Məzmuna keç

İtaətA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Ağıla itaət edən allahlara da itaət edir. Pifaqor
 • Allahın iradəsini bildikdən və ona itaət etdikdən sonra başqa bir vacib işimiz var: Onun hikmətini, qüdrətini və mərhəmətini əsərlərində bildirilən şahidliklərdən anlamaq. Təbiət qanunlarını bilmək - Allahı tanımaqdır. Ceyms Preskott Coul
 • Allahın sevgisi o demək deyil ki, biz Onu birinci sevməliyik. Əksinə O birinci bizi sevdi. Dünyanı yaradaraq bizim qayğımıza buraxdı, xoş xəbəri yaymaq üçün bizə Öz yeganə Oğlunu göndərdi və nəhayət günahsız Oğlunu çarmıxa çəkməklə bizim öz günahlarımızdan qurtarmağımıza yol açdı. İsanın dirilməsi vasitəsilə Allah əbədi həyat üçün bizə ümid verdi. Elə bu dəqiqə Allah səninlədir. O səni sevir və sən Ona sidq ürəkdən inananda və itaət edəndə O həyatdakı bütün düz və səhv şeylərdən sənin üçün yaxşını yaradır. Kim Daecanq
 • Ananıza itaət etməsəniz, ögey ananıza itaət edə bilərsiniz. Mərakeş atalar sözləri
 • Azadlıq öz-özünə tərtib edilmiş qaydalara itaət etməkdir. Aristotel
 • Bəşəriyyətin uzun və qaranlıq tarixi haqqında düşünəndə görərsən ki, itaət naminə üsyan adı altında törədilmiş cinayətlərdən daha çox iyrənc cinayətlər edilib. Carlz Persi Snou
 • Birləşmənin elə bir ümumi formasını tapmaq lazımdır ki, bu forma özünün ümumi gücü ilə hər bir üzvünün şəxsiyyətini və əmlakını müdafiə edə bilsin və qorusun və onun vasitəsi ilə hamı ilə birləşən şəxs əvvəlki kimi azad olsun və yalnız özünə itaət etsin. Jan Jak Russo
 • Bizim azadlığımız, əgər müdrikcəsinə şərh olunarsa, yalnız həyatın universal qanunlarına könüllü itaət etməkdir. Henri Frederik Amyel
 • Böyük alimlərə tabe olun; Bidət yolundan, dində olmayan , lakin sonradan aradan qaldırılan şeylərə doğru azmayın. İtaət edin, qarşı çıxmayın. Səbirli olun, ağlamayın. Sabit qalın, dağılmayın. Gözləyin, ümidsiz olmayın. Özünüzü günahdan təmizləyin, onu çirkləndirməyin. Rəbbinin qapısından heç vaxt çıxma. Əbdülqədir Geylani
 • Dövlət başçilarına itaət eləməyi özünə vacib bil, əgər onlar olmasa , ölkədə nizam –intizam olmaz və adamlar bir-birinin malına, canına və namusuna qəsd edərlər. Abbasqulu ağa Bakıxanov
 • Əgər sultansansa, o zaman öz ölkəni və ibadət edənləri qorumalısan, sultan deyilsənsə, hökmdara itaət etməlisən. II Mehmed
 • Əxlaqi və siyasi mövzularda itaət deyilən bir şey yoxdur. Hanna Arendt
 • Ərinə itaət edən qadın xoşbəxt olar. Yunan atalar sözləri
 • Harda qarşılıqlı sevgi və sayqı varsa, orda etimad və itaət var. Etimad və itaət olan yerdə nizam-intizam vardı. Nizam-intizam olan yerdə hüzur, hüzur olan yerdə başarı (uğur) vardı. Mustafa Kamal Atatürk
 • İnan, itaət et, döyüş. Benito Mussolini
 • İnsan bəzən şübhə etməli, bəzən qəti inanmalı, bəzən isə hamı tərəfindən qəbul olunanlara itaət etməlidir. Yalnız ağılsız adam buna əməl etməz. İnsanlar bir çox hallarda bu qaydanı pozurlar, sübutun nə olduğunu bilməyə-bilməyə, guya sübut olunmuş hər şeyə inanmırlar, yaxud hər şeyə şübhə ilə yanaşırlar, çünki başa düşmürlər ki, sübut olunmuş şeylərə nə vaxt itaət etmək lazımdır, yaxud hər şeyə itaət edirlər, çünki bilmirlər ki, hansı hallarda öz başlarını işlətməlidirlər. Blez Paskal
 • İtaət etməkdən boyun qaçıran əmr edə bilməz. Keniya atalar sözləri
 • İtaət uğurun anasıdır və təhlükəsizliyə bağlıdır. Esxil
 • İtaəti nəcib varislərdən, natiqliyi alimlərdən, fəndləri və əllərin cəldliyini qumar oyunçularından, hiyləgərliyi qadınlardan öyrənmək lazımdır. Çanakya
 • Qadına iki dəfə itaət etmək lazımdır: “Get ye” deyəndə və “Get yat” deyəndə. Polşa atalar sözləri
 • Qorxunun əlaməti haramları tərk etmək ümidin əlaməti durmadan itaət etmək, məhəbbətin əlaməti isə hər an şövq və peşimanlıq içində olmaqdır. Şəqiq Bəlxi
 • Müharibənin böyük böhranında Allah bizi qüdrətli həqiqətlə üz-üzə qoydu ki, biz öz azadlığımızı itirməliyik və ya onu qullara verməliyik. Çətinliyimizdə biz qara adamı Respublikanı xilas etməyə kömək etməyə çağırdıq; Biz onunla əhd bağladıq, həm onun qanı ilə, həm də bizim qanımızla möhürləndik və Yehova şəhadət verdik ki, xalq satın alındıqdan sonra o, azad olsun və onun izzətini, onun nemətlərini bizimlə bölüşsün. Əgər biz bu əhdi yerinə yetirməsək, hər şeyi bilən Şahid bizə qarşı hökm çıxaracaq. Biz bunu etdikmi? Qara adama azadlıq verdikmi? Azadlıq nədir? Bu sadəcə inkardırmı? Zəncirlənməmək, alınıb-satılmamaq, damğalanmamaq və qamçılanmamaq üçün çılpaq bir imtiyazmıdır? Əgər bunlar hamısıdırsa, azadlıq acı bir istehzadır, amansız bir aldatmadır və köləliyin daha yaxşı olub-olmaması şübhə altına alına bilər. Amma azadlıq inkar deyil. Bu, əsaslı, hiss olunan reallıqdır. “Bütün insanlar bərabər yaradılmışdır” Bəyannaməsinin həmin ölməz həqiqətlərinin həyata keçirilməsidir; bütün ədalətli hökumətin sanksiyasının "idarə olunanların razılığı" ilə olduğunun qəbul edilməsidir. Hər bir insanın özünə aid olan bütün məsələlərdə dinlənilmək hüququ olana qədər bunlar həyata keçirilə bilərmi? Açıq həqiqət budur ki, hər kəs öz mənafeyini daha yaxşı bilir. Deyilmişdir: “Əgər o, pul ödəməyə məcbur olsa, döyüşmək məcburiyyətində qalarsa, dolayısı ilə itaət etmək tələb olunarsa, qanuni olaraq ona deyilməyə haqqı olmalıdır. nə üçün; onun razılığını almaq və onun rəyinin nəyə dəyər olduğunu hesablamaq. Yetkin və sivil bir xalqda heç bir pariya olmamalıdır, heç bir şəxs öz öhdəliyi istisna olmaqla diskvalifikasiya edilməməlidir. Bu nəslin ehtiras və qərəzliliyi Bəyannamənin aksiomlarını şübhə altına almasaydı, mən bu qədər açıq bir həqiqəti müzakirə etməklə sizin zəkanızı təhqir etməzdim. Ceyms Qarfild
 • Nə qədər ki, xalq itaət etməyə məcburdur və itaət edirsə, o, yaxşı hərəkət edir. Amma xalqın öz boyunduruğunu atmaq imkanı olan kimi onu atırsa, daha yaxşı hərəkət etmiş olur. Çünki o, oğurlandığı azadlıq hüququnu özünə qaytarır. Xalqım onu geri qaytarmağa bütün əsasları var və bu hüququ onun əlindən almağa heç bir əsas yox idi. Azad xalqlar, belə bir qaydanı xatırlayın: “Azadlığı qazanmaq olar, amma oönu yenidöən əldə etmək olmaz!". Jan Jak Russo
 • O dövlət demokratikdir ki, orda dədə-baba adətiylə Allahlara səcdə edilir, valideynlərin hörməti saxlanılır, böyüklərə ehtiram göstərilir, qanunlara itaət olunur və bütün bunlarla yanaşı həlledici qələbə xalqın böyük əksəriyyətlə qəbul etdiyi qərarlara məxsusdur. Polibi
 • Rəhbərlik etməyi bilmək üçün itaət etməyi öyrənməliyik. Solon
 • Riyaziyyatçıların yalnız müəyyən olan şeylərlə məşğul olması və şübhəli və naməlum olanların yanından səssiz keçməsi diqqət çəkir. Hər şeyi bildiklərini iddia etmirlər və hər mövzuda danışa biləcəkləri kimi davranmırlar.Doğru olduğunu bildikləri və yenilməz arqumentlərlə yaxşı nəticələr verə bildiklərini dərc edərək teoremlərinə daxil edirlər. Başqa şeylər haqqında susurlar və heç bir fikir bildirmirlər, tələsik bir şeyi qorumaqdansa, cahil olduqlarını etiraf etməyi üstün tuturlar. Mümkün olan bütün fərziyyələri və kiçik fərziyyələri rədd edərək, ən açıq şəkildə bilinməyən və son dərəcə ciddi şəkildə araşdırılmayan arqumentləri və iddiaları arasında heç bir şeyi təsdiqləmirlər. Heç vaxt hakimiyyətə itaət etməzlər, heç bir sevgi göstərməzlər, hisslərinə boyun əyməzlər, incəlikdən nifrət edərlər və duyğularını ədalət məhkəməsində olduğu kimi, ehtiras olmadan, üzr istəmədən bəyan edərlər. İsaak Barrou
 • Sadiq məmur diləyənin özü də dürüst olmalıdır. O, Həzrəti Peyğəmbərin əmrlərinə itaət edəndir və şəriətdən vaz keçməyəndir. Zalım olmaqdan və xurafatdan (batil etiqaddan) çəkinəndir. I Osman
 • Sən yalnız itaət etməyi öyrəndikdən sonra hakimiyyəti ələ ala bilərsən. [1] Solon
 • Təcrübə göstərir ki, xalq hökmdarlara nifrət etməyəndə, hökmdarlar da xalqa pislik etmir və xalq belə hökmdarlara münnətdar olur və sevməyə çalışır. İtaət edilən axmaq hökmdar cinayətləri cəzalandıra bilər, amma əsl dövlət xadimi bunların qarşısını necə almağı bilir. O, layiq olduğu hakimiyyəti əməllər üzərində yox, insanların iradəsi üzərində təsdiqləyir. Jan Jak Russo
 • Tiraniya: qanunların icrasına məsul olan hər kəsi xidmət etdikləri hökumətin qanunlarının gücü ilə itaət halına gətirə, məhv edə, sındıra, təfsir edə, qarşısını ala və dayandıra bilər və ya hətta cəzasız qalmaqla onları xəyal qırıqlığına uğrada bilər. Bilmək olmur ki, bu qanunlar pozucu, yoxsa seçicidir; qəsbkar, yoxsa qanunidir; yaxşı, yoxsa kədərlidir; hər halda, kimin bunu etmək üçün kifayət qədər təsirli bir qüvvəsi varsa, zalımdır; bunu qəbul edən hər bir cəmiyyət zülmdədür; buna dözən hər bir xalq kölədir. Vittorio Alfieri
 • Valideynlərə itaət etmək daha vacibdir, nəinki onların dediklərini etmək. Muəmmər Qəddafi
 • Vicdanı sakitləşdirmək üçün yalnız bəhanə gətirmək üçün istifadə edilən zəka nə qədər də bədbəxtdir.
 • Zəif ağılların qul kimi itaət etdiyi qorxudan və yaltaq xurafatdan uzaq olun. Qoy ağıl sizə yol göstərsin, hər bir faktı, hər bir fikri ona etibar edin. Tomas Cefferson

İstinadlar

[redaktə]
 1. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014