Məzmuna keç

Türkmən atalar sözləriA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Acıdil bal satandan, şirindil bibər satan yaxşıdır.
 • Acın ağlı olmaz.
 • Acısı olmayanın şirini də olmaz.
 • Aclıq nələr yedirməz, toxluq nələr dedirməz?!.
 • Adam sözü adam öldürər.
 • Adamı yıxsa da böyük yıxsın.
 • Ailə tükətməz, ailədəki narazılıq tükədər.
 • Aqilə işarə, axmağa kötək.
 • Ağ gəlsə də, ağıl gəlmədi.
 • Ağ gündə ağararsan, qara gündə qaralarsan.
 • Ağac barıyla bilinər, adam karıyla bilinər.
 • Ağac bir yerdə boya-başa yetər.
 • Ağacı qurd içindən yeyər.
 • Ağarıb önə düşmə, qaralıb sona qalma.
 • Ağıllı söz - daşdan qala, ağılsız söz - başa bəla.
 • Ağıllının atı yorulmaz, paltarı köhnəlməz.
 • Ağıllıya bir söz bəsdir, axmağa min söz əbəsdir.
 • Ağsın güclüsü aşa yaxın, əlin güclüsü işə yaxın.
 • Ağzına aş atar, qarnına daş atar.
 • Alıb asılı olmaqdansa, verib asılı elə.
 • Alma biş, ağzıma düş.
 • Atan varkən ad qazan, atın varkən yol.
 • Altısının ağzı bir olsa - göydəkini endirər, altmışının ağzı bir olmasa - ağzındakını aldırar.
 • Altun alma, alqış al.
 • Amanat - bir yaman at.
 • Arının zəhərini dadmayan, balın qədrini nə bilsin?
 • Arım yanınca, imanım yansın. (Arım - namusum)
 • Arpa əkib buğda gözləmə.
 • Arvadın bərk danışanından qorx, kişinin yavaş danışanından.
 • Arvadın hardan olsa, gəl-gedin də ordan olar.
 • Aşina olmaq asandır, ayrılmaq çətin.
 • Aşı- acıxanına ver, qızı - aşiqinə.
 • At qocalar, meydan qocalmaz: igid qocalar, zaman qocalmaz.
 • Ata peşəsi oğula halaldır.
 • Atasız uşaq - yetim, anasız uşaq - yesir.
 • Atılan ox daşa da dəysə qayıtmaz.
 • Atın ayağına nal vururlar, eşşək ayağını qaldırır.
 • Atın var - qanadın var.
 • Avadanlıq toy - düyündə gərək, ağıl - gündə.
 • Ayğır keçməyən yerdən, qulan keçər.
 • Ayrana gələn qabını gizləməz.
 • Az danış, düz danış.
 • Azmağın eybi yoxdur, qayıdıb öz izini tapandan sonra.

B[redaktə]

 • Baxşınınki "hay" ilə, mollanınkı "vay" ilə. (Baxşı - aşıq).
 • "Bal" deməklə ağız şirin olmaz.
 • Bal olan yerdə arı olar.
 • Bal şirin, baldan bala şirin.
 • Balığın diriliyi su ilədir.
 • Barlı ağacın başı aşağı olar.
 • Başı ağrımayanın yanında " başım ağrıyır" demə.
 • Batır savaşda bilinər. (Batır - igid)
 • Bayquşun ovu ağzına düşər.
 • Bayın ağzı "əyri" olsa da, sözü "düz" olar.
 • Bazara var, baxtını gör. (Varmaq - getmək).
 • Bekardan tanrı bezər.
 • Biləyi güclü birini vurar, biliyi güclü - minini.
 • Bir ağılsıza ağıl verməkdən Qaf dağını iynə ilə un etmək yaxşıdır. (Qaf - Qafqaz).
 • Bir günahla adam ölməz, günahsız da adam olmaz.
 • Bir günlük yola çıxsan, üç günlük azuqə al.
 • Bir qoyun ağ da doğur, qara da.
 • Borcu verib qurtaran yaxşı.
 • Böyüklər başlar, kiçiklər işlər.
 • Buğda çörəyin olmasa da, buğda sözün yoxdumu?!
 • Bütün bəlaların mənbəyi tamahkarlıq, bütün cəfaların səbəbi hərislikdir.

C[redaktə]

 • Can verənə cay ver. (Cay - yer).
 • Ceyranın axsağını da min porsuq ötə bilməz.

Ç[redaktə]

 • Çağrılan yerə ərinmə, çağrılmayan yerdə görünmə.
 • Çağrılmamış qonağın qabağına aş qoy, iki əlini boş qoy.
 • Çox qaçan bir yol büdrər, çox gülən bir yol ağlar.
 • Çömçəylə yığdığını çanaqla dağıdır.

D[redaktə]

 • Dağ başı dumansız olmaz, igid başı - xəyalsız.
 • Dağı-daşı yel pozar, adam arasını dil pozar.
 • Dama - dama göl olar, heç dammasa - çöl olar.
 • Damcı-damcı–göl, onlarsız səhra olar.
 • Danışan axmaq olsa, dinləyən bilən gərək.
 • Danışan naqabil olsa da, dinləyən qabil gərək.
 • Davanın axırı aclıq, al-verin sonu borcluq.
 • Deyingən adam tez qocalar.
 • Dəf edilməsi mümkün olmayan dərdə dözməkdən başqa çarə yoxdur.
 • Dəlinin min sözü hənək, bir sözü gərək.
 • Dəvəyə "hoy" demək də köməkdir.
 • Dik gəzən - tox gəzər.
 • Dil həm bəladır, həm də qaladır.
 • Dil ilə biçin biçsən, belin ağrımaz.
 • Dilənçi itdən qorxar, it - dilənçidən.
 • Dili uzun olmayanın, ömrü uzun olar.
 • Doğru dost kinsiz olar, hər nə var üzə deyər.
 • Don biçərlər enli-yanlı, dost tutarlar adlı-sanlı.
 • Dost ağladar, düşmən güldürər.
 • Dost sözünə tut qulaq, əğyarın pəndinə yox.
 • Dostun dost olsun, hesabın dürüst olsun
 • Dostun eybini üzünə de.
 • Dostun köhnəsi yaxşı, donun - təzəsi.
 • Dövlətli çıxar aş üstünə, kasıb - savaş üstünə.
 • Dul gözüylə arvad alma, piyada gözüylə at.
 • Duzluğa düşən duz olar.
 • Düşmənə ölüm diləyincə, özünə ömür dilə.
 • Düşmənin gülməyi - sirrini bilməyi.
 • Düşmənin üzə gülməyinə inanma.
 • Düz danışanın dostu olmaz.
 • Düz gələn ceyranın iki gözündən başqa eybi yoxdur.

E[redaktə]

 • El ağzı kəramət olar.
 • El ağzını yığmaq olmaz, çəllək ağzını boğmaq.
 • Elim - günüm olmasa, ayım - günüm doğmasın.
 • Elindən avara olan, biçara olar.
 • Elm - ağlın yarısıdır.
 • Eşşəyi yükə çək; eşşək yükə gəlməsə, yükü eşşəyə çək.
 • Eşşəyin yükü yüngül olsa soncuqlar.

Ə[redaktə]

 • Əkən - yeyər, tikən - geyər.
 • Əkin vaxtı əkməyən, biçin vaxtı ağlayar.
 • Ən yaxşı qız bərbad daxmadan çıxır.
 • Ər qocalsa ərki gedər, arvad qocalsa - görkü (görünüşü, gözəlliyi)
 • Əvvəl aşiq yanar, sonra məşuqu.

F[redaktə]

 • Fərasətsiz yal tapmaz, yal tapsa da, bal tapmaz.

G[redaktə]

 • Gecə oda getmə, gündüz - tüstüyə.
 • Gedən gətirər, oturan qiymət soruşar.
 • Geydiyin dağ olsa, gen dünyadan nə fayda?!
 • Gərəklini gərək olmayanda al.
 • Gərəksizin olunca, qız qalaram ölüncə.
 • Güc yıxmaz, əməl yıxar.
 • Gülün bitdiyi yerdə qədr-qiyməti olmaz.
 • Günahkarın oduna günahsız yanar. [1]

H[redaktə]

 • Heçdən gec yaxşıdır.
 • Hərəkət olsa, bərəkət olar.
 • Hirs qabaqda gələr, ağıl - arxada.
 • Hörmət gərək bir oxuyana, bir toxuyana.
 • Hürəyən it qonaq gətirər.

X[redaktə]

 • Xalq deyər - haqq deyər.
 • Xəbərsiz gələn qonaq döşəksiz oturar.

İ[redaktə]

 • İgid gərək ya şux olsun, ya yox olsun.
 • İgid yarasız olmaz.
 • İgidin əslini soruşma.
 • İki bıçaq bir qına sığmaz.
 • İlanın ayağını görməzsən, mollanın kəramətini.
 • İştahı kəmlik kamalladır, mənəm - mənəmlik zavalladır.
 • İgidin kasıbı namusdan bay olar.
 • İt arıqlığını qurda bildirməz.
 • İt - quyruğundan qocalar, eşşək - yalından.
 • İtə yalı az versən qapına gəlməz.
 • İtən bıçağın dəstəyi qızıldan olar.

K[redaktə]

 • Kasıbın uşağı asimandan ay istər.
 • Kar bir yana, kor bir yana.
 • Karsızını alınca, subay otur ölüncə.
 • Kasıblıq öldürməz, öldürməsə də güldürməz.
 • Keçənə - təəssüf eləmə, gələndən - qorxma.
 • Keçi qaçmaqla ceyran olmaz.
 • Keçini keçi ayağından, qoyunu qoyun ayağından asarlar.
 • Kiçicik daş - yara baş.
 • Kiçiyi olmayanın böyüyü olmaz.
 • Kiçiyini saymayan, ulusunu da saymaz.
 • Kiri kir açar, kini - söz (Kir - çirk).
 • Kişmişi yeyəndə çöpünü çıxarmağı yaddan çıxarma.
 • Kordan əsanı bir dəfə alarsan.
 • Kosa qocaldığını bilməz.
 • Köhnəsiz təzə olmaz, yamansız yaxşı.
 • Könlün açıq - yolun açıq.
 • Kösövün uzun olsa, əlin yanmaz.
 • Küçük hürməyi anasından öyrənər.
 • Küləkli gün - yort, yağışlı gün - yat.
 • Küləyin axırı - yağış, oyunun axırı - vuruş

Q[redaktə]

 • Qaçanı qovma.
 • Qamışı möhkəm tutmasan əlini kəsər.
 • Qara gecə ağ olmaz, qarı düşmən - dost.
 • Qarın tox - bəla yox.
 • Qatarda nər olsa, yük yerdə qalmaz.
 • Qəribin könlünü "xoş gəldin" ovlar.
 • Qılıncla gələn qılıncdan ölər.
 • Qışın dərdini yazda çək.
 • Qıymayan tanrıdan, doymayan ovçu alar.
 • Qızı olanın nazı olar.
 • Qızın iysi - gülün iysi.
 • Qızıl görsə, Xızır da azar.
 • Qızıl-gümüşün köhnəsi olmaz, ata-ananın bəhası.
 • Qızıl yerə atılmaz, yaxşılıq - yola.
 • Qonşu qonşudan gec yatıb, tez durmağı öyrənər.
 • Qorxunun ölümə faydası yox.
 • Qoyunu külək aparsa, keçini göydə axtar.
 • Qurdu it qarğışı tutmaz.
 • Qurdun ağzı yesə də qan, yeməsə də qan.
 • Qurdun qudası çox, tülkünün - aşinası.
 • Qurdun sayəsində quş da doyur.
 • Quru sözdən plov olmaz, yağla düyüsü olmasa.

L[redaktə]

 • Lal olmaq yalan danışmaqdan, pəltək olmaq söyüş söyməkdən, yoxsulluğa dözmək oğurluqla mal toplamaqdan yaxşıdır.
 • Lüt sudan qorxmaz.

M[redaktə]

 • Meyvə ağacdan uzağa düşməz.
 • Mənimki bitsin, səninki batsın.
 • Mərd özündən görər, namərd - yoldaşından.
 • Məsləhətlə atılan daş uzaq gedər.
 • Minnətli əsəl yeməkdən, minnətsiz kəsək yemək yaxşıdır. (Əsəl - bal)
 • Minnətli tikə boğazdan keçməz.
 • Mollası çox olan yerin toğlusu yox olar.

N[redaktə]

 • Namərd - aş üstündə dillənər, mərd - iş üstündə dillənər.
 • Namərd əlində zar olunca, qara dəryada qərq ol.
 • Nə fərqi var, ulağın ya sağından min, ya solundan.
 • Nə xəmirdir, nə fətir, nə toya yarar, nə yasa.
 • Nərildəyən dəvə yaxşıdır, nərildəyə-nərildəyə yük götürər.

O[redaktə]

 • Odu üfləsən - keçər, qonşunu huylasan - köçər.
 • Odunu - yığan yaxsın, Mala -qazanan baxsın.
 • Oynaşa inanıb ərdən olma.

Ö[redaktə]

 • Öküzün buynuzu eşşəkdə olsaydı, salamat can qoymazdı.
 • Ölüm adamı seçmir.
 • Önüm gəlməkdənsə, sonum gəlsin.
 • Öz qədrini bilməyən özgənin qədrini nə bilsin.
 • Özü yıxılan uşaq ağlamaz.

P[redaktə]

 • "Papaq götür" deyirsən, baş götürür.
 • Pul oldu - kül oldu.

S[redaktə]

 • Salamatın yatması pisdir, xəstənin gəzməsi.
 • Savaş, vuruş - barışa yer qoy.
 • Savaşan gənişməz.
 • Sel dünyanı alsa da, hübab qazın döşündən olar. (hübab - köpük)
 • Səbrin sonu - saf qızıl.
 • Səbrli - dağı yerlə bir edər, səbirsiz - xeyir işi şər edər.
 • Sənətkar olan xar olmaz.
 • Sənin bu baylığın ötər, mənim də yoxsulluğum.
 • Səpilməyən toxum göyərməz.
 • Su görməmiş soyunma.
 • Süddən ağzı yanan, suyu püləyib içər.
 • Südə də zəndlə baxsan, qan görərsən.
 • Sürü axsağını gizlər.

T[redaktə]

 • Tək gəzən qorxar.
 • Tək olub yol tapmaqdan, çox olub yol azmaq yaxşıdır.
 • Təpəyə çıx bax: camaat hara gedir, sən də ora get.
 • Təzə varlanandan pul borc alma.
 • Tox at yorulmaz.
 • Turaca öz dilindən bəla gələr.
 • Tutduğu işi bitirir, getdiyi yerdən gətirir.
 • Tülkünün min bir fəndi var, ən etibarlısı gözə görünməməkdir.

U[redaktə]

 • Uşaq zirək zənənin bir əlin bağlar, tənbəl zənənin iki əlini.
 • Uşaqlı ev - bazardır, uşaqsız ev məzardır.
 • Utanmaza gündə toydur.

Ü[redaktə]

 • Ürəkdən ağlasan, kor gözdən də yaş çıxar.

V[redaktə]

 • Varını verən utanmaz.

Y[redaktə]

 • Yaxın qonşuya yaman söz demə.
 • Yaxınlar dava eləsə, uzaqlar kef eləyər.
 • Yaxma - bişərsən, qazma - düşərsən. (Yaxmaq - yandırmaq)
 • Yaxşı ata - bir qamçı, yaman ata - min qamçı.
 • Yaxşı söz - baldan şirin.
 • Yaxşıdan - ad qalar, yamandan - dad qalar.
 • Yaxşını görəndə fikir elə, yamanı görəndə şükür elə.
 • Yalanın şirinindən, doğrunun acısı dadlıdır.
 • Yaman dil el dağıdar, yaman ayaq - yol.
 • Yarından ayrılan yeddi il ağlar, elindən ayrılan ölüncə ağlar.
 • Yatan öküzə yer çatmaz.
 • Yava mala baxanın saqqalı-bığı yağlanar, yava adama baxanın ürəyi-bağrı dağlanar.
 • Yeddi ölç - bir biç.
 • Yeməyi olmayan oruc tutar, işi olmayan namaz qılar.
 • Yeməklə doymayan, yalamaqla doymaz.
 • Yeri - güz şumla. Güz şumlamasan, yüz şumla. (Güz - payız).
 • Yıxılan damı bir kərpic saxlamaz.
 • Yıxılsan - yerdən yapış.
 • Yüz təngə pulun olunca, yüz dostun olsun. (1 təngə - 20 qəpik)

Z[redaktə]

 • Zəhmətin axırı rahatlıqdır.

Mənbə[redaktə]

 • Dünya xalqlarının atalar sözləri. Bakı, 2015.

İstinadlar[redaktə]

 1. [1] Цитаты и афоризмы.