Məzmuna keç

RəhbərlikA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Ağlın varsa, gücə, qızıla, nüfuza tabe olma! Qoy sənə rəhbərlik edən ancaq təmiz vicdanın olsun. Xaqani Şirvani

B[redaktə]

 • Bəzi hiyləgərlər daha ağılsız arvad seçirlər ki, onlara rəhbərlik etsinlər və həmişə yanılırlar. Samuel Conson
 • Bilinməyən, sirr, xəyali, mifik, möcüzəvi, inanılmaz və hətta dəhşətli olanı aşkar, sadə və sağlam olandan üstün tutmaq cəhalətə xasdır. Həqiqət heç vaxt təxəyyülü mövhumatlar qədər güclü şəkildə sarsıtmaz ki, hər kəsin özünə uyğunlaşdıra bilər. Adi insanlar nağılları dinləməyi hər şeydən üstün tuturlar. Kahinlər və qanunvericilər dinlər uydurur və bu nağıllardan sirlər çıxarırlar. Onlardan adi insanların xarakterinə, xasiyyətinə uyğun istifadə edirdilər. Adi camaatın bu meylinə görə keşişlər, şəriət və qanunvericilər vəcd həvəskarlarına, qadınlara və cahillərə bağlandılar. Bu məzmunda olan insanlar tədqiq edə bilmədikləri fikirləri asanlıqla qəbul edirlər. Saflıq və həqiqi sevgi ancaq təxəyyüllərini araşdırma və düşünməklə təşkil edən müəyyən insanlarda olur. Bir kəndin sakinləri heç vaxt öz keşişindən latın dilini dini nitqlərinə həddən artıq qarışdırdıqda ondan məmnun olmurlar. Cahillər, başa düşmədikləri şeylərdən danışan hər kəsi çox alim hesab edirlər. Bu, qəbilələrin sadəlövhlük prinsipi və onlara rəhbərlik iddiasında olanların təsir və hökmranlığıdır. Pol Anri Holbax
 • Bir xalqın dini seçimi həmişə onun hökmdarları tərəfindən müəyyən edilir. Həqiqi din həmişə hökmdarın bəyan etdiyi dindir; həqiqi tanrı hökmdarın ibadət etməyi əmr etdiyi tanrıdır; beləliklə, hökmdarlara rəhbərlik edən ruhanilərin iradəsi həmişə Allahın özünün iradəsi olur. Pol Anri Holbax
 • Birləşmiş Millətlər Təşkilatı deyilən bir şey yoxdur, yalnız beynəlxalq ictimaiyyət var və beynəlxalq ictimaiyyətə yalnız sağ qalan yeganə super güc rəhbərlik edə bilər və o super güc ABŞ-dır. Robert Bolton
 • Bütün hüquqlardan ən təkzibedilməz olanı müdriklərin (istər zorla, istərsə də inandırmaqla) axmağa rəhbərlik etmək hüququdur. Tomas Karleyl

Ç[redaktə]

 • Çinin uzun sürən müharibəsi Çin xalqından böyük fədakarlıqlar tələb etdi və tələb edəcək, lakin eyni zamanda bu müharibə onları sakitləşdirdi. O, Çin xalqını son yüz ildəki bütün böyük mübarizələrindən daha böyük dərəcədə oyatdı və birləşdirdi. Çin xalqı təkcə nəhəng milli düşmənlə deyil, həm də əslində düşmənə kömək edən güclü daxili mürtəce qüvvələrlə qarşılaşır; bu şəklin bir tərəfidir. Lakin digər tərəfi odur ki, Çin xalqı nəinki əvvəlkindən daha çox siyasi şüurludur, həm də güclü Azad edilmiş ərazilər və gündən-günə böyüyən ümummilli demokratik hərəkat qurdu. Bunlar əlverişli daxili şərait yaradır. Əgər Çin xalqındakı məğlubiyyətlər və uğursuzluqlar nin son yüz ildəki mübarizələri müəyyən zəruri beynəlxalq və daxili şəraitin olmaması ilə bağlı idisə, bu gün vəziyyət başqadır - bütün lazımi şərait mövcuddur. Məğlubiyyətdən qaçmaq və qələbə qazanmaq üçün hər cür imkan var. Əgər biz bütün xalqı qətiyyətli mübarizədə birləşdirə bilsək, ona lazımi rəhbərlik verə bilsək, qalib gələcəyik. Mao Tszedun

E[redaktə]

 • Ehtimal ki, riyaziyyatdan bixəbər olanlarla birlikdə bu mövzuda qərar verməyi öz üzərinə götürən və Müqəddəs Yazılarda onların məqsədinə uyğun kobud şəkildə təhrif olunmuş yer üzündə bu işimə qarşı çıxmağa cəsarət edən ağılsız natiqlər tapılsa, onlar mənim üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etmir, mən onların mühakimələrini tələsik hesab edirəm. Çünki riyaziyyatdan az -çox başı çıxan Laktansius, yerin top şəklinə malik olduğunu bəyan edənlərə lağ edərkən yerin formasından bir qədər uşaqcasına danışırdı. Buna görə də tələbələrin bizə gülməsi təəccüblü deyil. Riyaziyyat riyaziyyatçılar üçün yazılmışdır və kimlərəsə bizim bu zəhmətlərimiz, səhv etmirəmsə, hətta müqəddəsinizin hazırda rəhbərlik etdiyi kilsə dövlətinin işinə də qarışmaq kimi görünür. Nikolay Kopernik

Ə[redaktə]

 • Ən yaxşı rəhbərlik öz özümüzü idarə etməyi bizə öyrədə biləcək rəhbərlikdir. Yohann Volfqanq Göte

H[redaktə]

 • Hər şеydən əvvəl rəhbərlik еtməyə cаn аtаn tаyfа üzvlərinin hörmətini qаzаnmаq, mütləq оnu şərəflə və vicdаnlа qаzаnmаq üçün inkаrоlunmаz istəyə mаlik оlmаlıdır. Atilla
 • Hunlаrа rəhbərlik еdən qоrxu bilməməlidir. О, cəsаrətə və güclü ruhа mаlik оlmаlıdır ki, оnа həvаlə оlunаnı yеrinə yеtirsin, igidliyə mаlik оlmаlıdır ki, rəhbər оlmаqdаn qоrxmаsın. Atilla

İ[redaktə]

 • İdeallar ulduzlar kimidir, onları tutmaq mümkün deyil, amma qaranlıq gecələrdə yolumuza onlar rəhbərlik edir. Fransız atalar sözləri
 • İndiki rəhbərliyə sürətli və аsаn yоl, sаdəcə, mövcud dеyil. Hunlаr bütün həyаtlаrı bоyu оxumаlıdırlаr, yеni idеyаlаrı, nоvаtоrluq prоsеdurlаrını və mеtоdlаrı öyrənməli və bu imkаnı hеç vаxt əldən vеrməməlidirlər. Atilla

K[redaktə]

 • Kazinoda bankı sındıran, həyatda isə onu qarət edən və ya ona rəhbərlik edən qalib gəlir. Eduard Sevrus
 • Kəskin qısqanclıq ona rəhbərlik edən şübhənin ardınca yanlış addımlarla addımlayır. Onun qarşısında əlində xəncər, zəhərini tökə-tökə nifrət və qəzəb, ardınca isə peşmanlıq gedir. Volter
 • Kimsə oğlunu öyrətmək üçün Aristippa rəhbərlik etdi; Aristipp beş yüz draxma istədi. Ata dedi: "Bu pulla mən qul ala bilərəm!" "Alın," dedi Aristipp, "və o zaman Sizin iki bütöv qulunuz olacaq." Aristipp

Q[redaktə]

 • Qərar qəbul edə bilməmək rəhbər işçilərin uğursuzluğunun əsas səbəblərindən biridir. Rəhbərliyin uğursuzluğunun göstəricisi kimi qərarların qəbul edilməsində çatışmazlıq xüsusi bilik və ya texniki nou-haunun (Texniki yeniliklərin) olmamasından qat-qat yüksəkdir. Con Maksvell
 • Qoy sadəlik və sağlam düşüncə planlaşdırmağınıza rəhbərlik etsin. İnqvard Kamprad

L[redaktə]

 • Lider əmr və sözləri ilə deyil, əməli ilə xalqa rəhbərlik edəndir. Cəmaləddin Əfqani
 • Lütf ona rəhbərlik etmədikcə, bilik axmaqlıqdır. Corc Herbert

M[redaktə]

 • Müharibə zamanı komandir bilməlidir ki, onun hər hərəkəti, hər sözü hamı tərəfindən izlənir. Hər kəsə təsir edir. Komandir bilməlidir ki, müharibəyə rəhbərlik təkcə hərbçilərə rəhbərlik etmək, hərbçiləri səfərbər etmək deyil, həm də ruhlara rəhbərlik etməkdir. Aleksandr Bek

N[redaktə]

 • Nə qədər ki, mən partiyaya rəhbərlik edirəm o, nəcabətsiz ədəbiyyatçılar və qeyri-ciddi bolşeviklər üçün diskussiya klubu olmayacaq. Adolf Hitler
 • Nyuton, məni bağışla; hətta sənin misilsiz təfəkkür və yaratma qüdrətinə malik olan bir insan üçün belə, sənin dövründə yalnız bir mümkün yol var idi; tapdın. Sizin uydurduğunuz anlayışlar bu gün də fiziki düşüncəyə rəhbərlik edir, baxmayaraq ki, biz indi bilirik ki, hadisələri və onların münasibətlərini daha dərindən dərk etmək istəyiriksə, onların bilavasitə təcrübə sferasından daha uzaqda başqaları ilə əvəz olunmalıdır. Albert Eynşteyn

Ö[redaktə]

 • Öz rəisində qüsur görməyən işçilərə etibar etməyin. U.Kollinz-ingilis yazıçısı

R[redaktə]

 • Rəhbərlik etmək istəyənin ümumi mədəni səviyyəsi olmalıdır. Beləcə, Makedoniyalı İsgəndərin bütün qələbələrinin özülündə Aristoteli tapırıq. Şarl de Qoll
 • Rəhbərlik etmək yaxşı insanlara mane olmamaq deməkdir. Pyotr Kapitsa
 • Rəhbərlik etmək, yəni adamları öyrətmək və tərbiyələndirmək üçün gərək mənəvi haqqın olsun. Heydər Əliyev
 • Rəhbərlik etməyi ilk əvvəl öz evində öyrən. Xilon
 • Rəhbərlik etməyi bilmək üçün itaət etməyi öyrənməliyik. Solon
 • Roma ilə bizim aramızdakı fərq ondan ibarətdir ki, Romada Allahsızlıq, bizdə isə dindarlıq hökm sürür. Roma azğınlığa, biz isə mülayimliyə yoluxmuşuq. Romada qara camaat, bizdə isə rəhbərlik cuşa gəlir. Saltıkov-Şedrin
 • Rusiya üçün böyük xoşbəxtlik idi ki, ən çətin sınaq illərində ölkəyə dahi və sarsılmaz sərkərdə Stalin rəhbərlik edirdi. O, bütün həyatının keçdiyi dönəmdə bizim dəyişkən və çətin dövrümüzü heyran edən ən görkəmli şəxsiyyət idi. Stalin qeyri-adi enerjiyə və əyilməz iradəyə malik, kəskin, sərt, danışıqda amansız bir insan idi, hətta burada Britaniya parlamentində yetişdirilən mən də heç nəyə qarşı çıxa bilmədim. Stalin hər şeydən əvvəl böyük yumor və sarkazm hissi və düşüncələri dəqiq qavramaq qabiliyyətinə malik idi. Bu qüvvə Stalində o qədər böyük idi ki, o, bütün dövrlərin və xalqların dövlət rəhbərləri arasında unikal görünürdü. Stalin bizdə ən böyük təəssürat yaratdı. O, dərin, hər bir çaxnaşmadan məhrum, məntiqi mənalı bir müdrikliyə sahib idi. O, çətin anlarda ən ümidsiz vəziyyətdən çıxış yollarını tapmaqda yenilməz ustadı... O, qeyri-adi mürəkkəb şəxsiyyət idi. O, böyük bir imperiya yaratdı və özünə tabe etdi. Düşmənini öz düşməni ilə məhv edən adam idi. Stalin Rusiyanı şumla ələ keçirən və onu atom silahları ilə tərk edən dünyanın ən böyük, misilsiz diktatoru idi. Uinston Çörçill

T[redaktə]

 • Teymuri ordusu Sivas və Şam şəhəri tərəfə üz tutanda Əmirzadə Miranşahın qoşunundan Şeyx Məhəmməd Daruğa və Əmirzadə Şahruxun ləşkərindən Firuzşah göstərişə əsasən Əlincə qalasına getmiş və qalanın mühasirəsini davam etdirmişlər. Həmin vaxt qalada az adam qalmışdı. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, qalanın kutvalı, yəni rəisi Əmir Seyid Əhməd Oğulşami son ana qədər müqavimət göstərsə də, qala tutulmuş, onun müdafiəsinə rəhbərlik edən Əmir Seyid Əhməd Oğulşami isə əsir götürülərək Əmir Teymurun hüzuruna göndərilmişdir. Həmin vaxt Bağdadda olan Seyid Əhməd Oğulşami buraya gətirilikdən sonra onun qətlinə fərman vermişdir.[1]
  • Şərafəddin Əli Yəzdi, orta əsr müəllifi, Əmir Teymurun tarixçisi
 • Tövbə, rəhbərlik dəyişikliyidir. Əbdülqədir Geylani

Z[redaktə]

 • Zalım oğlunun xasiyyəti belədir: Ya gərək özü rəhbərlik eləsin, ya da gərək rəhbərlikdən narazı qalsın. Branislav Nuşiç

İstinadlar[redaktə]

 1. Şərafəddin Əli Yəzdi. Zəfərnamə (Azərbaycan tarixinə dair seçmələr), Bakı, 1996