Məzmuna keç

BütünA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Adəm oğlu bütün insanları özü qədər sevməlidir. Mahatma Qandi
 • Ağıllı adam bütün səhvləri özü etmir və bu şansı başqalarına da verir. Uinston Çörçill
 • “Allah”, “ruh”, “savab”, “günah”, “o dünya”, “həqiqət”, “axirət dünyası” – bütün bunlar yaramaz adamların xəstə instinktlərinin uydurduqları yalanlardır. Fridrix Nitsşe

B[redaktə]

 • Belə fikir var ki, xristian dininə bağlı olmasaq, hamımız üçün pis olar. Mənə elə gəlir ki, buna sadiq qalan insanlar çox pis insanlar olublar. Siz bu maraqlı həqiqəti görürsünüz ki, hər hansı bir dövrdə din nə qədər güclü və doqmatik inanc nə qədər dərin olsa, qəddarlıq da bir o qədər çox olmuş, vəziyyət də bir o qədər pis olmuşdur. İnsanlar həqiqətən xristian dininə bütün tamlığı ilə inandıqları zaman, bütün işgəncələri ilə birlikdə inkvizisiya var idi; cadugər kimi yandırılan milyonlarla bədbəxt qadın var idi; din adı altında hər cür insana qarşı hər cür qəddarlıq edilirdi. Siz dünyaya nəzər saldıqda görürsünüz ki, insani hisslərdə hər bir irəliləyiş, cinayət qanununda hər bir təkmilləşmə, müharibənin azaldılması istiqamətində atılan hər addım, rəngli irqlərə qarşı daha yaxşı rəftar istiqamətində atılan hər addım və ya köləliyin yumşaldılması, dünyada mövcud olan mənəvi tərəqqi, dünyanın mütəşəkkil kilsələri tərəfindən davamlı olaraq qarşı çıxdı. Mən tamamilə qəsdən deyirəm ki, öz kilsələrində təşkil olunmuş xristian dini dünyada mənəvi tərəqqinin əsas düşməni olub və indi də belədir. Bir fakt götür. Bu, xoşagəlməz fakt deyil, lakin kilsələr insanı xoşagəlməz faktları qeyd etməyə məcbur edir. Fərz edək ki, bu gün yaşadığımız dünyada təcrübəsiz bir qız sifilisli kişi ilə evlidir; bu halda Katolik Kilsəsi deyir: “Bu, ayrılmaz bir müqəddəslikdir. Bekarlığa dözməli və ya birlikdə qalmalısınız. Birlikdə qalsanız, sifilitik uşaqların doğulmasının qarşısını almaq üçün kontraseptivlərdən istifadə etməməlisiniz." Bu yalnız bir nümunədir. Hazırda kilsənin əxlaq adlandırmaq üçün seçdiyi şeydə israrla hər cür insanlara layiq olmayan və lazımsız əzablar verməsinin bir çox yolu var. Bildiyimiz kimi, o, böyük ölçüdə dünyada əzab-əziyyəti azaldan bütün istiqamətlərdə hələ də irəliləyiş və təkmilləşmənin əleyhdarıdır, çünki o, əxlaq kimi müəyyən dar davranış qaydalarını qeyd etməyi seçmişdir. insan xoşbəxtliyi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur; və siz deyəndə ki, bu və ya digər şeylər etmək lazımdır, çünki bu, insan xoşbəxtliyinə səbəb olacaq, bunun heç bir əlaqəsi olmadığını düşünürlər. “İnsan xoşbəxtliyinin əxlaqla nə əlaqəsi var? Əxlaqın məqsədi insanları xoşbəxt etmək deyil". Bertran Rassel
 • Biz bərabərhüquqlu şəkildə hökuməti fəhlə sinfi ilə bölüşməyə məcburuq... Əgər sərbəst, açıq bazarda, kapital və işçi qüvvəsi arasında müqavilə varsa, müqavilə bağlayan iki tərəfdən birinin ixtiyar sahibi olması düzgün ola bilməz. qanunlar, şəraitin idarə edilməsi, asayişin qorunması, ədalətin həyata keçirilməsi, vergilərin bölüşdürülməsi, xərclərə nəzarət müstəsna olaraq öz əlindədir. Bütün bu qiymətli kağızların, bütün bu üstünlüklərin eyni tərəfdə olması ədalətsizlikdir... Bu arqumentə qədər qədim doqma, yəni hakimiyyətin mülkiyyətə qarışması pozuldu. Ədalət tələb edirdi ki, mülkiyyət taxtdan əl çəkməməli, siyasi üstünlüyünü bölüşməlidir. Lord Con Akton
 • Bu günah və bədbəxtlik dünyasında bir çox idarəetmə formaları sınaqdan keçirilmiş və sınanacaqdır. Heç kim demokratiyanın mükəmməl və ya hərtərəfli olduğunu iddia etmir. Həqiqətən, demokratiyanın zaman-zaman sınaqdan keçirilmiş bütün digər formalar istisna olmaqla, ən pis idarəetmə formasıdır. Uinston Çörçill
 • Bütün bəşəriyyət bölünməz və ayrılmaz bir ailədir və hər birimiz başqalarının hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşıyırıq. Mahatma Qandi
 • Bütün cavabları bilənə bütün suallar verilməyib. Konfutsi
 • Bütün cinayətlərin arxasında pul durur. Mahatma Qandi
 • Bütün əməllərimizin kökündə iki motiv dayanır: böyük olmaq arzusu və seksual meyl. Ziqmund Freyd
 • Bütün fikirləşənlər insandır, amma bütün insanlar fikirləşmir. Ziqmund Freyd
 • Bütün hallarda unutmağın əsas səbəbi istəməməkdir. Ziqmund Freyd
 • Bütün insani dəyərlərin təməli əxlaqdır. Albert Eynşteyn
 • Bütün insanlar bisexual olaraq doğulur və gələcəkdə həyat şəraitindən asılı olaraq cinsi meyilliyini seçirlər. Ziqmund Freyd
 • Bütün insanlar yalan danışırlar. Ancaq bu qorxulu deyil. Çünki, insanlar bir-birinə qulaq asmırlar. Albert Eynşteyn
 • Bütün izmlərdən ən yazşısı revmatizmdir. Çünki onun müalicəsi var. Uinston Çörçill
 • Bütün qalanları nəzərə almasaq, demokratiya ən pis idarəetmə formasıdır. Uinston Çörçill
 • Bütün qəlbimlə buna inanmaqdan özümü saxlaya bilmirəm: bir neçə istisna xaricində, əziz insan qardaşlarım heç nəyə yaramayan dəyərsiz məxluqlardır. Ziqmund Freyd
 • Bütün möhtəşəm şeylər sadədir və bəzən bir sözlə ifadə oluna bilir. Azadlıq, şərəf, borc, mərhəmət, ümid. Uinston Çörçill
 • Bütün nevrozlar və digər bir çox insan bu faktı qəbul edə bilmir: “inter urinas et faeces nascimur (sidik ilə nəcisin arasından doğulmuşuq).” Ziqmund Freyd
 • Bütün ömrün boyu qaranlığı lənətləmək, ya da kiçik bir şam yandırmaq olar. Konfutsi
 • Bütün siyasi partiyalar sonda öz yalanlarında boğulub ölürlər. Mark Tven
 • Bütün yuxular ümumi xüsusiyyətlərə malikdir. Belə ki, onların hamısı gün ərzində cuşa gələn, amma həyata keçirilməyən arzuların biz yatanda təmin edilməsindən ibarətdir. Yuxular arzuların ən sadə və açıq şəkildə həyata reallaşdı rılmasıdır. Ziqmund Freyd

D[redaktə]

 • Demokratiya çox pis idarəçilik üsuludur, bütün digər üsulları nəzərə almasaq. [1] Uinston Çörçill

H[redaktə]

 • Həqiqət tək qalacaq, qalan hər şey zamanın axınından əvvəl süpürüləcək. Hamı məni tərk etsə belə, həqiqətə şəhadət verməyə davam etməliyəm. Mənim səsim bu gün səhrada səs ola bilər, amma bütün digər səslər susanda eşidiləcək, əgər Həqiqətin səsidirsə. Mahatma Qandi

K[redaktə]

 • Kommunistlər hakimiyyətin bütün təsisatlarını, bütün hökumətləri, dünyanın bütün dövlətlərini məhv etmək üçün sivilizasiyaya qarşı sonsuz bir müharibə aparırlar. Onlar bütün dünyanı əhatə etməli olan dilənçilərin, cinayətkarların, fərsizlərin, üsyançıların, xəstələrin, gicbəsər və axmaqların beynəlxalq ittifaqını yaratmağa çalışırlar. Uinston Çörçill

Q[redaktə]

 • Qarımış qız it saxlamağa, yaşlı subay isə heykəlciklər kolleksiyası toplamağa başlayanda birinci ərə getməməsini kompensasiya edir, ikinci isə çoxsaylı sevgi qələbələrinin illüziyasını yaradır. Bütün kolleksionerlər bir növ Don Juandırlar. Ziqmund Freyd

M[redaktə]

 • Mən divarlara, arakəsmələrə dözə bilmirəm. Bütün yeri əhatə edən səma, maneə görməyən külək, sahilləri yuyan okean - budur ideal. Mahatma Qandi

Ö[redaktə]

 • Öz-özümüzə deyirik ki, əgər bütün kainatı yaradan, onu bizim üçün min cür naz-nemətlə dolduran Tanrı olsaydı və əgər yer üzündə əxlaqi nizamla axirət mövcud olsaydı, nə gözəl olardı. Halbuki bütün bunların reallıqda əksini tapmaması və sadəcə, məsum arzulardan ibarət olması məlumdur. Əgər yazıq cahil ulu babalarımız bütün bu qəliz kosmik suallara cavab tapsaydılar, onda hər şey çox gözəl olacaqdır. Ziqmund Freyd
 • Özünü müdafiədə, məcburi yalanda nəsə gizli bir həzz, fərəh doğuran mistik bir şey var: o, fərdi xilas etməyə yönəlir… Bütün yalanlar ehtiyacdan doğur. Yalan oyunu xüsusi qabiliyyət tələb edir. Əslində yalnız həqiqət ehtirası gerçək həzz doğura bilər. Ən böyük ehtiras sənət ehtirasıdır ki, həqiqəti bütünlüklə yalan qiyafəsində təqdim edir. Şəxsiyyət məfhumu, hətta mənəvi azadlıq üçün zəruri olan illuziyalar da belədir, bizim bütün həqiqət ehtiraslarımız da yalan üzərində qərar tutur. Fridrix Nitsşe

S[redaktə]

 • .. Siz öz illüziyalara dair baxışınızı mənimkilərlə qarışdırmayın. Siz dini illüziyaları var gücünüzlə müdafiə etməlisiniz. Əgər bu səhv fikirlərinizdən zərrə qədər şübhələnsəniz - bu, çox yüksək ehtimaldır - onda bütün həyatınız alt-üst olar. Bu zaman ümidsizliyə qapılmaqdan başqa çarəniz qalmaz. Sivilizasiyadan, bəşərin gələcəyindən, bir sözlə, hər şeydən ümidinizi üzərsiniz. Mənsə sizin kimi məhbus deyiləm. Mən və mənimkimilər azaddır. Çünki biz uşaqlıq arzularımızın çox önəmli bir hissəsindən imtina etməyə hər an hazırıq. Məhz buna görə də bəslədiyimiz ümidlərin illüziyaya çevrilməsinə asanlıqla dözürük. Ziqmund Freyd

T[redaktə]

 • Tale heç bir ölkəyə Rusiyaya qarşı olduğu qədər amansız olmayıb. Liman görünəndə gəmisi batdı. O, artıq fırtınadan keçmişdi ki, hər şey dağıldı. Artıq bütün qurbanlar verilib, bütün işlər tamamlanıb. Tapşırıq artıq başa çatdıqdan sonra ümidsizlik və xəyanət hakimiyyəti ələ keçirdi. Uinston Çörçill

İstinadlar[redaktə]

 1. Mehman Kərimov. Müdrikliyə, ədalətə, uğura 40 çağırış. Bakı, 2017, səh.102.