HamamA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


B[redaktə]

 • Bir pula doqquz hamam tikilməz. Azərbaycan atalar sözləri/B
 • Bir şəhərdə ən əhəmiyyətli üç şey: kanalizasiya, hamam və kitabxanalardır. Kanalizasiya şəhərin kirini, hamam bədənin kirini, kitabxanalar da ruhun kirini təmizləyər. II Mehmed
 • Bu şəhər hal-hazırda əcəm əlində olan böyük şəhərdir. Gəncə şəhərində 6000 ev, cümə məscidi, karvansara, imarət, hamam, üstüörtülü abad bazar vardır. Bağlı-bağçalı olan bu şəhər düzənlikdə yerləşir... Gəncənin at nalı, dəmiri də ipəyi kimi məşhurdur. - Səyahətnamə. Övliya Çələbi

H[redaktə]

X[redaktə]

K[redaktə]

N[redaktə]

P[redaktə]

 • Pənah xan, Xaçın əhalisinin fitnə-fəsadından xatircəm və asudə olub, onlara ayrıca məliklər təyin və hamısını özünə tabe etdikdən sonra Şahbulaq adlanan Tərnəküt qalasını tikdirməyi lazım bildi. Ona görə də Bayat qalasını buraxıb, Şahbulaqda bir təpənin üstündə, böyük bir bulağın yanında qala tikdirdi. Bu qalanın ətrafına, uca bir yerdə, geniş hasar çəkdirdi. Bazar, meydan, hamam və məscid tikdirib, hicri 1165 (1751/52)-ci ildə bütün ellərin ailəsini və böyüklərin evlərini, sənətkarlan, özünün yaxın adamlarını və qulluqçularını Şahbulaq qalasında yerləşdirdi.[1]
  • Azərbaycan tarixçisi Rzaqulu bəy Mirzə Camal oğlu. “Pənah xan və İbrahimxəlil xanın Qarabağda hakimiyyətləri və o zamanın hadisələri”. Şahbulaq qalası

S[redaktə]

 • Sivilizasiya, şəhər, tramvay, hamam-əsəb xəstəliklərinin yaranmasının səbəbi budur. Daş dövründə yaşayan əcdadlarımız içirdilər də, hər şey edirdilər də, amma əsəbləşmirdilər. Mixail Zoşşenko
 • Sorğu - Bəzən günahkar olanı yuyan, lakin həmişə günahsız olanı ləkələyən hamam. Adrian Dekursel

Ş[redaktə]

 • Şuşada Qafqazın başqa yerlərində olmayan Avropa şəhərlərindəki kimi daş binalar, daş döşəməli geniş küçələr, qədim Roma hamamlarını xatırladan gözəl hamam qalıqları vardır. [2]Şuşa
  • R.Burter

İstinadlar[redaktə]

 1. Qarabağnamələr. II kitab.B.2006.
 2. [1] ŞUŞA – Azərbaycanın incisi