Məzmuna keç

Alman atalar sözləriA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Ac milçəklər acı dişlər.
 • Aclıq qurdu da meşədən qovar.
 • Adamlar ayrı, xasiyyətlər ayrı.
 • Axına qarşı üzmək çətindir.
 • Axmaq öz işini görməz, hamının işinə burnunu soxar.
 • Axmaq susanda elə bilirlər ağıllıdır.
 • Axmaqlıqdan ağır xəstəlik yoxdur.
 • Axşam günü, səhər isə qızı tərifləyin.[1]
 • Aqil üçün bir söz bir axmağa verilən uzun nəsihətdən mənalı olur.
 • Ağac meyvəsi ilə tanınar.
 • Ağaclar səmada yetişməz.
 • Ağıl danışanda çox söz gərək deyil.
 • Ağılla gözəlliyin qohum olması nadir hallarda olar.
 • Ağıllı güzəştə gedər.
 • Ağıllı o adamdır ki, səhv yoldan çıxıb həqiqətə gedir.
 • Alaq otları heç vaxt ölmür.
 • Allah sərxoşları və uşaqları qoruyur.
 • Almanın yaxşısına qurd düşər.
 • Ana məhəbbəti qocalmır.
 • Ananın ağlamağındansa, uşağın ağlamağı yaxşıdır.
 • Arı var, deməli iynəsi də var.
 • Arvad evdar olan yerdə tirləri də piy basar.
 • Arvadsız kişi çətirsiz ağacdır.
 • Arvadı gözlə yox, qulaqla seç.
 • Asılmış adamın evində ipdən danışmazlar.
 • Asta tələs.
 • At yulafı xoşlayır, yəhəri yox.
 • Ata olmaq çətin deyil, amma ata olmaq çox çətindir.
 • Atalar sözü boş yerə deyilmir.
 • Atalar sözündə həqiqət deyilir.
 • Atın dörd ayağı var, o da büdrəyir.
 • Ayı həmişə bala can atar.
 • Ayığın fikrində olan sərxoşun dilində olur.
 • Az danış, çox dinlə.
 • Aza qane olmayan çoxa layiq deyil.

B[redaktə]

 • Bal danışıqlar zəhərsiz olmur.
 • Balıq başdan iy verər. (alm. Der Fisch stinkt vom Kopf her.‎)
 • Balıq dənizdə batmaz.
 • Balıqlar qarmaqla, insanlar şirin dillə ovlanar.
 • Barış zamanında bir yumurta, döyüş zamanında bir öküzdən daha yaxşıdır.
 • Baş yoxsa, şlyapa da lazım deyil.
 • Başı sındırmaqdansa, ayağı sındırmaq yaxşıdır.
 • Beş yaşına çatanda uşaq sizin ağanız, on yaşına çatanda — qulunuz, on ilə on beş yaş arasında gizli müttəfiqinizdir və daha sonra sizin dostunuza və ya düşməninizə çevrilir.
 • Beyin qızanda ağıl itər.
 • Bəd iti — qısa zəncirə!
 • Bədbəxtliklər heç vaxt tək gəlmir.
 • Bər-bəzəkli nitqə inam olmaz.
 • Bərabər olmamaq dostları ayrı salır.
 • Bəsirət bərpa üçün ilk yoldur.
 • Bəzən susmaq ən yaxşı cavab olur.
 • Biçməyi özgəsinin parçası üstündə öyrənmək yaxşıdır.
 • Bilik — qüvvətdir.
 • Biliksiz cəhd, işıqsız od kimidir.
 • Bir-birini sevən ər-arvad komada da xoşbəxt olar.
 • Bir dəfə yanan, ömrü boyu oddan qorxar.
 • Bir dəqiqə sonradansa, bir saat qabaq yaxşıdır.
 • Bir göyərçin qarğalarla yaxınlıq edərsə, tükləri deyil, ürəyi qaralar.
 • Bir "indicə" on "sabah"dan yaxşıdır.
 • Bir kəsə inanmaq yaxşıdır, heç kəsə inanmamaq — axmaqlıq.
 • Bir qaranquş yay etməz.
 • Bir qəpiyə hörmət etməyən lirəyə dəyməz.
 • Bir "nədən ötrü"yə on dəfə "ondan ötrü ki…"" var.
 • Bir pfenniqi qorumaq — ikisini qazanmağa bərabərdir. (Pfenninq — pul vahididir).
 • Bir təbəssüm dünyanın ən gözəl dilidir.
 • Bir topa milçəkdənsə, bir bal arısı yaxşıdır.
 • Birdən-birə çox işi başlayan azını qurtarar.
 • Biri işləyir, o biri qazanır.
 • Birlikdə güclüyük.
 • Bıçağı itilə, amma lap çox da yox, ağzını tökərsən.
 • Borc alan, azadlığını satar.
 • Borc almaq narahatlıq gətirir.
 • Boş evdə siçan da qalmaz.
 • Böhtan insanı öldürər.
 • Böyük hay-küyçülər pis döyüşçülər olar.
 • Böyük qayadan böyük də parça çaparlar.
 • Bütün adamların qanı qırmızı, bacarıqları fərqlidir.
 • Bütün sular dənizə axır.
 • Bütün yaxşı şeylər üçdədir.

C[redaktə]

 • Cavab yoxdur cavabdır.
 • Cavanlıqda nə əkərsən, qocalıqda onu biçərsən.
 • Cəmdək harada, milçəklər də orada.
 • Cəsarətlinin baxışı qorxağın qılıncından iti olar.
 • Cəza asandır, tərbiyə — çətin.
 • Cırıldayan ağac asan sınmır.
 • Cücələrinizi yumurtlamadan əvvəl saymamalısınız.

Ç[redaktə]

 • Çağırılmamış qonaq yük olar.
 • Çalışmaq çörək, tənbəllik qıtlıq gətirər.
 • Çox-çox qaqqıldayan toyuq az-az yumurtlar.
 • Çox gecdən çox tez yaxşıdır.
 • Çox vaxt azlar çox kimi görünür.
 • Çox vaxt xoş söz böyük hədiyyədən artıq olur.
 • Çox yatan az yaşar.
 • Çoxu çoxları bilir, hər çeyi heç kəs bilmir.
 • Çörək alın təriylə qazanılar.

D[redaktə]

 • Dağ Məhəmmədə tərəf gəlməsə, Məhəmməd dağa tərəf gedər.
 • Dalda qalana itlər də cumar.
 • Danışılan bir sevinc iki qat olar, paylaşılan bir acı yarıya enər.
 • Danışmaqla usta olmurlar.
 • Demək asandır — eləmək çətin.
 • Dəli dəlini ağıllı sayar.
 • Diqqət çini qutunun anasıdır.
 • Digər anaların da gözəl qızları var.
 • Dil bütün dünyanı dolandırar.
 • Dilin olsa heç yerdə batmazsan.
 • Dişləməyi bacarmırsan dişini göstərmə.
 • Dişləyən itlər hürməz.
 • Donuz ilə siçan tutmaq olar.
 • Dost bütün xəzinələrin ən qiymətlisidir.
 • Dost üçün odun-suyun içindən keçəsən gərək.
 • Dostlarla olanda dərd yarım dərd olur, sevinc — ikiqat artıq.
 • Dostun istəyirsə, səhərə saxlama.
 • Döyüş, barışın təmin etdiyini yıxıb gedər.
 • Duzu ölçüb at, yağı yox.
 • Dünyanı pul idarə edir.
 • Dürüstlük ən yaxşı siyasətdir.
 • Düşmək cinayət deyil, düşüb qalmaq günahdır.

E[redaktə]

 • Ehtiyac ayıdan rəqqas, meymundan skripkaçı eləyər.
 • Ehtiyac daşdan da çörək bişirməyi öyrədər.
 • Ehtiyac şeytanı məcbur edər ki, milçəyi də udsun.
 • Ehtiyat etdiyin tez olur, nəinki ümid etdiyin.
 • Ehtiyat müdrikliyin anasıdır.
 • Ehtiyat olmayan yerdə heç bir hikmət kömək edə bilməz.
 • Etimad idarəyə mane deyil. (alm. Bäume wachsen nicht in den Himmel.‎)
 • Eşq ilə ağıl əl-ələ tutub getməzlər.
 • Eşqdə və döyüşdə hər şey mübahdır. (alm. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt.‎)
 • Evim mənim — qalam mənim.
 • Evlənərkən qulaqlarına yox, gözlərinə inan.

Ə[redaktə]

 • Əhli-keflik insanı pas dəmiri yeyən kimi yeyir.
 • Əl açmaqdansa, kasıb olmaq yaxşıdır.
 • Əl yazıb, baş cavab versin.
 • Əldəki sərçə, damdakı göyərçindən yaxşıdır. (alm. Besser den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach.‎)
 • Ən ağır iş özünə qalib gəlməkdir.
 • Ən böyük padşahlar da tualetə piyada gedirlər.
 • Ən gözəl çiçəklərin çox vaxt qoxusu yoxdur.
 • Ən yaxşı müəllim təcrübədir.
 • Ən yaxşı yol düz yoldur.
 • Əsəbin dərmanı vaxt-zamandır.
 • Əvvəl fikirləş, sonra elə.
 • Əyri ağacın düz kölgəsi olmaz.

F[redaktə]

 • Fakt deyilən yerdə söz gərək deyil.
 • Fərqli ölkələr, fərqli adətlər.
 • Fikrə gömrük qoyulmur; fikrə qadağan yoxdur.

G[redaktə]

 • Gec olsun, güc olsun.
 • Gecə nə qədər qaranlıq olsa, gündüz bir o qədər işıqlı olar.
 • Gəmiyə iynə ulduzu boyda yerdən də su axıb dolur.
 • Gənclərin ruhuna yarayan şey yaxşı dostlardır.
 • Gicitkənin şütülü də olsa dalayır.
 • Göyə tüpürən özünə tüpürür.
 • Göz mədədən böyükdür
 • Gözə göz, dişə diş.
 • Gözəl insanı heç bir şey eybəcərləşdirmir.
 • Gözəl olmaq istəyən əziyyət çəkməlidir.
 • Gözəllik gedir, yaxşılıq qalır.
 • Gözəllikdən əvvəl yaş.
 • Gözlər özlərinə, qulaqlar başqalarına inanarlar.
 • Güclü haqlı çıxar. (Kinayə ilə)
 • Gülümsəmək iki insan arasındakı ən qısa əlaqədir.
 • Gülüş bir körpüdür.
 • Gülüş ən yaxşı dərmandır.
 • Gün nə qədər uzun olsa da gecə düşəcək.

H[redaktə]

 • Hamı yanılır — hərə bir cür.
 • Heç bir usta göydən düşməyib.
 • Heç kəsi iki dəfə asmırlar.
 • Heç nəyi olmamaqdansa, bir şeyi olmaq yaxşıdır.
 • Həqiqət çətinliyə düşsə də, heç vaxt ölmür.
 • Həqiqət dilli-dilavər olmur, yalan bər-bəzəkli olsa da.
 • Həqiqət ən yaxşı silahdır.
 • Həqiqət hər şeydən qabaqdır.
 • Həmişə pis xəbər yerinə düşməz olar, yaxşı xəbər yerinə düşən.
 • Həmişə tez olduğunu düşünən, mütləq çox gec gələcək.
 • Hər başlanğıc çətindir.
 • Hər kəs öz taleyinin dəmirçisidir.
 • Hər kəs özü bilir ayaqqabısı haradan sıxır.
 • Hər qazan üçün uyğun bir qapaq var.
 • Hər zaman bildiyinizi deməyin, ancaq nə dediyinizi bilin.
 • Həsəd özü-özünü gəmirər.
 • Həssaslıq nadir hallarda yaxşıdır.
 • Həya olmayan yerdə namus da olmaz.
 • Hürən itlər dişləmir.

X[redaktə]

 • Xahiş daim isti, təşəkkür daim soyuqdur.
 • Xarab yumurta bütün yeməyi pozar.
 • Xeyirli ağacın xeyirli də meyvəsi olar.
 • Xəbərdar olunan yarım xilas olunmuş kimidir.
 • Xəsislik ən böyük yoxsulluqdur.
 • Xəstəni divarda milçək də acıqlandırar.
 • Xırda daş da böyük karetaları çevirir.
 • Xırda yağış böyük küləkləri yatırar.
 • Xoflu adam kölgəsindən də qorxar.
 • Xoşbəxtlik dost qazandırır, bədbəxtlik isə onları sınayır.
 • Xoşbəxtlik göydə uçmur, o, əməklə qazanılır.
 • Xörəyə baxmaqla doymazlar.

İ[redaktə]

 • İç — keflənmə, mübahisə elə — boğuşma.
 • İdarə eləmək çətin peşədir.
 • İfratçılıq çiyrindirər.
 • İxtiyarını qəzəbə verən adam, ağlını əldən verər.
 • İlk fikir heç də həmişə ən yaxşı fikir olmur.
 • İnan, ancaq hər yetənə yox.
 • İnsan düşünür, Allah yönəldir.
 • İnsan meşədə necə ağlayırsa, o da əks-səda verir.
 • İnsan ümidlə yaşayar.
 • İradənin olduğu yerdə bir yol var.
 • İş çörək gətirir, tənbəllik aclıq gətirir.
 • İş, işi çəkər.
 • İşıq çox olan yerdə kölgə də çox olur.
 • İşıq kölgəsiz olmaz.
 • İşləmək çörək, tənbəllik qıtlıq gətirər.
 • İşləyən kotan parıldayar; duran suyu kif basar.
 • İştaha yeməklə gəlir.
 • İştahınızı başqa bir yerdə alırsınız, evdə yeyirsiniz.
 • İstirahət gücdür.
 • İtkisiz qazanc yoxdur.
 • İyirmisində — gözəl, otuzunda güclü, qırxında — ağıllı və əllisində varlı olmayandan heç nə gözləmə.

K[redaktə]

 • Kağız dözür, qələm yazır.
 • Kənddə tərbiyə də təmizdir.
 • Kəpənək tırtıl olduğunu xatırlamır.
 • Kiçik çayların səs-küyü bərk olar.
 • Kiçik oğrular asılar, böyük oğrular sərbəst buraxılar.
 • Kiçikdən başlayıb, böyükdə qurtararlar.
 • Kim elə bilirsə ki, hər şeyi bilir — heç nə bilmir.
 • Kim tez yatıb, tez durur — çox yaşayır.
 • Kim ümid etsə ki, ayaqqabını irsən alacaq — ölüncə ayaqyalın qalacaq.
 • Kim vaxtında gəlməsə, nəyin qaldığını görməlidir.
 • Kimin harası ağrayır, orasından danışır.
 • Kor doğulan işığa inanmaz.
 • Kor olmaqdansa, bir gözlü olmaq yaxşıdır .
 • Kor toyuq da dən tapır.
 • Korlar arasında tək gözlü adam kraldır.
 • Köhnə köpəyin heç vaxt öyrənmədiyi şeyi, yeni it heç vaxt öyrənmir.
 • Köhnə tülküləri tələyə salmaq çətindir.
 • Köhnə yaradan qan axmaz.

Q[redaktə]

 • Qabığı acı — meyvəsi şirin.
 • Qadın skripka deyil ki, çalınandan sonra divardan asılsın.
 • Qadın kişinin vizit kartıdır.
 • Qadına bir sirr etibar et — amma dilini kəs!
 • Qadınlar zəkadan çox formalarına diqqət yetirirlər, çünki kişinin gözləri beynindən daha çox işləyir.
 • Qanadın böyüməmiş uçma.
 • Qarğalarla dostluq edən göyərçinin tükləri ağ qalar, amma ürəyi qaralar.
 • Qart quşu yolmaq çətindir.
 • Qartal ağcaqanad tutmaz.
 • Qartalın yaxın düşə bilmədiyi yerə milçək on yerdən yol tapar.
 • Qartallar milçək tutmur.
 • Qayda-qanunu xoşla, o sənə vaxt da saxlar, qüvvə də.
 • Qayğı saç ağardar.
 • Qazanmaqdan qənaət çətindir.
 • Qazlar qu quşuna mahnı oxumağı öyrədirlər.
 • Qəbir qazan özü qəbrin içinə düşür.
 • Qədəh içində, dənizdə boğulanlardan daha çox insan boğulmuşdur. (alm. Im Becher ersaufen mehr Leute als im Bach.‎)
 • Qəzəb adamı kor edir.
 • Qəzəb qızıldan da olsa yenə qəfəsdir.
 • Qəzəb pis məsləhətçidir.
 • Qızılgüllər solur, tikanı qalır.
 • Qızılı odla yoxlayarlar, insanı — hücumla.
 • Qoca tülküləri tələyə salmaq çətindir.
 • Qonaqlar necəsə, məclis də elədir.
 • Qorxaq olduğunu bilməyən hər kəs cəsurdur.
 • Qorxu canavarı özündən böyük edir.
 • Qorxu olmayan yerdə hamı igidə dönür.
 • Qurdun ulaması yeməsindən qorxuludur.
 • Quş istəyirsənsə, əvvəlcə yuvasını tik.
 • Quş uçmaq üçün yarandığı kimi, insan da əmək üçün yaranıb.
 • Quyu onda yada salınır ki, suyu qurumuş olsun.
 • Qürbətin odu da vətənin tüstüsü qədər parlaq deyil.
 • Qüvvət hələ hər şey deyil.
 • Qüvvət qanun deyil.
 • Qüvvət — vəhdət.

L[redaktə]

 • Lovğalanan yıxılacaq.

M[redaktə]

 • Meymun istər kral olsun, istər keşiş — elə meymundur ki, meymun.
 • Mərd düşmən namərd dostdan yaxşıdır.
 • Mərdliyini itirən hər şeyini itirər.
 • Məsləhət eşitməyənə nə kömək?
 • Məsləhət vermək kömək eləməkdən asandır.
 • Milçək xırdadır, böyük adamı da dişləyir.
 • Mığmığanı kötəklə vurmurlar.
 • Mübahisə edən iki nəfərdən ağıllı olan günahkardır.[2]
 • Müəllim iki kitabdan yaxşıdır.
 • Müharibədə hər çuxur bunkerdir.
 • Mülayimlik ən yaxşı dərmandır.

N[redaktə]

 • Namusunu itirən hər şeyi itirər.
 • Natəmiz vicdan gözdən yayınmaz.
 • Necə haylarsan, elə də hay verərlər.
 • Nə lağa qoyursan, sevirsən.
 • Nəciblik qanda deyil, ürəkdədir.
 • Nifrəti bacarmayan, məhəbbəti də bacarmaz.
 • Nişan almaq azdır, gərək dəysin də.

O[redaktə]

 • O, pula sahib deyil, pul ona sahibdir.
 • Oda yağ tökür.
 • "Olar" ilə "ola bilsin"in fərqi böyükdür.

Ö[redaktə]

 • Ölçüsündə olmayan hər şey zərərdir.
 • Ölü şirin bığını dovşan da dartar.
 • Ölülər daha uzun yaşayır.
 • Öz sözünü tutmursan — cavabını tut.
 • Özgələrin təsəllisi yaxşıdır, ondan da yaxşı — öz hünərindir.
 • Özgənin dərdi tez unudular.
 • Özgəsiylə az danış, özünlə — çox.
 • Özü-özünü tərifləyənin qonşuları pis olar.
 • Özün öz sirrini saxlaya bilmirsənsə, ğzgəsinin danışmağından gileylənmə.
 • Özünü olduğundan ağıllı göstərməyə çalışan, əslində, axmaqdır.[3]

P[redaktə]

 • Palıd ağır-ağır boy atar.
 • Parlayan hər şey qızıl deyil. (alm. Es ist nicht alles Gold, was glänzt.‎)
 • Pas dəmiri yeyir, qayğı — insanı.
 • Payız yaxşıdır, payız şərabı daha yaxşıdır.
 • Paylaşılan sevinc iki qatına çıxar. (alm. Geteilte Freude ist doppelte Freude.‎)
 • Paylaşılan bir acı yarıya enər. (alm. Geteiltes Leid ist halbes Leid.‎)
 • Pis xəbər qar topası kimi böyüyər.
 • Pis xəbər yuxu bilməz.
 • Pis işçi əlində yaxşı dəzgah da pis olar.
 • Pis qızıl məhək xoşlamaz.
 • Pis vicdanın canavar dişləri var
 • Pişik evdən çıxanda siçanlar masada rəqs edirlər.
 • Pudinqin sübutu onu yeməkdədir.
 • Pul ağıllı adamın köləsi, axmaq adamın isə ağasıdır.
 • Pul iylənmir.
 • Pula əmr elə, qulluq eləmə.
 • Pulum var — camaatın da əziziyəm.

R[redaktə]

 • Razılıq daş-divardan möhkəm olar.
 • Roma bir günə tikilməyib.
 • Romada özünü romalı kimi apar.

S[redaktə]

 • Sakit it xəlvət qapar.
 • Saqqal saxlayanların hamısı filosof olmur.
 • Sağlam bədəndə — sağlam ruh.
 • Sağlamların və xəstələrin fərqli düşüncələri var.
 • Savaş, sülhün təmin etdiyini yıxıb gedər.
 • Sevgi əkilən yerdə sevinc biçilər.
 • Sevgi kordur.
 • Sevgi mədədədir.
 • Səadət kordur.
 • Səadət şüşə kimidir: asan sınar.
 • Səadəti tapmaq saxlamaqdan asandır.
 • Səadətlə bədbəxtlik eyni cığırla gedirlər.
 • Sədaqət sevginin bacısıdır.
 • Səhhətini itirəndən sonra başlayırsan onun üçün əsməyə.
 • Səhv eləmək insana xasdır.
 • Sən mənə de dostun kimdir, mən deyim ki, sən kimsən.
 • Sən ona ipək bağışlayırsan, o səndən hələ yemini də istəyir.
 • Səndən xahiş etməyənə qədər heç kəsə məsləhət vermə.
 • Səni bəsləyən əli dişləmə. (alm. Beiß nicht in die Hand, die dich füttert.‎)
 • Sərf olunmayan güc get-gedə azalar.
 • Səyyahları heç vaxt dayandırmayın.
 • Skripkaçı ustalaşana kimi çox sim qırır.
 • Sonraya saxlamaq — geri götürmək deyil.
 • Sonuncu gülən ən yüksək səslə gülür.
 • Söz və iş iki ayrı-ayrı şeylərdir.
 • Susmaq da cavabdır.
 • Susmaq — razılıq nişanəsidir.
 • Sussan dilin ağrımaz.
 • Suyun harasından bərk-bərk yapışasan?!
 • Sübh saatı bizə qızıl bəxş eləyir.
 • Sükut çox vaxt çox sözdən gözəl olur.
 • Sülh olan yerdə səadət olar.
 • Sülh zamanında bir yumurta, döyüş zamanında bir öküzdən daha yaxşıdır.
 • Sünbülün boşu dik dayanar.

Ş[redaktə]

 • Sağlamlar nə qədər varlı olduqlarını bilmirlər.
 • Şayiə zərrəbin kimidir, hər şeyi yekəldir.
 • Şəhidlərin qanı gələcək nəsilləri yetişdirmək üçündür.
 • Şən qonaq heç kimə yük deyil.
 • Şərab başa çıxanda ağıl qədəhə düşər.
 • Şərabda çox adam batır, nəinki dənizdə.
 • Şərəfi itirmək — hər şeyi itirməkdir.
 • Şərəfsiz həyatdan, şərəfli ölüm yaxşıdır.
 • Şir də mığmığadan özünü qorumalı olur.
 • Şirin bacarmadığını tülkü bacarar.
 • Şübhə dostluğun zəhəridir.
 • Şübhə şeytanla eyni qabdan yeyir.

T[redaktə]

 • Taxıl həmişə qonşunun tarlasında daha yaxşıdır.
 • Tanrı qarışqanı yox etmək istəyincə, ona qanad taxar.
 • Tezlik gərəkdir, tələskənlik yox.
 • Təhsil azadlığa aparar.
 • Təhsilsiz insan, cilasız aynaya bənzər. (alm. Ein Mensch ohne Bildung ist ein Spiegel ohne Politur.‎)
 • Tək gözlü olmaq kor olmaqdan yaxşıdır. (alm. Besser einäugig als blind.‎)
 • Təkrar biliyin anasıdır.
 • Tələsən çox vaxt axırdı gəlir.
 • Tələsik işə şeytan qarışar. (alm. Eile mit weile.‎)
 • Tələsirsən — yavaş yeri.
 • Təmiz bir vicdan yumşaq bir yastıqdır.
 • Təmiz — hər şeyi təmiz bilər.
 • Təmiz ürək qızıldan qiymətlidir.
 • Təmkinli adam üstün gələr.
 • Tənbəl işçiyə yüngül çəkic də ağır gələr.
 • Tənbəl üçün həftədə yeddi bayram olur.
 • Tənbəlliyin dalınca xəstəlik gəzər.
 • Təvazökarlıq bəzəkdir, lakin onsuz daha müvəffəqiyyətli olunar. (alm. Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr.‎)
 • Tikəni ağzına görə dişlə.
 • Toxumağa başlayın və Allah sapı verəcək.
 • Torağayı nəğməsindən tanıyarlar.
 • Tovuz sən nə gözəlsən, amma ayağın eybəcər.
 • Toz göylərə də yüksəlsə, yenə toz olub qalır.
 • Tövbə dərman kimidir: ürəyi sakitləşdirir.
 • Tülkünü quyruğundan tanıyarlar.
 • Tüstü olan yerdə atəş də var.

U[redaktə]

 • Uduzanın sonrakı ağlı dərin olar.
 • Ulağı nə qədər yüyənləsən də yenə ondan kəhər çıxmayacaq.
 • Uşaq evdə nə eşidirsə, həyətdə də onu danışır.
 • Uşağın balacası ananın ətəyindən yapışır, böyüyü — ürəyindən.
 • Uşaqların körpəsi diz ağridar, böyüyü — ürək.

Ü[redaktə]

 • Üç həkimin birdən gəlməsindən, heç birinin gəlməməsi yaxşıdır.
 • Üç nəfərin bildiyini, otuz nəfər də bilər.
 • Ümid sonuncu ölür.
 • Ümumi təhlükə adamları yaxınlaşdırar.
 • Ürəyi yumşaq ananın zəhər tuluğu uşaqları olar.

V[redaktə]

 • Varlı qolçomaq qohumlarını tanımaz.
 • Vermək almaqdan daha xoşdur.
 • Vicdanı təmiz olanın yasdığı rahat olar.

Y[redaktə]

 • Ya hər şey, ya heç nə.
 • Yaxşı kitab öyünməyə layiqdir.
 • Yaxşı gün dostları verir, yaman gün də onları yoxlayır.
 • Yaxşı oyunçunu top da görür.
 • Yaxşı şeylər vaxt aparır.
 • Yaxşı şeylərə tərif nə gərək.
 • Yalanlar uzağa getmir.
 • Yalanın ayaqları gödək olar.
 • Yalanların qısa ayaqları var.
 • Yamanlıq daşa yazılar, yaxşılıq quma.
 • Yaşamaq — mübarizə etməkdir.
 • Yaş gözəllikdən daha vacibdir.
 • Yaş sevgidən qorunmaz, amma sevgi yaşlanmadan qoruyar.
 • Yaşlı bir ağac nəql edilmir.
 • Yaşlı qadınlardan başqa hər şeyin bir vaxtı var.
 • Yeddi köhnə kitab baş-başa versə, mütləq yeni bir kitab yaranacaq.
 • Yemək bişirmək köhnə tavalar ilə öyrənilər.
 • Yeməkdən sonra istirahət və ya min addım atılmalıdır.
 • Yer üzündə eyibsiz adam yoxdur.
 • Yoxdan bir şey edə bilməzsən.
 • Yuxu ən yaxşı dərmandır.

Z[redaktə]

 • Zaman bizlə ayaqlaşmır, biz zamanla ayaqlaşırıq.
 • Zaman bütün yaraları sağaldır.
 • Zaman ən yaxşı həkimdir.
 • Zaman göstərəcək.
 • Zaman hər cür yalanı açır.
 • Zaman hər yaranı sağaldır.
 • Zarafatın da həddini bil.
 • Zəhmət — həyatın duzudur.
 • Zəhmət — səadətin atasıdır.
 • Zəmanə dəyişir, biz də dəyişirik.
 • Zərurət ixtiranın anasıdır.
 • Zorla əziz olmazsan.
 • Zülmət nura qarşı dura bilməz.

İstinadlar[redaktə]

 • Dünya xalqlarının atalar sözləri. Bakı,2015
 1. [1] Цитаты и афоризмы.
 2. [2] Цитаты и афоризмы.
 3. Aforizmlər. Bakı, 2013. səh.13.