MərhələA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Atom fəaliyyətinin və radioaktivliyin iki mərhələsinin Günəş sistemindəki bütün atomların təkamülünü səciyyələndirdiyini görək, indi insan atomunda şüurun təkamülü zamanı gözlənilən müxtəlif inkişafların nə olduğunu görək. Mən diqqətimizi bu insan şüuruna yönəltmək istərdim, çünki o, Günəş sistemindəki mərkəzi təkamüldür. İlahi həyatın üç aspekti - məskunlaşan həyat və ya ruh, maddi forma və ya əsas vasitə və ağıllı fəaliyyət amili bir araya gətirildikdə, müəyyən konkret nəticələr əldə ediləcəkdir. Alisa Beyli
 • Atom indi daha yeni, radioaktivlik xətti boyunca öyrənilir və bir çox hallarda aktiv şüalanmanın davam etdiyi aydın olur. Bu kəşfin hara aparacağını söyləmək mümkün deyil, çünki radioaktiv maddələrin tədqiqi hələ başlanğıc mərhələsindədir və əslində çox az şey məlumdur. Əvvəlki fizika elminin çox hissəsi radiumun kəşfi ilə inqilab etdi və elm adamları nə qədər çox bilsələr, bizim çox böyük kəşflərin astanasında dayandığımızı (özlərinin də başa düşdüyü kimi) bir o qədər aydın olur. Alisa Beyli
 • Azərbaycanlılara qarşı erməni şovinist dairələrinin XIX-XX əsrlərdə mərhələ-mərhələ həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi olan Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə, xarici ölkələrin parlamentlərinə çatdırılmalı, Azərbaycan xalqının və ümumən insanlığın əleyhinə yönəldilmiş bu son dərəcə ağır hərbi cinayət beynəlxalq miqyasda öz hüquqi-siyasi qiymətini almalıdır. İlham Əliyev

B[redaktə]

 • Bu uzaq nöqtədən Yer xüsusi maraq doğurmaya bilər. Amma bizim üçün fərqlidir. Bu nöqtəni bir daha nəzərdən keçirin. Ora bura, o ev, o bizik. Onun üzərində sevdiyiniz hər kəs, tanıdığınız hər kəs, indiyə qədər eşitdiyiniz hər kəs, indiyə qədər olan hər bir insan öz həyatını yaşadı. Sevincimizin və iztirabımızın məcmusu, minlərlə inamlı dinlər, ideologiyalar və iqtisadi doktrinalar, hər ov və ovçu, hər qəhrəman və qorxaq, sivilizasiyanın hər yaradıcısı və məhvedicisi, hər bir kral və kəndli, hər sevgi dolu gənc cütlük, hər ana və ata, ümidli uşaq, ixtiraçı və kəşfiyyatçı, hər bir əxlaq müəllimi, hər korrupsioner siyasətçi, hər bir “super ulduz”, hər bir “ali lider”. Yer böyük bir kosmik arenada çox kiçik bir mərhələdir. Bütün o generallar və imperatorlar tərəfindən tökülən qan çaylarını düşünün ki, onlar şöhrət və zəfər içində bir nöqtənin bir hissəsinin ani ustası ola bilsinlər. Bu pikselin bir küncünün sakinlərinin başqa bir küncün çətin ki, fərqlənən sakinlərinə baş çəkdikləri sonsuz qəddarlıqları, onların nə qədər tez-tez anlaşılmazlıqlar etdiyini, bir-birlərini öldürməyə nə qədər həvəsli olduqlarını, nifrətlərinin necə qızğın olduğunu düşünün. Duruşlarımız, təsəvvür edilən öz əhəmiyyətimiz, Kainatda hansısa imtiyazlı mövqeyə malik olduğumuza dair aldanışımız bu solğun işıq nöqtəsi ilə mübahisə edir. Planetimiz böyük kosmik qaranlıqda tənha bir ləkədir. Bizim qaranlıqda, bütün bu genişlikdə bizi özümüzdən xilas etmək üçün başqa yerdən kömək gələcəyinə işarə yoxdur. Yer bu günə qədər həyatın yaşadığı yeganə dünyadır. Ən azından yaxın gələcəkdə növlərimizin köçə biləcəyi başqa heç bir yer yoxdur. Ziyarət, bəli. Razılaşın, hələ yox. İstəsək də, istəməsək də, bu an üçün Yer bizim dayandığımız yerdir. Astronomiyanın alçaldıcı və xarakter formalaşdıran bir təcrübə olduğu deyilir. Bəlkə də kiçik dünyamızın bu uzaq görüntüsündən daha yaxşı insan [[təkəbbür]ünün axmaqlığının nümayişi ola bilməz. Mənə görə, bu, bir-birimizlə daha mehriban davranmaq və indiyə qədər tanıdığımız yeganə ev olan solğun mavi nöqtəni qorumaq və əzizləmək bizim məsuliyyətimizi vurğulayır. Karl Saqan

Ə[redaktə]

 • Əgər xalq fikirləşirsə ki, sivilizasiyanın hər hansı mərhələsində həm nadan, həm də azad olmaq mümkündür, onda o heç vaxt olmamış və heç vaxt olmayacaq bir şey istəyir. Tomas Cefferson

H[redaktə]

 • Hadisələr, bir sözlə, inkişaf zəminində izah oluna bilən kimi görünür. Artıq gördük ki, müxtəlif aparıcı heyvan formaları ən yüksəkin - insanın embriotik tərəqqisinin mərhələlərini təmsil edir. Beynimiz balıqların, sürünənlərin və məməlilərin beyninin müxtəlif mərhələlərindən keçir və nəhayət insan olur. Robert Çembers
 • Hər bir elmi fakt üç mərhələdən keçir. Birincisi, insanlar bu elmi faktın Müqəddəs Kitaba zidd olduğunu söyləyirlər. Sonra deyirlər ki, bu, əvvəllər aşkar edilib. Nəhayət, artıq ona inandıqlarını deyirlər. Lui Aqassis

İ[redaktə]

 • İnsan son bir neçə nəsil boyunca təbii elmlər sahəsində və bu elmlərdən alınan biliklərin tətbiqi nəticəsində təbiətə hökm edilməsi mövzularında əvvəllər ağlına belə gətirməyəcəyi sürətlə inkişafa nail olmuşdur. Bu təkamülün mərhələləri hamıya məlum olduğu üçün bircə-bircə sadalamağımıza ehtiyac yoxdur. İnsanlar qazandıqları uğurdan çox razıdırlar. Əslində buna görə haqlıdırlar. Ancaq deyəsən zaman və məkan üstündə əldə etdikləri gücün və minillik həsrətləri olan təbiətə nəzarət məsələsinin onları daha xoşbəxt etmədiyini, həyatdan aldıqları zövqün gözlədikləri kimi qənaətbəxş olmadığını başa düşüblər. Onda bu həqiqəti də nəzərə alıb, aşağıdakı nəticəyə gəlirik: təbiət üstündə hökmranlıq etmək xoşbəxtliyin yeganə şərti deyil... Ziqmund Freyd
 • İnsan tədricən ölür. Bizim həyatımızda baş verən müxtəlif hadisələr ölümün mərhələləri deyil? Həyat bizi hissə-hissə tərk etmirmi? Mel Qibson
 • İnsanda təkamül və şüur inkişaf etdikcə bu iki mərhələ eyni dərəcədə görünə bilər. İlkin və ya atom mərhələsi var ki, insanın bütün maraq mərkəzi öz daxilində, öz sferasındadır, burada eqoizm onun varlığının qanunudur, təkamülün zəruri qoruyucu mərhələsidir. O, sırf eqoistdir və ilk növbədə öz işləri ilə maraqlanır. Bunun ardınca insanın şüurunun genişlənməyə başladığı, maraqlarının öz xüsusi sferasından kənarda qalmağa başladığı və mənsub olduğu qrup üçün hiss etdiyi dövr çatdığı sonrakı mərhələ gəlir. Bu mərhələ radioaktivlik mərhələsinə uyğun hesab edilə bilər. O, indi təkcə özünü düşünən bir həyat deyil, həm də ətrafına müəyyən təsir göstərməyə başlayır. Diqqətini şəxsi eqoist həyatına yönəldir, və onun daha böyük mərkəzini axtarır. Sadəcə bir atom olmaqdan, o, öz növbəsində elektrona çevrilir və onu Öz təsir dairəsində saxlayan böyük mərkəzi Həyatın təsiri altına düşür. Alisa Beyli

K[redaktə]

 • Kəşflər, kəşflər, kəşflər! Hər gün neçə-neçə kəşflər edilir! Yenə də, gündən-günə həyat kədərlə dolur. Artıq, cəhənnəmi təsvir edə bilmək üçün, xəyal gücünüzə ehtiyacınız yoxdur. Dünyaya işarə edib, “Bax, Cəhənnəm belə bir şeydir.” deməyiniz kifayətdir. Yaxşı bəs, bu mərhələyə necə gəldik? Səbəb budur ki, insan özünü kəşf edə bilmədi. Oşo

M[redaktə]

 • Mənə elə gəlmir ki, bu fantastik ecazkar kainat, bu nəhəng zaman və məkan diapazonu, müxtəlif növ heyvanlar, bütün müxtəlif planetlər, bütün bu atomlar, bütün hərəkətləri və s., bütün bu mürəkkəb şeylər sadəcə olaraq bir mərhələ ola bilər ki, Tanrı insanların yaxşı və şər uğrunda mübarizəsini izləyə bilsin - bu, dinin baxışıdır. Səhnə dram üçün çox böyükdür. Riçard Feynman

S[redaktə]

 • Səlcuqlulardan başlayaraq, Anadolu torpaqları istismar olunan məzlum xalqın üsyanlarının beşiyi olmuş, cəsur liderlərin və döyüşçülərin qanı ilə suvarılan məhsuldar Anadolu torpağı üsyanlardan yoğrulmuşdur. Bu torpaqlar üsyankar torpaqlardır və köklərimiz buradadır. Saysız-hesabsız bu üsyanlar və qiyamlar Anadolu inqilabını böyüdür və ona güc qatırdı. Ədalətli bir həyat üçün bəzən beş və ya on il davam edən bu üsyanlar, istismar və zülmün hakim olduğu vətənimizdə üsyan ənənəsi yaratdı. Tarixi axın və inkişaf fasiləsizdir. Hər mərhələ, hər dönüş, hər məğlubiyyət və qələbə yeni bir proses yaradır. Üsyan hərəkatı onilliklər ərzində bütün Anadolu torpaqlarına yayıldı və bu gün də davam edir. Anadoluda anti-imperialist, anti-oliqarxik demokratik xalqın sabitliyi, yəni Anadolu inqilabının imperializmə və birgə faşist hökumətinə qarşı mübarizə aparır. Anadolu inqilabı uğrunda can verməyə hazırıq. Gənc, yaşlı, işçi, müəllim, kişi, qadın, müstəqilliyimizin və azadlığımızın qiymətini ödəyəcəyik ki, nəticədə əldə edəcəyik. Dursun Qaradaş

T[redaktə]

V[redaktə]

 • Vatson, elə ağaclar var ki, onlar müəyyən hündürlüyə çatana qədər normal boy atırlar. Sonra gözlənilmədən aşkar olunur ki, inkişaf mərhələsində normadan eybəcər kənara çıxmalar olub. Bu hal insanlarda da tez-tez müşahidə olunur. Artur Konan Doyl

Y[redaktə]

 • Yaponiyanın bəzi bölgələrində yaşlı qadınlar gənc hamilə qadınların qorxularını aradan qaldırmaq üçün otlar qarışdırıb tilsimlər oxuyurlar, eyni zamanda ölkənin tədqiqat laboratoriyaları daha yaxşı kontraseptivlər üçün çoxalma mərhələlərini öyrənir. Marqaret Mid

Z[redaktə]

 • Zəngin və müvəffəqiyyətli bir insan olmaq üçün qarşıya açıq-aşkar məqsəd qoymaq və onu reallaşdırmaq üçün mərhələlər müəyyən olunmalıdır. Napoleon Hill

İstinadlar[redaktə]