Məzmuna keç

PeyğəmbərA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Allahı yuxuda görənlər onu müxtəlif formalarda görürlər. Bu yuxuda görən şəxsin necə insan olmasından asılıdır: əgər əməlisaleh insandırsa, deməli Allahı da gözəl surətdə görəcəkdir (!) Elə buna görə də Peyğəmbər (s) Allahı ən gözəl surətdə görmüşdür.[1] İbn Teymiyyə
 • Almanlar Məhəmməd peyğəmbərin dediklərinin beş faizini Almaniyayaya gətirməklə peyğəmbərin vətənini min il qabaqladılar. İnkişaf budur. Yohann Volfqanq Göte
 • Anlayın ki, bizi idrakın məkrliyi, hiyləgərliyi, əclaflığı deyil, Qəlbin İnsanlığı, Ədaləti və Alicənablığı hiddətlənməyə, qəzəblənməyə, etiraz etməyə, coşmağa və qisasla dolu azğınlaşmağa məcbur edir. Anlayın, Peyğəmbərlər — bizim insani qəlblərimizin mexanizmidir. Bu – yelləncək mexanizmidir, Ruhun Alicənablıq tərəfə ən güclü qalxışından sonra ən güclü uçuş Heyvan Qəzəbi tərəfinə yönəlir. Ruh yelləncəyini insanlıq tərəfə qaldırmaq istəyi və bundan da daima nəticə kimi çıxan heyvanlıq tərəfə uçuş — möcüzəvi və eyni zamanda qanlı zolaq kimi bütün bəşər tarixindən keçir. Görürük də ki, elə həmin o son dərəcə qızğın dövrlərdəki güclü və hərəkətlərdə gerçəkləşən Ruh və Ədalət tərəfə qalxışlar bizə xüsusilə qorxunc gəlir — ardınca misli görünməmiş qəddarlıq və şeytani pisliklərin gəlişinə görə… Mark Levi
 • Ateistlər İsa peyğəmbərin anadan olduğu dövrdən sonrakı zaman haqqında - "bizim era" deyirlər. Qəribədir. Stanislav Eji Lets

B[redaktə]

 • Bir çox hallarda İsa küçədə yaşayan şəxs kimi idi. Onun nə evi, nə də ki, maddi imkanı var idi. Buna baxmayaraq O, həyatları və heç kimin etmədiyindən daha çox tarixin axınını dəyişib. Buna görə də Müqəddəs Kitabı din haqqında yox amma İsa Məsih haqqında öyrənmək üçün oxumağa davam etdim. Bütün İncil boyu Məsih, peyğəmbər ya da ki, yaxşı tərbiyəli olduğunu yox Allah olduğunu iddia edir. Heç bir tərifə layiq adam belə iddia etməmişdir. Əgər həqiqətən O yerdə olan Allah idisə, mən bununla razılaşmalı idim. Kevin Cenkins
 • Bir dəfə Məhəmməd peyğəmbər həsir üstündə yatmışdı və qalxanda üstbaşı çox çirklənmişdi. Kimsə ona dedi: “Ey Allahın elçisi! Əgər istəsəydin mən sənə yumşaq yataq göndərərdim”. Məhəmməd peyğəmbər cavab verdi: “Bu dünyada mənə nə lazımdır? Axı, mən burada ağacın kölgəsində dincələn və tezliklə gedəsi bir səyyah kimiyəm”. Məhəmməd
 • Bütün silahlı peyğəmbərlər qalib gəlmiş, silahsızlar isə məğlub olmuşlar. Nikkolo Makiavelli

F[redaktə]

 • Fundamentalizm ən böyük aldatmadır, çünki o, bizim üçün səy göstərdiyimiz, lakin heç vaxt öz gücümüzlə nail ola bilməyəcəyimiz mütləq, sonsuzluğu, metafizikanı əhatə edərək, bizə burada və indi yanılmaz biliklər verə biləcəyi illüziyası yaradır. Fundamentalist liderlər, papalar, peyğəmbərlər, gurular (Gur - keçmiş mənası pir deməkdir) ümumiyyətlə o qədər sadəlövh deyillər ki, mütləqliyə hökm edə bilməyəcəklərini bilməyəcəklər; güman ki, onlar bəzən onun ümumiyyətlə mövcud olub-olmamasına şübhə edirlər; yoxsa bunu bir illüziya, “xalqın tiryəki” kimi qəbul edəcək qədər kinlidirlər. Lakin öz vəsvəsələri, güc məstliyi və “yalnız mütləq olan təsəlli gətirir” inamı ilə nisbi şeyləri mütləqləşdirir, milləti, partiyanı və ya irqi, kilsəni və ya məzhəbi, mənfəəti və ya sinfi qeyd-şərtsiz, ali dəyərə çevirirlər. qeyri-məhdud pərəstiş və ilahiləşdirmə tələb olunur, qurtuluşun danılmaz həqiqəti üçün yarım və ya dörddəbir həqiqətlər verirlər, dogma üçün bir sənədi Müqəddəs Yazı kimi bəyan edirlər. Qeyd edək: fundamentalist sistemlər doqmalar və kitablar olmadan edə bilməz, çünki onlar hökmdarlar üçün xüsusi sədaqət sınağıdır. İnsanlar şifahi sözdən daha çox yazılı sözə bağlana, anormallıqlarını göstərmək, bidət sübut etmək üçün ola bilər. Hubertus Mynarek

X[redaktə]

 • Xristianlıq və İslam mistik dinlər deyil, peyğəmbərlikdir (ən azından onlarda görünən mistik hadisələrin fundamental əhəmiyyəti yoxdur, din təşkil etmir). Peyğəmbərlik dinlərində eşitmə, mistik dinlərdə isə görmə, görmə, intuisiya, işıqlandırma üstünlük təşkil edir. Mistik sirli bir şey görür ki, əslində hər kəs görə bilər. Peyğəmbər isə başqalarının eşitmədiyini eşidir. O, Allahın Kəlamını, Allahın və ya mələyin səsini eşidir; digərləri isə dinləmək, itaət etmək və beləliklə, Allahın elçisinin eşitdiyini iman və itaətlə qəbul etməkdir. Peyğəmbərlik dinləri ilə bağlı bütün bu ümumi qeydlər həm İsaya, həm də Məhəmmədə aiddir. Hubertus Mynarek

İ[redaktə]

 • İslamdan başqa dinin mövcud olması yanlışlıqdır. Cəmi bir din var - İslam və onun peyğəmbəri Məhəmməddir. İslama tapınmayan hər kəs uğursuz adamdır. Müəmmər əl-Qəzzafi

Q[redaktə]

M[redaktə]

 • Milyonlarla insanın qəlbində mübahisəsiz bir təsirə sahib olan hər insanı öyrənmək istədim. İslamın fəthinin qılıncla olmayıb, həyat tərzi ilə olduğunu hər zamankından daha çox anladım. Peyğəmbərin tam mənada sadəliyi və əhdə sədaqəti, onun dost və davamçılarına özünü həsr etməsi, təvazökarlığı, igidliyi, qorxusuzluğu Allaha və dininə olan mütləq bağlılığından irəli gəlirdi. Əslində, ona hər maneəni aşdıran və zəfər qazandıran bu idi, yoxsa qılınc heç bir şey deyildi.[2] Mahatma Qandi
 • Mömin, insanlara qarşı üzündən sevincli olduğunu göstərər. Lakin özü qəmlidir. Peyğəmbər əfəndimiz; "Möminin sevinci üzündədir. Halbuki ürəyi qəmlidir" buyurmaqdadır. Möminin təfəkkürü, düşünməsi, ağlaması çox, gülməsi azdır. Təbəssümü ilə ürəyindəki hüznü gizləyər. Çöldə dolanaşacağını təmin etməklə məşğul olur kimi görünər, ürəyi Rəbbini xatırlamaqla məşğuldur. Uşaq-muşağı ilə məşğul olur kimi görünər, ürəyi Rəbbi ilədir. Əbdülqədir Geylani
 • Mömin üç xüsusiyyətə malik olmadıqca mömin olmaz; Rəbbindən bir sünnə, Peyğəmbərindən bir sünnə və imamından bir sünnə. Rəbbindən olan sünnə sirri gizlətməkdir. Peyğəmbərin sünnəsi xalqla yaxşı münasibət qurmaqdır. İmamından olan sünnə bəla və çətinliklərə səbr etməkdir. İmam Rza

N[redaktə]

O[redaktə]

 • Orta zənci ümidsiz olmaq üçün kifayət qədər yanlış təhsil almamışdır. Ağıllarımız seqreqasiyanı öldürmək üçün seqreqasiyadan istifadə etmək üçün kifayət qədər inkişaf etməlidir və beləliklə, “İnsanın qəzəbi səni tərifləyəcək” qədim və eyni zamanda müasir peyğəmbərliyi həyata keçirməlidir. Gettodakı zənci onu gettoya itələyən əllə əbədi olaraq qidalanmalıdırsa, o, gettodan çıxmaq üçün heç vaxt kifayət qədər güclü olmayacaq. Deməli, gettoda zənci liderliyinin bu fərziyyəsi din, təhsil və sosial yüksəlişlə məhdudlaşmamalıdır; o, həyatda bunları mümkün edən əsas qüvvələrlə məşğul olmalıdır. Zəncilər ərazisi tamamilə xaricdən dəstəklənən bir rayon olaraq davam edərsə, oradakı bacarıqsız sakinlər layiq olacaqlar və yalnız onların acınacaqlı vəziyyətində bəzən onlara nəzər salanların nifrətini alacaqlar. Karter Qodvin Vudson

Ö[redaktə]

 • Ölüm gözəl bir şey, budur pərdə arxasından xəbər, gözəl olmasaydı ölərmiydi peyğəmbər?! Nəcib Fazil Qısakürək

P[redaktə]

 • Peyğəmbər əvvəlcə özünə xeyir-dua verib, sonra özgələrinə. Kürd atalar sözləri
 • Peyğəmbər ona cavab verdi: “Nə danışdığına fikir ver”. Həmin şəxs dedi: “Vallah mən səni sevirəm”, - bu sözləri üç dəfə təkrar etdi. Məhəmməd peyğəmbər ona dedi: “Əgər doğru deyirsənsə kasıblığa hazırlaş, çünki bu dənizə axdığı kimi yoxsulluq da məni sevənləri yaxalayır”. Məhəmməd
 • Peyğəmbər (s) sünnəsi toplanıb yazılmamışdı. Bəzi səhabələr, məsələn, Abdullah ibn Əmr ibn As hələ Peyğəmbərin (s) sağlığında bu işi başlamışdılar. Həzrət, yazılacaq sünnə ilə Quran arasında heç bir ziddiyyətin olmayacağından əmin olduqdan sonra özü Abdullaha icazə vermişdi. Amma Əbdullah və başqalarınn yazdıqları müzakirə olunmağa başlandı. Abdullah bir yazar kimi təqdim olunmadı ki, yazdıqlarını camaata oxusun. Heç Ömər də bu işi davam etdirməyi ona icazə vermədi, beləcə Abdullahın yazdıqları yayılmamış qaldı.[3] İbn Teymiyyə
 • Peyğəmbər yeməyi və ya içməli şeyi üfürməkdən çəkindirib.[4] Cəfər Sadiq
 • Peyğəmbərin sitatlarından biri də təmizlikdir. İmam Rza
 • Peyğəmbərimizin məşvərət rejimi də xalq səsverməsinə gedən bir demokratiyadan uzaq idi. İslamın idarəetmə tərzinin demokratiya olduğunu söyləmək, gerçəklərə göz yummaqdır. Peyğəmbərin və onun səhabələrinin dövründə insanların idarə ilə heç bir əlaqəsi yox idi. Nurəddin Topçu
 • Peyğəmbərlər ideyaları və dəyərləri gətirən deyil, həyata keçirənlər, göstərənlərdir. Erix Fromm

S[redaktə]

 • Sadiq məmur diləyənin özü də dürüst olmalıdır. O, Həzrəti Peyğəmbərin əmrlərinə itaət edəndir və şəriətdən vaz keçməyəndir. Zalım olmaqdan və xurafatdan (batil etiqaddan) çəkinəndir. I Osman

Y[redaktə]

 • Yaradan bəşəriyyətə iki kitab verdi. Birində əzəmətini, digərində iradəsini göstərdi. Birincisi, onun yaratdığı bu görünən dünyadır ki, insan öz binalarının genişliyinə, gözəlliyinə və ahənginə baxaraq, bəxş edilmiş məfhuma görə ilahi qüdrətini tanısın. İkinci kitab Müqəddəs Kitabdır. Bu, bizim xilasımız üçün yaradanın xeyirxahlığını göstərir. Bu peyğəmbərlik və həvarilərdən ilham almış kitablarda tərcüməçilər böyük kilsə müəllimləridir. Və bu görünən dünyanın kompozisiyasının bu kitabında peyğəmbərlər, həvarilər və kilsə müəllimləri kimi fiziklərin, riyaziyyatçıların, astronomların və ilahi, təbiətin təsirli hərəkətlərini izah edənlərin mahiyyəti bu kitabdadır. Riyaziyyatçı ilahi iradəni kompasla ölçmək istəyirsə, ağılsızdır. Müqəddəs Yazıların tərcüməçiləri və təbliğçiləri Allahın iradəsinə uyğun olaraq fəzilət yolunu göstərir, salehlərin mükafatını, qanunsuzların cəzasını və həyatın rifahını təqdim edirlər. Astronomlar ilahi qüdrət və əzəmət məbədini açır, Uca Yaradana ehtiram və şükrlə birləşərək müvəqqəti səadətimizə aparan yollar tapırlar. Divar kağızları, ümumiyyətlə, bizə təkcə Allahın varlığından deyil, həm də Onun bizə verdiyi sözsüz nemətlərindən xəbər verir. Aralarına dəli səpmək və fitnə salmaq günahdır! Mixail Lomonosov

Mənbə[redaktə]

 • Ağla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014,

İstinadlar[redaktə]

 1. İbn Teymiyyə, "Məcmuəul-fətava", c. 3, səh. 155
 2. Ağla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014, səh.319
 3. İbn Teymiyyə, "İxtilaful-umməti fil-ibadat", səh. 33
 4. Vəsailuş-Şiə, c.16, səh.518, hədis 1