MüstəviA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

B[redaktə]

  • Burada bütün bəşər övladının ümidləri, istəkləri və imanı mərkəzləşmişdir. Mən burada hər hansı bir partiyalı işin müdafiəçisi kimi dayanmıram, çünki məsələlər fundamentaldır və partizan mülahizəsindən tamamilə kənara çıxır. Əgər kursumuz sağlam və gələcəyimizi qorumaq istəyirsə, onlar milli maraqların ən yüksək müstəvisində həll edilməlidir. Buna görə də, mən inanıram ki, siz mənim yalnız bir Amerikalı həmyerlisinin düşünülmüş nöqteyi-nəzərini ifadə etmək üçün söyləməli olduğum sözləri qəbul edəcəksiniz. Duqlas Makartur

E[redaktə]

  • Elm adamları indi maddənin daha incə müstəvilərinə və buna görə də sübut edilməmiş səltənətlərə doğru irəliləyirlər və xatırlamalıyıq ki, son vaxtlara qədər elm onların varlığını qəbul etməkdən imtina edirdi. Biz “bərk maddə” adlanan sferadan kənara çıxaraq, “enerji mərkəzləri”, “mənfi və müsbət qüvvələr” və “elektrik hadisələri” haqqında danışarkən ortaya çıxan aləmlərə keçirik; və daha çox diqqət mahiyyət deyilən şeydən daha çox keyfiyyətə yönəldilir. Alisa Beyli
  • Elm və din – hər ikisi idrak müstəvisində dünya nizamına münasibətdir; elmi düşüncə dünya nizamının ayrı-ayrı lokal təzahürlərini aşkar etmək əzmindən, dini hiss – sonsuz, əzəli-əbədi bir nizam qarşısında heyrətdən qaynaqlanır. Əbu Turxan

G[redaktə]

  • Güclünün zəifləri əzməsinə qanun da, əxlaq da yol vermir. İntellektual gücün isə başqa əraziyə müdaxiləsinin nə hüquq, nə də əxlaq müstəvisində qarşısı alınmır. Tur Xander

K[redaktə]

  • Kişi dünyası ilə qadın dünyası çarpayı müstəvisində kəsişən iki paralel dünyadır. Arkadi Davidoviç

M[redaktə]

  • Məhəmməd çox gözəl həqiqətlər söylədi. Əgər Quranı oxusanız, mövhumatlarla qarışmış ən gözəl həqiqətləri görərsiniz. Bunu necə izah edəcəksiniz? O adam, şübhəsiz ki, ilhamlanmışdı, amma ilham olduğu kimi idi, büdrədi. O, təlim keçmiş Yogi deyildi və nə etdiyini bilmirdi. Məhəmmədin dünyaya etdiyi yaxşılığı düşünün və onun fanatizmi ilə edilən böyük pisliyi düşünün! Onun təlimləri ilə qətlə yetirilən milyonlarla insanı, övladlarından məhrum olan anaları, övladları yetim qoyduğunu, bütün ölkələri dağıdıb, milyonlarla insanın öldürüldüyünü düşünün! Beləliklə, biz Məhəmməd və başqaları kimi böyük müəllimlərin həyatını öyrənməklə bu təhlükəni görürük. Bununla belə, eyni zamanda onların hamısının ilham aldığını görürük.Hər hansı bir peyğəmbər öz emosional təbiətini yüksəldərək fövqəlşüurlu vəziyyətə düşəndə ​​ondan nəinki bəzi həqiqətləri, hətta bəzi fanatizmi, təlimin böyüklüyü kömək etdiyi qədər dünyanı yaralayan bəzi xurafatları da uzaqlaşdırırdı.İnsan həyatı dediyimiz uyğunsuzluq kütləsindən hər hansı bir səbəbi çıxarmaq üçün ağlımızı aşmalıyıq, lakin bunu elmi şəkildə, yavaş-yavaş, müntəzəm təcrübə ilə etməliyik və bütün xurafatı atmalıyıq. Biz hər hansı digər elm kimi fövqəlşüurlu vəziyyətin öyrənilməsi ilə məşğul olmalıyıq. Ağıl əsasında biz bünövrəmizi qoymalıyıq, ağlın apardığı yerə qədər ona tabe olmalıyıq və ağıl iflasa uğrayanda ağıl özü bizə ən yüksək müstəviyə gedən yolu göstərəcəkdir. Bir kişinin "Mən ilham aldım" dediyini eşidəndə və sonra məntiqsiz danışanda, onu rədd edin. Niyə? Çünki bu üç hal – instinkt, ağıl və fövqəlşüur və ya şüursuz, şüurlu və fövqəlşüurlu hallar – bir və eyni ağla aiddir. Bir insanda üç ağıl yoxdur, lakin onun bir halı digərlərinə çevrilir. İnstinkt ağla çevrilir, və transsendental şüura daxil olan səbəb; buna görə də dövlətlərin heç biri digərlərinə zidd deyil. Həqiqi ilham heç vaxt ağılla ziddiyyət təşkil etmir, əksinə onu yerinə yetirir. Necə ki, böyük peyğəmbərlərin “mən məhv etməyə deyil, yerinə yetirməyə gəlirəm” dediyini görürsən, ilham da həmişə ağlı həyata keçirmək üçün gəlir və onunla həmahəngdir. Svami Vivekananda

Ş[redaktə]

  • ...şəxsi müstəvidə mənim filmlərimin hər biri kiçik bir abidədir... Belə abidələr tikmək həyatın özüdür və bu işdən ayrılmaq çətindir... müəyyən dərəcədə aludəçiliyə çevrilir. Lars fon Trier

T[redaktə]

  • Tamamilə axmaq bir yarış heç vaxt çox yüksək müstəviyə qalxa bilməz; məsələn, zənci, hər şey olduğu kimi, zehni inkişafın olmaması səbəbindən aşağı salınmışdır; lakin bir irqin qorunub saxlanmasında əsas amil onun yüksək sosial səmərəliliyə nail olmaq gücüdür. Nizam sevgisi, yaxşı mübarizə aparmaq və yaxşı yetişdirmək bacarığı, fərdin mənafeyini cəmiyyətin mənafeyinə tabe etmək bacarığı, bu və buna bənzər bir qədər təvazökar keyfiyyətlər ictimai səmərəliliyin məcmusunu təşkil edir. Onlara sahib olan irq, üzvləri parlaq intellektə malik olan, lakin soyuqqanlı, eqoist və qorxaq, yaxşı nəsil və ya yaxşı mübarizə aparmayan, cəmiyyətə maraqsız sevgi göstərə bilməyən irqi mütləq alt-üst edəcək. Başqa sözlə, xarakter irq üçün fərd kimi intellektdən daha vacibdir. Bizə intellekt lazımdır və onun xarakterlə birlikdə olmaması üçün heç bir səbəb yoxdur; lakin ikisi arasında seçim etməli olsaq, heç bir tərəddüd etmədən xarakter seçirik. Teodor Ruzvelt

İstinadlar[redaktə]