Məzmuna keç

Uzun Həsən

Uzun Həsən - Ağqoyunlu dövlətinin hökmdarı (1468-1478)

  • O (Uzun Həsən), uzaq Otrar və Qaşqardan min əsgəriə gəimiş Teymuri sultanı Əbu Səidin yasəmənii bağını Qarabağda qara bağa çevirdi. [1]

İstinadlar[redaktə]

  1. Тарих-и алам-ара-йи Амини. — Фазлуллах ибн Рузбихан Хунджи. Перевод с персидского на английский, введение, приложение и комментарии В. Ф. Минорского; Перевод с английского на русский Т. А. Минорской; Предисловие З. М. Буниятова, О. А. Эфендиева. Академия Наук Азербайджанской ССР: Институт Истории. Баку: Издательство Элм,