Məzmuna keç

Çeçen-inquş atalar sözləriA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Axırı fikir eləyən adam qorxma ola bilmə.
 • Axmaq adam onda ağıllı iş görər ki, susar.
 • Axmaq itiləyən xəncər, igid xəncərindən qorxulu olar.
 • Axmaq varlananda ikinci arvad alar, ağıllı - öz evini qaldırar.
 • Ağıl sərvəti satın alınmır.
 • Ağıra - inanma, tələskəndən qorxma.
 • Ana qəzəbi qar kimidir,; çox yağar, tez əriyər.
 • Ana uşağı yedirir - torpaq insanı yedirən kimi.
 • Anası tərifləyən qızın qiyməti artmadı.
 • Atı olan qaldı, yəhəri olan minib getdi.

B[redaktə]

 • Barsız ağaca ağac tolazlamazlar.
 • Balı da çox yeyəndə acı dadar.
 • Bir adamı tanımaq istəyirsənsə, dostuna bax.
 • Bir yol büdrədin - yeddi yol büdrəyəcəksən.
 • Boş - boşuna hürən iti qurd apardı.

Ç[redaktə]

D[redaktə]

 • Dalınca yaz gələn qışdan qorxma, dalınca qış gələn payızdan qorx.
 • Deyəndə ki, dünyanın ən gözəlini gətirsinlər - qarğa öz balasını çəkdi ortaya.
 • Dillə verilən yumurtadan qayğanaq olmaz.
 • Dostluq etmək istəmirsənsə, tanışlıq vermə.
 • Duzu kim yeyibsə, suyu da o içir.

E[redaktə]

Ə[redaktə]

 • Əskik adam həmişə özünü xoşlar.
 • Ətə qurd düşəndə duz vurarlar, bəs duza qurd düşəndə neyləsinlər?.
 • Əyri - hələlik yaxşıdır, düz - həmişəlik.

G[redaktə]

 • Gözəllik - axşama kimidir, yaxşılıq - ölənə kimi.

H[redaktə]

 • Hara gün düşür - ora toxum ək, hara toxum əksən - orda kölgə olacaq.
 • Heyvərəni heç özünlə balıq ovuna da aparma.
 • Həyatdan şirin şey yoxdur, gözdən iti.

İ[redaktə]

 • İki dəfə deyilən sözü dəyirmanda da eşitdilər.
 • İrəli baxmamış addım atma, geri baxmamış söz demə.
 • İti axan su dənizə çatmadı.
 • İyrənc qarğanın qarıltısı da iyrənc olar.

K[redaktə]

 • Kəndə qarşı vuruşan - evsiz qaldı, şaha qarşı vuruşan - başsız.

Q[redaktə]

 • Qardaşsız qardaş qanadsız şahin kimidir, qardaşsız bacı - quru budaq kimi.
 • Qədirbilənlik qulu knyaz elədi, qədirbilməzlik - knyazı qul.
 • Qəpiklə hesablaşmayan - özü bir qəpiyə dəyməz.
 • Qisas köhnəlir, amma yaddan çıxmır.
 • Qılınc təkcə birini öldürdü, dil - minini.
 • Qonağın axmaq olsa, yaxşı yedirt; yaxşıya olanından nə versən razı qalar.
 • Qurda tuş gəlməyən keçi Kəbəyə qədər gedib çıxdı.
 • Qurddan qorxan çobanın sürüsü artmaz.
 • Qurdun qocalmışı cırcırama ovlayar.

M[redaktə]

 • Min dostu olan qurtardı: min baş heyvanı olan batdı.
 • Mollaya rüşvət verdilər - iti də qəbristanlıqda basdırmağa icazə verdi.

N[redaktə]

 • Natəmiz - su ilə də yuyulmaz, təmiz - odla da yanmaz.

O[redaktə]

 • Odla zarafat eləmə, suya inanma.
 • Odu ancaq odla gücləndirmək olar.
 • Oğul evləndi - ananın beli əyildi, qız ərə getdi - düzəldi.

Ö[redaktə]

 • Öküz arıq olmasa, ailə kök olmaz.
 • Ölüm ayağında siçan da dişləyər.
 • Öz buğdasını səpməyə tənbəllik eləyən, özgənin daşını tanımalı oldu.
 • Öz zəhməti ilə qazanılmayan şey yüngül görünür.
 • Özünün atı xoş gəlir, özgənin - arvadı.

S[redaktə]

 • Soruşanda ki, nə yaxşıdır? - dovşan dedi: "İt səni görməmiş, sən iti görəsən".
 • Söz nə qədər ki, ağzından çıxmayıb-sənin qulundur, çıxdı - sən onun qulusan.
 • Sözünü tutmayan, andını da tutmaz.

Ş[redaktə]

T[redaktə]

 • Tezdən qalxan çobanın qoyunu əkiz doğar.
 • Toxa kimi həmişə özünə, qiyməkeş kimi də həmişə özgəsinə çalışma, həm elə ol, həm də belə - mişar kimi.

U[redaktə]

 • Ulaq quyruğundan yapışan batdı, at quyruğundan yapışan qurtardı.
 • Ulaq - ulaq olduğunu ancaq o zaman bildi ki, qulağından dartdılar.
 • Ulaya - ulaya gəzişən qurd maral ovlaya bilmədi.

V[redaktə]

 • Vurnuxan tülkü yatmış qurda üstün gəldi.

Y[redaktə]

 • Yaxşı oğul ata ürəyini sevindirər.
 • Yaxşı yoldaşla dünyanın o başına da getmək olar.
 • Yalan bir müddət daha yaxşıdır, amma həqiqət əbədidir.
 • Yayda bir gün itirən - qışda on gün ac qalar.
 • Yayın bir günü qışın bir ayını yedirir.

İstinadlar[redaktə]