Məzmuna keç

Ləzgi atalar sözləri

Wikipedia logo
Wikipedia logo
Ləzgilər haqqında Vikipediyada məqalə var.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Ac adam yuxusunda da bir xurcun çörək görər.
 • Aciz eşşəyə hər kəs minər.
 • Açıq ağız ac qalmaz.
 • Axmaq başın cəfasını ayaqlar çəkər.
 • Axmaq dediyini deyir, eşidən ağıllı olsun.
 • Ağsaqqalsız evdə xeyir - bərəkət olmaz.
 • Axmaq öz axmaqlığını heç vaxt boynuna almaz.
 • Alçalıb qalmaqdansa, yüksəlib ölmək yaxşıdır.
 • Allah bunun qoluna verəsini dilinə verib.
 • Allah vara baxmır, ürəyə baxır.
 • Arifə bir söz bəsdir, eşşəyə bir əsa.
 • Atı qamçı aparmaz, arpa aparar.
 • Aysız gecədə ulduzlar daha gur şölə saçar.

B[redaktə]

 • Baha qoyunun dərisindən papaq qoymaqla ağıllı olmazsan.
 • Bala baldan şirindir.
 • Balalı qoyun sürüdən ayrılmaz.
 • Bir ağacı kəsirlər, bütün meşə eşidir.
 • Bir qotur keçi sürünün adını batırar.
 • Bir qoyundan iki dəri soyulmaz.
 • Borc ilə çaxır içən iki dəfə keflənər.
 • Buynuzdan ötrü getdi, qulağını da itirdi.
 • Buz layı nazilən yerdən sınar.

C[redaktə]

 • Cahil sərvət yığar, aqil hikmət.
 • Cavanliqda qorunan can, payızda qorunan (ərzaq yığılan) ev kimidir.

Ç[redaktə]

 • Çaya çatmamış şalvar çıxarmazlar.
 • Çox and içən - çox aldadar.
 • Çox danışan - çox çaşar.
 • Çox şeyə dözən, çox şey öyrənər.
 • Çörəklə paltarın ağırlığı olmaz.

D[redaktə]

 • Davasız bişən xörək şirin olar.
 • Dayanan su tez iylənər.
 • Dərdimə iki göz ağlayır, işimi iki əlim görür.
 • Dərdini dərd çəkmişə de.
 • Dəvətsiz qonağı köpək qarşılar.
 • Dili bal, işi bəla.
 • Donuz xortlamağı böyüyündən öyrənər.
 • Dost gözə baxar, düşmən yerə.
 • Dosta borc vermə, hər ikisi əldən gedər.
 • Dostlaşmaq asandır, dostluğu saxlamaq çətin.
 • Düşmənlə göz-gözə gələndə cəsarətli tərpən.

E[redaktə]

 • Eyni yaylaqda otlayanların ya tükləri, ya da xasiyyətləri oxşar olar.

Ə[redaktə]

 • Əcəl aman verməz.
 • Əsl kişini xəncərdən betər söz ağrıdar.
 • Əcələ macal yoxdur.
 • Əl mərd olar, göz namərd.
 • Ər-arvadın savaşı, yaz-baharın yağışı.

F[redaktə]

 • Fərsiz oğul atanın papağını yerə salar.

G[redaktə]

 • Gördün ki, sənə qulaq asan yoxdur, yaxşısı budur dinməz otur.
 • Gözdən uzaq olan, könüldən də uzaq olar.
 • Gözlə görmədiyin işə inanma.
 • Gücün çatmayan işə girişmə.
 • Günəşin nə günahı ki, yapalaq gündüz görmür.

H[redaktə]

 • Hamının un dərdi, dəyirmançının da su dərdi.
 • Hansı barmağı kəssən, ağrısı birdir.
 • Həmişə eyni məhlədə toy olmaz.
 • Hər qamışdan qənd qayırmazlar.
 • Hər papaqlı kişi deyil.
 • Hətta keçi də oturmaq istədiyi yeri ayağı ilə eşib düzəldir.
 • Həyasız pişik şirin də üstünə atılar.
 • Hiyləğər tülkü tələyə düşəndə dörd ayağından düşər.

X[redaktə]

 • Xəncər ləzgiyə yaraşar.

İ[redaktə]

 • İgidin qədrini igid bilər, Gülün qədrini bülbül.
 • İki göz də bir-birilə yola getməzdi, aralarında burun olmasaydı.
 • İki xəncər bir qına sığışmaz.
 • İki köpək süpürləşəndə kənara çəkil.
 • İlanın da yadında qalır ki, onun quyruğunu kim tapdayıb.
 • İlanın özünü öldürüb, balasını sağ qoyma.
 • İstəyə hər şey bağışlanar.
 • İt - sahibini unutmaz, pişik - evi.

K[redaktə]

 • Kasıb hamama gedər, isti su buz bağlayar.
 • Kasıblayanın adını dostları unudurlar.
 • Keçinin tullandığı yerdən çəpiş də tullanar.
 • Keşik növbəsi kasıba çatanda gecə də uzanar.
 • Kəmağılın dili uzun olar.
 • Kəndin xəbərini böyükdən soruş, özgə evinin xəbərini uşaqdan.
 • Kor kora xox gələr.
 • Kora hər yer zülmətdir.
 • Küləklə gələn küləklə də gedər.

Q[redaktə]

 • Qabağa keçirsən - başına vururlar, dala qalırsan - dabanına.
 • Qan düşməninə rəhm etmə, düşmən dönüb dost olmaz.
 • Qapağan itə ya sümük gərək, ya da çomaq.
 • Qarında olan görünmür, çiyində olan görünür.
 • Qıfılsız dil baş ağrıdar.
 • Qonşu ilə dostluq elə, amma çəpəri götürmə.
 • Qonşu ilə mehriban davranmaq istəyirsənsə - ondan borc alma.
 • Qonşu yaxşı olsa, çolaq qız da ərə gedər.
 • Qorxaq həmişə daşın böyüyündən yapışar.
 • Qulaq çox şey bilsə də, qulaqdır ki qulaq.

M[redaktə]

 • Marala buynuzu ağırlıq etməz.
 • Meyvə qurdu meyvədən çıxar.
 • Mədə bircə bıçağı xoşlamır.
 • Məhəbbətin məkanı ürəkdir.
 • Molla sədəqə verməz.

N[redaktə]

 • Namərdin qanadı altında olmaqdansa, qartalın caynağında olmaq yaxşıdır
 • Namus ləkəsini qan təmizləyər.
 • Növbə kasıba çatanda hamam buz bağlayar.

O[redaktə]

 • O düşmən qorxuludur ki, özünü dost kimi göstərir.
 • Oğru öz yatağında ölməz.
 • Oğul sənindir, qız özgənin.
 • Oğurluq çörəyin dadı olmaz.
 • Oğurluq heyvanın ətini yeyən də, şorbasını içən də eyni cür günahkardır.
 • Olmayan canı Əzrayıl da ala bilməz.
 • Otlayan ölməz (xəstəlikdən sonra).

Ö[redaktə]

 • Ölən adamın dadına Yasin yetişməz.
 • Ölsün o dost ki, axır tikəni necə bölüşdüyünü yaddan çıxarıb.
 • Öz yuvasında siçan da aslandır.
 • Özgə əli ilə kirpi tutmaq istəyir.
 • Özgəsini eşit, öz fikrini açma.
 • Özgəsinin eybini sənə deyən, sənin də eybini özgəsinə deyəcək.

P[redaktə]

 • Payız cücəsindən xoruz çıxmaz.
 • Pinti arvada kor ər gərək.
 • Pişiyin qanadı olsaydı, bütün quşları tutardı.
 • Plov bişirməyə söz yox, düyü ilə yağ gərəkdir.
 • Pul azdır - qayğı azdır; pul çoxdur - qayğı çoxdur.
 • Pula tək mollanı yox, bütün şəriəti ala bilərsən.
 • Pulun var - ağıllısan, pulun yox - ağılsız.

S[redaktə]

 • Sağ əl boş olsa, sol əldən ona dost olmayacaq.
 • Sağlam olası cücə yumurtadan bəllidir.
 • Sən görən kolda dovşan qalmayıb.
 • Səni xəncərlə vuranı sən çörəklə vur.
 • Sözə inanma, işdə yoxla.
 • Sözü bişir, sonra de.
 • Su axıb gedəndən sonra köpüyünə əl atma.
 • Su içəndə nəinki insana, heç ilana da dəymə.

T[redaktə]

 • Təki baş sağ qalsın, papaq tapılar.

U[redaktə]

 • Ulağa arxadan, xana qabaqdan yaxınlaşma.
 • Uşağın xətası səni düşmənin qapısına aparar.

Ü[redaktə]

 • Üç yüz illik bataqlıqda içməli su axtarma.
 • Ürəkdən gələn söz ürəklərə yatar.

V[redaktə]

 • Vaxtında düşməni göz açmağa qoyma.
 • Varlı kişi ya təzə ev tikər ya da təzə arvad alar.
 • Vətən eldir, xalq - ailə.

Y[redaktə]

 • Ya gərək çox pulun olsun, ya da şirin dilin.
 • Yaxşı atın arxasından toz qalxar.
 • Yaxşı qonşu pis qardaşdan yaxşıdır.
 • Yalanın ömrü qısa olar.
 • Yatmış aslandansa, ayıq çaqqal qorxuludur.
 • Yayda ilan sancan, qışda ala çatıdan qorxar.
 • Yekəpər papaq gözün qarşısını kəsər.
 • Yersiz gülməyin axırı ağlamaq olar.
 • Yuxarıda öküzün ayağı sürüşəndə aşağıda eşşək ağlayar. (Yıxılsa, leşini mən daşımalıyam.)

Z[redaktə]

 • Zəhmətə qatlaşmayan adam rahatlığın qədrini bilməz.
 • Zülmlə abad olan, qarğışla bərbad olar.

Mənbə[redaktə]

 • İradə Məlikova. Azərbaycanda yaşayan xalqların atalar sözləri və deyimləri. Bakı, 2016.

İstinadlar[redaktə]