Məzmuna keç

BMTA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Amma sülh axtarışı həm də ədalət axtarışı deməkdir. Bir millət olaraq qarşımızda duran ən böyük çağırışlardan biri və buna görə də bizim ən böyük imkanlarımızdan biri bütün ölkələrin bütün insanlarına daha böyük rifah gətirəcək qlobal iqtisadi sistemin formalaşmasında iştirak etməkdir.Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının əsasən aqrar olan və uzun illər ərzində ölkəmizin sənaye dövlətlərində mövcud olan adekvat nəqliyyat, kapital və ya idarəetmə bacarıqları və ya təhsil üstünlüklərinə malik olmayan bir hissəsindən gəlirəm. Beləliklə, mən inkişaf etməkdə olan ölkələrin liderlərinə rəğbət bəsləyə bilərəm və istəyirəm ki, onlar bilsinlər ki, biz də üzərimizə düşəni edəcəyik. Bu məqsədlə Birləşmiş Ştatlar inkişaf etməkdə olan ölkələrin əsas insan ehtiyaclarını ödəməyə və onların istehsal potensialını artırmağa kömək etməyə yönəlmiş təkliflər irəli sürəcək. Mən Konqresdən gələn il 7 1/2 milyard dollar xarici yardım göstərməyi xahiş etdim və qlobal iqtisadi inkişaf prosesi davam etdikcə Amerikanın davamlı yardımını təmin etməyə çalışacağam. Mən həmçinin ölkəmizin Konqresini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramına töhfələrimizi artırmağa və çoxtərəfli kredit təşkilatlarına, xüsusən də Dünya Bankının Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasına verdiyimiz öhdəlikləri tam şəkildə yerinə yetirməyə çağırıram. Biz ABŞ-da daxili narahatlıqları nəzərə almayan açıq beynəlxalq ticarət sisteminə sadiq qalırıq. Biz inkişaf etməkdə olan ölkələrdən bir çox məhsula rüsumsuz rejim tətbiq etdik. Cenevrədəki çoxtərəfli ticarət sazişlərində biz inkişaf etməkdə olan ölkələrə əsas maraq kəsb edən mallar üzrə əhəmiyyətli ticarət güzəştləri təklif etmişik. Və Tokio Bəyannaməsinə uyğun olaraq, biz həmçinin inkişaf etməkdə olan ölkələrin xüsusi ehtiyacları üçün əlavə diqqətin təmin edilməsi yollarını araşdırırıq. Birləşmiş Ştatlar müsbət və açıq münasibətlə, əmtəə qiymətlərinin sabitləşdirilməsinə dair sazişlər üzrə danışıqlar, o cümlədən, bufer ehtiyatlarının maliyyələşdirilməsi üçün ümumi maliyyələşdirmə mexanizminin yaradılması, əgər onlar fərdi razılaşdırılmış sazişlərin bir hissəsidirlər. Mən həmçinin hesab edirəm ki, inkişaf etməkdə olan ölkələr qlobal iqtisadi qərarların qəbulu prosesində daha dolğun iştirak əldə etməlidirlər. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin Beynəlxalq Valyuta Fondunda iştirakını genişləndirməklə bu sahədə artıq müəyyən irəliləyişlər əldə edilmişdir. Cimmi Karter

B[redaktə]

Bizim davamlı gücümüz həm xalqların, həm də insanların hüquqlarını qoruyan beynəlxalq sistemə - Birləşmiş Millətlər Təşkilatına və Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinə hörmətimizdə özünü göstərir; beynəlxalq hüquq və bu qanunların icrası üçün vasitələr. Amma biz onu da bilirik ki, bu qaydalar öz-özünə icra olunmur; onlar davamlı olaraq onları təsdiq edən xoşməramlı insanlardan və xalqlardan asılıdırlar. Barak Obama
 • Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilkin davranış xəttindən kənara çıxdı və dolayı yolla yeni müstəmləkəçiliyin tərəfdarına çevrildi. Onun üzvləri sülhə nail olmaq və qorumaq üçün bir təşkilat olmaq əvəzinə, BMT-yə müharibəni dəstəkləyən bir qurum kimi baxmağa başladılar. Cəvahirləl Nehru
 • Birləşmiş Millətlər Təşkilatı müxtəlif dövlətlərin maraqlarını ümumiləşdirir. İstər ikitərəfli, istər regional, istərsə də qlobal olsun, onların səylərini vahid axınla birləşdirməyə qadir olan yeganədir. Mixail Qorbaçov
 • Birləşmiş Millətlər Təşkilatı nə qədər zəif, nə qədər kasıb olmasından asılı olmayaraq hər bir insanın sülh və rifahına həsr olunmuş qlobal forumdur. Lakin biz onun insan hüquqları mexanizminin diqqətdən kənarda qalmasına və bəzən siyasiləşdirilməsinə icazə vermişik. Onu gücləndirmək üçün çox şey etmək olar. İnsan Hüquqları Komissiyası daha tez-tez görüşməyə hazır olmalıdır. Və bütün dövlətlər İnsan Hüquqları Komissiyasına tam əməkdaşlığı təklif etməyə, onun araşdırmalarını alqışlamağa, rəsmiləri ilə işləməyə və onun hesabatları əsasında hərəkət etməyə hazır olmalıdır. Mən istərdim ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bütün İnsan Hüquqları Şöbəsi yenidən mərkəzi qərargahına köçürülsün, onun fəaliyyəti bizim diqqətimizdə ön planda olacaq və mətbuat korpusunun diqqəti bizi bu həssas məsələ ilə vicdanla məşğul olmağa təşviq edə bilər. 12 il əvvəl Kosta Rika Hökuməti tərəfindən BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissiyasının yaradılması təklifi də bizim yenidən diqqətimizə və dəstəyimizə layiqdir. Gücləndirilmiş beynəlxalq mexanizm bizə insan hüquqlarının qorunmasında vəd və performans arasındakı fərqi aradan qaldırmağa kömək edəcək. Beynəlxalq öhdəliklərə zidd olaraq, kobud və ya geniş yayılmış pozuntu baş verdikdə, bu, hamını narahat edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ümumi Bəyannaməsinin, Helsinki Sazişlərinin təntənəli öhdəlikləri, və bir çox digər beynəlxalq sənədlər kommersiya və ya təhlükəsizlik sazişləri kimi ciddi qəbul edilməlidir. Bu məsələ özlüyündə vacibdir. O, xalqımızın təhlükəsizliyinə və rifahına və dünya sülhünə təsir edən digər mühüm məsələlərdə irəliləyişə mane olmamalıdır. Aydındır ki, gərginliyin azaldılması, nüvə silahlarına nəzarət, dünyanın problemli bölgələrində harmoniyaya nail olmaq, ərzaq, sağlamlıq və təhsillə təmin olunması müstəqil şəkildə insan vəziyyətinin yüksəldilməsinə kömək edəcəkdir. Digər ölkələrlə münasibətlərimizdə bu qarşılıqlı narahatlıqlar bizim siyasi, mədəni və iqtisadi münasibətlərimizdə öz əksini tapacaq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatını gücləndirmək və təkmilləşdirmək üçün digər üzvlərlə birlikdə işləyərkən bunlar bizim əsas prioritetlərimizdir. Birinci, biz dünyanın problemli bölgələrində sülh üçün çalışacağıq; ikincisi, biz aqressiv şəkildə müharibə silahlarına nəzarət etməyə çalışacağıq; üçüncüsü, biz beynəlxalq iqtisadi tərəqqinin və əməkdaşlığın yeni sistemini təşviq edəcəyik; və dördüncü, biz bütün dünyada insanların ləyaqətinə və rifahına sadiqliyimizə sadiq qalacağıq. Hesab edirəm ki, bu, mənim millətimin tarixi dəyərlərinə və öhdəliklərinə uyğun olan xarici siyasətdir. Cimmi Karter
 • Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əsl problemi ikitərəflidir: o, yoxsulluqdan azad olmaq üçün dünya resurslarının düzgün bölüşdürülməsini və eyni zamanda hər yerdə bütün insanlar üçün həqiqi imkan bərabərliyinin və təhsilin təmin edilməsini nəzərdə tutur. Zəngin sərvətlərə malik olan xalqlar sahib deyillər; onlar dünya sərvətlərinin gözətçiləridir və onları öz həmvətənləri üçün etibar edirlər. Zaman qaçılmaz olaraq gələcək ki, sülh və təhlükəsizlik naminə müxtəlif xalqların kapitalistləri bunu dərk etməyə məcbur olacaqlar və eyni zamanda paylaşma prinsipini qədim (indiyə qədər onları idarə etmiş) prinsipi ilə əvəz etmək məcburiyyətində qalacaqlar. Alisa Beyli
 • Biz planetimizi xilas etmək, planeti imperialist təhlükəsindən xilas etmək üçün ideyalar istəyirik. Ümid edək ki, elə bu əsrdə, çox keçmədən biz bu yeni dövrü görəcəyik. Uşaqlarımız və nəvələrimiz üçün isə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının fundamental prinsiplərinə əsaslanan, lakin yenilənmiş Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sülh dünyası. Və bəlkə də onların qərargahını köçürməli olacağıq. Bəlkə onu başqa yerə qoymalıyıq; bəlkə cənub şəhərində. Biz Venesuelanı təklif etdik. Bilirsiniz, mənim şəxsi həkimim təyyarədə qalmalı idi. Mühafizə rəisi qıfıllı bir təyyarədə bağlı qalmalı idi. Bu iki cənabdan heç birinə BMT-nin iclasında iştiraka icazə verilməyib. Bu, Şeytan tərəfindən növbəti sui-istifadə və səlahiyyətdən növbəti sui-istifadədir. Burdan kükürd iyi gəlir.
  • Uqo Çaves, 20 sentyabr 2006-cı il, BMT-nin 61-ci Baş Assambleyasında çıxışından.
 • Bizim davamlı gücümüz həm xalqların, həm də insanların hüquqlarını qoruyan beynəlxalq sistemə - Birləşmiş Millətlər Təşkilatına və Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinə hörmətimizdə özünü göstərir; beynəlxalq hüquq və bu qanunların icrası üçün vasitələr. Amma biz onu da bilirik ki, bu qaydalar öz-özünə icra olunmur; onlar davamlı olaraq onları təsdiq edən xoşməramlı insanlardan və xalqlardan asılıdırlar. Barak Obama
 • BMT, bir çox zəif cəhətlərinə baxmayaraq, ümid və sülh toxumunu ehtiva edən böyük bir dünya təşkilatıdır. BMT-ni dağıtmağa cəhd edən millət azğın olardı. Cəvahirləl Nehru
 • BMT bizim "cənnətə" çatmağımıza kömək etmək üçün deyil, cəhənnəmdən qurtarmaq üçün yaradılmışdır. Uinston Çörçill
 • BMT-nin böyük potensialı var, lakin hələlik bu, insanların görüşdüyü, söhbət etdiyi və əyləndiyi bir klubdur. Donald Tramp
 • BMT-nin Finlandiya, Rusiya, Misir, CAR-da müxtəlif dildə danışan, müxtəlif sahələrdə işləyən, müxtəlif tərzdə geyinən, müxtəlif valyutadan istifadə edən, müxtəlif tanrılara dua edən və müxtəlif şeytanlardan qorxan, müxtəlif ümidlər və xəyallar quran yüzlərlə kişi və qadınlar arasında apardığı sorğu nəticəsində məlum olub ki...birgə yaşayışdan üç il sonra boşanma əyrisi çox sürətlə yuxarı qalxır. Bu ümumi cəhət daha bir təhqirdir. Frederik Beqbeder

D[redaktə]

 • Doğrudur, BMT-nin səyləri həmişə uğurlu olmayıb. Amma mənim fikrimcə, bu təşkilat dünyanın sabitliyi üçün zəruri olan dövlətlərin maraqlarına uyğun balans axtarmaq üçün ən uyğun forumdur. Mixail Qorbaçov
 • Dünya sərvətlərinin bölüşdürülməsi və dünya xalqlarının oturaq birliyi əslində bir şeydir, çünki bütün müasir müharibələrin arxasında fundamental iqtisadi problem dayanır. Bunu həll edin və müharibələr böyük ölçüdə dayanacaq. Buna görə də, hazırda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının axtardığı və vurğuladığı sülhün qorunub saxlanmasını nəzərə aldıqda dərhal aydın olur ki, sülh, təhlükəsizlik və dünya sabitliyi ilk növbədə iqtisadi problemlə bağlıdır. Ehtiyacdan azad olduqda, müharibənin əsas səbəblərindən biri aradan qalxacaq. Dünya sərvətlərinin qeyri-bərabər bölüşdürüldüyü və bəzi xalqların hər şeyə sahib olduğu və ya götürdüyü, digər xalqların isə yaşayış üçün lazım olan ehtiyaclardan məhrum olduğu bir vəziyyət varsa, orada problem yaradan bir amilin olduğu və nəyisə etmək lazım olduğu göz qabağındadır. Alisa Beyli

G[redaktə]

 • Gəlin bir anlıq fikirləşək: Birləşmiş Millətlər Təşkilatında ekoloji ilk yardım mərkəzinin yaradılması məqsədəuyğun olmazdımı? Bu mərkəzin funksiyaları ekoloji vəziyyətin kəskin şəkildə pisləşdiyi bölgələrə beynəlxalq mütəxəssislər qruplarını göndərmək ola bilər. Mixail Qorbaçov

H[redaktə]

 • Hələlik BMT və son nəticədə dünya hökuməti bir məqsəd güdməlidir: bütün bəşəriyyət üçün təhlükəsizlik, əmin-amanlıq və rifahın təminatı. Albert Eynşteyn
 • "Hər hansı bir polyak və ya isveçli Hindistanı bölüşəcəkmi?" - Pəncab və Benqalın Hindistan və Pakistan arasında bölüşdürülməsi və BMT-nin vasitəçi olması imkanları haqqında; Der Spiegel: Xalqlarımız dəli olub, 24 avqust 1987-ci il. Cəvahirləl Nehru

M[redaktə]

 • Mən buraya öz dəstəyimi və ölkəmin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ideallarına davamlı dəstəyini ifadə etmək üçün gəlmişəm. Biz fəxr edirik ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yarandığı 32 il ərzində Amerika torpağında toplaşıb. Biz sizinlə azadlıq, özünüidarəetmə, insan ləyaqəti, qarşılıqlı dözümlülük və mübahisələrin sülh yolu ilə həlli öhdəliklərini bölüşürük - Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və həmçinin Baş Katib Kurt Valdhaymın əsas prinsipləri bunu çox yaxşı təmsil edir. Cimmi Karter

S[redaktə]

 • Son bir neçə onillikdə biz özümüzü həqiqətə deyil, mütləq gücə can atan ideologiyaların aldanmasına imkan verdik. İdeologiya mədəniyyət, təhsil və kommunikasiya sahələrində məskunlaşaraq mediada, universitetlərdə və məktəblərdə üstünlük təşkil etmişdir. İdeologiya evlərimizi zəbt etdi və istənilən sağlam cəmiyyətin selula materi olan ailəni dağıtmağa çalışdı. O, həmçinin uşaqlarımızın ən sadə və elementar şəxsiyyətini – bioloji şəxsiyyətini korlamaq cəhdi ilə onların günahsızlığını məhv etməyə çalışdı. “Siyasi düzgünlük” ictimai müzakirələrdə üstünlük təşkil etdi, rasionallığı qovdu və onu manipulyasiya, təkrarlanan klişe və şüarlarla əvəz etdi. İdeologiya Allahdan və Onun bizə bəxş etdiyi ləyaqətdən ayrı biçmək üçün insan ruhunun özünə hücum edib. Və bu üsullarla ideologiya həmişə ölüm, cəhalət, və getdiyi yerdə bədbəxtlik. Mən bunun canlı sübutuyam. Mən qorxaqcasına solçu bir döyüşçü tərəfindən bıçaqlandım və ancaq bir möcüzə nəticəsində sağ qaldım. Bir daha həyatıma görə Allaha şükür edirəm. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı insan ləyaqətinin bəzi əsas prinsiplərini sarsıdan materialist və ideoloji mühitlə mübarizədə bizə kömək edə bilər. Bu Təşkilat BMT Nizamnaməsinin preambulasına uyğun olaraq suveren xalqlar arasında sülhə, eləcə də azadlıqla sosial tərəqqiyə kömək etmək üçün yaradılmışdır. Jair Bolsonaru
  • BMT Baş Assambleyasının 74-cü sessiyasında çıxışı.
 • Sülhün üçüncü tərəf vasitəsilə əldə oluna biləcəyini düşünməyin mənası yoxdur. Bunu, bizimlə bir masa arxasında oturan ərəblər etməlidir. Böyüklər mübahisə etdikcə, ərəblər bütün məsuliyyətdən azad olduqlarını hiss edəcəklər və bunun əvəzinə indi nəhayət bunu öz üzərinə götürməlidirlər. Üç dəfə müharibə etdilər, üç dəfə məğlub oldular və həmişə onlara deyən var idi: fərqi yoxdur, vəziyyəti düzəldəcəyik. Beləliklə, BMT-nin fövqəladə qüvvələri, atəşkəslər, müşahidəçilərimiz var idi, lakin heç vaxt sülh olmadı. İndi, Ərəblərə və israillilərə birbaşa təsir edən problemi heç kim həll edə bilməz, heç kim həll yolunu bizə sırıya bilməz. Biz sülh istəyirik, bizə müəyyən və ədalətli sərhədləri təmin edən tərəflər arasında müzakirə edilən sülh lazımdır. Qolda Meir

Ü[redaktə]

 • Üçüncü Dünya Müharibəsi İkincidən dərhal sonra başladı, hətta onun sonunu əngəlləsə də, 1945-ci ildə Yaltada güzəştlərlə qələbəyə başlamağa tələsən Ruzvelt və Çörçilin rahat lələkləri və yalan fikirləri altında başladı - Estoniya, Latviya, Litva, Moldova, Monqolustan, milyonlarla sovet vətəndaşı, zorla ölümə və düşərgələrə qayıtdı, aciz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaradılması, qeyri-məhdud zorakılığın gücünə təslim olması - Yuqoslaviya, Şərqi Almaniya. Üçüncü Dünya Müharibəsi tanınmadı, çünki o, dünyaya əvvəlki kimi - yüksək səsli notlar göndərməklə deyil, minlərlə bombardmançıların basqınlarından deyil - dünyaya eyham verici görünməzlik kimi daxil oldu, təxəllüslərlə özünü boş bədəninə vurdu. - daha sonra xalqın 100% yekdilliyi ilə demokratik transformasiyalar; soyuq müharibə; sonra dinc yanaşı yaşamaq ; sonra - mövqeyin sabitləşməsi; sonra - reallıqların tanınması; sonra - boşalmalar ; sonra - ticarət (irəliləyən düşməni gücləndirmək üçün). Nəyin bahasına olursa olsun Üçüncü Dünya Müharibəsindən qaçmaq üçün Qərb onu dünyaya buraxdı, ona fəth etməyə, iki onlarla ölkəni məhv etməyə və Yerin görünüşünü tamamilə dəyişdirməyə icazə verdi. İndi bu 30 ilə nəzər saldıqda, biz onları uzun, dolama eniş kimi görürük - yalnız eniş, yalnız aşağı, yalnız zəifləmək və tənəzzül üçün. Qüdrətli Qərb dövlətləri, ilk iki dünya müharibəsində qalib gələn bu 30 illik dinc dövrdə ancaq zəiflədi, yalnız itmiş müttəfiqlərini - real və ya potensial müttəfiqlərini itirdilər, özlərinə hörmətlərini itirdilər, amansız düşmənə yalnız ərazilər, əhali verdilər. Burada kommunizmin marionetlərinə çevrilmiş kiçik Afrika və ya Ərəbistan dövlətlərini, hətta bir çox başqalarını, hətta Avropa ölkələrini tələskənliklə öz varlıqlarını uzatmağa tələsik sadalamaq olmaz. Və BMT nəinki uğursuzluq, həm də yer üzündəki ən pis demokratiya, məsuliyyətsiz qüvvələrin oyuncağı olmaqla, onun gücünün bu kəskin enişini əks etdirərək Qərbi ələ salmaq üçün platformaya çevrilib. Daha iki-üç belə şanlı dinc birgəyaşayış onillikləri - və "Qərb" anlayışı Yer üzündə qalmayacaq.Aleksandr Soljenitsın

İstinadlar[redaktə]