Məzmuna keç

QanunvericilikA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


D[redaktə]

 • Daha aydın prinsiplərdən asılı olan heç bir mövqe yoxdur ki, həvalə edilmiş səlahiyyətlərin hər bir hərəkəti, onun həyata keçirildiyi komissiyadan fərqli olaraq, etibarsızdır. Ona görə də Konstitusiyaya zidd olan heç bir qanunvericilik aktı qüvvədə ola bilməz. Aleksandr Hamilton
 • Dünyaya təqdim etdiyimiz biabırçı tamaşaya bir gün də razı ola bilərikmi? İspaniyanı qorxaqcasına və xəyanətkar hərəkətləri ilə vətən düşmənlərinin ixtiyarına verə, mübarizəsiz, müqavimətsiz təslim edə bilərikmi? Yox! Xainlər bunu edə bilər, amma bizdən onu müdafiə etməyə and içənlər etməyəcək. Biz sizə ədalət və qanun qarşısında bərabərliyi təklif edirik. İspanlar arasında sülh və sevgi. Azadlıq və tiranlıqdan azad olan azadlıq və qardaşlıq. Hamı üçün işləyin. Sosial ədalət, kin və zorakılıq olmadan həyata keçirilir və İspaniya iqtisadiyyatını məhv etmədən və ya təhlükə yaratmadan sərvətin ədalətli və mütərəqqi bölüşdürülməsi. Ancaq birincisi, siyasətin istismarçılarına, şərəfli işçinin fırıldaqçılarına və birbaşa və ya dolayı yolla İspaniyanı məhv etməyə çalışan əcnəbilərə və gələcək əcnəbilərə qarşı dörddəbirsiz müharibə. Bu anda ayağa qalxan və sülh, qardaşlıq və ədalət tələb edən bütövlükdə İspaniyadır; bütün bölgələrdə ordu, donanma, ictimai asayişi təmin edən qüvvələr vətəni müdafiə etməyə tələsir. Nizamı qorumaq üçün ayrılan enerji ona təklif olunan müqavimətin miqyasına uyğun olacaq. Bizim motivlərimiz nə bir neçə qeyri-qanuni maraqları müdafiə etməkdən, nə də tarix yolu ilə geriyə getmək istəyindən irəli gəlir... Çünki niyyətlərimizin saflığı siyasi və sosial sahədə irəliləyişləri boğmağa mane olur. Səltənət və nifrət, intiqam ruhuna ürəyimizdə yer olmadığı üçün biz İspaniyanın daxili sülhü və onun çox arzu olunan böyüklüyü ilə uyğun gələn qanunvericilik səylərini ilk dəfə olaraq xilas edə biləcəyik. Ölkəmizdə üç hissədən ibarət nizam, Qardaşlıq, azadlıq və bərabərlik. İspanlar: Yaşasın İspaniya! Yaşasın şərəfli ispan xalqı! Fransisko Franko

E[redaktə]

 • Evlilik bir anlıq hiss etdiyindən, mütləq deyil, qeyri-sabitdir və dağılma ehtimalını ehtiva edir. Ancaq qanunvericilik bu ehtimalın reallaşmasına ən yüksək dərəcədə mane olmalı və əxlaq hüququnu şıltaqlığa qarşı qorumalıdır. Georq Vilhelm Fridrix Hegel

Ə[redaktə]

 • Ətraf mühiti təkcə qanunvericilik aktlarının tədbirləri ilə mühafizə etmək olmaz. Əhaliyə təbiəti mühafizə haqqında geniş məlumat vermək, onun yollarını göstərmək lazımdır. Hər bir vətəndaşın ekoloji mədəniyyətinin və savadının formalaşmasında təbliğatın rolu böyükdür.Həsən Əliyev

F[redaktə]

 • Fəhlə ilə həmkarlar ittifaqı işçisi, mən onu başa düşsəm, ancaq qanun qarşısında bərabərlik istəyir. Sinfi qanunvericilik və qeyri-bərabər imtiyazlar açıq şəkildə onun xeyrinə olsa da, sonda ona və ya cəmiyyətə heç bir fayda verməyəcək. Vilyam Taft

G[redaktə]

 • Gücün ayrı-ayrı departamentlər üzrə müntəzəm bölüşdürülməsi; qanunvericilik balansının və çeklərinin tətbiqi; yaxşı davranış zamanı öz vəzifəsini tutan hakimlərdən ibarət məhkəmələr institutu; xalqın qanunverici orqanda öz seçdiyi deputatlar tərəfindən təmsil olunması. Onlar cümhuriyyət hökumətinin mükəmməlliklərini saxlamaq və onun qüsurlarını azaltmaq və ya qarşısını almaq üçün güclü vasitələrdir. Aleksandr Hamilton

H[redaktə]

 • Hökumətimiz xalqdan qaynaqlanır və xalq üçün yaradılmışdır, xalq hökumət üçün deyil. Onlara sadiqlik borcludur; cəsarətini, gücünü və müdrikliyini onlardan almalıdır. Bununla belə, Hökumət mövcudluğunu əldə etdiyi xalqa itaət etmək məcburiyyətində olsa da, mənşəyini nəzərə alaraq, bərabərsizliklərin qurulmasına qarşı müqavimət gücündə güclü olmalıdır. Monopoliyalar, əbədiliklər və sinfi qanunvericilik azad hökumətin dühasına ziddir və buna icazə verilməməlidir. Burada üstünlük verilən siniflərə və ya inhisarlara yer yoxdur; Hökumətimizin prinsipi bərabər qanunlar və sənaye azadlığı prinsipidir. Monopoliya harada möhkəmlənsə, şübhəsiz ki, təhlükə, nifaq və bəla mənbəyi olacaqdır. Biz qanunvericilər kimi öz vəzifələrimizi “bütün insanlara bərabər və dəqiq ədalət” əsasında, heç kimə xüsusi imtiyazlar verməklə yerinə yetirəcəyik. Endrü Conson

X[redaktə]

 • Xeyriyyəçilik hökumətin qanunvericilik vəzifəsinin bir hissəsi deyil. Ceyms Medison

İ[redaktə]

 • İndi əvvəlkindən daha çox xalq öz Konqresinin xarakterinə görə məsuliyyət daşıyır. Əgər o orqan cahildirsə, tələskəndirsə, fəsad törədirsə, bu, xalqın nadanlığa, biganəliyə, fəsada dözməsidir. Ağıllı, cəsur və safdırsa, xalqın onları milli qanunvericilik orqanında təmsil etməsi üçün bu yüksək keyfiyyətləri tələb etdiyinə görədir... Növbəti yüzillik bizə böyük millət tapmasa... millətin müəssisəsi, mədəniyyəti və əxlaqı siyasi qüvvələri idarə etməyə kömək etmir. Ceyms Qarfild

K[redaktə]

 • Kilsələr siyasi təşkilatlara çevrilir... Yəqin ki, çox keçməyəcək ki, kilsələr teoloji məsələlərdə olduğu kimi, siyasi mövzuda da kəskin şəkildə bölünəcəklər; və o gün gələndə, güc balansını saxlayacaq qədər liberallar olmasa, bu Hökumət məhv olacaq. İnsanın azadlığı heç bir kilsənin əlində təhlükəsiz deyil. Müqəddəs Kitab və qılıncın ortaq olduğu yerdə insan quldur. İnsanı Allaha ibadət etməyə məcbur edən bütün qanunlar avtoda fe (məhkum edilmiş bidətçilərin açıq tövbəsi, oxunması və cəzalarının dirəkdə yandırılması da daxil olmaqla təntənəli dini mərasim) odlarını yandıran və inkvizisiyanın zindanlarını məhəbbətlə quran eyni ruhdan doğulur. Küfrü müəyyən edən və cəzalandıran bütün qanunlar - Müqəddəs Kitab haqqında dürüst fikirlərinizi söyləməyi və ya qədim yəhudilərin cəhalətinə gülməyi və ya şənbə günü əylənməyi və ya Yehova haqqında fikrinizi bildirməyi cinayət hesab edən bütün qanunlar qəbul edildi. Həyasız fanatlar və dərhal vicdanlı kişilər tərəfindən ləğv edilməlidir. Sonsuz Tanrı, Dövlət Qanunvericilik orqanları ilə əməkdaşlıq etmədən özünü qoruya bilməlidir. Şübhəsiz ki, o, elə hərəkət etməməlidir ki, ona gülməkdən çəkindirmək üçün qanunlar zəruri olsun. Heç kəs Şekspiri lağ etməkdən, cərimə və həbslə hədələməkdən qorumağı düşünmür. Məni təəccübləndirir ki, Tanrı mütləq övladlarının gülüşünü həyəcanlandırmayacaq bir kitab yaza bilər. Əslində, məncə, əsl Tanrının bəşəriyyətin heyranlığına səbəb olacaq bir əsər yarada biləcəyini əminliklə söyləmək olardı. Şübhəsiz ki, siyasətçilər yəhudi Tanrısının ədəbi nüfuzunu qorumaq üçün qanunlar qəbul etməkdən daha yaxşı işə götürülə bilərdilər. Robert Qrin İngersoll
 • Konstitusiyamız nisbətən yeni konstitusiyadır. O, əsasən Britaniya Konstitusiyasının modelinə əsaslanır. Beləliklə, onun əcdadı olmasa da, əsrlərə gedib çıxa bilən tarixi var. 10 illik qısa müddət ərzində o, ən azı 7 düzəlişdən keçməli olsa da, müvəffəqiyyətlə və hər kəsi razı salmaq üçün çalışıram. Konstitusiya əsasən Britaniya Konstitusiyasına əsaslanır. Aşkar olan müəyyən fərqlər var. Britaniya Konstitusiyası parlamentin ali olduğu unitar konstitusiyadır, onun qanunvericilik səlahiyyətlərini bölüşən başqa heç bir səlahiyyəti olmayan, həvalə edilə bilənlər istisna olmaqla. Konstitusiyamız, Birlik Parlamentinin və Dövlət Qanunvericilik orqanlarının səlahiyyət və funksiyalarının aydın şəkildə müəyyən edildiyi və birinin digərinin qorunan hüquq və səlahiyyətlərinə müdaxilə etmək səlahiyyətinin və ya hüququ olmadığı federal konstitusiyadır. Racendra Prasad
 • Konstitusiyanın ilk düzəlişi ilə təmin olunduğu kimi, hər bir amerikalının istədiyi kimi ibadət etmək əsas hüququdur... Bu qanunvericilik ABŞ-ın Amerika hindularının xas hüququnu qorumaq və qorumaq siyasətini müəyyən edir, Eskimos, Aleut və Yerli Havay xalqı öz ənənəvi dinlərinə inanmaq, ifadə etmək və həyata keçirmək. Cimmi Karter

Q[redaktə]

 • Qanun olmayan yerdə azadlıq da yoxdur:
 1. “...təbii qanunun icrası hər bir insanın əlindədir...”
 2. “Vətəndaş cəmiyyətində heç bir insan üçün o cəmiyyətin qanunları istisna təşkil edə bilməz”.
 3. “Ağa və nökər dünya qədər qədim adlardır, lakin çox fərqli şəraitdə insanlara verilmişdir; məsələn, azad bir adam başqasının xidmətçisi olur, alacağı bəzi əmək haqqı müqabilində yerinə yetirmək üçün özünü işə götürdüyü bəzi xidmətləri bir müddət ona satır; və adətən onu öz ağasının ailəsinə daxil etsə də və onu onda qurulmuş gündəlik nizam-intizamına tabe etsə də, ağaya yalnız onun üzərində müvəqqəti səlahiyyət verir ki, bu da aralarındakı müqavilədə nəzərdə tutulandan artıq deyil”.
 4. “Hökumət altında olan insanların azadlığı həmin cəmiyyətdə hamı üçün ümumi olan və orada qurulan qanunvericilik hakimiyyəti tərəfindən təsbit edilən daimi qanuna uyğun yaşamaqdan ibarətdir; qanunun qadağan etmədiyi bütün hallarda başqa bir insanın dəyişkən, qeyri-müəyyən, naməlum və ixtiyari iradəsindən asılı olmadan öz iradəmə tabe olmaq azadlığıdır, necə ki, təbii azadlıq başqa heç bir şey tərəfindən məhdudlaşdırılmamaqdan ibarətdir."
 5. “Ancaq bu, azadlıq dövləti olsa da, yenə də icazə vermə vəziyyəti deyil; bu vəziyyətdə olan bir insanın öz şəxsi və əmlakına sərəncam vermək üçün qeyri-məhdud azadlığa malik olmasına baxmayaraq, özünü və ya sahibliyində olan hər hansı başqa şeyi məhv etmək azadlığı yoxdur, yalnız qorunmaqdan daha nəcib bir fayda onu buna çağırmazsa." Con Lokk
 • Qanunvericilik hakimiyyəti-ürək, icra hakimiyyəti onun beynidir. Jan Jak Russo
 • Qanunvericilik ictimai maraqlar naminə şəxsiyyəti məhv etmək üçün əlverişli vasitədir. Adrian Dekursel
 • Qanunvericilik kasıbları üyüdən, varlıları hərəkətə gətirən dəyirman daşıdır. Oliver Qoldsmit
 • Qanunvericiliyin ən böyük işi şəxsi maraqlardan ictimai rifah yaratmaqdır. Pyer Büast

M[redaktə]

 • Mən prezident kimi işə başlayanda Konstitusiyanı öyrəndim və onu nə qədər çox öyrəndimsə, bir o qədər də başa düşdüm ki, bu, Hindistan prezidentinin millətə baxış keçirməsinə mane olmur. Mən gedib parlamentdə və qanunvericilik məclislərində bu vizyonu təqdim edəndə; partiya mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hamı bunu alqışladı. Abdul Kalam
 • 1812-ci ilə qədər heç bir federal qanunvericilik vətəndaşın rənginə görə seçki hüququna heç bir məhdudiyyət qoymamışdır. 1789-cu ildən 1812-ci ilə qədər Konqres yeni ərazilər yaradan on ayrı qanun qəbul etdi. Bütün bunlarda seçki hüququnun əsasını rəng deyil, azadlıq təşkil edirdi. Ceyms Qarfild

S[redaktə]

 • Sərgüzəştçilər onları ovsunlamaq, aldatmaq və istifadə etmək üçün Şimaldan çıxdılar. Bu adamlar “ xalçaçı ” idilər... Onlar zəncilərin etibarını qazandılar, özləri üçün ən gəlirli vəzifələrə sahib oldular və dövlət xəzinəsi, dövlət müqavilələri və işlərini asan idarə etmələri hesabına yaşayırdılar... Zəncilər üçün təsadüfi paylardan başqa heç nə yox idi. tərk edilmiş və ya müsadirə edilmiş torpaqlar, kiçik ofislərin maaşı, konvensiyaların və əyalət qanunvericilik orqanlarının üzvləri kimi gündəlik müavinətlər və ya onların yeni ağalarının iş gördükləri və ya müxtəlif idarə idarələrindəki qulluqçuların maaşları. Cahillikləri və inancsızlıqları onları asan aldatmağa məcbur edirdi. Vudro Vilson

İstinadlar[redaktə]