Maddələr

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to searchA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Atom indi daha yeni, radioaktivlik xətti boyunca öyrənilir və bir çox hallarda aktiv şüalanmanın davam etdiyi aydın olur. Bu kəşfin hara aparacağını söyləmək mümkün deyil, çünki radioaktiv maddələrin tədqiqi hələ başlanğıc mərhələsindədir və əslində çox az şey məlumdur. Əvvəlki fizika elminin çox hissəsi radiumun kəşfi ilə inqilab etdi və elm adamları nə qədər çox bilsələr, bizim çox böyük kəşflərin astanasında dayandığımızı (özlərinin də başa düşdüyü kimi) bir o qədər aydın olur. Alisa Beyli

B[redaktə]

 • Bakı neft mədənləri və qətranın olması ilə məşhurdur. Ona görə, burada ildə 200 dəvə yükündən çox neft çıxarılır. Orada ardı-arası kəsilmədən gecə-gündüz ağımtıl yasəməni rəngdə ağ neft çıxır. Bu püskürmə mənbəyinin yanında torpağa bənzər bərk maddə var. O şam kimi yanır. Ondan parçalar kəsib şəhərə aparır, evləri və hamamı qızdırmaq üçün istifadə edirlər. Şəhərdən bir fərsəng məsafədə heç vaxt sönməyən alov yanır. Bu, təbii qazdır. Bu alovun yanında yerləşən kəndin əhalisi əhəng daşını yandırır və miniklə şəhərə gətirir. Buradakı duz gölündən duz istehsal edilir və başqa ölkələrə göndərirlər. [1] Əbdürrəşid Bakuvi
 • Bizim qida maddələrimiz müalicəvi, dərman vasitələrimiz isə qida maddəsi olmalıdır. Hippokrat

E[redaktə]

 • Elm adamları indi maddənin daha incə müstəvilərinə və buna görə də sübut edilməmiş səltənətlərə doğru irəliləyirlər və xatırlamalıyıq ki, son vaxtlara qədər elm onların varlığını qəbul etməkdən imtina edirdi. Biz “bərk maddə” adlanan sferadan kənara çıxaraq, “enerji mərkəzləri”, “mənfi və müsbət qüvvələr” və “elektrik hadisələri” haqqında danışarkən ortaya çıxan aləmlərə keçirik; və daha çox diqqət mahiyyət deyilən şeydən daha çox keyfiyyətə yönəldilir. Alisa Beyli

Ə[redaktə]

 • Əgər istilik maddə deyilsə, o, keyfiyyət olmalıdır; bu keyfiyyət ancaq hərəkət ola bilər. Tomas Yunq

G[redaktə]

 • Gələcək -spirtli maddələrin istehsalında yalnız tibb sahəsinin ehtiyacları ilə kifayətlənə biləcək xalqlara məxsusdur. Artur Bullard

H[redaktə]

 • Həyat sevinc deyilən maddədən ibarətdir. Bunun səbəbə, əsaslandırmaya ehtiyacı yoxdur. Bədbəxt insanın bədbəxtliyin səbəbi var, xoşbəxt insan isə səbəbsiz xoşbəxtdir. Oşo

İ[redaktə]

 • İş dünyasında qalıcı və sağlam bir yerə sahib olmaq istəyirsinizsə siyasətdən uzaq durun. Əgər siyasi olaraq aktiv bir haldasınızsa əsla güvənli addımlar ata bilməzsiniz. Eyni zamanda potilik güc və sərvət əsla yan-yana durması lazım olmayan iki partlayıcı maddə kimidir. Cek Ma

K[redaktə]

 • Kainat maddədən ibarətdir və bir sistem olaraq hərəkətlə təmin olunur. Pen Tomas
 • Kalorilər bədənin toxumalarını miqdari mənada təmin edir. Mineral duzlar keyfiyyəti təmin edir. Vitaminlər bədəndə onda olan maddələrin hamısının optimal mübadiləsini təmin edir. Luule Viilma
 • Kişilər əvvəlcə ehtiyac hiss edir, sonra fayda axtarır, sonra rahatlığa gedir, daha sonra özlərini zövqlə əyləndirir, oradan dəbdəbə içərisində əriyir və nəhayət dəli olur və maddələrini israf edir. Cambattist Viko

Q[redaktə]

 • Qəzəb də sevgi kimi kimyəvi maddə yox, maya kimi üzvi maddədir. Azacıq bir hissəsi hər şeyi mayalayar. Lev Tolstoy

M[redaktə]

 • Maddə olan yerdə həndəsə var. İohann Kepler
 • Mənə maddə ver, mən də sənə dünyanın ondan necə əmələ gəlməsini göstərim. İmmanuel Kant
 • Musiqi nədir? Düşüncə və görünüş arasında bir yer tutur; şəfəqdən əvvəl vasitəçi olaraq ruh və maddə arasında dayanır; hər ikisi ilə əlaqəli, bunlardan fərqlidir: ölçülmüş zamana ehtiyacı olan bir ruhdur; bu materiyadır, amma boşluq olmayan maddə. Henrix Heyne
 • Müharibə dəhşətdir, qorxunc bir cinayətdir. Mən elə bir dağıdıcı gücə malik maddə və ya maşın icad etmək istərdim ki, onların köməyi ilə istənilən müharibə qeyri-mümkün olsun. Alfred Nobel

R[redaktə]

 • Radioaktivliyin davamlı olaraq yeni növ maddələrin əmələ gəldiyi kimyəvi dəyişikliklərlə müşayiət olunduğu göstərilir . ... Belə nəticəyə gəlinir ki, bu kimyəvi dəyişikliklər atomaltı xarakter daşımalıdır. Ernest Rezerford

S[redaktə]

 • Sadə maddələrlə diqqəti çəkən odur ki, onlar ümumiyyətlə bəzi mürəkkəb formada olurlar. Beləliklə, oksigen və azot birləşərək Yer kürəsinin hava zərfini təşkil etsələr də, təbiətdə heç vaxt ayrı-ayrılıqda tapılmır. Karbon yalnız almazda safdır. Torpağın metal əsasları, kimyaçı onları ayıra bilsə də, nəmlə təmasın onları yandırdığını görərək uzun müddət birləşmədən qalması ehtimalı azdır. Birləşmə və yenidən birləşmə əsasən təbiəti əhatə edən prinsiplərdir. Məsələn, ən azı iki növ maddədən ibarət olmayan, hər biri yenidən elementar maddələrin birləşməsindən ibarət olmayan bir neçə süxur var. Bu birləşmə prinsipi ilə bağlı daha gözəl olanı odur ki, bütün elementar maddələr öz birləşmələrində müəyyən riyazi nisbətlərə riayət edirlər. Beləliklə, maddənin sonsuz kiçik hissəciklərdən və ya atomlardan ibarət olduğu, hər biri hər hansı bir maddəyə aid olduğu güman edilir, yalnız (hələ bəzi gizli qanunların işi ilə) hər hansı digərinin atomlarının müəyyən sayda nisbəti ilə əlaqələndirilə bilər. Robert Çembers
 • Sahib olduğumuz əxlaqi dəyərlər və qüsurlar bizim ayrılmaz bir parçamızdır, lap maddə və enerji kimi. Əgər bunlar bir-birindən ayrılarsa ortada insan olmaz. Nikola Tesla

T[redaktə]

 • Tanrı, insan və maddə deyə ayrım etmək mənasızdır. Universal cövhər, saf şüur olan ruhdur. Düşüncə pillələrini qət edən insan sonunda özünə dönər. Gerçək ruhun özü olduğunu kəşf edər. Əslində insan tanrı; tanrı da insandır. Georq Vilhelm Fridrix Hegel

Z[redaktə]

 • Zəmanəmiz hətta partlayıcı maddədən də təhlükəli olan sözlə qorxulu oyunlar oynamaqdadır. Alfons Dode

İstinadlar[redaktə]

 1. [1] Qədim dünya səyyahları Azərbaycanın təbiəti haqqında