Məzmuna keç

RuslarA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Antisemitizm yəhudilərə qarşı düşmənçilik yaymaq deməkdir. Lənətə gəlmiş çar monarxiyası son günlərini yaşayarkən cahil fəhlə və kəndliləri yəhudilərə qarşı qızışdırmağa çalışırdı. Çar polisi torpaq sahibləri və kapitalistlərlə ittifaqda yəhudilərə qarşı talanlar təşkil etdi. Torpaq sahibləri və kapitalistlər yoxsulluq üzündən işgəncələrə məruz qalan fəhlə və kəndlilərin nifrətini yəhudilərə qarşı yönəltməyə çalışırdılar. Başqa ölkələrdə də tez-tez görürük ki, kapitalistlər zəhmətkeşlərin gözlərini kor etmək, onların diqqətini zəhmətkeş xalqın əsl düşməni olan kapitaldan yayındırmaq üçün yəhudilərə qarşı nifrət bəsləyirlər. Yəhudilərə qarşı nifrət yalnız torpaq sahiblərinə və kapitalistlərə köləliyin fəhlə və kəndlilər arasında uçurum cəhaləti yaratdığı ölkələrdə davam edir. Yəhudilər haqqında yayılan yalan və böhtanlara ancaq ən cahil və məzlum insanlar inana bilər. Bu, kahinlərin bidətçiləri odda yandırdığı, kəndlilərin əsarətdə yaşadığı, xalqın əzilmiş və susqun olduğu qədim feodal dövrünün sağ qalmasıdır. Bu qədim, feodal cəhalət keçib gedir; insanların gözü açılır. Zəhmətkeş xalqın düşməni yəhudilər deyil. Fəhlələrin düşmənləri bütün ölkələrin kapitalistləridir. Yəhudilər arasında da işləyən insanlar var və onlar çoxluq təşkil edir. Onlar da bizim kimi kapitalın əzdiyi qardaşlarımızdır; onlar bizim sosializm uğrunda mübarizədə yoldaşlarımızdır. Yəhudilər arasında da ruslar və bütün xalqlarda olduğu kimi istismarçılar və kapitalistlər də var. Kapitalistlər müxtəlif dinlərə, müxtəlif millətlərə və müxtəlif irqlərə mənsub işçilər arasında nifrət toxumu səpməyə və qızışdırmağa çalışırlar. İşləməyənlər isə kapitalın gücü ilə hakimiyyətdə saxlanılır. Zəngin yəhudilər, varlı ruslar kimi və bütün ölkələrin zənginləri işçiləri sıxışdırmaq, əzmək, soymaq və parçalamaq üçün ittifaqdadırlar. Yəhudilərə işgəncə verən və təqib edən lənətə gəlmiş çarizmə ayıb olsun. Yəhudilərə nifrət bəsləyənlərə, başqa millətlərə qarşı nifrət bəsləyənlərə ar olsun. Vladimir Lenin
 • Bir atalar sözümüz var: "Rus üçün yaxşı olan, alman üçün ölüm", demək olar ki, vəhşiliyindən öyünən bir atalar sözü. Ancaq düşünürəm ki, bunun əksini söyləmək daha düzgün olardı: "Alman üçün yaxşı olan şey, rus üçün ölümdür". İvan Pavlov
 • Bir neçə epizod Böyük müharibə 1916-cı ildə Rusiyanın dirilməsi, yenidən silahlanması və yenilənmiş nəhəng səylərindən daha təəccüblüdür. Dövrümüzün səthi dəbi çar rejimini kor, korlanmış, bacarıqsız bir tiraniya kimi şərh edir. Lakin onun Almaniya və Avstriya ilə otuz aylıq mübarizəsinə baxış bu qeyri-müəyyən fikirləri düzəltməli idi. Gücü ölçə bilərik rus imperiyası aldığı zərbələrlə, yaşadığı fəlakətlərlə, inkişaf etdirdiyi tükənməz qüvvələrlə, əldə etdiyi bərpa ilə. Uinston Çörçill
 • Ermənistan bir dövlət kimi bəşəriyyət tarixində heç bir mühüm rol oynamamış, onun adı ermənilərin səpələndiyi coğrafi termin olub güclü dövlətlərin-assuriyalıların, midiyalıların, iranlıların, yunanların, monqalların, rusların öz mübahisələrini həll etdikləri yer olmuşdur. Mən onlarla (ermənilərlə) heç zaman dil tapa bilmədim. Onların hiyləgərliyi olduqca iyrənc, alçaqlığı olduqca dözülməz, əclaflığı olduqca təəssüfləndiricidir. Aleksandr Qriboyedov
 • Əgər belə bir müharibə həqiqətən Rusiyanın məğlubiyyətinə səbəb ola bilərsə, Rusiyaya hücum müzakirə oluna bilər. Amma ən parlaq qələbələrdən sonra belə nəticə çətin ki, mümkün olsun. Müharibənin ən xeyirli sonu belə, heç vaxt milyonlarla rusa söykənən Rusiyanın əsas gücünün dağılmasına səbəb olmayacaq... Bunlar, hətta beynəlxalq müqavilələrlə parçalansalar da, dağılmış civə parçasının hissəcikləri bir-birinə qovuşduğu kimi tez birləşəcəklər. Bu, rus millətinin sarsılmaz vəziyyətidir... Otto fon Bismark
 • Əlahəzrət mərkəzi rus torpaqlarında ermənilərin məskunlaşmasına icazə verməyin. Onlar elə tayfadırlar ki, bir neçə on il yaşadıqdan sonra dünyaya hay-küy salacaqlar ki, bura bizim qədim dədə-baba torpağımızdır deyəcəklər.[1] İlya Çavçavadze
 • Hər bir cəmiyyətdə zavod və ya fabrik - rus xalqını zəngin, əməksevər və savadlı edəcək şey budur. Dmitri Mendeleyev
 • Hər bir rus ürəyinin dərinliklərində əcnəbini sevmir. II Yekaterina
 • Hətta rus aristokratları bir vaxtlar çar sarayında və salonlarda fransız dili ilə oynayırdılar. Onlar rusca danışarkən fransızca büdrədikləri, rus dilində ancaq fransız ləhcəsi ilə danışa bildikləri ilə fəxr edirdilər. İosif Stalin
 • Kandinski? Rusların arasında rəssamlar ola bilməz və bu şübhəsizdir. Salvador Dali
 • Köhnə rus hökumətinin Rusiyada yaşayan rus olmayan xalqlara qarşı siyasəti ayırıcı siyasət idi, ermənilərlə azərbaycanlılar arasında olan toqquşma da insana nifrət siyasətinin nəticəsi idi.[2] Əlimərdan bəy Topçubaşov
 • Qoqolun adı rus ürəyinə əzizdir; Qoqol bizim ilk xalq, sırf rus şairimiz idi; heç kim rus həyatının bütün çalarlarını və rus xarakterini ondan yaxşı başa düşmədi, heç kim rus cəmiyyətini belə heyrətamiz dərəcədə düzgün təsvir etmədi; ədəbiyyatımızın ən yaxşı müasir xadimlərini Qoqolun davamçıları adlandırmaq olar; onların bütün əsərlərində onun təsirinin möhürü var, onun izləri yəqin ki, hələ uzun müddət rus ədəbiyyatında qalacaq. Dmitri Pisarev
 • Mən bir qədər rus bolşevizmi ilə tanışam, Sizi inandırıram ki, indiki Rusiya hökuməti də müsəlmanlara yaxşı münasibətdə deyil. Bunu bolşeviklər, tanınmış millətçi-şovinistlər olan və bir gündə bolşeviklərə çevrilən erməni daşnaklarını Bakıda özlərinə köməyə dəvət edərkən sübut etdilər.[3] Əlimərdan bəy Topçubaşov
 • Mən əminəm ki, Rusiya (onun indiki monarxı sağ olduğu müddətdə) dünyanın bütün ölkələrindən bizə səmimi, dostcasına yerləşən ölkədir; onun xidmətləri bundan sonra da bizim üçün faydalı olacaq və biz ilk növbədə onun mövqeyini axtarmalıyıq... Arzu edərdim ki, bu cür hisslər bütün rus xalqında olsun. Tomas Cefferson
 • 1871-ci il Fransa inqilabı ilə müqayisədə rus inqilabının məqsəd və vəzifələrindəki bütün fərqlərə baxmayaraq, rus proletariatı Paris Kommunası tərəfindən ilk dəfə istifadə edilən eyni mübarizə üsuluna - vətəndaş müharibəsinə müraciət etməli oldu. Vladimir Lenin
 • Rus xalqı bütün dünyada fərziyyə, zəka, güc ilə seçilən xüsusi bir xalqdır. Mən bunu iyirmi illik təcrübəmdən bilirəm. Tanrı ruslara xüsusi xassələr verib... Mən inanıram ki, Şərqin ulduzu işıq saçmalı olduğu yerdən doğacaq, çünki orada (Rusiyada) başqa yerlərdən daha çox ruh, güc külləri altında saxlanılır. II Yekaterina
 • Rus xalqı xatırlamağı sevir, amma yaşamağı sevmir. Anton Çexov
 • Rus xalqı kimi haqqında bu qədər yalan, absurd və böhtan uydurulacaq bir xalq yoxdur. II Yekaterina
 • Rus qadını iş görmək əvəzinə daha çox danışır, lakin nəyi arzulayırsa, o işi görür. Jülyetta Adam
 • Rus turistlər, sonradan varlanmağın mədəniyyətsizliyi ilə çox pul buraxır. Alman turistlər isə xəsisdir. Atilla Koç
 • Rus yavaş-yavaş at sürər, amma sürətlə sürər. Rus atalar sözləri -
 • Ruslar atlarını gec qoşur, amma tez çapırlar. Otto fon Bismark
 • Ruslara heç vaxt inanmayın. Çünki, ruslar hətta özlərinə inanmırlar. Otto fon Bismark
 • Rusları məğlub etmək mümkün deyil, biz bunu yüz il ərzində gördük. Ancaq onlara yalan dəyərlər aşılaya bilsəniz, onlar özləri-özlərini məğlub edəcəklər. Otto fon Bismark
 • Son Çeçen canını vermədən ruslar ölkəmizə hakim ola bilməzlər. Cövhər Dudayev
 • Şərqli öndərlər, millətlərinin başından ayrılmayaraq hər hökumətin təməli olan bu iki qanunu haqqıyla edirlər: yaxşı yola aparmaq və pisliklərdən qorumaq. Bu zadəgan hərəkət ruslardan çox, xüsusilə türklərdə gözə dəyir. Ogüst Kont

İstinadlar

[redaktə]
 1. İ. Çavçavadze – Ermənilər və qan ağlayan daşlar, Tbilisi, 1894 (gürcü dilində)
 2. "Kaspi", 1917, № 85.
 3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi. f. 894, s. 10, i. 150, v. 1–2.