KapitalistA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

B[redaktə]

 • Bir inqilabçı kimi mənim kapitalist mülkiyyət qanunlarına heç bir hörmətim ola bilməz və onları pozmaqdan ən az çəkinə bilərəm. Mən bütün bu qanunların hiylə, fırıldaq və korrupsiya yolu ilə qəbul edildiyini düşünürəm və bunun yeganə məqsədi fəhlə sinfini sahibsizləşdirmək, soymaq və əsarət altına almaqdır. Yucin Viktor Debs
 • Biz kapitalist ölkələrində tətbiq edilən qabaqcıl idarəetmə üsullarından qorxmamalıyıq. Sosializmin əsl mahiyyəti istehsal sistemlərinin azad edilməsi və inkişafıdır. Sosializm və bazar iqtisadiyyatı bir-birinə uyğun gəlmir. Biz sağçı sapmalardan narahat olmalıyıq, lakin hər şeydən əvvəl solçu sapmalardan narahat olmalıyıq. Den Syaopin
 • Biz kapitalist sistemində yaşayırıq, çünki kapitalist sinfi hökmranlıq edir. Bu sistemdə kapitalistlər hökmdar, fəhlələr isə təbəədir. Kapitalistlər müəyyən bir azlıqdadırlar, lakin fəhlə sinfinin nadanlığı ucbatından hökmranlıq edirlər. Yucin Viktor Debs

D[redaktə]

 • Dində insanın öz beyninin məhsulu ona hakim olduğu kimi, kapitalist istehsalında da insanın öz əlinin məhsulu ona hakimdir. Karl Marks

E[redaktə]

Ə[redaktə]

 • Əgər sərmayə, Sovetlər Respublikasını dağıtmağa müvəffəqiyyətli olsa nə olacaq? Bütün kapitalist və koloniya ölkələrdə qaranlıq bir qarşı hücum çağı başlayacaq, işçi sinifinin və əzilənlərin boğazlarına yapışılacaq və beynəlxalq kommunizmin bütün cəbhələri itiriləcək. İosif Stalin
 • Əlbəttə, sosializm kapitalist mətbuatı və jurnal ədəbiyyatına subsidiya alan bütün nəsillər tərəfindən şiddətlə pislənir, lakin bu, yalnız sosializmin irəliləyişinin kapitalist sinfi tərəfindən üfüqdə bir bulud kimi çox düzgün qəbul edildiyi fikrini təsdiqləyir. Saysız -hesabsız muzdlu işçi qullarının istismarı ilə onların yağlı, təkəbbürlü və despotik vəziyyətə gətirdikləri sistemin sonunu göstərir. Yucin Viktor Debs

H[redaktə]

X[redaktə]

 • Xəsis ağlını qaçırmış bir kapitalistdir, kapitalist isə ağılı başında bir xəsis. Karl Marks

K[redaktə]

 • Kapitalist cəmiyyətində azadlıq həmişə qədim Yunan respublikalarında olduğu kimi qalır: qul sahibləri üçün azadlıq. Vladimir Lenin
 • Kapitalist dövlətlərə: istər-istəməz tarix bizim tərəfimizdədir. Səni dəfn edəcəyik. Nikita Xruşşov
 • Kapitalist istehsalın ən böyük maneəsi, sərmayənin də özüdür. Karl Marks
 • Kapitalistləri asdığımızda, kəndirləri bizə onlar satacaqlar. İosif Stalin

Q[redaktə]

 • Qədim dünyanın süqutu və xristianlığın meydana çıxması dövründə qədim Maarifçilik və qədim sivilizasiyanın prinsiplərini müdafiə etmək “mürtəce” idisə, “proqressiv” və hətta “inqilabi” həmin mənəvi prinsipləri müdafiə edirdi. Sonralar orta əsr mədəniyyətində qələbə çaldı. Yaradıcılıq hərəkatı, o dövrlərin ruhunun inqilabı “qaranlıq dövrlərə” gətirib çıxardı. Qədim dünyanın son vətəndaşları, sonuncu yazıçı və filosofları deyil, əsl ruhani hərəkatın adamları olan kilsənin müəllimləri və Ataları idi. Dağılan və dağılan köhnə dünya, geri dönüş ola bilməz, məhz rasionalist Maarifçiliklə müasir dünya, fərdiyyətçilik və humanizmlə, liberalizm və demokratizmlə, şanlı milli monarxiyalarla və imperialist siyasətlə, dəhşətli sənaye-kapitalist iqtisadiyyat sistemi ilə, qüdrətli texnologiya və aşkar fəthlər və firavanlıqla, iyrənc və hədsiz həyata ehtirasla, ateizm və ürəksizliklə, amansız sinfi mübarizə və dövrün tacı kimi sosializmlə. Biz “Köhnə dünyanı inkar edək” inqilabi mahnının sözlərini oxumağa hazırıq, “köhnə dünya”nı məhvə məhkum olan müasir dünya kimi başa düşürük. Nikolay Berdyayev

M[redaktə]

 • Mən Əmək Lideri deyiləm; İstəmirəm nə mənim, nə də başqasının arxasınca getsin; Əgər səni bu kapitalist səhrasından çıxaracaq Musa axtarırsansa, olduğun yerdə qalacaqsan. Əlimdən gəlsəydi, səni vəd edilmiş torpağa aparmazdım, çünki səni içəri salsaydım, başqa biri çıxaracaqdı. Siz əllərinizlə yanaşı başlarınızı da istifadə etməli və özünüzü indiki vəziyyətinizdən çıxarmalısınız; indi olduğu kimi kapitalistlər sizin başınızdan və əlinizdən istifadə edirlər. Yucin Viktor Debs
 • Mən həmkarlar ittifaqı lideri deyiləm; Nə mənim, nə də başqasının arxasınca getməyinizi istəmirəm; səni kapitalist cəngəlliyindən çıxarmaq üçün bir Musa axtarırsansa, indi olduğun yerdə qalacaqsan! Bacarsam da səni vəd olunmuş ölkəyə aparmazdım, çünki səni içəri gətirsəm başqası səni çıxarardı. Kapitalist istismarından xilas olmaq üçün əllərinizlə bərabər başınızdan da istifadə etməli və özünüzü indiki vəziyyətinizdən çıxarmalısınız. Yucin Viktor Debs

Ö[redaktə]

 • Ölkə zəhmətkeşlərini dərindən maraqlandıran şey istehsal və bölgü vasitələrinin şəxsi mülkiyyəti, ağalarının kefinə görə cüzi bir pul üçün çalışdıqları, qul və alçaldıcı əmək haqqı sistemidir. Onlar etiraz edirlər — bu, dövrün mərkəzi, nəzarətedici, həyati məsələsidir və köhnə partiya platformalarının heç birində bu barədə bir söz, hətta işarə yoxdur. Bir qayda olaraq, iri kapitalistlər respublikaçılardır, kiçik kapitalistlər isə demokratlardır. İşçilər yadda saxlamalıdırlar ki, onların hamısı kapitalistdirlər və bir çox kiçik olanlar, daha az böyük olanlar kimi, hamısı siyasi olaraq öz sinfi maraqlarını dəstəkləyir və bu, həmişə və hər yerdə kapitalist sinfidir. Yucin Viktor Debs

S[redaktə]

 • Sən mənə kapitalist göstər, mən də sənə qaniçən birini göstərəcəyəm. Malkolm X

T[redaktə]

 • Tarix boyu müharibələr işğal və talan üçün aparılıb. Orta əsrlərdə Reyn boyu hələ də qüllələri görünən qalalarda məskunlaşan feodallar öz ərazilərini genişləndirmək, güclərini, nüfuzlarını və sərvətlərini artırmaq qərarına gəldikdə bir-birlərinə müharibə elan etdilər. Ancaq müasir feodalların, Uoll-strit baronlarının müharibəyə getdiyi kimi, onların özləri də müharibəyə getmədilər. Bizim dövrümüzün kapitalistlərinin iqtisadi sələfləri olan orta əsrlərin feodal baronları bütün müharibələri elan edirdilər. Və onların yazıq təhkimçiləri bütün döyüşlərdə vuruşdular. Kasıb, cahil təhkimlilərə öz ağalarına hörmət etməyi öyrətmişdilər; ağaları bir-birinə müharibə elan etdikdə, onları aşağılayan ağaların və baronların mənfəəti və şöhrəti üçün bir-birinin üstünə düşmək və bir-birinin boğazını kəsmək onların vətənpərvərlik borcu olduğuna inandırmışdılar. Və bu, bir sözlə, müharibədir. Master-klass həmişə müharibələr elan etdi; fəhlə sinfi həmişə döyüşlərdə mübarizə aparıb. Onlar həmişə sizə öyrədiblər ki, müharibəyə getməyi və onların əmri ilə özünüzü qırdırmaq vətənpərvərlik borcunuzdur. Ancaq bütün dünya tarixində sizin, xalqın, müharibə elan etməkdə heç vaxt səsiniz olmamışdır və qəribə göründüyü kimi, heç bir dövrdə heç bir xalqın müharibəsi xalq tərəfindən elan edilməmişdir. Və burada bir faktı vurğulayım - və bunu çox təkrar etmək olmaz - bütün döyüşlərdə vuruşan fəhlə sinfi, ən yüksək fədakarlıq edən fəhlə sinfi, qanını sərbəst tökən və müharibə qurbanlarına çevrilən fəhlə sinfi heç vaxt müharibə elan etməkdə və ya sülh bağlamaqda söz sahibi olmamışdır. Həmişə hər ikisini edən hakim sinifdir. Onlar yalnız müharibə elan edir və yalnız onlar sülh bağlayırlar. Sən müharibə üçün səbəb deyilsən. Sənin işin döyüşmək və ölmək. Bu, onların şüarıdır və biz bu xalqın oyanan işçiləri tərəfindən etiraz edirik. Müharibə haqlıdırsa, qoy bunu xalq elan etsin. İtirmək üçün həyatları olan siz, şübhəsiz ki, hər şeydən əvvəl müharibə və ya sülh məsələsini həll etmək Sizin hüququnuzdur. Yucin Viktor Debs

Ü[redaktə]

 • Ümumi sosial nəzəriyyə ən ümumi cərəyanlar nəzəriyyəsidir, buna görə də ictimai istehsal ilə arzu istehsalı arasındakı əlaqəni, bu əlaqədəki dəyişiklikləri və kapitalist sistemdəki sərhədlərini qiymətləndirməliyik. Jil Delöz

Y[redaktə]

 • Yalnız cəhalət sosializm uğurunun qarşısını alır. Kapitalist partiyaları bunu başa düşür və öz imkanlarından istifadə edərək işçilərin işığı görməsinə mane olurlar. İntellektual qaranlıq sənaye köləliyi üçün vacibdir. Yucin Viktor Debs

İstinadlar[redaktə]