Məzmuna keç

BürokratiyaA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


B[redaktə]

 • Bürokrat üçün dünya onun manipulyasiya edəcəyi sadəcə bir obyektdir. Karl Marks
 • Bürokratiya elə bir çevrədir ki, ondan heç kim qaça bilməz. Onun iyerarxiyası bilik iyerarxiyasıdır . Yuxarı dairələr xırdalıqların biliyinə aid olan hər şey üçün aşağı dairələrə güvənir; aşağı dairələr ümumbəşəri olanın dərk edilməsinə aid olan hər şeydə yuxarılara güvənir və beləliklə də bir-birini çaşdırırlar. Karl Marks
 • Bürokratiya məmurlardan, aristokratiya bütlərdən, demokratiya isə bütpərəstlərdən ibarətdir. Corc Bernard Şou
 • Bürokratiya, piqmeylər tərəfindən hərəkətə gətirilən nəhəng mexanizmdir. Onore de Balzak
 • Bürokratiya tipik mikroblardır, onlarla nə danışmaq lazımdır? Axı biz mikroblarla danışıqlara girmirik. Biz sadəcə onları öldürürük. Alfons Alle
 • Bürokratlar yezuitlər və dövlət ilahiyyatçılarıdır. Karl Marks

D[redaktə]

 • Dünyadakı bütün cisim və hadisələr ikiliyə xas olduğu kimi (bu, ziddiyyətlərin vəhdət qanunudur), imperializmə və bütün irticaçılara da ikilik xasdır - onlar həm real, həm də kağız pələnglərdir. Keçmişdə quldarlar sinfi, feodal mülkədarlar sinfi və burjuaziya hakimiyyəti ələ keçirməzdən əvvəl və onu ələ keçirdikdən sonra bir müddət canlı qüvvə ilə dolu idi, inqilabi və mütərəqqi idi, əsl pələng idi. Sonrakı dövrlərdə özlərinə zidd olan qulların, kəndlilərin və proletariatın getdikcə böyüyüb gücləndiyini nəzərə alaraq, onlara qarşı mübarizə getdikcə daha da kəskinləşdi, quldar sinfi, feodal mülkədarları sinfi və burjuaziya tədricən əks istiqamətdə dəyişərək irticaçılara, geridə qalmış insanlara, kağız pələnglərə çevrilir, axırda xalq tərəfindən devrilmiş və ya yıxılacaq. Belə ikilik mürtəce, geridə qalmış, çürüyən siniflərə xasdır, hətta xalq onlarla ölüm-dirim mübarizəsinə girəndə belə. Bir tərəfdən, onlar milyonlarla, on milyonlarla insanları yeyən əsl pələnglərdir. Xalqın mübarizəsinin səbəbi böyük çətinliklər dövründən keçir, onun yolunda çoxlu kəskin dönüşlər və ziqzaqlar var. Çin xalqına 1949-cu ildə qalib gələnə qədər Çində imperializmin, feodalizmin və bürokratik kapitalizmin hökmranlığını devirmək üçün yüz ildən çox və on milyonlarla insan lazım oldu. Bax, biz burada canlı, dəmir, əsl pələnglərlə məşğul olmadıqmı? Lakin onlar sonda kağıza çevrildilər, öldülər. Bunlar tarixi faktlardır. Belə faktları görməmisiniz, eşitməmisiniz? Bəli, həqiqətən minlərlə və on minlərlə var! Odur ki, əgər məsələyə mahiyyət etibarilə, uzun müddət, strategiya nöqteyi-nəzərindən yanaşsaq, onda imperializmi və bütün irticaçıları əslində olduğu kimi - kağız pələng kimi qəbul etmək lazımdır. Mao Tszedun

H[redaktə]

 • Hər bir inqilab buxarlanır və geridə yalnız yeni bürokratiyanın lil qalıqları qalır. Frans Kafka

Ö[redaktə]

 • Özünü bürokratik maşının bir parçası hesab edən məmur ən çox məsuliyyəti öz üzərinə götürməyi, başqa sözlə, tənqid oluna biləcəyi qərarlar qəbul etməyi sevmir. Rəhbərliyi tərəfindən aydın şəkildə ifadə olunmayan hər hansı qərarlar qəbul etməməyə çalışır, şübhə yaranarsa, başqa bir bürokratın yanına adam göndərir, o da öz növbəsində bunu edəcək. Erix Fromm

S[redaktə]

 • Sosializm imperializm qədər bürokratizmdən qorunmalıdır. Bunu unutma, çünki bu, daha təhlükəlidir, çünki o, gizli düşməndir. Fidel Kastro

Ü[redaktə]

 • Üçü son dərəcə dözülməzdir: qürurlu kasıb, bürokratik qoca və xəsis varlı. Talmud
 • Ümumi seçkilər olmadan, mətbuat azadlığı, söz azadlığı, sərbəst toplaşmaq azadlığı, azad fikir savaşı olmadan hər bir dövlət qurumunda həyat sönür, öz-özünə karikaturaya çevrilir, bürokratiya yeganə həlledici amil kimi yüksəlir.Roza Lüksemburq

İstinadlar[redaktə]