Məzmuna keç

BirləşməA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Alimlik səviyyəsi nə qədər yüksək olursa olsun, bədii-estetik təfəkkürlə birləşmədən filosofluq məqamına çatmaq mümkün deyil. Əbu Turxan
 • Allah haqqında bilik üç növdən ibarətdir: teoloji, fəlsəfi və mistik. Teoloji bilik tövhid və ya birləşmə ilə əlaqədardır. Fəlsəfi bilik ağıl vasitəsilə əldə edilən son həqiqət anlayışı ilə məşğul olur. Mistik bilik Allahın zatını bilməkdir. Buna övliyalar müşahədədən sonra və ya nurlu qəlblərində Allah üzərində düşünməklə nail olurlar. Əbülfəz Zun-nun Misri
 • Birləşmənin elə bir ümumi formasını tapmaq lazımdır ki, bu forma özünün ümumi gücü ilə hər bir üzvünün şəxsiyyətini və əmlakını müdafiə edə bilsin və qorusun və onun vasitəsi ilə hamı ilə birləşən şəxs əvvəlki kimi azad olsun və yalnız özünə itaət etsin. Jan Jak Russo
 • Biz Almanların tarixdə qürur duyacağımız çox şey yoxdur. Ancaq Almaniyanın birləşməsi ilə fəxr etmək üçün bir çox səbəbimiz var. Helmut Kol
 • Britaniya donanması istənilən düşmən birləşməsinə tab gətirə biləcək qədər güclüdür; Almaniyanın praktiki olaraq donanması yoxdur. Ona görə də mən ən sərt neytrallığa riayət etməyə məcburam. Hər şeydən əvvəl özümü donanma ilə təmin etməliyəm. İyirmi ildən sonra, donanma hazır olduqda, mən çox fərqli bir dildə danışacağam. II Vilhelm
 • Canlı bədən sadəcə əzaların və ətlərin birləşməsi deyil, o, potensial olaraq mükəmməl qavrayışa (Anant-darşana), mükəmməl biliyə (Anant-jnana), mükəmməl gücə (Anant-virya) və mükəmməl xoşbəxtliyə malik olan ruhun məskənidir. (Anant-suxa). Vardhamana Mahavira
 • Cəmiyyətin hər bir növü bir maşın növü ilə uyğunlaşdırıla bilər: suveren cəmiyyətlər üçün sadə və ya dinamik maşınlar, intizamlı cəmiyyətlər üçün enerji maşınları, nəzarət cəmiyyətləri üçün kibernetika və kompüterlər. Ancaq maşınlar heç nəyi izah etmir, bunun əvəzinə biz maşınların yalnız bir cəhəti olan kollektiv birləşmələri təhlil etməliyik. - 1990-cı ildə Antonio Neqri ilə müsahibədən. Jil Delöz
 • Əgər insan çox düşünmürsə, səhər qalxmağa, yeyib-içməyə sevinir. Onlarda məmnunluq tapır və başqa cür olmasını istəmir. Amma hər şeyi adi bir şey kimi qəbul etməyi dayandırarsa, o, gün ərzində həvəslə və ümidlə real həyatın anlarını axtarır, onun parlaqlığı onu sevindirir, zamanın dərk edilməsini və hər şeyin mənası və məqsədi ilə bağlı bütün düşüncələri yox edir. Bu anları yaradıcı adlandırmaq olar, çünki onlar sanki yaradanla birlik hissi verir və onlar davam edərkən hər şeyin zəruri olduğunu, hətta təsadüfi görünənləri də hiss edir. Mistiklərin Allahla birləşmə adlandırdıqları budur.Bəlkə də hər şeyin qaranlıq görünməsinə səbəb bu anların həddindən artıq parlaqlığıdır. Bəlkə də həyatın qalan hissəsini bu qədər çətin, tələbkar və məzlum kimi göstərən azadlıq hissi, sehrli yüngüllük və dayandırılmış xoşbəxtlikdir. Mən bilmirəm. Düşüncə və fəlsəfədə çox da uzaqlara getməmişəm. Ancaq bilirəm ki, əgər səadət halı və cənnət varsa, o, belə anların fasiləsiz ardıcıllığı olmalıdır və əgər bu səadət halına əzab-əziyyətlə, dərd içində yaşamaqla çatmaq olarsa, heç bir kədər və ağrı belə ola bilməz. insan ondan qaçmağa cəhd etməlidir. Herman Hesse
 • Ən sadə şeylərin birləşməsi bizim üzərimizdə xüsusi gücə malikdir. Amma bu gücün təbiətini dərk etməyi hələ bacarmırıq. Edqar Allan Po
 • Ən uzun söz birləşməsi birnəfəsə deyilən sözlərdir. Mark Tulli Siseron
 • Hər iki mənşə balanslaşdırılmış olsaydı, bugünkü terror və cinayətlər mümkün ola bilərdimi? Bəşəriyyətin və planetimizin xilası qadının əlindədir. Qadın öz əhəmiyyətini, Dünya Anasının böyük missiyasını dərk etməlidir; o, bəşəriyyətin taleyi üçün məsuliyyət daşımağa hazır olmalıdır. Həyat verən ananın övladlarının taleyini yönləndirmək hüququ var. Qadının, ananın səsi bəşəriyyətin liderləri arasında eşidilməlidir. Ana uşağına ilk şüurlu fikirləri təklif edir. Onun bütün istək və qabiliyyətlərinə istiqamət və keyfiyyət verir. Ancaq mədəniyyət haqqında heç bir fikri olmayan ana insan təbiətinin yalnız aşağı ifadələrini təklif edə bilər. Ancaq təhsilə can atarkən qadın yadda saxlamalıdır ki, bütün təhsil sistemləri yalnız yüksək bilik və mədəniyyətin inkişafı üçün vasitədir. Əsl düşüncə mədəniyyətini ruh və qəlb mədəniyyəti inkişaf etdirir. Yalnız belə birləşmə o böyük sintezi verir ki, onsuz insan həyatının kosmik təkamülündə həqiqi əzəmətini, müxtəlifliyini və mürəkkəbliyini dərk etmək mümkün deyil. Buna görə də, biliyə can atarkən, qadın İşıq Mənbəsini və Ruhun Rəhbərlərini - həqiqətən, bəşəriyyət şüurunu yaradan o böyük Ağılları xatırlasın. Bu Mənbəyə, bu aparıcı Sintez Prinsipinə yaxınlaşmaqla, bəşəriyyət həqiqi təkamülün yolunu tapacaqdır. Helena İvanovna Roeriç
 • İnsanlığın və planetimizin xilası qadının əlindədir... Ana övladına ilk şüurlu fikirləri təklif edir. Onun bütün istək və qabiliyyətlərinə istiqamət və keyfiyyət verir. Ancaq mədəniyyət haqqında heç bir fikri olmayan ana insan təbiətinin yalnız aşağı ifadələrini təklif edə bilər. Ancaq təhsilə can atarkən qadın yadda saxlamalıdır ki, bütün təhsil sistemləri yalnız yüksək bilik və mədəniyyətin inkişafı üçün vasitədir. Əsl düşüncə mədəniyyətini ruh və qəlb mədəniyyəti inkişaf etdirir. Yalnız belə birləşmə o böyük sintezi verir ki, onsuz insan həyatının kosmik təkamülündə həqiqi əzəmətini, müxtəlifliyini və mürəkkəbliyini dərk etmək mümkün deyil. Buna görə də, biliyə can atarkən, qadın İşıq Mənbəsini və Ruhun Rəhbərlərini - o böyük Ağılları xatırlasın ki, həqiqətən insanlıq şüurunu yaratmışdır. Bu Mənbəyə, Sintezin bu aparıcı Prinsipinə yaxınlaşmaqla, bəşəriyyət həqiqi təkamülün yolunu tapacaqdır.Helena İvanovna Roeriç
 • Kommunizmə nifrət edirəm, çünki bu azadlığın inkarıdır və mənim üçün insanı azadlıq olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Mən kommunist deyiləm, çünki kommunizm cəmiyyətin bütün gücünü dövlətdə cəmləşdirir, bu mülkiyyətin tamamilə dövlətin əlinə verilməsidir; bu qurumun ləğv edilməsini, yox edilməsini istəyirəm. İnsanları əxlaqlandırmaq və mədəni etmək bəhanəsi ilə bu günə qədər yalnız tabe edilmiş, əzilmiş, istismar edilmişdir və bu, pozulmuş dövlətin hakimiyyət prinsipinin və himayəsinin radikallığıdır. Cəmiyyətin və kollektiv və ya sosial mülkiyyətin aşağıdan yuxarıya, sərbəst birləşmə yolu ilə, yuxarıdan aşağıya, hər hansı bir səlahiyyət forması vasitəsi ilə qurulmasını istəyirəm. Mixail Bakunin
 • Mən dinin siyasətdən ayrılmasına tərəfdaram, çünki yaxşı dərk edirəm ki, millətlərin birləşməsi qarşısında duran ən böyük əngəl dini durğunluq və yolundan sapmadır. Əmin ər-Reyhani
 • Mən ümidsizliyi və bu dərdli dünyanı qəbul etməyərək, insanların birləşməsini və pis yazğılarına qarşı döyüşmələrini istəyirdim. Alber Kamyu
 • "Okean hissi" adlandırdığımız sonsuzluq hissinin gələcəkdə din ilə əlaqələndiriləcəyini görə bilirəm. "Okean hissi"nin əsasını təşkil edən "Kainatla bir olma və onunla birləşmə" hissi dinin insanlara verdiyi təskinlik və təsəllilərə çox oxşayır. Başqa sözlə, bu hiss eqoizmin xarici aləmdə gördüyü və özünə təhdid kimi qəbul etdiyi təhlükələr qarşısında yeni yollar axtarmasıdır.[1] Ziqmund Freyd
 • Parlaq bir baş və parlaq ürək həmişə nəhəng bir birləşmə yaradır. Və ona iti bir dil və ya qələm əlavə etdikdə çox partlayıcı bir şey əldə edirsiniz. Nelson Mandela
 • Sadə maddələrlə diqqəti çəkən odur ki, onlar ümumiyyətlə bəzi mürəkkəb formada olurlar. Beləliklə, oksigen və azot birləşərək Yer kürəsinin hava zərfini təşkil etsələr də, təbiətdə heç vaxt ayrı-ayrılıqda tapılmır. Karbon yalnız almazda safdır. Torpağın metal əsasları, kimyaçı onları ayıra bilsə də, nəmlə təmasın onları yandırdığını görərək uzun müddət birləşmədən qalması ehtimalı azdır. Birləşmə və yenidən birləşmə əsasən təbiəti əhatə edən prinsiplərdir. Məsələn, ən azı iki növ maddədən ibarət olmayan, hər biri yenidən elementar maddələrin birləşməsindən ibarət olmayan bir neçə süxur var. Bu birləşmə prinsipi ilə bağlı daha gözəl olanı odur ki, bütün elementar maddələr öz birləşmələrində müəyyən riyazi nisbətlərə riayət edirlər. Beləliklə, maddənin sonsuz kiçik hissəciklərdən və ya atomlardan ibarət olduğu, hər biri hər hansı bir maddəyə aid olduğu güman edilir, yalnız (hələ bəzi gizli qanunların işi ilə) hər hansı digərinin atomlarının müəyyən sayda nisbəti ilə əlaqələndirilə bilər. Robert Çembers
 • Şair üçün mirvari dənəsi - dənizin gözyaşı, şərq xalqları üçün daşa dönmüş şeh damcısı; qadınlar üçün sədəf rəngli qiymətli bəzək daşı, kimyaçı üçün fosfor duzlarının kalium –karbonatla birləşməsi, nəhayət, naturalist üçün yumşaq mantiya toxumasının içərisində sədəfin kürəcikli axınlarından ibarət ağrılı şişdir. Jül Vern
 • Təhsilə can atarkən qadın yadda saxlamalıdır ki, bütün təhsil sistemləri yalnız yüksək bilik və mədəniyyətin inkişafı üçün vasitədir. Əsl düşüncə mədəniyyətini ruh və qəlb mədəniyyəti inkişaf etdirir. Yalnız belə birləşmə o böyük sintezi verir ki, onsuz insan həyatının kosmik təkamülündə həqiqi əzəmətini, müxtəlifliyini və mürəkkəbliyini dərk etmək mümkün deyil . Buna görə də, biliyə can atarkən, qadın İşıq Mənbəsini və Ruhun Rəhbərlərini - həqiqətən, bəşəriyyət şüurunu yaradan o böyük Ağılları xatırlasın. Bu Mənbəyə, Sintezin bu aparıcı Prinsipinə yaxınlaşmaqla, bəşəriyyət həqiqi təkamülün yolunu tapacaqdır. Helena İvanovna Roeriç
 • 3-cü Ordunun geri çəkilən hissələrinin ön hissəsində, Xan Naxçıvanskinin süvari korpusu Vistula çayı xəttinə yaxınlaşdı və piyada birləşmələrinin gözü qarşısında, Alman artilleriya, pulemyot və tüfəng atəşinin qasırğası altında düşmənə hücum etdi. Hücuma tələsən süvarilərin görünməsi nəinki piyada birləşmələrində ruh yüksəkliyini qaldırdı,yaralılar da ayağa qalxdı və süvarilər ilə düşmənə tərəf qaçmağa hazır oldular[2]
  • Hərbi tarixçi A. A. Qordeyev

İstinadlar

[redaktə]
 1. [1]Xoşbəxtlik ehtimalımız. Aforizmlər. Ziqmund Freyd. Bakı,2015
 2. Гордеев А. А. История казаков. Великая война 1914—1918 гг. Отречение государя. Временное правительство и анархия. Гражданская война. - М.: Страстной бульвар, 1993. Летние операции 1915 года на Русском фронте.