MühümA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Ağıllı o adam deyildir ki, səhv etmir. Belə adamlar yoxdur və ola da bilməz. Ağıllı o adamdır ki, onun etdiyi səhvlər çox da mühüm olmur və bunları asanlıqla düzəldə bilir. Vladimir Lenin
 • Ağıllı olmaq bir şey deyil, mühüm olan ağıldan istifadə etməkdir. Rene Dekart
 • Atam mənə üzümü qırxmağı da öyrətməyib, bunu bir taksi sürücüsündən öyrənmişəm. Amma atamın mənə öyrətdiyi ən mühüm şey odur ki, sağlamlığımız yoxdursa, deməli heç nəyimiz yoxdur. Dişin ağrıyırsa, boğazın qıcıqlanırsa, ürəyin bulanırsa, hətta daha pis şeylər varsa ortada, deməli həyatınızdakı hər şey bərbaddır. Vudi Allen
 • Avropa, fikir və dini azadlığların olduğu mühüm bir məkandır. Angela Merkel
 • Azadlıq – fərd kimi və ya kiçik bir qrupun üzvü kimi – öz mövcudluğunun mühüm məsələlərində: qida, geyim, yaşayış yeri və hər hansı təhlükədən müdafiə kimi məsələlərdə ustalıq deməkdir. Azad olmaq güc sahibi olmaq deməkdir; başqalarına hökmranlıq etmək deyil, öz yaşayış şəraitinə hakim olmaqdır. Ted Kazinski

B[redaktə]

 • Bir iranlı üçün mühüm olan şeylər bunlardır: sərrast atəş açmaq, at minmək, borc verməmək və yalan danışmamaq. Fridrix Nitsşe
 • Biz konstitusion hüquqlarımız arasında, məsələn, mətbuat azadlığını nəzərə alırıq. Biz, əlbəttə ki, bu hüququ ləğv etmək istəmirik; siyasi hakimiyyətin təmərküzləşməsinin məhdudlaşdırılması və hər hansı bir qanunsuzluğu ictimai şəkildə ifşa etməklə onu nəzarətdə saxlamaq üçün çox mühüm vasitədir. Ancaq bir fərd olaraq adi vətəndaşa azadlıq çox az fayda verir. Kütləvi informasiya vasitələri əksər hallarda sistemə inteqrasiya olunmuş iri təşkilatların nəzarəti altındadır. Pulu az olan hər kəs mətni dərc edə və ya internetdə və ya bu kimi şeylərdə yaya bilər, lakin onun dedikləri medianın hazırladığı nəhəng materialın altında qalacaq, ona görə də onun heç bir praktiki təsiri olmayacaq. Ted Kazinski
 • Bolşevizmlə mübarizə tədbirlərindən biri xalqda sağlam milli hisslərin oyadılmasıdır. Bu, Azərbaycan Respublikasının yaranmaqda olan gənc ordusu üçün xüsusilə zəruridir. Bizim yalnız tatarlarla (azərbaycanlılarla) komplektləşdirilən hərbi qüvvələrimiz öz xalqının dünya tarixinin səhifələrində çoxlu igidliklər yazmış, bütün Avropa xalqları tərəfindən xatırlanan və danışılan, ancaq özümüzün daha az bələd olduğumuz şərəfli hərbi keçmişini bilməlidirlər. Yüz ildən artıq davam edən Rusiya səltənətindən xilas olan türk (Azərbaycan) xalqına xatırladılmalıdır ki, biz heç də həmişə əsarət altında olmamışıq, həm də öz iradəmizi Avropa və Asiyaya diktə etmişik. Güman edirəm ki, türk (Azərbaycan) tarixinin bilicilərindən kiməsə xalqımızın bu günə qədərki mühüm hadisələrini özündə əks etdirən tarixi barədə kütləvi kitabçaları hazırlamağı və çap etdirməyi tapşırmaq çox faydalı olardı... Bizim ziyalılarımızın əsas vəzifələrindən biri orduya onun tarixi keçmişini tanıtmaqdır. Səməd bəy Mehmandarov
 • Böyük işlər, mühüm cəhdlər ancaq birlikdə səy göstərməklə əldə edilə bilər. Mustafa Kamal Atatürk
 • Bu gün dünyanın hər bir ölkəsində xoşməramlı və həqiqi dərrakəli insanlar tapılır... Birlik, əmin-amanlıq və bərəkətin nəticəsi olan həqiqi rifah necə bərqərar ola bilər? Yalnız bir şəkildə. Hər ölkədə və hər millətdə xoşməramlı və anlayışlı kişi və qadınların birgə fəaliyyəti ilə. Sabit və sakit, tələsmədən, üç şeyi etməlidirlər: Birincisi, bir-birlərini kəşf etməli və bir-birləri ilə əlaqə saxlamalıdırlar. Beləliklə, zəiflik və faydasızlıq hissi aradan qaldırılacaqdır. Bu, Yeni Dünya Serverlər Qrupunun ilk vəzifəsi və vəzifəsidir. İkincisi, onlar bu gün bütün düzgün düşünən insanlar tərəfindən tanınan, lakin təmin olunmayan düzgün yaşamağın, xoş niyyətin və harmoniyanın əsas prinsiplərini aydınlaşdırmalı və aydınlaşdırmalıdırlar. Bu prinsiplər ən sadə formada tərtib edilməli və praktiki fəaliyyətə keçməlidir. Üçüncüsü, geniş ictimaiyyət bu prinsiplər üzrə maarifləndirilməlidir. Onlara davamlı, müntəzəm və sistemli şəkildə qardaşlıq, bütün insanların xoş niyyətinə və sevgisinə əsaslanan beynəlmiləlçilik, dini birlik və qarşılıqlı əməkdaşlıq prinsipləri öyrədilməlidir. Hər bir millətdə və qrupda olan fərdə öz mühüm rolunu xoş niyyət və anlayışla oynamağı öyrətmək lazımdır; qrup digər qruplar qarşısında öz məsuliyyətini daşımalıdır; millətin millət qarşısında, bütün millətlərin isə millətlər dünyası qarşısındakı məsuliyyəti izah edilməli və vurğulanmalıdır. Alisa Beyli
 • Bütün pisliklər pis nümunədən və təbiətimizin zəifliyi yalnız pis nümunəyə məcbur olmaqdan ibarətdir. Mən də əminəm ki, pis nümunə göstərmək bəşəriyyətin ən mühüm taleyidir. Ernest Teodor Amadey Hofman

C[redaktə]

 • Cəhənnəm kainatda ən mühüm və yeganə xristian icmasıdır. Mark Tven

Ç[redaktə]

D[redaktə]

 • Dil xalqın ölü, diri və gələcək nəsillərini böyük, tarixi canlı bir bütövlükdə birləşdirən ən mühüm, ən zəngin və ən möhkəm halqadır. Konstantin Uşinski
 • Doğru olanın kəşfi və yaxşı olanın tətbiqi fəlsəfənin ən mühüm iki məqsədidir. Volter

E[redaktə]

 • Ermənistan bir dövlət kimi bəşəriyyət tarixində heç bir mühüm rol oynamamış, onun adı ermənilərin səpələndiyi coğrafi termin olub güclü dövlətlərin-assuriyalıların, midiyalıların, iranlıların, yunanların, monqalların, rusların öz mübahisələrini həll etdikləri yer olmuşdur. Mən onlarla (ermənilərlə) heç zaman dil tapa bilmədim. Onların hiyləgərliyi olduqca iyrənc, alçaqlığı olduqca dözülməz, əclaflığı olduqca təəssüfləndiricidir. Aleksandr Qriboyedov

Ə[redaktə]

 • Əgər bir nəfər "mənim üçün pul mühüm deyil, prinsiplər mühümdür" deyirsə, bilin ki, onun üçün mühüm olan puldur.[1] Kin Hubbard
 • Ən mühüm vəzifələrdən biri də qulaqlarımızı sözlərimizi eşitməyə alışdırmaqdır.[2] Sidney Haris
 • Əsrin ən mühüm silahlı münaqişələri adətən sərhədlərdən qaynaqlanırdı. Şəxsi ünsürün adətən üstünlük təşkil etdiyi dini müharibələr, əhd-peyman qarşıdurmaları, üsyanlar, daha böyük şöhrət uğrunda döyüşlər, sülalə intriqaları və ya ambisiyaların toqquşmaları tədricən dövlətin və ya krallığın genişlənməsi səbəbindən baş verən sərhəd müharibələri ilə əvəz olundu. Yaşayış üçün daha az yer qalmışdı, ona görə də bir ölkənin maraqları və ya ambisiyaları digərinin istəkləri ilə şiddətlə toqquşurdu. Corc Kurzon

G[redaktə]

 • Gələcək həmişə sürprizdir, lakin siyasi müdriklik ən azı qismən bu sürprizin nə olacağını təxmin edir. Mənə gəlincə, mən inanmalıyam ki, gələcəyin mühüm gözlənilməz işlərindən biri İslamın qayıdışıdır. Hiler Bellok

H[redaktə]

 • Heç bir zəfər məqsəd deyildir. Zəfər ancaq özündən daha böyük bir məqsədə çatmaq üçün lazım olan ən mühüm vasitədir. Mustafa Kamal Atatürk
 • Hər birinin dəyəri və mövqeyi olan simvollarla rəqəmləri ifadə etmək üçün bizə zəka metodu verən Hindistandır; o qədər mühüm və dərin fikir bizə o qədər sadə görünür ki, biz onun ləyaqətindən xəbərsizik. Laplas
 • Həyatınızda ən mühüm şey sizin üçün yaxın və doğma olan insanlardır. Onlar həyatınızda birinci yer tutmalıdırlar. Onlar işdən, hobbidən, kompüterdən daha önəmlidirlər. Onlara dəyər verin. Onlar sizin həyatınızdır. Barie Davenport

X[redaktə]

 • Xalqların tarixində mühüm əhəmiyyət kəsb edən və onların taleyinə dərindən təsir edən inqilablar, müharibələr deyil - onların dağıntılarının izləri tezliklə silinəcək - əsas ideyalardakı dəyişikliklərdir. Qustav Lebon
 • Xarakterin ən mühüm yardımçısı əzm və iradədir. Teodor Ruzvelt
 • Xoş olan hər şeyi özün yerinə yetir, xoşagəlməz işləri etməyi isə öz yerinə başqalarının öhdəsinə burax. Birinci sənə xoş münasibət qazanmaqda kömək edəcəksə, ikinci - qəzəbi özündən yayındırmağa imkan verəcək. Mühüm hadisələr mükafatlarsız və cəzalarsız ötüşmür. Elədirsə, qoy onda səndən yalnız xeyir gəlsin, şər isə - yalnız başqalarından. Baltazar Qrasian

İ[redaktə]

 • İnsanı gözəlləşdirən, ona zinət verən ən mühüm cəhətlərdən biri də onun təvazökar və sadə olmasııdır. Anton Çexov
 • İnsanların əksəriyyəti üçün əsas maneə daxili dialoqdur. Bu hər şeyin açarıdır. İnsan onu dayandırmağa başladıqda hər şey mümkün olur. Hətta ən inanılmaz layihələr belə öz real əksini qazanır. Karlos Kastanyeda
 • İradə gücü mahir tədqiqatçının birinci və ən mühüm keyfiyyətidir. Rual Amundsen

K[redaktə]

 • Kitab hələ də müqəddəsdir mənim üçün. Söz hələ də mühüm və hərf hələ də müəmmadır. Əlif Şəfəq
 • Kommunist prinsipləri sadə formada yüksək təhsilli, vicdanlı və mütərəqqi insanın prinsipləridir. Sosialist Vətəninə məhəbbət, dostluq, dostluq, insanpərvərlik, dürüstlük, sosialist əmək sevgisi və hamı tərəfindən başa düşülən nəcib keyfiyyətlər toplusu. Kommunist tərbiyəsinin ən mühüm tərkib hissəsi bu nəcib xüsusiyyətləri inkişaf etdirmək və yaymaqdır. Mixail Kalinin

Q[redaktə]

 • Qərarsızlıq və gecikmək müvəffəqiyyətsizliyin iki mühüm səbəbidir. Qalileo Qaliley

M[redaktə]

 • Millətin ən mühüm kapitalı xalqın mənəvi zənginliyidir. Nikolay Çernışevski
 • Mühüm olan ruhdur. Gözəl bir çöhrədə gözəl bir ruh yoxdursa, nə fayda. Evripid

Ö[redaktə]

 • Öyrənməyin ən mühüm məqsədi necə öyrənəcəyini öyrənməkdir. Aristotel

S[redaktə]

 • Sadə formada qəbul edilən kommunist prinsipləri yüksək təhsilli, vicdanlı və mütərəqqi insanın prinsipləridir. Bu, sosialist vətənə məhəbbət, dostluq, yoldaşlıq, insanpərvərlik, dürüstlük, sosialist əməyinə məhəbbət və hamı üçün başa düşülən bir sıra başqa nəcib keyfiyyətlərdir. Bu xarakter xüsusiyyətlərini, bu nəcib keyfiyyətləri inkişaf etdirmək və tərbiyə etmək kommunist tərbiyəsinin məhz ən mühüm tərkib hissəsidir. Mixail Kalinin
 • Siyasətçinin ən mühüm keyfiyyəti gələcək hadisələri düzgün qiymətləndirib vaxtında tədbir görməsidir. Uinston Çörçill
 • Statistika müasir cəmiyyətin ən mühüm xüsusi intizamıdır, bütün ictimai fəaliyyəti ölçür. Avqust Bebel

Ş[redaktə]

 • Şübhə etmirəm ki, mənim Fransanın özündə və digər ölkələrlə əlaqələrdə iştirak etdiyim böyük və mühüm işlərə sonradan tarixçilər onların düşüncə tərzinə və meyllərinə görə çox fərqli qiymət verəcəklər. XIV Lüdoviq

T[redaktə]

 • Təhsil hər bir dövlətin, ölkənin, cəmiyyətin həyatının, fəaliyyətinin mühüm bir sahəsidir. Cəmiyyət təhsilsiz inkişaf edə bilməz. Heydər Əliyev/Təhsil
 • Tələbənin ən mühüm vəzifəsi vicdanlı və səmimi olmasıdır. Onunla bərabər səviyyədə olmayanlarla yoldaşlıq etməsin. Xəta etdikdə isə düzəltməkdə tərəddüd etməsin. Konfutsi
 • Tiflis Bab əl-Əbvabdan kiçik şəhərdir... Bu şəhər hər tərəfdən düşmən əhatəsində olan mühüm sərhəd yeridir. Tiveriadada olan hamamlardan burada da vardır. Onların suyu odsuz qaynayır. Şəhər Kür çayı üstündədir. ...Tiflis əhalisi xaricdən gələnlərə qarşı əminlik və xeyirxahlıq göstərirlər. Onlar təsadüfən buraya gəlib çıxan və azacıq düşüncə və biliyi olan hər kəsə dostcasına yanaşırlar. Onlar qədim nəzəriyyələrə (təlimlərə) əsasən sünnilik tərəfdarlarının fikirlərini müdafiə edirlər. Tiflislilər hədis haqqında elmlərlə çox məşğul olur və bu elm ilə məşğul olanlara hörmət edirlər. ...Arranda Bərdə, əl-Bab və Tiflisdən (başqa) böyük şəhərlər yoxdur. [3] İbn Havqəl

Ü[redaktə]

 • Ümumiyyətlə, oxumaq üçün bir ssenari alanda ona iki ayrı hekayə kimi baxıram: kiçik və böyük. Bunu sizə bir nümunə ilə izah edəcəyəm. Mənə görə "Robot" filmində ən böyük hekayə, robotların üsyan etməsi və dünyanı ələ keçirməyə çalışmasıdır. Treylerlərdən az və ya çox şey öyrənə bilərsiniz. Bunun fonunda daha kiçik bir hekayə baş verir - qəzadan sonrakı travmadan əziyyət çəkən və həyatını yenidən bir araya gətirməyə çalışan bir oğlan haqqında hekayə. Əslində bir filmin dəyərini təyin edən bu kiçik hekayələrdir, ancaq tamaşaçıları teatrlara çəkən daha böyük hekayələrdir. Etiraf edirəm ki, ssenariləri oxuyanda hər şeydən əvvəl bu iki (böyük və kiçik) hekayələrə bir tam kimi baxıram və düşünürəm: belə bir film seçərdimmi? Robotlar dünyanı ələ keçirmək istəyir. Gizli bir hökumət təşkilatı Yer planetinə yadplanetlilərin axınını və insanlarla təmaslarını nəzarətdə saxlayır ... Daha böyük tarix, bir layihənin müvəffəqiyyətə və ya uğursuzluğa məhkum olub-olmadığını müəyyən edir. Amma bütün sənət budur: hekayənin hər iki planının tutarlı, inandırıcı və bir bütöv tamlıq halında olması. Bu ssenari, mənim fikrimcə, filmi daha kompakt və inandırıcı etdi. Robot … Yadıma düşdü: Matrix daha kiçik və daha böyük bir hekayənin mükəmməl nümunəsidir. Ən mühüm nəticə: Böyük hekayə; kompüterin yaratdığı bir dünyada yaşadığımız, kiçik hekayə isə bir adamın bu dünyanı dəyişdirməyə çalışmasıdır. Uill Smit
 • Ürək sevgi ilə dolu olanda, bu sevgi ilə bağlı hər boş şey mühüm və əhəmiyyətli görünür və yaddaş başqa vaxtlarda unutduğu fikir və hadisələri özündə saxlayır. Mayn Rid
 • Üzeyir Hacıbəylinin musiqimizdə ən mühüm, vacib, taleyüklü xidməti, rolu onun təkcə möhtəşəm müsiqi əsərləri yaratmasında deyil, uzaqgörən dahi bəstəkar, alim, siyasi xadim kimi musiqisimizin gələcək inkişaf perspektivlərini, estetik prinsiplərini müəyyən edərkən, qərb musiqi məktəbinin nailiyyətləri, forma və janrları ilə zənginləşdirərkən ilk növbədə öz milli xalq musiqimizə, muğama və aşıq musiqisinə köklənməyi əsas tutmasındadır.[4][5] Ələddin Allahverdiyev

Y[redaktə]

 • Yaradana inanmağın ən mühüm şərtlərindən biri insanın öz yaratdıqlarının da Yaradan tərəfindən yaradıldığına inanmasıdır. Əbu Turxan

İstinadlar[redaktə]

 1. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.484
 2. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.504
 3. İbn Havqəl, Kitab əl-masalik va-l-mamalik, Leyden: E.J.Brill. 1872, 109-110; Vəlixanlı, IX-XII əsr ərəb coğrafiyaşünas – səyyahları, 102-126
 4. “Uşaqlığım və gəncliyimlə bağlı iki müqəddəs yer var: Göyçə və Bakı”. Jurnalistlər Araz Yaquboğlu və Ramil Cəbrayıla verilmiş müsahibə. Karabachmedia.az (2018-05-28)
 5. “Türk dünyası ağsaqqalları” qəzeti, 30 may - 05 iyun, №11(199), 2018, səh. 4-5.