Məzmuna keç

AfinaA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


  • Afina vətəndaşları, mən görürəm ki, siz hər şeydən çox allahdan qorxursunuz. Doğrusu, yanından keçib, sizin kultunuzun abidələrini müşahidə edərkən, üzərində yazısı olan bir naməlum Tanrıya aid olan qurbangah da tapdım: Sənin bilmədən pərəstiş etdiyin şeyi sənə elan edirəm. Dünyanı və onun içində olan hər şeyi yaradan, göylərin və yerin ağası olan Allah insanın əli ilə tikilmiş məbədlərdə məskunlaşmır, özünə bir şeyə ehtiyacı olan kimi xidmət etməyə imkan verir, hər kəsə həyat, nəfəs və hər şeyi verən kimi qəbul olunmasını. O, bütün insan millətlərini bir millətdən yaratdı ki, bütün yer üzündə yaşasınlar. O, onlar üçün zamanların nizamını və məkanlarının hüdudlarını təyin etdi ki, Allahı axtarsınlar və onlar bir-birindən uzaqda olsa da, onu əl-ələ verərək tapsınlar. Həvari Pavel
  • Azadlıq, dinlə yanaşı, 2460 il əvvəl Afinada toxum səpilməsindən tutmuş, yetişmiş məhsulun bizim irqimizin kişiləri tərəfindən yığılmasına qədər yaxşı işlərin motivi və cinayətin ümumi bəhanəsi olmuşdur. O, yetkin sivilizasiyanın zərif meyvəsidir; və bu terminin mənasını bilən xalqların azad olmağa qərar verməsindən bir əsr keçmədi. Hər əsrdə onun tərəqqisini təbii düşmənləri, cəhalət və xurafat, fəth şəhvəti və asanlıq eşqi, güclü adamın hakimiyyət həvəsi və kasıbın yemək həvəsi mühasirəyə alıb. Lord Con Akton
  • Biz dövlətlə maraqlanmayan insanı zərərsiz deyil, faydasız hesab edirik; və çox az adam siyasətə həyat verə bilsə də, Afinada hər kəs onu mühakimə edə bilir. Perikl
  • Çoxluğun ümumi maraq və ya ehtirasla birləşdiyi bütün hallarda azlığın hüquqları təhlükə altındadır. Onların qarşısını almaq üçün hansı motivlər var? Dürüstlüyün ən yaxşı siyasət olduğu prinsipinə ehtiyatla yanaşmaq təcrübəyə görə müəyyən edilir ki, fərdlər kimi insanlar tərəfindən də az qəbul edilir. Xarakterə hörmət həmişə təqsir və ya tərifin bölünməsi lazım olanların sayına nisbətdə azalır. Qalan tək bağ olan vicdanın fərdlərdə qeyri-kafi olduğu bilinir: Çox sayda ondan çox az şey gözləmək olmaz. Bundan əlavə, dinin özü də təqib və zülm üçün motivə çevrilə bilər. Bu müşahidələr antient və müasir hər bir ölkənin tarixləri ilə təsdiqlənir. Yunanıstanda və Romada varlılar və kasıblar, kreditorlar və borclular, həmçinin patrisilər və plebeylər növbə ilə bərabər mərhəmətsizliklə bir-birlərinə zülm edirdilər. Roma, Afina və Karfagenin ana şəhərləri və onların müvafiq əyalətləri arasında münasibətlər necə bir zülm mənbəyi idi: Birincisi gücə sahib idi və ikincisi onun ayrı-ayrı obyektləri olmaq üçün kifayət qədər fərqlənirdi? Amerika niyə parlament ədalətsizliyindən bu qədər haqlı olaraq narahat idi? Çünki Böyük Britaniyanın real və ya ehtimal edilən ayrıca marağı var idi və əgər onun səlahiyyəti qəbul edilsəydi, bu marağı bizim hesabımıza həyata keçirə bilərdi. Biz ən işıqlı dövrdə edilən sadəcə rəng fərqinin, insanın insan üzərində indiyə qədər həyata keçirdiyi ən zalım hökmranlığın zəminini gördük. Öz aramızda şikayətlənən o ədalətsiz qanunlar nədən qaynaqlanır? Bu, əsas sayın real və ya ehtimal olunan marağı deyildimi? Borclular kreditorlarını aldadıblar. Torpaq faizləri kommersiya maraqlarına ağır təsir göstərmişdir. Bir növ əmlakın sahibləri başqa bir növün sahiblərinə qeyri-mütənasib vergilər atdılar. Bütövlükdən çıxaracağımız dərs odur ki, çoxluğun ümumi əhval-ruhiyyəsi ilə birləşdiyi və imkanı olan yerdə — respublika hökumətində kiçik partiyanın hüquqları təmin olunmur. Əksəriyyət birləşsə, hər zaman bir fürsət var. Yeganə çarə sferanı genişləndirmək və bununla da cəmiyyəti o qədər çox sayda maraqlara və partiyalara bölməkdir ki, birinci yerdə çoxluğun, eyni anda bütövün və ya azlığın maraqlarından ayrı ümumi mənafeyə malik olma ehtimalı olmayacaq; və ikincisi, onlar belə bir marağa sahibdirlərsə, onun arxasında birləşməyə meyilli olmaya bilərlər. O zaman bizim üzərimizə düşən bu çarəni sınamaq və bu baxımdan respublika sistemini bütün pislikləri idarə edəcək miqyasda və formada qurmaq idi. Ceyms Medison
  • Həqiqi qanun təbiətlə uzlaşan doğru ağıldır; o, universal tətbiqə malikdir, dəyişməz və əbədidir; əmrləri ilə vəzifəyə çağırır, qadağaları ilə də pis işlərdən çəkindirir. O, yaxşı adamlara əmr və qadağalarını boş yerə qoymaz, lakin pislərə heç bir təsir göstərməz. Bu qanunu dəyişdirməyə cəhd etmək günahdır, onun hər hansı bir hissəsini ləğv etməyə cəhd etmək caiz deyil və onu tamamilə ləğv etmək mümkün deyil. Biz senat və ya insanlar tərəfindən onun öhdəliklərindən azad ola bilmərik və bunun izahatını və ya tərcüməçisini özümüzdən kənarda axtarmağa ehtiyacımız yoxdur. Və Romada və Afinada fərqli qanunlar və ya indi və gələcəkdə fərqli qanunlar olmayacaq, ancaq bir əbədi və dəyişməz qanun bütün xalqlar və bütün zamanlar üçün qüvvədə olacaq və bir ağa və hökmdar olacaq, yəni. Allah, hamımızın üzərindədir, çünki O, bu qanunun müəllifidir, onu təbliğ edən və icra edən hakimdir. Kim itaətsizlik edərsə, özündən qaçır və öz insani mahiyyətini inkar edir və məhz bu səbəbdən o, ümumi sayılan cəzadan xilas olsa belə, ən ağır cəzalara məruz qalacaq. Mark Tulli Siseron
  • Qədim yunanlar ağlına gələndə bu, əmr verən tanrı və ya ilahə kimi gəlirdi. Apollon onlara cəsur olmalarını deyirdi. Afina onlara aşiq olmalarını deyirdi. İndi insanlar xama kartof çipslərinin reklamını eşidib onları almağa tələsir, amma indi bunu iradə azadlığı adlandırırlar. Ən azından yunanlar dürüst idilər. Çak Palanik
  • Mən Afina və ya Yunanıstanın deyil, dünyanın bir vətəndaşıyam. Sokrat
  • Təbiətə uyğun, ümumbəşəri, dəyişməz, əbədi, əmrləri bizi vəzifəyə sövq edən, qadağaları isə pisliklərdən çəkindirən həqiqi qanun, düzgün səbəb vardır. Əmr etsə də, qadağan etsə də, yaxşılar onun göstərişlərinə hörmət edir, pislər isə onlara biganə yanaşırlar. Bu qanun heç bir başqa qanunla ziddiyyət təşkil edə bilməz və ondan nə imtina, nə də ləğvetmə məsuliyyəti daşımır. Nə senat, nə də xalq bu ümumbəşəri ədalət qanununa tabe olmamaq üçün bizə heç bir icazə verə bilməz. Onun öz vicdanımızdan başqa izahçı və tərcüməçiyə ehtiyacı yoxdur . Romada bu, Afinada başqa şey deyil; bu gün bir şey, sabah başqa bir şey; lakin bütün dövrlərdə və xalqlarda bu ümumbəşəri qanun əbədi və əbədi hökm sürməlidir. O, bütün varlıqların hökmdarı və imperatorudur. Onun müəllifi, təbliğçisi, icraçısı Allah özüdür. Buna tabe olmayan, özündən qaçar və insanın təbiətinə zorakılıq edər. Cinayətinə görə axirətdə ən ağır cəzalara dözməlidir, hətta dünya həyatının adi bədbəxtliklərindən qaçsa belə. Mark Tulli Siseron

İstinadlar

[redaktə]