Məzmuna keç

TəlaşA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


H[redaktə]

  • Hər yaş bir dəryadır ki, biz özümüzü ona buraxanda talelərin meylinə uyğun olaraq bizi aparır. Amma mənə elə gəlir ki, biz hamımız onun yolundan çıxmışıq. Bəziləri (Respublikaçılar) təlaşla onu keçib qarşı tərəfə qaçdılar. Digərləri gəmiyə minmək istəmədən bu tərəfdə qaldılar. İki tərəf bu və ya digər bankda olmasından asılı olaraq bir-birini qışqırır, təhqir edir. Beləliklə, birincilər bizi öz yaşımızdan uzaqlaşdıraraq xəyali kamilliklərə aparır, bizi yaşımızı qabaqcadan görməyə məcbur edir, ikincisi bizi geri çəkir, özlərini maarifləndirməkdən imtina edir və 1797-ci ildə XIV əsrin adamları olaraq qalmaq istəyirlər. Fransua-Rene de Şatobrian

X[redaktə]

  • Xoşbəxtlik sakitliyə əsaslanır, məhəbbətə isə şübhə və təlaş gərəkdir. Ümumiyyətlə, nikah xoşbəxtlik üçün nəzərdə tutulub, məhəbbət üçün yox. Frederik Beqbeder

Q[redaktə]

  • Qadın bədəninə elə təlaşla baxır, elə bil bədəni məhəbbət uğrundakı döyüşdə onun etibarsız müttəfiqdir. Leonard Koen

M[redaktə]

  • Monarxiya mənə həmişə axmaq, alçaldıcı bir şey kimi görünür. Mən onu pərdənin arxasında saxlanan bir şeyə bənzədirəm, onun ətrafında böyük təlaş var, ecazkar təntənə havası var; lakin hər hansı bir təsadüf nəticəsində pərdə açılanda - və şirkət bunun nə olduğunu görəndə gülməyə başladılar. Pen Tomas

N[redaktə]

  • Nadanlıqdan can qurtarmaq, qorxu və xofdan azad olmaq üçün alim və filosoflar böyük əziyyətlərə dözür, cismani ləzzət və istirahətdən əl çəkir, yuxusuz gecələr və ağır zəhmətlərə razı olurlar. Əsl rahatlıq bədəni ağrılardan xilas olmaq, əsl əziyyət isə cəhldir. Deməli, əsl rahatlıq elmdir. Elm adamlarının ruhi və rahatlığı elmdir, çünki dünya var-yoxu onların gözündə əhəmiyyətsiz və dəyərsiz olar. Elmə yiyələnərək əbədi səadət, həmişəlik istirahət əldə etdiklərindən tez ötüb keçən bəlalara məruz qalan, böyük baş ağrısına səbəb olan, müxtəlif qəm və kədər yaradan, təşviş və təlaş törədən dünya işlərindən əl çəkər, zəruri ehtiyacı ilə kifayətlənər, dünyagir olmazlar, çünki dünyagirliyin sonu görünməz, bir arzuya çatdımı, başqa arzu eşqinə düşər. Nəsirəddin Tusi
  • Nəcib insan ləyaqətlə Səmanın hökmünü, nanəcib insan isə təlaş içində uğur gözləyir. Konfutsi
  • Nəcib ruh sakit olur. Nanəcib insan həmişə təlaşlı olur. Konfutsi

O[redaktə]

  • O, yaşıl seliklə örtülmüş dimdik quyu divarını gördü. Onun üzərində tər kimi nəm damcıları var idi. O isə dibdə idi. Yuxarıdan çəpinə günəş işığı düşürdü, ətraf isə qaranlıq idi. Sonra o gördü ki, yaşıl divar hansısa canlılarla qaynayır. Onlar divarın sürüşkən səthindən bir-birinin ardıyca sallanmışdılar. Qaranlıqda bitən zəif bitkilər kimi ağ-boz rəngli balaca, cılız və zəif məxluqlar təlaşla yuxarıya can atır, sürüşür, yıxılır, amma cəhdlərindən əl çəkmirdilər. Az bir qismi, lap az bir qismi quyunun günəş tərəfindən işıqlandırılmış hissəsinə çatmağa nail olurdu. Ora quru idi və onlar artıq sürüşməkdən qorxmadan daha sürətlə dırmaşırdılar. Onlardan biri qansız pəncəsini qaldırdı, quyunun kənarından yapışdı və qalxaraq günəşin şəfəq saçdığı sahilə nəzər saldı. Birincinin ardıyca ikinci də yapışdı. Amma elə bu vaxt nəhəng bir əl onları aşağıya, lap dibə çəkdi. Quyunun qapağı çırpıldı, yenidən sonsuz qaranlıq ətrafı bürüdü və yalnız boğuq su şappıltıları eşidilməyə başladı. Qırılmış dostluq

S[redaktə]

  • Sultan Alp Arslan 27 min əsgərlə Bizans topraqlarında irəliləyərkən kəşfiyyata göndərdiyi əsgərlərdən biri Onun hüzuruna gəlib təlaşla:

- Əfəndim təxminən 200.000 nəfərlik ordu indi üstümüzə tərəf gəlir - deyir Sultan Alp Arslan gülümsəmədən deyir: - Biz də onlara tərəf gedirik. Alp Arslan

İstinadlar[redaktə]