Coğrafiya

Bütün elmlərin vəhdəti coğrafiyadadır. Coğrafiyanın əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o, Yer kürəsini insanın məşğuliyyətlərinin daimi yeri kimi təqdim edir. Con Dyui
Tarix fəlsəfəni nümunə ilə öyrədir, həm də xəbərdarlıqdır; onun iki gözü coğrafiya və xronologiyadır. Ceyms QarfildA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


B[redaktə]

 • Biz artıq ərəblərin məskunlaşdığı bu ölkəyə gəldik və burada bir ivrit, yəni yəhudi dövləti qururuq. Ölkənin xeyli ərazilərində biz ərəblərdən torpaqlar aldıq. Ərəb kəndlərinin yerində yəhudi kəndləri salınmışdı. Siz bu ərəb kəndlərinin adlarını belə bilmirsiniz və mən sizi qınamıram, çünki bu coğrafiya kitabları artıq yoxdur; nəinki kitablar, ərəb kəndləri də yoxdur. Nahalal Mahalul yerində, Gevat - Cibta yerində, Sarid - Haneifs yerində və Kefar Yehoshua - Tel Şaman yerində yüksəldi. Bu ölkədə tikilmiş elə bir yer yoxdur ki, orada keçmiş ərəb əhalisi olmasın. Moşe Dayan
 • Bütün elmlərin vəhdəti coğrafiyadadır. Coğrafiyanın əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o, Yer kürəsini insanın məşğuliyyətlərinin daimi yeri kimi təqdim edir. Con Dyui

C[redaktə]

 • Coğrafiya sadəcə fizikanın yavaşlamasıdır, içərisində bir neçə ağac ilişib. Terri Pratçett
 • Coğrafiya yeganə incəsənətdir ki, son yaranmışları həmişə daha yaxşı olur. Volter

H[redaktə]

 • Hər yer ilk gəldiyi gündən olduğu yerdədir. Buna coğrafiya deyilir. Terri Pratçett

M[redaktə]

 • Mən siyasət və müharibəni öyrənməliyəm ki, oğullarımız riyaziyyat və fəlsəfəni öyrənməkdə azad olsunlar. Oğullarım riyaziyyat və fəlsəfə, coğrafiya, təbiət tarixi, gəmiqayırma, gəmiçilik, ticarət və kənd təsərrüfatı sahələrini öyrənməlidirlər ki, övladlarına rəssamlıq, şeir, musiqi, memarlıq, heykəltəraşlıq, qobelen və çini sənəti öyrənmək hüququ versinlər. Con Adams

R[redaktə]

 • Rus torpağı ilə rus ruhunun böyüklüyü, hüdudsuzluğu, sonsuzluğu, fiziki coğrafiya ilə mənəvi coğrafiya arasında uyğunluq var. Rus xalqının ruhunda rus düzündə olduğu kimi eyni hədsizlik, hüdudsuzluq, sonsuzluğa həvəs var. Nikolay Berdyayev

T[redaktə]

 • Tarix ancaq arabir onların coğrafi dünyasını xatirələrlə işıqlandırmalıdır. Baş verənlər çox təəccüblü olmalıdır və insanı onu çağırmağa məcbur etmək üçün sırf coğrafi səbəblərə görə olmalıdır. Amma əgər şagird bu zamandan və tarixdən keçibsə, onda onun fəaliyyət dairəsini göstərmək lazımdır; sonra coğrafiya tarixlə birləşərək bir bədən təşkil edir. Qoqol
 • Tarix fəlsəfəni nümunə ilə öyrədir, həm də xəbərdarlıqdır; onun iki gözü coğrafiya və xronologiyadır. Ceyms Qarfild
 • Türklər və kürdlər min illik ortaq din, ortaq tarix və ortaq coğrafiya nəticəsində həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən birləşdilər. Bu gün ümumi düşmənlər ümumi təhlükələrlə üzləşirlər. Bu təhlükələrdən yalnız ortaq bir əzmlə qurtula bilərlər. Bu halda, böyük əminliklə deyə bilərik ki, bu iki millətin bir -birinə olan sevgisi hər iki tərəf üçün həm dini, həm də siyasi bir fərziyyədir. Kürdü sevməyən bir türk varsa, o türk deyil, türkü sevməyən bir kürd varsa, o da kürd deyil. Ziya Göyalp

V[redaktə]

 • Vətəndaş müharibəsi zamanı tarix heçə enir, coğrafiya isə həyətə düşür. Don Aminado

Y[redaktə]

İstinadlar[redaktə]