YaşayışA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Ağıllı yaşayış yeri kəndlərin və harmoniyada işləyən şəhərin inteqrasiya olunmuş ərazisidir və kənd və şəhər fərqinin incə xəttə qədər azaldığı yerdir. Abdul Kalam
 • Azadlıq – fərd kimi və ya kiçik bir qrupun üzvü kimi – öz mövcudluğunun mühüm məsələlərində: qida, geyim, yaşayış yeri və hər hansı təhlükədən müdafiə kimi məsələlərdə ustalıq deməkdir. Azad olmaq güc sahibi olmaq deməkdir; başqalarına hökmranlıq etmək deyil, öz yaşayış şəraitinə hakim olmaqdır. Ted Kazinski

B[redaktə]

 • Bütün insanlar, həm də bütün heyvanlar eyni irqdəndirlər, çünki onların bədən quruluşunun prinsipləri təbiətcə eynidir (belə danışarkən mən bitkilərin əmələ gəldiyi ilk elementləri nəzərdə tutmuram, amma düşünürəm ki, dəriyə, ətlərə, heyvanlara xas olan bu cür əhval-ruhiyyəyə) və daha çox ona görə ki, onlar ruhi iştaha, qəzəb hərəkətlərinə, mühakimə və hər şeydən əvvəl hisslərə münasibətdə təbiətcə fərqlənmirlər. Buna görə də, hər cəhətdən heyvanların irqi bizimlə qohumdur və bizimlə eynidir; çünki yaşayış vasitələri hamının nəfəs aldıqları hava ilə eynidir, Evripidə görə və bütün heyvanlarda qırmızı qan axır və hamısı bir ata kimi səmanın, ana kimi yerin ortaq olduğunu göstərir. Teofrast

D[redaktə]

 • Dünyanı yaşayış üçün yararlı hala salan qadınlardır. Fridrix Şiller

E[redaktə]

 • Etiraf etmək lazımdır ki, bütün dünya ixtişaşlarının, bəşəriyyəti məhv edən dünya müharibələrinin və planetimizdə geniş yayılmış səfalətlərin səbəbi, əsasən, əsrlər boyu kütlələri istismar edən, öz eqoist məqsədləri üçün bəşəriyyətin əməyindən istifadə edən, maddi məqsədlər güdən eqoist qrupa aid edilə bilər. Bu kapitalistlər qrupu dünya resurslarını və sivil yaşayış üçün tələb olunan əsas elementləri küncə sıxıb istismar etmişlər; bir-birinə bağlı idarələri vasitəsi ilə dünya sərvətlərinə sahib olduqları və onlara nəzarət etdikləri və öz əllərində saxladıqları üçün bunu edə bildilər. Onlar çox zəngin və çox kasıb arasında mövcud olan böyük fərqləri mümkün etdi; onlar pulu və pulun verdiyi gücü sevirlər; onlar hökumətlərin və siyasətçilərin arxasında dayanıblar; onlar seçicilərə nəzarət ediblər; eqoist siyasətin dar millətçi məqsədlərini mümkün etdilər; onlar dünya bizneslərini maliyyələşdirdilər və neft, kömür, enerji, işıq və nəqliyyata nəzarət etdilər; onlar aşkar və ya gizli şəkildə dünya bank hesablarına nəzarət edirlər. Bu gün dünyanın hər bir ölkəsində rast gəlinən geniş yayılmış bədbəxtliyin məsuliyyəti əsasən bir-biri ilə əlaqəli olan, korporativ və ya şəxsi mənfəət üçün işləyən iş adamlarının, bankirlərin, beynəlxalq kartellərin, monopoliyaların, trestlərin və təşkilatların rəhbərlərinin, nəhəng korporasiyaların direktorlarının qapısındadır. Alisa Beyli

Ə[redaktə]

 • Əsrin ən mühüm silahlı münaqişələri adətən sərhədlərdən qaynaqlanırdı. Şəxsi ünsürün adətən üstünlük təşkil etdiyi dini müharibələr, əhd-peyman qarşıdurmaları, üsyanlar, daha böyük şöhrət uğrunda döyüşlər, sülalə intriqaları və ya ambisiyaların toqquşmaları tədricən dövlətin və ya krallığın genişlənməsi səbəbindən baş verən sərhəd müharibələri ilə əvəz olundu. Yaşayış üçün daha az yer qalmışdı, ona görə də bir ölkənin maraqları və ya ambisiyaları digərinin istəkləri ilə şiddətlə toqquşurdu. Corc Kurzon
 • Əvvəllər ərəb kəndlərinin olduğu yerdə yəhudi kəndləri salınmışdı. Siz bu ərəb kəndlərinin adını belə bilmirsiniz və buna görə sizi qınamıram, çünki o dövrün coğrafiya kitabları artıq yoxdur. Artıq təkcə kitablar yox, ərəb kəndləri də yoxdur. Nahalal Mahlul, Qvat Cibta, Sarid Haneifs, Kfar Yehoshua isə Tel-Şarnanın yerinə gəldi. Bu ölkədə elə bir yaşayış məntəqəsi yoxdur ki, əvvəllər ərəb əhalisi olmasın. Moşe Dayan

K[redaktə]

 • Kainatın quruluşunun yaşayış üçün əlverişli olduğuna təəccüblənməməliyik, çünki bu, onu göstərmir ki, kainat həyat üçün düşünülüb. Stiven Hokinq

Q[redaktə]

M[redaktə]

 • Məncə bir xalq üçün ən böyük bəla onun elə bir torpaqda yaşamasıdır ki, orada təbiət özü bolluca yaşayış vasitəsi və qida istehal edir, iqlim isə insanı geyinmək və soyuqdan qorunmaq qayğısından demək olar ki, azad edir. Bunun tam əksi də mümkündür. Əmək sərf etmək vasitəsilə becərildikdə məhsul verə bilməyən torpaq da, heç bir əmək sərf edilmədən bol məhsul verən torpaq qədər pisdir. Karl Marks
 • Mövcudluğu yalnız işçilərinə yaşayış minimumundan az maaş verməkdən asılı olan şirkətlərin artıq bu ölkədə biznes fəaliyyətini davam etdirmək hüququ olmamalıdır. (...) Yaşamaq üçün kifayət qədər əməkhaqqı dedikdə, mən yaşayış minimumundan daha çox şeyi nəzərdə tuturam - mən layiqli həyat sürməyə imkan verən əmək haqqını nəzərdə tuturam. Franklin Delano Ruzvelt

S[redaktə]

 • Son 100 ildə xalqımız ölkəni, milləti qurmaq, genişlənmək, buradakı sərhədləri genişləndirmək üçün əlavə yəhudilər və əlavə yaşayış məskənləri almaq prosesindədir. Heç bir yəhudi deməsin ki, proses bitdi. Heç bir yəhudi deməsin ki, biz yolun sonuna yaxınıq. Moşe Dayan

Ş[redaktə]

 • Şamaxı Təbriz kimi böyük deyildir, ancaq mənim fikrimcə, hər baxımdan ondan daha yaxşı, yayayış üçün zəruri olan hər şeylə doludur.[1]

T[redaktə]

 • Təbiət insanın anası və yaşayış yeridir, hətta bəzən ögey ana və dost olmayan bir ev də olsa. Con Dyui

Ü[redaktə]

 • Üç yüz ildən sonra bizə güləcəklər! Deyəcəklər ki, necə də qəribə insanlar yaşayırmış. Bəziləri deyəcəklər ki, onların pulu, pasportları varmış. Hansısa vətəndaşlıq vəziyyəti aktları, yaşayış sahəsinin kvadrat metri... Mixail Zoşşenko

Y[redaktə]

 • Universitetlər hər hansı bir xüsusi yaşayış növünü təmin etmək üçün tələb olunan bilikləri öyrətmək üçün orada deyillər. Onların işi bacarıqlı hüquqşünaslar, həkimlər və ya mühəndislər deyil, bacarıqlı və zərif insanlar yetişdirməkdir. Con Stüart Mill

İstinadlar[redaktə]

 1. Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. Bakı, 2007 səh.167