. Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr.)
 • Tülkünü quyruğundan tanıyarlar.

U[redaktə]

 • Uşqaların körpəsi diz ağridar, böyüyü - ürək.

Ü[redaktə]

 • Üç həkimin birdən gəlməsindən, heç birinin gəlməməsi yaxşıdır.

V[redaktə]

 • Varlı qolçomaq qohumlarını tanımaz.
 • Vicdanı təmiz olanın yasdığı rahat olar.

Y[redaktə]

 • Yaxşı gün dostları verir, yaman gün də onları yoxlayır.
 • Yemək bişirmək köhnə tavalar ilə öyrənilər. (alm. Auf alten Pfannen lernt man kochen.)
 • Yeməkdən sonra istirahət və ya min addım atılmalıdır.
 • Yaxşı oyunçunu top da görür.

Z[redaktə]

İstinadlar[redaktə]

 • Dünya xalqlarının atalar sözləri. Bakı,2015