Məzmuna keç

Kumık atalar sözləriA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Adamın ədəbi qızıldan artıqdır.
 • Ağılsız nə verdiyini, ağıllı - nə gördüyünü söyləyəcək.
 • Aqil zülmkara sirr açmaz.
 • Almağa salamı yox, dinləməyə kəlamı.
 • Ata-ananı saymayan sayılmaz.
 • Ata balası olma, el balası ol.
 • Avam anlamaz, arsız dinləməz.
 • Ay abdal, ay dərviş, axça ilə bitər iş.

B[redaktə]

 • Baş baş olsun, papaq tapılar.
 • Baş qoysan da daşa, öz elində yaşa.
 • Bədəsillə dost olma.
 • Bəxtli adam özünü itirməz.
 • Bəy qanunu - bir bəyin şıltaqlığıdır.
 • Bəyə güvənmə, suya söykənmə.
 • Bəylik gedər, birlik getməz.
 • Bilənlə bilməyən tən olmaz.
 • Birlik olmasa, dirilik olmaz.
 • Borc pulla içən iki dəfə sərxoş olar.
 • Böyüklər məclisinin ayağında oturunca, kiçiklər məclisinin başında otur.
 • Böyüyə hörmət, kiçiyə rəğbət.

C[redaktə]

 • Can nəvazişdən doymaz.
 • Cins cinsini tapar.

Ç[redaktə]

 • Çağıranı eşit, çapandan qaç.

D[redaktə]

 • Davanın xeyri az olar, vuruşan hacılar olsa da.
 • Dəniz sudan, insan nəvazişdən doymaz.
 • Dizi qaralmayan bala olmaz, bağrı yarılmayan ana olmaz.
 • Doğulanda ayaq üstə duran döl erkək olur.
 • Donu bahalı ipə-sapa yatmaz.
 • Dövran keçər, el qalar.
 • Dünənimi bilənim, bugünümdən xəbər tut.
 • Düşmən səni daşla vurursa, sən onu çörəklə vur.

E[redaktə]

 • El abrını saxlamayan onu düşməndən də qorumaz.
 • El ağasız, don yaxasız olmaz.
 • El elcə, kəmər belcə.
 • El kəsən əl ağrıtmaz.
 • El qarğısa, ağac da quruyar.
 • El qınağı əlli ilə yuyulmaz.
 • El ilə üzüm qara.
 • El namusunu güd.
 • El üçün çəkilən zəhmət unudulmaz.
 • El yatsa keçə olur, dursa buynuz.
 • Elçiyə ölüm yoxdur.

Ə[redaktə]

 • Ədalətli iş tutan zalımdan qorxmaz.
 • Ədəbsiz kişi öyülməz.
 • Əllə çapıb, ətəklə yığan.
 • Ər biləni el bilər.
 • Əyilməyənə bükülmə.

G[redaktə]

 • Gəlinini burunlayan qaynana gəlinsiz qalar.
 • Göz görməsə, ürək sevməz.
 • Gözlər qorxaqdır, yalnız əllər qəhrəmandır.
 • Güc olan yerdə qanun yoxdur.

H[redaktə]

 • Hansı evdə bal varsa, orada bədbəxtlik yoxdur.

X[redaktə]

 • Xəstə tələsər, amma alma vaxtında dəyər.

K[redaktə]

 • Köhnə düşmən dost olmaz.

Q[redaktə]

 • Qaçan büdrəməkdən qorxmaz.
 • Qovundan gələn gəlir bir aylıqdır.

M[redaktə]

 • Meşədə knyazlar yoxdur.

Ö[redaktə]

 • Öküz əyridirsə, şum da əyridir.

S[redaktə]

 • Südlə girən sümüklə çıxar.

İstinadlar[redaktə]