Məzmuna keç

İttifaqA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Antisemitizm yəhudilərə qarşı düşmənçilik yaymaq deməkdir. Lənətə gəlmiş çar monarxiyası son günlərini yaşayarkən cahil fəhlə və kəndliləri yəhudilərə qarşı qızışdırmağa çalışırdı. Çar polisi torpaq sahibləri və kapitalistlərlə ittifaqda yəhudilərə qarşı talanlar təşkil etdi. Torpaq sahibləri və kapitalistlər yoxsulluq üzündən işgəncələrə məruz qalan fəhlə və kəndlilərin nifrətini yəhudilərə qarşı yönəltməyə çalışırdılar. Başqa ölkələrdə də tez-tez görürük ki, kapitalistlər zəhmətkeşlərin gözlərini kor etmək, onların diqqətini zəhmətkeş xalqın əsl düşməni olan kapitaldan yayındırmaq üçün yəhudilərə qarşı nifrət bəsləyirlər. Yəhudilərə qarşı nifrət yalnız torpaq sahiblərinə və kapitalistlərə köləliyin fəhlə və kəndlilər arasında uçurum cəhaləti yaratdığı ölkələrdə davam edir. Yəhudilər haqqında yayılan yalan və böhtanlara ancaq ən cahil və məzlum insanlar inana bilər. Bu, kahinlərin bidətçiləri odda yandırdığı, kəndlilərin əsarətdə yaşadığı, xalqın əzilmiş və susqun olduğu qədim feodal dövrünün sağ qalmasıdır. Bu qədim, feodal cəhalət keçib gedir; insanların gözü açılır. Zəhmətkeş xalqın düşməni yəhudilər deyil. Fəhlələrin düşmənləri bütün ölkələrin kapitalistləridir. Yəhudilər arasında da işləyən insanlar var və onlar çoxluq təşkil edir. Onlar da bizim kimi kapitalın əzdiyi qardaşlarımızdır; onlar bizim sosializm uğrunda mübarizədə yoldaşlarımızdır. Yəhudilər arasında da ruslar və bütün xalqlarda olduğu kimi istismarçılar və kapitalistlər də var. Kapitalistlər müxtəlif dinlərə, müxtəlif millətlərə və müxtəlif irqlərə mənsub işçilər arasında nifrət toxumu səpməyə və qızışdırmağa çalışırlar. İşləməyənlər isə kapitalın gücü ilə hakimiyyətdə saxlanılır. Zəngin yəhudilər, varlı ruslar kimi və bütün ölkələrin zənginləri işçiləri sıxışdırmaq, əzmək, soymaq və parçalamaq üçün ittifaqdadırlar. Yəhudilərə işgəncə verən və təqib edən lənətə gəlmiş çarizmə ayıb olsun. Yəhudilərə nifrət bəsləyənlərə, başqa millətlərə qarşı nifrət bəsləyənlərə ar olsun. Vladimir Lenin

B[redaktə]

 • Bizim adamlarımız daim yadda saxlamalıdırlar ki, qıpçaq olmaq nə deməkdir. Onlar hər dəfə asanlıqla fəth edə biləcəyimiz xalqla ittifaqa getdikdə milli ruh pozulur. Atilla
 • Bu mübarizədə mənim ən yüksək məqsədim ittifaqın qorunması, köləliyin qorunmaması və ya məhv edilməsidir. Əgər mən hər hansı bir qulu azad etmədən ittifaqı xilas edə bilsəydim, mən bunu edərdim və əgər mən bütün qulları azad edib onu xilas edə bilsəydim, bunu edərdim, əgər mən bəzi qulları azad edib, bəzilərini isə azad edə bilməyib onu xilas edə bilsəydim, bunu edərdim. Köləlik məsələsində və rəngli irq üçün etdiyim hər şeyi ona görə edirəm ki, bunun ittifaqı qorumağa kömək edəcəyinə əminəm... Avraam Linkoln

İ[redaktə]

 • İki insanın ittifaqı birlikdə yaşamaq istəyinə, başqa heç nəyə söykənməməlidir. Teodor Drayzer

K[redaktə]

 • Kəbin ittifaqı – insan cəmiyyətinin birinci pilləsidir. Mark Tulli Siseron
 • Kiminlə istəyirsiniz ittifaq bağlayın, müharibə edin, amma ruslara heç vaxt toxunmayın. Otto fon Bismark

Q[redaktə]

 • Qarşılıqlı sevgiyə əsaslanan ər-arvad ittifaqı tama çevrilmiş birliyi əmələ gətirir; əgər bu, cehiz və ya nəslin davamı üçün bağlanırsa, onda əlaqələnmiş hissələrdən ibarətdir; əgər ki, yalnız ona görə ki, bir yerdə yatsınlar, onda uyğunlaşmış hissələrdən ibarətdirlər və belə kəbini birgə həyat yox, bir damın altında, yaşamaq hesab etmək daha doğrudur. Plutarx

M[redaktə]

 • Mən həmkarlar ittifaqı lideri deyiləm; Nə mənim, nə də başqasının arxasınca getməyinizi istəmirəm; səni kapitalist cəngəlliyindən çıxarmaq üçün bir Musa axtarırsansa, indi olduğun yerdə qalacaqsan! Bacarsam da səni vəd olunmuş ölkəyə aparmazdım, çünki səni içəri gətirsəm başqası səni çıxarardı. Kapitalist istismarından xilas olmaq üçün əllərinizlə bərabər başınızdan da istifadə etməli və özünüzü indiki vəziyyətinizdən çıxarmalısınız. Yucin Viktor Debs
 • Mən istəyirəm ki, bir-birinizə səmimi olaraq deyəsiniz: “ Biz bir-birimizi sevirik və baxaq görək bundan sonra da sevə biləcəyikmi? Yaxud bizim vədimiz səhvdir? Həqiqi ittifaqa yararlı olub-olmadığımızı görmək üçün bizə vaxt və qısa bir ittifaq verin! Həmişə birlikdə olmaq böyük şeydir!”. Fridrix Nitsşe

N[redaktə]

O[redaktə]

 • Onlar qayğısız canlılardır, Tom və Dezi, onlar bütün öz laqeydlikləri ilə və nələrlə hər şeyi və insanları sındırırlar, sonra da öz pullarının arxasında gizlənirlər, tökdüklərini isə başqalarına yığışdırtdirırlar, budur onların ittifaqı. Böyük Getsbi

R[redaktə]

 • Rama (Rama- mifoloji hind Allahı) ayı və meymunlarla etdiyi kimi, çətin vəziyyətə düşən hökmdar da mümkün olan bütün müttəfiqlərlə ittifaq qurmalıdır. Çanakya

Y[redaktə]

 • Yalnız qarşılıqlı qorxu ittifaqı etibarlı edir. Fukidid
 • Yalnız ümumi məqsədə nail olmaq üçün çox güclü istəyi olanlar ittifaqa daxil olmağa hazırdırlar. Tərəflərin lazımi istəkləri yoxdursa, ittifaqdan söhbət gedə bilməz. Müttəfiqləri cəlb etmək üçün ehtiyatda maraqlı təkliflər olmalıdır. Çanakya

İstinadlar[redaktə]