Məzmuna keç

PartiyaA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • ABŞ-ın hakim sinfi Amerika adlanan həyat tərzini “azad dünya” üçün nümunə kimi qoyur. Bəs bu hansı azadlıqdır? Bu, bir tərəfdən israfçılıq olduğu halda istismar etmək, qarət etmək, ac qalmaq azadlığıdır, digər tərəfdən iqtisadi resurslar tam istifadə edilmədiyi halda işsiz qalmaq azadlığıdır. ABŞ-ın azadlığı inhisarçı kapitalın proletariatı əzmək, ikipartiyalı sistemlə xalqı aldatmaq, hərbi bloklarla öz iradəsini başqalarına sırımaq azadlığıdır. Xalqlar arasında müharibənin başlanması üçün bəhanə verən cəmiyyət budur, çünki öz ölkəsi daxilində reaksiya vermək, xaricdə təcavüz və genişlənmə meyli kapitalizm və imperializmin əlamətidir. Nikita Xruşşov
 • Aclıq insanı öldürən, partiyaları yaşadan bir hadisədir. Özdəmir Asaf
 • Artıq heç bir partiya tanımıram, yalnız almanları tanıyıram. II Vilhelm
 • Azadlıq yalnız hökumət tərəfdarları üçün, yalnız bir partiya üzvləri üçün - nə qədər çox olsalar da - azadlıq deyil. Azadlıq həmişə fərqli düşünənlərin azadlığıdır. "Ədalət" fanatizmə görə deyil, amma ibrətamiz və faydalı olan və siyasi azadlığın təmizləyicisi olan bu varlığa bağlıdır və "azadlıq" bir imtiyaz halına gəldikdə təsiri uğursuz olur. Roza Lüksemburq
 • Bir partiyanı xilas edə bilərsən, onu zirvəyə apara bilərsən, amma sonda buna görə minnətdarlıq görməyəcəksən. Horst Sihofer
 • Böyük dünyəvi hadisələr, inqilablar və s. siyasi partiyalar tərəfindən həyata keçirilir... Partiya ümumi məqsədləri həyata keçirdiyi halda, partiyadan kənarda olanlar öz xüsusi, şəxsi mənafelərini güdürlər... Partiya öz əsas məqsədinə çatan kimi onun hər bir üzvü də öz şəxsi mənafeyi qeydinə qalmağa başlayır, bununla da o, öz həmkarları ilə ziddiyyətə girmiş olur və partiyada parçalanma baş verir, bu da daha böyük hərc-mərcliyə səbəb olur... İctimai fəaliyyətlə məşğul olanların çox az hissəsi yalnız öz ölkəsinin mənafeyi haqqında düşünür. Bencamin Franklin
 • Bütün siyasi partiyalar sonda öz yalanlarında boğulub ölürlər. Mark Tven
 • Deyəsən, siz federal hakimləri bütün konstitusiya məsələlərinin əsas hakimi hesab edirsiniz, bu çox təhlükəli doktrinadır... Bizim hakimlərimiz... başqaları kimi partiyaya, hakimiyyətə və korpusun imtiyazlarına münasibətdə eyni ehtiraslara malikdirlər. Onların hakimiyyəti daha təhlükəlidir, çünki onlar ömürlük vəzifədədirlər və digər funksionerlər kimi seçkili nəzarət qarşısında məsuliyyət daşımırlar. Konstitusiya belə bir tək tribunal yaratmamışdır, çünki bilir ki, hansı əllərə sırınırsa, zamanın və partiyanın fitnəsi ilə onun üzvləri despotlara çevriləcək. Tomas Cefferson
 • Dəlilik fərdlərdə nadir bir şeydir, lakin qruplarda, partiyalarda, xalqlarda və yaşlarda bu bir qaydadır. Fridrix Nitsşe
 • Dünya inqilabı zamanı bütün partiyalara rəhbərlik edən və onların hamısından tək sağ çıxan, həm Napoleona, həm də Robespiyerə psixoloji dueldə qalib gələn insanı tarix sakitcə əhəmiyyətsiz personajların arxa cərgəsinə itələdi. Stefan Sveyq
 • Əksər insanlar partiyaya avamlıqdan girir, utandıqlarından çıxa bilmir. Corc Sevil Qalifaks
 • Əla, möhtəşəm bayram. Kiçik insanlar, böyük partiya. Sardiniya atalar sözləri
 • Əslində ağıllı bir insan, bunu siz də çox yaxşı bilirsiniz, quldur olub cəmiyyətə yalnız şiddətlə hökm etmənin xəyalini qurar. Bu da bəzi romanlarda oxuduğumuz qədər asan olmadığından, ümumiyyətlə siyasətə girilər, ən zalım partiyaya qaçılır. Ağılımızı ayaq altına alırmışıq, nə əhəmiyyəti var, deyilmi? Beləcə dünyaya hökm edə bildikdən sonra.. İçimdə zülmlə əlaqədar şirin xəyallar tapırdım. Alber Kamyu
 • Hər hansı bir partiyada insan nə qədər ağıllı olarsa, partiyasına bir o qədər az aid olur. Stendal
 • Hətta ən qabaqcıl partiya belə millət əleyhinə qəsddir. Corc Sevil Qalifaks
 • Liberalizm inqilabi kollektivdə son dərəcə zərərlidir. Bu, birliyi yeyən, birliyi pozan, laqeydliyə səbəb olan və nifaq yaradan aşındırıcıdır. O, inqilabi sıraları yığcam təşkilatlanma və ciddi nizam-intizamdan məhrum edir, siyasətin həyata keçirilməsinə mane olur və partiya təşkilatını partiyanın rəhbərlik etdiyi kütlədən uzaqlaşdırır. Bu, çox pis tendensiyadır. Mao Tszedun
 • Liderliyin dərin təməli partiya və dövlətdəki demokratik prinsiplərin zəifliyidir. Dmitri Volkoqonov
 • 1688-ci il inqilabı ...ingilis millətinin etdiyi ən böyük işdir. O, dövləti müqavilə əsasında qurdu və müqavilənin pozulmasının tacdan məhrum olduğu doktrinası yaratdı. ...Parlament tacı verdi və şərtlərlə verdi. Parlament həm idarəetmədə, həm də qanunvericilikdə ali oldu. Kral yaxşı davranışa görə onun xidmətçisi oldu, özü və ya nazirləri üçün işdən çıxarılmalı idi. Bütün bunlar restitusiya (bərpa) deyil, inversiya (yerdəyişmə) idi. Passiv itaət İngiltərənin qanunu idi. Şərti itaət və müqavimət hüququ qanuna çevrildi. Səlahiyyət məhdud idi, tənzimlənir və nəzarət olunurdu. Siyasi elmin fundamental məqamları üzrə Tori nəzəriyyəsi ilə Viq hökumət nəzəriyyəsi əvəz olundu. Böyük nailiyyət ondan ibarətdir ki, bu, qan tökülmədən, qisas almadan, bütöv partiyalar istisna edilmədən, doktrina baxımından o qədər az dəqiqliklə həyata keçirildi ki, bunu qəbul etmək mümkün oldu və nəticələri öz həllinə buraxmaq olardı. Lord Con Akton
 • Müharibənin böyük böhranında Allah bizi qüdrətli həqiqətlə üz-üzə qoydu ki, biz öz azadlığımızı itirməliyik və ya onu qullara verməliyik. Çətinliyimizdə biz qara adamı Respublikanı xilas etməyə kömək etməyə çağırdıq; Biz onunla əhd bağladıq, həm onun qanı ilə, həm də bizim qanımızla möhürləndik və Yehova şəhadət verdik ki, xalq satın alındıqdan sonra o, azad olsun və onun izzətini, onun nemətlərini bizimlə bölüşsün. Əgər biz bu əhdi yerinə yetirməsək, hər şeyi bilən Şahid bizə qarşı hökm çıxaracaq. Biz bunu etdikmi? Qara adama azadlıq verdikmi? Azadlıq nədir? Bu sadəcə inkardırmı? Zəncirlənməmək, alınıb-satılmamaq, damğalanmamaq və qamçılanmamaq üçün çılpaq bir imtiyazmıdır? Əgər bunlar hamısıdırsa, azadlıq acı bir istehzadır, amansız bir aldatmadır və köləliyin daha yaxşı olub-olmaması şübhə altına alına bilər. Amma azadlıq inkar deyil. Bu, əsaslı, hiss olunan reallıqdır. “Bütün insanlar bərabər yaradılmışdır” Bəyannaməsinin həmin ölməz həqiqətlərinin həyata keçirilməsidir; bütün ədalətli hökumətin sanksiyasının "idarə olunanların razılığı" ilə olduğunun qəbul edilməsidir. Hər bir insanın özünə aid olan bütün məsələlərdə dinlənilmək hüququ olana qədər bunlar həyata keçirilə bilərmi? Açıq həqiqət budur ki, hər kəs öz mənafeyini daha yaxşı bilir. Deyilmişdir: “Əgər o, pul ödəməyə məcbur olsa, döyüşmək məcburiyyətində qalarsa, dolayısı ilə itaət etmək tələb olunarsa, qanuni olaraq ona deyilməyə haqqı olmalıdır. nə üçün; onun razılığını almaq və onun rəyinin nəyə dəyər olduğunu hesablamaq. Yetkin və sivil bir xalqda heç bir partiya olmamalıdır, heç bir şəxs öz öhdəliyi istisna olmaqla diskvalifikasiya edilməməlidir. Bu nəslin ehtiras və qərəzliliyi Bəyannamənin aksiomlarını şübhə altına almasaydı, mən bu qədər açıq bir həqiqəti müzakirə etməklə sizin zəkanızı təhqir etməzdim. Ceyms Qarfild
 • Nə qədər ki, mən partiyaya rəhbərlik edirəm o, nəcabətsiz ədəbiyyatçılar və qeyri-ciddi bolşeviklər üçün diskussiya klubu olmayacaq. Adolf Hitler
 • Ölkə zəhmətkeşlərini dərindən maraqlandıran şey istehsal və bölgü vasitələrinin şəxsi mülkiyyəti, ağalarının kefinə görə cüzi bir pul üçün çalışdıqları, qul və alçaldıcı əmək haqqı sistemidir. Onlar etiraz edirlər — bu, dövrün mərkəzi, nəzarətedici, həyati məsələsidir və köhnə partiya platformalarının heç birində bu barədə bir söz, hətta işarə yoxdur. Bir qayda olaraq, iri kapitalistlər respublikaçılardır, kiçik kapitalistlər isə demokratlardır. İşçilər yadda saxlamalıdırlar ki, onların hamısı kapitalistdirlər və bir çox kiçik olanlar, daha az böyük olanlar kimi, hamısı siyasi olaraq öz sinfi maraqlarını dəstəkləyir və bu, həmişə və hər yerdə kapitalist sinfidir. Yucin Viktor Debs
 • Ölüm bizim hamımızı barışdıracaq. O biri dünyada biz yenidən bir-birimizə qardaş olacağıq. Ümid edirəm ki, hər cür partiya nümayəndəsi, hər cür əqidə sahibi cənnətə düşəcək və orada nə xürafat, nə şübhələr olacaq və bizim hamımız vahid bir fikirə malik olacağıq. Daniel Defo
 • Partiya təlimatçılarımızın işini sərt tənqid əsasında düzgün qura bilsək, bütün kommunistləri, komsomolçuları, kolxozçuları birləşdirə bilsək, yaxşı, yaradıcı, canlı, bolşevik fəaliyyət nümayiş etdirsələr, sizi əmin edə bilərəm Ki, inkişaf mərhələmizdə indiki zamanda kənd yerlərində möcüzələr yarada biləcəyik. Sergey Kirov
 • Siyasətçilərə çox güvənməyin. Bu və ya digər siyasi partiyaya, doktrinaya, sistemə, ya da onların layihələrinə bel bağlamayın. Onlar, ən yaxşı halda, sosial şəri azalda bilərlər, amma kökünü kəsməyə qadir deyillər. Müsbətə doğru dəyişikliklər nə qədər əsaslı olur-olsun, o müsbət dəyişikliklərdən xeyir görməyənlər hər zaman tapılacaq. Dünya mükəmməl deyil; Qızıl əsr heç vaxt olmayıb və olmayacaq. Dünyanı müstəqil idarə eləməlisiniz, ən azından, sizin ixtiyarınızda olan, əliniz çatan hissəsini. İosif Aleksandroviç Brodski
 • Siyasi dil - və bu, mühafizəkarlardan tutmuş anarxistlərə qədər bütün siyasi partiyalara aiddir - yalanı doğru və cinayəti hörmətli etmək və saf küləyə möhkəmlik görüntüsü vermək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Corc Oruell
 • Sizdən ədalət gözləyən adamın hansı partiyaya mənsub olmasını heç vaxt arayıb axtarmayın. Napoleon Bonapart
 • Sosial Demokrat Partiyasına rəğbət bəsləyən, lakin səslərini itirə biləcəyindən qorxaraq ona səs verməkdən çəkinənlərə bir neçə kəlmə deyərdim. Sizə deyim: Köləliyə səs verib uğur qazanmaqdansa, azadlığa səs verib uğursuzluğa düçar olmaq sonsuz dərəcədə yaxşıdır. Yucin Viktor Debs

İstinadlar

[redaktə]