Ayrılmaz

Vikisitat saytındanA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Antisemitizm, yəhudi xalqına nifrət bəşəriyyətin ruhunda ləkə olub və qalır. Biz bu məsələ ilə tam razıyıq. Buna görə də bunu bilin: antisionizm mahiyyətcə antisemitizm deməkdir və həmişə belə olacaq. Bu niyə belədir? Bilirsiniz ki, sionizm yəhudi xalqının öz torpaqlarında yaşamağa qayıtmaq arzusu və idealından başqa bir şey deyil. Yəhudi xalqı, Müqəddəs Yazılar bizə deyir ki, müqəddəs torpaqda, öz vətənində çiçəklənən birlik içində yaşayırdılar. Onları oradan Rəbbimizi belə amansızlıqla qətlə yetirən Roma tiranı qovmuşdu. Vətənindən qovulmuş, milləti külə dönmüş yəhudi xalqı dünyanı dolaşmağa məcbur oldu. Yəhudi xalqı onlara hökmranlıq etməyə gələn hər bir tiranın əlindən dönə-dönə əzab çəkdi. Bütün bəşəriyyətin bu ayrılmaz hüququnu əziz tutan hər kəs üçün bunu başa düşmək, yəhudi xalqının qədim İsrail torpağında yaşamaq hüququnu dəstəkləmək çox asan olmalıdır. Bütün yaxşı niyyətli insanlar Allahın xalqının onlardan oğurlanmış torpağa sevinclə qayıtması vədinin yerinə yetməsinə sevinəcəklər. Bu sionizmdir, nə çox, nə də az. Martin Lüter Kinq
 • Arvad alınası mal deyil, onu geri qaytardıqdan, dəyişdirdikdən və ya başqası ilə əvəz etdikdən sonra həyat sizi tərk edənə qədər sizdən ayrılmayan ayrılmaz bir yoldaşdır. Bu ilgəkdir: onu boynuna atan kimi Qordi düyününə çevrilir və bu düyün ölüm ülgücü ilə kəsilmədikcə açıla bilməz. Miqel de Servantes
 • Azadlıq, təbiətindən tutmuş biliyə qədər haqqı olan insanlar arasında ümumi bilik olmadan qorunub saxlanıla bilməz, çünki onun böyük Yaradanı, boşuna heç nə etməyən, onlara anlayışlar və bilmək istəyi bəxş etmişdir; lakin bundan əlavə, onların hökmdarlarının xarakterləri və davranışları haqqında, yəni ən qorxulu və həsəd aparan biliyə sahib olmaq hüququ, mübahisəsiz, ayrılmaz, əvəzolunmaz, ilahi haqqı var. Hökmdarlar xalqın vəkili, agenti və qəyyumlarından başqa bir şey deyil; və əgər səbəb, maraq və etibar məkrli şəkildə xəyanət edilirsə və ya məqsədsiz şəkildə xəyanət edilirsə, xalqın öz səlahiyyətlərini ləğv etmək və başqa və daha yaxşı agentlər, vəkillər və qəyyumlar yaratmaq hüququ vardır. Con Adams

B[redaktə]

 • Balalı qoyun sürüdən ayrılmaz. Ləzgi atalar sözləri
 • Başqa sözlə desək, öz natiqlik qabiliyyətlərinizi inkişaf etdirin. Öz ideyalarını effektiv şəkildə təqdim etmək, elə təkmilləşmə və peşəkarlıq səviyyəsi qədər vacib nüansdır. Öz nitqiniz üzərində işləyin, onun aydın, səlis və ifadəli olmasına diqqət yetirin. İctimai, açıq çıxışlarda məşq edin – bunu o qədər davam etdirin ki, auditoriya qarşısında olarkən özünüzü öz doğma evinizdə olduğu qədər sərbəst, təbii və rahat hiss edəsiniz. Auditoriyanın idarə etmək qabiliyyəti, əla təqdimat bacarığı – liderin xarizma və özünə əminlik qədər başlıca və ayrılmaz keyfiyyətləridir. Napoleon Bonapart
 • Belə fikir var ki, xristian dininə bağlı olmasaq, hamımız üçün pis olar. Mənə elə gəlir ki, buna sadiq qalan insanlar çox pis insanlar olublar. Siz bu maraqlı həqiqəti görürsünüz ki, hər hansı bir dövrdə din nə qədər güclü və doqmatik inanc nə qədər dərin olsa, qəddarlıq da bir o qədər çox olmuş, vəziyyət də bir o qədər pis olmuşdur. İnsanlar həqiqətən xristian dininə bütün tamlığı ilə inandıqları zaman, bütün işgəncələri ilə birlikdə inkvizisiya var idi; cadugər kimi yandırılan milyonlarla bədbəxt qadın var idi; din adı altında hər cür insana qarşı hər cür qəddarlıq edilirdi. Siz dünyaya nəzər saldıqda görürsünüz ki, insani hisslərdə hər bir irəliləyiş, cinayət qanununda hər bir təkmilləşmə, müharibənin azaldılması istiqamətində atılan hər addım, rəngli irqlərə qarşı daha yaxşı rəftar istiqamətində atılan hər addım və ya köləliyin yumşaldılması, dünyada mövcud olan mənəvi tərəqqi, dünyanın mütəşəkkil kilsələri tərəfindən davamlı olaraq qarşı çıxdı. Mən tamamilə qəsdən deyirəm ki, öz kilsələrində təşkil olunmuş xristian dini dünyada mənəvi tərəqqinin əsas düşməni olub və indi də belədir. Bir fakt götür. Bu, xoşagəlməz fakt deyil, lakin kilsələr insanı xoşagəlməz faktları qeyd etməyə məcbur edir. Fərz edək ki, bu gün yaşadığımız dünyada təcrübəsiz bir qız sifilisli kişi ilə evlidir; bu halda Katolik Kilsəsi deyir: “Bu, ayrılmaz bir müqəddəslikdir. Bekarlığa dözməli və ya birlikdə qalmalısınız. Birlikdə qalsanız, sifilitik uşaqların doğulmasının qarşısını almaq üçün kontraseptivlərdən istifadə etməməlisiniz." Bu yalnız bir nümunədir. Hazırda kilsənin əxlaq adlandırmaq üçün seçdiyi şeydə israrla hər cür insanlara layiq olmayan və lazımsız əzablar verməsinin bir çox yolu var. Bildiyimiz kimi, o, böyük ölçüdə dünyada əzab-əziyyəti azaldan bütün istiqamətlərdə hələ də irəliləyiş və təkmilləşmənin əleyhdarıdır, çünki o, əxlaq kimi müəyyən dar davranış qaydalarını qeyd etməyi seçmişdir. insan xoşbəxtliyi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur; və siz deyəndə ki, bu və ya digər şeylər etmək lazımdır, çünki bu, insan xoşbəxtliyinə səbəb olacaq, bunun heç bir əlaqəsi olmadığını düşünürlər. “İnsan xoşbəxtliyinin əxlaqla nə əlaqəsi var? Əxlaqın məqsədi insanları xoşbəxt etmək deyil". Bertran Rassel
 • Bəlkə də mən sizin üçün daha asan ayrıldım, çünki siz çox birlikdə insansınız. Mən kənarda sadəcə əlavə bir təbəqə idim... çiyinlərini çəkib eyni hiss edə biləcəyin yorğan kimi... istisna olmaqla, bəlkə bir az daha soyuq .... Amma mən həmişə öz gücümdən daha çox təsadüfən bir yerdə saxlanılan sınmış bir insan idim. Beləliklə, sən mənim ayrılmaz bir hissəsimə çevrilənə qədər çatlara sızdı və içimlə qarışdın. Nə qədər ağrılı olsa da, sənin bir parçanı həmişə özümlə aparacağımı bilmək məni hələ də istiləşdirir. Ranata Suzuki
 • Biz bunu əsas və inkaredilməz bir həqiqət olaraq qəbul edirik: “Din və ya Yaradanımıza borclu olduğumuz vəzifə və onu yerinə yetirmə tərzimiz güc və ya zorakılıqla deyil, yalnız ağıl və əqidə ilə idarə oluna bilər.” O zaman hər bir insanın dini hər kəsin əqidəsinə və vicdanına buraxılmalıdır; və onların diqtə edə bildiyi kimi bunu həyata keçirmək hər bir insanın hüququdur. Bu hüquq öz təbiətinə görə ayrılmaz hüquqdur. Bu ayrılmazdır; çünki insanların fikirləri, yalnız öz ağıllarının düşündüyü dəlillərdən asılı olaraq, başqa insanların diktəsinə tabe ola bilməz: O, həm də ona görə ayrılmazdır; çünki burada insanlara qarşı haqq olan şey Yaradan qarşısında borcdur. Hər bir insanın borcudur ki, Yaradana yalnız onun üçün məqbul olduğuna inandığı şəkildə ehtiram göstərsin. Bu vəzifə həm vaxt sırasına, həm də öhdəlik dərəcəsinə görə, Vətəndaş Cəmiyyətinin iddiaları qarşısında presedentdir . Hər hansı bir insan Vətəndaş Cəmiyyətinin üzvü sayılmazdan əvvəl, Kainatın Valisinin subyekti hesab edilməlidir: Və əgər hər hansı bir tabeliyində olan birliyə daxil olan Vətəndaş Cəmiyyətinin üzvü bunu həmişə qeyd-şərtlə etməlidir. ümumi orqan qarşısında vəzifəsi; hər hansı xüsusi Vətəndaş Cəmiyyətinin üzvü olan hər bir insan bunu Ümumdünya Hökmdarına sədaqətini qoruyub saxlamalıdır. Buna görə də biz hesab edirik ki, Din məsələlərində heç bir insanın hüququ Vətəndaş Cəmiyyəti institutu tərəfindən ixtisar olunmur və Din onun idrakından tamamilə azaddır. Düzdür, çoxluğun iradəsindən başqa, Cəmiyyəti parçalaya biləcək hər hansı məsələnin son nəticədə müəyyən edilə biləcəyi başqa heç bir qayda mövcud deyil; lakin çoxluğun azlığın hüquqlarını poza biləcəyi də doğrudur. Ceyms Medison
 • Bizi gənclərin rahatlığı deyil, onları həyat mübarizəsi üçün daha yaxşı təchiz etmək lazımdır ki, bu, dəyişməz kosmik qanundur. Məhz buna görə də Yeni Epoxa strukturunda milli rifahın əsas amili insanların təhsili və tərbiyəsi olacaqdır. Məktəb proqramlarının, xüsusən ibtidai və orta məktəb proqramlarının təkmilləşdirilməsinə və genişləndirilməsinə təcili diqqət yetirmək lazımdır... Hələ uşaqlıqdan biliyə hörmət aşılanmalıdır. Məktəblərdə təkamülün bu həqiqi və tək pərvanəsinə konkret tarixi nümunələrlə diqqət yetirilməlidir. Elə bir vəziyyətə çatmaq lazımdır ki, elmə olan həvəs və ehtiram canımıza, qanımıza daxil olub, gündəlik həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilsin. Yalnız bundan sonra xalqların mədəniyyət yoluna qədəm qoyduğunu söyləmək mümkün olacaq. Yalnız bundan sonra bilik daşıyıcıları yalnız hər hansı bir ölkənin deyil, bütün dünyanın həqiqi xəzinələri hesab ediləcəklər. O zaman təkamülün sürətlənməsindən və uzaq dünyalarla ünsiyyət xəyallarının həyata keçirilməsindən danışmaq mümkün olacaq. Beləliklə, biz bir mütəfəkkirin və liderin sözlərini təkrarlaya bilərik: “Birincisi, hamı öyrənməlidir, ikincisi, hamı öyrənməlidir, üçüncüsü, hamı öyrənməlidir, sonra isə görəcəyik ki, bilik ölü hərfə çevrilmir, əksinə həyatda tətbiq olunur." Helena İvanovna Roeriç
 • Bu gecə biz millətimizin nəhəngliyini təsdiq etmək üçün toplaşırıq - göydələnlərimizin hündürlüyünə görə deyil, ordumuzun qüdrətinə görə deyil, iqtisadiyyatımızın böyüklüyünə görə deyil. Qürurumuz iki yüz il əvvəl edilən bir bəyanatda ümumiləşdirilmiş çox sadə bir müddəaya əsaslanır: “Biz bu həqiqətlərin öz-özünə açıq olduğunu, bütün insanların eyni şəkildə yaradıldığını və Yaradan tərəfindən onlara bəzi ayrılmaz hüquqlar verdiyini və bu həqiqətlərin öz-özünə açıq olduğunu düşünürük. bunlar həyat, azadlıq və xoşbəxtlik axtarışıdır”. Bu, Amerikanın əsl dahisidir - sadə xəyallara inam, kiçik möcüzələr üzərində isrardır. Barak Obama
 • Bütün bəşəriyyət bölünməz və ayrılmaz bir ailədir və hər birimiz başqalarının hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşıyırıq. Mahatma Qandi

E[redaktə]

 • Eqoizm özünü xarici aləmdən təcrid edir. Daha doğrusu, əvvəlcə hər şeyi öz içinə alır və sonra da özünü xarici aləmdən kənarlaşdırır. Beləliklə, hazırda hiss etdiyimiz "eqo" əslində bütün kainatı əhatə edən və eqo ilə xarici aləm arasında yaranmış bir-birindən ayrılmaz bağı ifadə edən, daha geniş çalarlı bir hissin, sadəcə, kiçik modelidir.[1] Ziqmund Freyd
 • Elm, həqiqətin aydın dərk edilməsi, ağılın maarifi, həyatın təmiz əyləncəsi, gəncliyin tərifi, qocalığın dayağı, şəhərlərin qurucusu, bədbəxtlikdə müvəffəqiyyət qalası, xoşbəxtlikdə bəzək, hər yerdə sadiq və ayrılmaz yoldaşdır. Mixail Lomonosov
 • Etibarlı müdafiənin altında olmaq arzusu, zərif qayğıların predmeti olmaq, hər şeydə bir hüsn-rəğbət gözləmək, qadın xarakterinin ayrılmaz xüsusiyyətidir. Əgər bütün bu xüsusiyyətlərə təbii emosionallıq da əlavə edilərsə, o zaman qadın üçün kişidən imtina etmək çətin olur və qadına elə gəlir ki, o, aşiq olub. Teodor Drayzer
 • Evlilik yeganə ayrılmaz macəradır. Paul Geraldi

Ə[redaktə]

 • Əgər cəmiyyət müharibənin kişi cinsinin əsas məşğuliyyəti olduğunu israr edirsə, buna görə də bütün kişi uşaqların cəsarət və cəsarət nümayiş etdirmələrini tələb edir. Kişilərin və qadınların fərqli cəsarətləri üzərində təkid ifadə edilməsə belə, məşğuliyyət fərqi bu fikri üstüörtülü şəkildə ortaya qoyur. Bununla belə, cəmiyyət daha da irəli gedərək kişiləri cəsur, qadınları isə qorxaq kimi təyin etdikdə, kişilərə qorxu nümayiş etdirmək qadağan edildikdə və qadınlar qorxunun ən açıq şəkildə nümayiş etdirilməsinə rəvac verəndə, içəriyə daha açıq element daxil olur. İnsan xasiyyətinin ilk iki variantı , qorxuya nifrət və ya qorxu nümayiş etdirmək istəyi, onlar sosial olaraq iki cinsin şəxsiyyətlərinin ayrılmaz aspektlərinə çevrilmişdir. Və bu müəyyən edilmiş cinsi şəxsiyyətə görə, hər bir uşaq, əgər oğlan olsa, qorxunu boğmaq, qız olsa, göstərmək üçün təhsil alacaqdır. Marqaret Mid
 • Əql ilə həya ən yaxın və ayrılmaz dostdur, bunlardan biri itdikdə o birisini tapmaq olmur. Kəlilə və Dimnə
 • Əsl vətənpərvərlik və proletar beynəlmiləlçiliyi ayrılmaz birlikdir. Moriz Torez

H[redaktə]

 • Hər bir cəmiyyət hər şeydən əvvəl qarşılıqlı uyğunlaşma və aşağılanmanı tələb edir və buna görə nə qədər böyükdürsə, o qədər də ədəbsizdir. Hər bir insan yalnız tək olduğu müddətdə tamamilə özü ola bilər. Buna görə də, kimsəsizliyi sevməyən azadlığı da sevmir, çünki insan yalnız tək olduqda azad olur. Məcburiyyət hər cəmiyyətin ayrılmaz yoldaşıdır; hər cəmiyyət qurbanlara ehtiyac duyur, bunlar nə qədər çətindirsə, insanın öz şəxsiyyəti o qədər əhəmiyyətlidir. Artur Şopenhauer
 • Hər bir subay adam vəziyyətin mülki hakimin əmrlərinə tabe olmağa və ya müqavimət göstərməyə əsas verib-vermədiyini özü mühakimə etməlidir; hamımız hökmdarlarımızın davranışlarını qiymətləndirmək üçün səriştəli, hüquqlu və əxlaqi cəhətdən borcluyuq. Bu siyasi mühakimə, üstəlik, sadəcə və ya ilk növbədə bir hüquq deyil, özünü qorumaq kimi, Allah qarşısında bir vəzifədir. Beləliklə, bu, insanların Təbiət Tanrısına görə ayrıla bilməyəcəyi bir hökmdür. Bu bizim ayrılmaz hüquqlarımızın birincisidir ki, onsuz başqa heç nəyi qoruya bilmərik. Con Lokk
 • Hüquqa görə vətəndaşa ayrılmaz şəkildə aid olan üç hüquqi atribut var. Bunlar:
 1. Hər bir vətəndaşın razılıq və ya razılıq verdiyi qanundan başqa heç bir qanuna tabe olmamaq hüququ kimi konstitusiya azadlığı;
 2. Vətəndaş bərabərliyi, vətəndaşın özünə münasibətdə xalq arasında heç kəsi üstün saymamaq hüququ kimi...; və
 3. Siyasi müstəqillik, cəmiyyətdə mövcudluğunu və davamını başqasının ixtiyari iradəsinə deyil, birliyin üzvü kimi öz hüquq və səlahiyyətlərinə borclu olmaq hüququ kimi. İmmanuel Kant

X[redaktə]

İ[redaktə]

 • İdman gücdür. Mütəmadi olaraq idmanla məşğul olun, idman həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevrilməlidir. Bu sizi fiziki, mənəvi və emosional baxımdan daha da gücləndirəcək. Eyni zamanda idman bizim sağlamlığımıza və xarici görkəmimizə müsbət təsir göstərir. İdman bütün dərdlərin dərmanıdır. Barie Davenport
 • İndiki dövrdə geyim insan üçün dəri kimi bir şeyə çevrilib, ondan heç bir şəraitdə ayrılmaz; geyim insan üçün heyvan üçün yun lazım olduğu qədər zəruridir. Nəticədə insan bədəninin necə göründüyünü artıq heç kim xatırlamır. Rəssamlarla azacıq da olsa tanış olan və onların emalatxanalarında oturanları onlara poza verərkən təsadüfən olan hər kəs naməlum bir heyvanı - hər iki cinsdən olan amfibiyaları görəndə, ictimaiyyətin gözü qarşısında heyrətə qarışır. Bu yaxınlarda Mərkəzi Avstraliyadan gətirilən elmə məlum olmayan cins nümunəsi, şübhəsiz ki, çılpaq insan kimi zooloji baxımdan o qədər də gözlənilməz və o qədər də yeni görünmür; Həqiqətən də Zooloji bağda süni dərisini tökmüş homo cinsindən olan erkək və dişilər üçün qəfəslər olmalıdır. Onlara zürafə, onager, tapir, platypus, qorilla kimi maraqla baxılırdı. Teofil Qotye
 • İnsanın ən gözəl və ən müxtəlif zehni qabiliyyətlərini və əxlaqi keyfiyyətlərini həyata keçirmək imkanları ilə zəngin olan müasir biznes sahəsində sadəcə pul qazanmağı qanuni məqsəd hesab etmək olmaz. Sadəcə kütləvi artım və ya gücün də layiqli ambisiya kimi qəbul edilməsi mümkün deyil. Cəmiyyət qarşısındakı ciddi məsuliyyətini nəcibcəsinə dərk edən insan biznesə oyun kimi baxa bilməz; çünki işin aparılması ilə insan xoşbəxtliyi və ya bədbəxtliyi ayrılmaz şəkildə bağlıdır. Luis Brandays

K[redaktə]

 • Kəlbəcər həm təbii sərvətlərlə zənginliyinə görə, həm iqliminin gözəlliyinə görə, həm də orada yaşayan insanların fədakarlığına görə respublikada həmişə çox hörmətə, ehtirama layiq olubdur. Kəlbəcər Azərbaycanın ayrılmaz bir parçasıdır, hissəsidir. Heç şübhəsiz, o gün gələcək ki, Kəlbəcər rayonu Ermənistanın silahlı qüvvələrinin işğalından azad olacaq və Kəlbəcərin vətəndaşları, sakinləri, bizim soydaşlarımız öz yerlərinə, yurdlarına qayıdacaqlar. Heydər Əliyev

Q[redaktə]

M[redaktə]

 • Mən təhsilin milli məqsədin əsas aləti olduğunu və onun təhsilinin keyfiyyətinin millətin keyfiyyəti ilə ayrılmaz şəkildə əlaqəli olduğunu müdafiə edirəm. Zakir Hüseyn
 • Məncə, hər kəsin öz yolu ilə cəhənnəmə getməsi ayrılmaz hüququdur. Robert Li Frost
 • Milli varlıqları qoruyan və bu varlığın ayrılmaz haqqı olan siyasi istiqlaliyyəti üçün çarpışan məhkum millətlətdə olduğu kimi, Azərbaycan millətçiliyi də ümumi hüriyyət prinsiplərinə bağlıdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 • Müharibələr çox vaxt sonrakı müharibələrin səbəbi olur, çünki onlar dərin nifrət yaradır, ədalətsizlik vəziyyətləri yaradır və insanların ləyaqətini və hüquqlarını tapdalayır. Müharibələr ümumiyyətlə mübarizə apardıqları problemləri həll etmir və buna görə də dəhşətli zərər verməklə yanaşı, nəticədə faydasız olduğunu sübut edir. Müharibə bəşəriyyət üçün məğlubiyyətdir. Yalnız sülh şəraitində və sülh yolu ilə insan ləyaqətinə və onun ayrılmaz hüquqlarına hörmət təmin edilə bilər. II İohann Pavel

S[redaktə]

 • Sahib olduğumuz əxlaqi dəyərlər və qüsurlar bizim ayrılmaz bir parçamızdır, lap maddə və enerji kimi. Əgər bunlar bir-birindən ayrılarsa ortada insan olmaz. Nikola Tesla
 • Səhv – məhəbbətin ayrılmaz hissəsidir. Səfillər (Viktor Hüqo)
 • Səhvlər həyatın ayrılmaz hissəsidir, onlar kərpicdir, tramplindir, yeni şeylər öyrəndiyimiz bir yoldur. Kolumb Yeni Dünya axtarmırdı - o, ədviyyatlar üçün üzürdü. Bütün səhvlər bizə bir şey öyrədir, ona görə də əslində heç bir səhv yoxdur. Yalnız öyrənmək üçün material var. Nikki Covanni
 • Soyuq Müharibə başa çatdıqdan sonra da biz müxtəlif həyat anlayışları arasındakı divarları, başqa sözlə, insanların şüurunda bu dünyada bir-birini başa düşməyi dəfələrlə çətinləşdirən divarları yıxmaq vəzifəsi ilə qarşılaşırıq. Buna görə tolerantlıq göstərmək bacarığı çox vacibdir. Bizim üçün həyat tərzimiz mümkün olan ən yaxşı yol olsa da, başqaları bunu mütləq hiss etmir. Dinc birgə yaşayış yaratmağın müxtəlif yolları var. Tolerantlıq başqa insanların tarixinə, adət-ənənələrinə, dininə və mədəniyyətinə hörmət göstərmək deməkdirşəxsiyyət. Ancaq anlaşılmazlıq olmasın: Tolerantlıq "hər şey gedir" demək deyil. Şəxsiyyətin ayrılmaz hüquqlarına hörmət etməyən və insan hüquqlarını pozan hər kəsə qarşı sıfır dözümlülük olmalıdır. Angela Merkel
 • Südlü qoyun sürüsündən ayrılmaz. Azərbaycan atalar sözləri/S

Ş[redaktə]

T[redaktə]

 • Təbiət insana bəzən həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmayan heç bir güc verməmişdir, baxmayaraq ki, güclərimiz çox vaxt sui-istifadə edilmişdir. Hər bir insanın özünü öldürmək və başqasını öldürmək kimi anadangəlmə və ayrılmaz imtiyazı bizə məqsədsiz olaraq verilməyib. Bunlar təhqir edilmiş və dözülməz bir varlığın son qaynaqlarıdır. German Melvill

V[redaktə]

 • Və bir neçə istisnaya baxmayaraq, şübhəsiz ki, ən görkəmli kişilərin təkcə sevgilərinin deyil, həm də intellektlərinin də qadınlardan çox təsirləndiyini görürük. Mən daha da uzağa gedəcəyəm; və mən deməyə cəsarət edəcəyəm ki, bu təsirə məruz qalmayanlar natamam və şikəst bir şeyə xəyanət edirlər. Biz, hətta onların dahiliyində də müəyyən bir tonun frigidliyini (cinsi soyuqluğunu) aşkar edirik; və biz dahi ideyalarımızın ayrılmaz şəkildə bağlı olduğu o yanan odu, fışqıran və kortəbii təbiəti boş yerə axtarırıq. Buna görə də, biliyin sərhədlərinin genişlənməsindən ən çox narahat olanlar, qadınların təsirinin artmasına ən çox can atmalıdırlar ki, insan şüurunun hər bir mənbəyi bir anda və tez bir zamanda ortaya çıxa bilsin. Henri Tomas Bokl
 • Vətənpərvərlik təkcə vətəni sevmək deyil. Bu, daha dərin bir hadisədir... Bu, özünün vətəndən ayrılmaz olduğunu dərk etmək və xoşbəxt və bədbəxt günlərini onunla birgə yaşamaqdır. Lev Tolstoy

Z[redaktə]

 • Zövqün olmaması ikiüzlülüyün ayrılmaz qüsurlarından biridir. Onore de Balzak

İstinadlar[redaktə]

 1. [1]Xoşbəxtlik ehtimalımız. Aforizmlər. Ziqmund Freyd. Bakı,2015
 2. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh. 417