Məzmuna keç

SakitlikA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Acı çəkməkdən qorxma, ürəyin sakitlik tapacaq. Karamazov qardaşları
 • Atamın ölümündən dərhal sonra və bir çox başqa padşahların vəsiyyətlərinə nə gəldiyini görmək lazımdır. Mən bunu yaxşı bilirəm; lakin buna baxmayaraq, onlar bunu arzuladılar; bitənə qədər mənə nə rahatlıq verdilər, nə sakitlik, nə də sakitlik. XIV Lüdoviq

B[redaktə]

 • Bəli, həqiqətən külək harada istədi əsir və möhkəm olmayan, mütərəddid olan hər şeyi ölümə ruhlandırır. Onun üçün, onun içində və onun ətrafında isə sakitlik hökm sürür… Qırılmış dostluq
 • Bilik düzgün istiqamətdə getmək bacarığıdır. Bilik ruhi sakitlik verir. Ruhi sakitlik hissdir. Luule Viilma
 • Bir çox sakit çaylar səs-küylü şəlalələrlə başlayır və heç biri dənizə qədər dalğalanmır və köpüklənmir. Amma bu sakitlik çox vaxt böyük, baxmayaraq ki, gizli gücün əlamətidir: hisslərin və düşüncələrin dolğunluğu və dərinliyi çılğın impulslara imkan vermir; iztirab çəkən və həzz alan ruh hər şeyin ciddi hesabını verir və əmindir ki, belə olmalıdır; o bilir ki, tufanlar olmasa, günəşin daimi istisi onu qurudar. Mixail Lermontov
 • Biz sakitliyi qiymətləndirməyi yalnız onu itirəndə bacarırıq. Daniel Defo
 • Bizim zəif ruhumuzun sakitliyini pozmaq üçün çox şey lazım deyil. Çarlz Dikkens
 • Budda olsam da, nə birisindən əməlləri yuya, nə də varlıqların əzabını əlimlə silə bilərəm. Ancaq başa düşdüyümü başqalarına çatdıra bilməsəm də, təbii vəziyyətin sakitliyi barədə Təlimimlə onları Qurtuluşa apara bilərəm. Qautama Budda

C[redaktə]

 • Cəsarət həyatı sevməkdən və ölümlə sakitliklə üzləşməkdən ibarətdir; idealı axtar.ır və reallığı dərk edir; nəticədən asılı olmayaraq, böyük səbəblərə əməl etmək və onlara dəstək olmaqdır; həqiqəti axtarır və onu söyləyir. Jan Jores
 • Cəsur insanın ağılı sarsılmaz olmağa öyrədilmişdir, amma o, korrupsiyaya bulaşanda sakitliyini itirir və qaranlıqda yox olub gedir. Çanakya

D[redaktə]

 • Düzgün yaşamaq üçün özünü oda-közə vurmalı, çaşmalı, səhv etməli, başlamalı və tullamalısan və daima mübarizə aparmalı və məhrum olmalısan. Sakitlik, ruhi alçaqlıqdır. Lev Tolstoy

E[redaktə]

 • Eh­ti­ras­dan bö­yük alov yox­du; nif­rət­dən bö­yük dərd yox­du; bə­dən­dən bö­yük bəd­bəxt­lik yox­du; sa­kit­lik­dən bö­yük xoş­bəxt­lik yox­dur. Dham­ma­pa­da

Ə[redaktə]

 • Əsl dahilik, natamamlıqda titrəyiş etmək üçün hər şey demək varkən adətən sakitliyi üstün tutmaqdır. Edqar Allan Po

G[redaktə]

 • Güclü, sakit insan həmişə sevilir və hörmət edilir. O, susuz ölkədə kölgə salan ağaca, tufanda sığınacaq daşına bənzəyir. "Rahat qəlbi, şirin xasiyyətli, balanslı həyatı kim sevməz? Yağış yağsa da, yağmasa da, bu nemətlərə sahib olanlarda hansı dəyişikliklərin olmasının fərqi yoxdur, çünki onlar həmişə şirin, və sakitdirlər. Sakitlik dediyimiz xasiyyət nizamlı mədəniyyətin son dərsi, ruhun bəhrəsidir. O, müdriklik qədər qiymətlidir, qızıldan, bəli, hətta zərif qızıldan da arzuolunandır. Sakit həyat - Həqiqət okeanında, dalğaların altında, tufanların əli çatmayan, əbədi sakitlikdə yaşayan bir həyat! Ceyms Allen

H[redaktə]

 • Həqiqət sakitlik və qanunauyğunluqdadır. Sergey Yesenin
 • Həqiqi həzz sadəcə və dinc xarakterli olur; o sakitliyi və dincliyi sevir; o, onu hiss edənə tam sirayət edir, amma: “Mən həzz alıram” deyənə yox. Amma şöhrətpərəstlik, xurafatın məhsuludur və onlardan yaranır və qidalanır. Jan Jak Russo

X[redaktə]

 • Xoşbəxtlik sakitliyə əsaslanır, məhəbbətə isə şübhə və təlaş gərəkdir. Ümumiyyətlə, nikah xoşbəxtlik üçün nəzərdə tutulub, məhəbbət üçün yox. Frederik Beqbeder

İ[redaktə]

 • İctimai bir hərəkətdən ictimai bir hərəkətə keçmək üçün yalnız sevinc və sakitlik axtarın. Mark Avreli
 • İçkini və siqareti tullayan adam həyatın bütün hadisələrini yeni və düzgün tərəfdən işıqlandıran baxışlarının əqli aydınlığını və sakitliyini əldə edir. Lev Tolstoy
 • İnsan müdrikliyinin ən yüksək dərəcəsi şəraitə uyğunlaşmaq və xarici təsirlərə qarşı sakitliyini saxlamaqdadır. Daniel Defo
 • İstedad sakitlik zamanı, xarakter isə yalnız həyat axınında yaranır.[1] Yohann Volfqanq Göte

K[redaktə]

 • Ki­mi­si ana bət­ni­nə qa­yı­dır, gü­nah­kar­lar cə­hən­nə­mə va­sil olur, mö­min­lər gö­yə çə­ki­lir, ar­zu­lar­dan üz dön­də­rən­lər isə nir­va­na­ya (ila­hi sa­kit­li­yə) ça­tır­lar. Dham­ma­pa­da

Q[redaktə]

 • Qəlb sirrə, sirr də Haqqa etimad edərək sakitlik tapar. Əbdülqədir Geylani
 • Qulun Allahu təalanı sevməsində səmimi olub olmadığı, başına bəla və müsibət gəldiyi zaman ortaya çıxar. Bəla və müsibət gəldiyində səbir və sakitlik halını mühafizə edə bilirsə, o həqiqətən Allahu təalanı sevir deməkdir. Müsibət və kasıblıq zamanında stabillik göstərə bilmək bu sevgiyə sübut və əlamət edildi. Biri Hz. Məhəmmədə; "Mən səni sevirəm" dəyəndə; "Kasıblıq üçün bir paltar hazırla" buyurdu. Bir başqası gəlib Hz. Məhəmmədə; "Mən Allahu təalanı sevirəm" dəyəndə; "Bəla üçün paltar hazırla" buyurdu. Əbdülqədir Geylani

M[redaktə]

 • Mən həmişə mübahisədə hirslənməməyə və güzəştə getməyə çalışmışam və sakitliyə nail olmuşam və nəticədə mübahisə yoluna qoyulub. Mübahisənin lap əvvəldən dayandırılmamasına həmişə peşman olursan. Lev Tolstoy
 • Mən tənhalıqda məyusluq yox, sakitlik axtarıram. Edqar Allan Po

N[redaktə]

 • Nə üçün nisbi sakitlik və sakitlik dövründən istifadə etmək, həm humanist, həm də xristian nöqteyi-nəzərindən belə böyük və dünya əhəmiyyətli bir məsələni araşdırmaq və həll etməyə çalışmaq mümkün deyil? Anri Dünan

S[redaktə]

 • Sakitlik olmayan yerdə kəl də qalmaz. Malayal atalar sözləri
 • Sakitlik ölüm olsa da, bataqlıqda sülh var. Frensis Hart
 • Sakitlik özünü inkişaf etdirmək üçün istifadə olunur, qənaətlilik mənəviyyat yetişdirmək üçün istifadə olunur, laqeydlik olmadan ambisiya yoxdur, əmin-amanlıq olmadan məsafə yoxdur. Zhuge Liang
 • Sakitlik (təmkin) ona deyilir ki, şəriətin hörmətini saxlamaq və ya qayda-qanunlarına tabe olmamaq üstündə edilən düşmənçilik və müharibələrdə nəfs boşboğazlıq və sadəlövhlüyə yol verməsin. Nəsirəddin Tusi
 • Sakitliklə olan iş qışqırıqla başa gəlməz. Azərbaycan atalar sözləri/S
 • Sakitliyə bərabər bir xoşbəxtlik yoxdur. Qautama Budda
 • Sakitliyə və düşüncəyə malik olmadan, məqsədə nail olmaq mümkün deyil. Çanakya
 • Sevgi alov kimidir, sakitlik bilmir; o, yalnız ümidi itirdikdə və qorxmadıqda yaşaması dayanır. Fransua de Laroşfuko
 • Səbrini və ruhunun sakitliyini artırsan, nə qədər acı olsa da, inciklik sənə toxunmayacaq. Leonardo da Vinçi

Ş[redaktə]

 • Şam çadırımdakı cansızların kölgəsini necə də dirildib. Yanımdan dinməzcə burulub keçən çayın sakitliyini lilli suda toqquşan daşlar pozur. Su hey qalxır, qalxır, dalğaları çadırımın ətəyini yalayacaq qədər yaxınlaşır. Bu aramsız yağan yağış - göylərin göz yaşı... Göylərin dərdi necə də böyükdür. Göy gurultusu - elə bil göydəki nizam sökülür. Nə sakitliyinə sakitlik, nə də səsinə səs çatmaz, göylər! Sən bizi göz yaşlarınla qarşıladın! Səndən başqa mənim üzümü göz yaşları ilə kim islatdı? Qoy taleyim küsməsin, bu sözümü elə belə dedim. Vüsalı şirin olsa da, belə həsrətə dözmək çətin olardı. Xudu Məmmədov
 • Şanlı olmaq yaxşıdır, sakitlik ikiqat yaxşıdır. Aleksandr Puşkin
 • “Şücaət” cinsinə daxil olan növlərin miqdarı on birdir: birinci, nəfsin ağayanalığı, ikinci, qoçaqlıq, üçüncü, alicənablıq, dördüncü, mətanət, beşinci, helm, altıncı, nəfsin sakitliyi (təmkin), yeddinci, hünər, səkkizinci, dözümlülük, doqquzuncu, təvazökarlıq, onuncu, qeyrət, on birinci, riqqət. Nəsirəddin Tusi

U[redaktə]

 • Uşaqlığı sevin; onun oyunlarını, əyləncələrini, sevimli instinktini mükafatlandırın. Dodaqlarınızda həmişə gülüş, ruhunuzda sakitlik olduğu bu çağlar barədə bəzən təəssüflənməmisiniz? Jan Jak Russo

Ü[redaktə]

 • Ümid etmək və xəyal etmək düşünməkdən daha asandır və bunun üçün daha az səy tələb olunur və bir növ sərxoşluq, sakitlik doğulur. Lion Feyxtvanger

V[redaktə]

 • Valideynlər ədalətlə deyil, sülh və sakitliklə maraqlanırlar. Bill Kosbi

Y[redaktə]

 • Yeməkdə məhdudiyyət bizə cismani sağlamlıq, insanlarla ünsiyyətdə məhdudiyyət isə ruhi sakitlik gətirir.[2] Lui Antuan de Sen-Jüst

Z[redaktə]

 • Zaman, bir an belə sakitlikdə olmayan sonsuz bir hərəkətdir və başqa cür də ola bilməz. Lev Tolstoy

İstinadlar[redaktə]

 1. Ziyəddin Məhərrəmov. "Bir bahar küləyi", Bakı, "Nurlan", 2012.
 2. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.472