Məzmuna keç

Xınalıq atalar sözləriA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Alma ağacına gavalını da calaq eləsələr, tutar. Mıçi vişu gavalım calağ kuisın ċipx̂itarmə.
 • Atlasla bezin qiyməti bir deyil. Aṫlasyə aği qiymət sajimə.

B[redaktə]

 • Balaca balta böyük ağac kəsir. Misi nacaği çxi vişə t̂əq̇itarmə.
 • Başqasına quyu qazma, özün düşərsən. Cürəğu quyu vebıĝkui, hə vı zıkırmə.
 • Belin islatmamış əkin yerini islatmaq olmaz. Q̇aq̇al fiċə kundə żili kiri cigə fiċə kinkujimə.
 • Bəd xəbər tez çatar. Ċir xəbər dax kaçkıtarmə.
 • Bir budaqda oturub min budağı silkələyir. Çinə budağır ĉuvıyə azır budağ nimżilkirqomə.
 • Bir əldə iki qarpız tutmaq olmaz. Çinə kut̂aş k̇u qarpız ċipx̂ink̂oarimə.
 • Buz nazik yerdən sınar. Mik̇ k̇ır cigəlli q̇ulidəmə.
 • Böyük ağacın kölgəsi də böyük olar. Çxi vişe kulgam çxi k̂oarmə.

Ç[redaktə]

 • Çaylar dənizə doğru axır. Ink̂ad dəryahiş koli zat̂tak̂oarmə.

D[redaktə]

 • Döyülməmiş düyüdən aş olmaz. Mıżındə p̂arınżışilli bijə k̂oarimə.
 • Duman olmasa, yağış yağmaz. Unk̇ t̂ondə q̇ula gəşt̂arimə.
 • Duz yeyən su içər. Q̇ə q̇inğui x̂u ŝulijmə.

Ə[redaktə]

 • Əcələ macal yoxdur. Ĥəcəli macal at̂tijimə.
 • Əvvəli olsa, axırı da olar. Əvvəl q̇iq̇ali axırım k̂uijmə.

G[redaktə]

 • Gözəllikdənsə bəxt yaxşıdır. Ĥəyardəvalıq̇ıllı baxtlıval ksanjmə.

İ[redaktə]

 • İki xəncər bir qına sığışmaz. K̇u xəncəl çinə qinir lobğıntarimə.

K[redaktə]

 • Kələklə gələn küləklə gedər. Kulakışkili kaği kulakışkilim xi.
 • Kim nəyi doğrasa, o da çıxar qaşığına. Kşi ya ċatkuq̇ali hə hozi q̇amal qalk̂ujmə.
 • Kim sənə yaxşılıq etsə, ona yamanlıq etmə. Kşi uxur ksanval kuiq̇ali, hinu yamanval kəkui.
 • Köksüz ağac tez yıxılar. Kok at̂t̂ondə vişə latkırmə.

Q[redaktə]

 • Qaranlıq olanda ulduzlar bol işıq saçar. Qarannığ q̇isin, px̂unżur tşə ixer k̂oarmə.
 • Qarın pıçaq istəməz. Çx̂u vaz bijik̂oarimə.

N[redaktə]

 • Nə əkərsən, onu biçərsən. Ya yeżiq̇ ağı həhə inq̇irmə.
 • Noxuda yağış, üzümə günəş yaxşıdır. Noxuṫu q̇ula, k̇inazu ınq̇ ksanmə.

S[redaktə]

 • Sirkə nə qədər tünd olsa, öz qabını çatladar. Sırka ĉut̂on tünt q̇iq̇ali həhnəne q̇əçu ziyanmə.

T[redaktə]

 • Təzə süpürgə yaxşı süpürər. Taza muk̂uri ksan yoktarmə.

U[redaktə]

 • Ucuz ətin şorbası olmaz. Ucuz lık̂e zeğ atk̂ui zadimə.

Ü[redaktə]

 • Üzü olan astarın tapar. İji at̂t̂iğoaş, asṫarım ċabığirmə.

Y[redaktə]

 • Yaxşı günlər tez keçər, yaman günlər gec. Ksan q̇ebir dax lat̂t̂ak̂oarmə, ċir q̇ebir cer.
 • Yaman günün yaxşı günü də olar. Çinə yaman q̇e sa ksan q̇əm t̂üijmə.
 • Yazıya pozu yoxdur. Siżirdəji pozmuşkinkuijmə.

Mənbə[redaktə]

 • İradə Məlikova. Azərbaycanda yaşayan xalqların atalar sözləri və deyimləri. Bakı, 2016.