Cəfər Sadiq

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to search

Həzrəti Cəfər Sadiq - altıncı imam.

C[redaktə]

 • Cahilin bəzi əlamətləri: sualı sona qədər dinləmədən ona cavab verməyə çalışması, başa düşmədən müxaliflik etməsi və bilmədiyi şeyə əsaslanıb mühakimə yürütməsi.

D[redaktə]

 • Dinin bəlası paxıllıq, xüdpəsənlik və özünü öyməkdir.

E[redaktə]

 • Elm bir qıfıldır və bu qıflı aça biləcək yeganə açar Sualdır.

Ə[redaktə]

 • Ən üstün ibadət Allah və Onun qüdrəti barədə düşünməkdir.

G[redaktə]

 • Günəş buzu əritdiyi kimi, gözəl əxlaq da günahları əridər.

H[redaktə]

 • Həyası olmayanın imanı yoxdur.

K[redaktə]

 • Kim yeməkdən əvvəl və sonra əllərini yusa həmin yeməyin əvvəlində və axırında ona bərəkət verilər və nə qədər ki, sağdır rifah halında yaşayar və cismani xəstəlikdən amanda qalar.[1]

Q[redaktə]

 • Qəlblər də mis kimi paslanar. Onları günahların bağışlanmasını diləməklə cilalayın.

M[redaktə]

 • Məsələlərə elmsiz yanaşan kəs sanki öz burnunu kəsmiş kimidir.
 • Mömün iki halda diqqətli olmalidır: bir qəzəblənəndə gərəkdir ki, qəzəbi onu həqiqətdən sapdırmasın və ikinicisi qəzəbi soyuduqda isə bu onu yanlışlığa sövq etməsin.

P[redaktə]

 • Peyğəmbər yeməyi və ya içməli şeyi üfürməkdən çəkindirib.[2]

R[redaktə]

 • Ramazanın hər gecəsində Allah çoxlu bəndəni gələcək cəhənnəm əzabından azad edər; bu şərtlə ki, halal ruzi ilə iftar açmış olsunlar. Ramazanın son gecəsində Allah bütün ay ərzində bağışladığı sayda bəndəsini bağışlayar.

S[redaktə]

 • Savadsızlıq üç şeylə ölçülər: təkəbbürlük, əsassiz mübahisə aparma və Allahın varlığına şəkk etmə.

Y[redaktə]

 • Yaxşı əməl sahibləri bir-birləri ilə rastlaşanda zahirdə bir-birlərinə məhəbbət göstərməsələr belə, onların qəlbləri yağış suyunun çayların suyu ilə qarışması kimi sürətlə bir-biri ilə üns tutarlar. Pis əməl sahibləri isə bir-birləri ilə qarşılaşanda zahirdə məhəbbət göstərsələr də qəlbləri bir-birilə üns tutmaqdan uzaqdır. Uzun bir müddət bir axurdan ot yesələr belə bir-birinə məhəbbət bəsləməkdən uzaq olan dördayaqlılar kimi.[3]

Z[redaktə]

 • Zəka mömünün bələdçisidir.
 • Zəkanın kamilliyi üç şeydədir: təvazökarlıq, doğru-dürüstlük və az danışma.İstinadlar[redaktə]

 1. əl-Məhəccətul-bəyza, c.3, səh. 6
 2. Vəsailuş-Şiə, c.16, səh.518, hədis 1
 3. Tuhəful-Uqul, səh.373