Məzmuna keç

İmanA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Acın imanı olmaz, toxun amanı, qanmazın dərmanı. Azərbaycan atalar sözləri/A
 • Afrika mənşəli amerikalıların əsarət altına alınması qaçılmaz tarixi fakt olsa da, onların ölüm təhlükəsi qarşısında göstərdikləri cəsarət, aşılmaz kimi görünən çətinliklər qarşısındakı gücləri, başqalarını imansız ümidsizliyə sürükləyən şəraitlə qarşılaşdıqda imanları və onların zalım şəraitdə gözəlliyin və dahiliyin oyadan olması da həvəsləndirmirdi. Aberjhani
 • Ağıldan faydalı dövlət, özünü bəyənməkdən qorxunc yalnızlıq, tədbir kimi ağıl, təqva kimi kərəm, gözəl xasiyyət kimi yaxın dost, ədəb kimi miras, qabiliyyət kimi başçı, yaxşı işlər görmək kimi alış-veriş, savab kimi iş, şübhəli şeylərdə durub çəkinmək kimi saqınmaq, haramdan özünü gözləmək kimi zahidlik, düşünmək kimi bilgi, vacibatı yerinə yetirmək kimi ibadət, utanmaq və səbr etmək kimi iman, könül mütiliyi kimi əsil-nəcabət, bilgi kimi ucalıq, helm kimi üstünlük, danışmaq kimi arxa yoxdur. Əli
 • Ah! Bütün azadlıqların ən gözəlindən, düşüncədən azad olmaq nə xoşbəxtlikdir; heç bir partiyanın zəncirini daşımamaq, hakimiyyətdən asılı olmamaq və düşmənləri ilə ittifaqda olmamaq; bəzilərinin axmaqlığını və ya başqalarının pis əqidəsini müdafiə etmək məcburiyyətində qalmamaq; heç kimin əməllərinə görə məsuliyyət daşımamaq, onun adına və öz adına hərəkət edə bilmək; həyatının hesabatını yalnız Allaha vermək; yalnız öz vicdanından məsləhət gözləmək; göyün qəlbimizə yerləşdirdiyi və iman adlandırdığımız o saf həqiqət instinktinə qorxmadan etibar etmək; yaltaq olduğuna inanmadan heyran olmaq, səxavətli olduğuna inanmadan ədalətli olmaq; arı bütün çiçəklərdən bal axtardığı kimi hər şeyin yaxşı tərəfini axtarmaq; təmiz gözlə baxmaq, müstəqil qulaqla dinləmək; saytın daha gözəl, günəşin daha parlaq olduğu yerdə sifarişsiz səyahət etmək və öz fantaziyasına uyğun olaraq dayanmaq; ölkənin kimə məxsus olduğunu soruşmağa ehtiyac duymamaq, onun xoşuna gəlib-gəlmədiyini bilmək; aktyorun adını soruşmağa ehtiyac duymamaq, onu alqışlamaq lazım olub-olmadığını bilmək; ahəngdardırsa, bütün melodiyaları fərq qoymadan saxlamaq; qərəzsiz şəkildə bütün ətirlərlə məst olmaq, bütün ruhlarla əylənmək, bütün istedadlardan həzz almaq, hansı rənglərlə bəzədilməsindən asılı olmayaraq, hər cür cəsarətə, müdafiə etdikləri bayraqlara hörmət etmək. Delfina Jirarden
 • Anlamaq bəzən bir şeyi izah etmək üçün kifayət etmir. Yalnız iman kifayətdir. Nürnberqdə fürer dedi: “İman etməyənin vay halına!” İnanmayanın ruhu yoxdur. O, boşdur. Onun heç bir idealı yoxdur. Onun yaşamağa heç nəyi yoxdur. Onun həyatda günəşi, işığı, sevinci yoxdur. O, kasıb, kasıb adamdır. Sərvət nədir? Mülkiyyət nədir? Bütün bunlar nə deməkdir? Problemlər bunlara baxmayaraq gəlir, yalnız iman qalır. Vay halına iman gətirməyən! Robert Ley
 • Azadlıq qanunu irq üzərində irqin, imanın iman üzərində, sinfin sinif üzərində hökmranlığını ləğv etməyə meyllidir. Bu, siyasi idealın həyata keçirilməsi deyil, mənəvi borcun yerinə yetirilməsidir. Lord Con Akton
 • Balanslı bir uğurun təməl daşları dürüstlük, xarakter, dürüstlük, iman, sevgi və sədaqətdir. Ziq Ziqlar
 • Böyük vətənpərvərlik sevgisi və dərin iman, insanın ən güclü iki hissidir. İlya Çavçavadze
 • Bu gün həmişə intizamlı həll yolları axtaranlar, şişirdilmiş doktrinal “təhlükəsizlik” həsrətində olanlar, artıq mövcud olmayan keçmişi inadla bərpa etməyə çalışanlar – onların hər şeyə statik və daxilə yönəlmiş baxışı var. Beləliklə, iman digər ideologiyalar arasında ideologiyaya çevrilir. Papa Fransisk
 • Eşqisizin canı da olmaz, imanı da. Əhməd Yəsəvi
 • Ey iman edənlər! Səbr və dua ilə (namazla Allahdan) kömək diləyin. Çünki Allah səbr edənlərlədir (onların dostudur). Qurani-Kərim
 • Ədəbi naminə öz səadətini qurban verən ziyalı, vətəni yolunda mənsəbindən keçən siyasətçi, həqiqət uğrunda həyatını fəda edən alim kafir hesab olunsalar da, möminlik baxımından insanlar və din sahibləri arasında ən imanlı kimsələrdir. Çünki onların imanı Allaha, insan nəfsində gizli olan ilahi, həyati və məsum gücədir. Əmin ər-Reyhani
 • Əmanət saxlamayan adamda iman da olmaz. Ərəb atalar sözləri
 • Əslində, mən İncildən utanmıram, çünki bu, iman edən hər kəsin, ilk növbədə yəhudinin, sonra isə yunanların xilası üçün Allahın gücüdür. Həvari Pavel
 • Heç bir bəndə özü üçün istədiyi xeyri başqa insanlar üçün də istəmədikcə kamil iman sahibi deyildir. Məhəmməd
 • Həqiqi iman, ibadətgahlarda adət və ənənələrdə təzahür edən, lakin ürəklərdə gizlənmiş, əməllərdə yetişmiş möhtəşəm bir iman deyil. Qautama Budda
 • Hər bir fərd özü haqqında öz qiymətləndirməsini formalaşdırır və bu əsas təxmin onun nəyə çevrildiyini müəyyən etməyə doğru gedir. Siz inandığınızdan artıq edə bilməzsiniz. Siz inandığınızdan artıq ola bilməzsiniz. İnanc öz içinizdəki gücü stimullaşdırır. İnama iman et. İnama güvənməkdən qorxma. Norman Vinsent Pil
 • Həya və iman bir beşikdə iki körpə kimidir. Məhəmməd peyğəmbər
 • Həyası olmayanın imanı yoxdur. Cəfər Sadiq
 • İlqarı olmayanın imanı da olmaz. Azərbaycan atalar sözləri/İ
 • İman böyük bir şeydir. Hər şeyə can verən odur. Bir insan və ya millətdə iman olarsa, tez böyüyər və yüksələr: yenilməz bir qüvvət olar. Tomas Karleyl
 • İman əhlinin hər gün üç işi vardır: Bir zaman Rəbbi ilə razü niyaz edər, Ona qulluq göstərər; bir zaman dolanışığı üçün çalışar; bir zamanı da var ki, halal və gözəl ləzzətlərlə zövqlənər. Ağıllı adam üç şey üçün səfər edər: Güzəranını qaydaya salmaq, axirətini əldə etmək, yaxud da haram olmayan zövq və ləzzət əldə etmək. Həzrəti Əli
 • İman əhlinin üzündə təbəssüm, qəlbində hüzn vardır. Onun könlü hər şeydən geniş, nəfsi hər şeydən azdır. Təkəbbürə nifrət edər, şöhrətə düşməndir, qəm-qüssəsi çox, düşüncəsi isə dərindir. Çox zaman susar; vaxtı yoxdur. Çox şükr edər, çox səbrlidir. Daim düşüncəlidir; ehtiyacı olanı görərkən öz ehtiyacını belə unudar. Xasiyyəti gözəl, rəftarı xoş və yumyaşaqdır. Şərəf və din baxımından sərtdir, xasiyyət baxımından qul kimidir. Həzrəti Əli
 • İman əskikliyi elə bir qüsurdur ki, onu aradan qaldırmaq mümkün deyilsə, onu gizlətmək lazımdır. Conatan Svift
 • İman əzizdir. Azərbaycan atalar sözləri/İ
 • İmandan qonşu payı olmaz. Azərbaycan atalar sözləri/İ
 • İman parçalanmış bir dünyanın işığa çıxması üçün gücdür. Helen Keller
 • İman təkcə lütf məsələsi deyil, həm də qəlbin cəngavərliyidir. Romano Qvardini
 • İmanın qarşısında təbiətin səsi kəsilir. Fridrix Şiller
 • İmperializmin, xüsusilə zəngin tarixi təcrübəsi və mədəni keçmişi olan köklü cəmiyyətlərdə gördüyü ilk iş, mövcud nəsli tarixindən ayırmaq olmuşdur. İmperializm bu işdə o qədər müvəffəqiyyətli olmuşdur ki, uyğun cəmiyyətlərin islahatçıları keçmişlə bütün əlaqələrini kəsdilər və keçmişlərini tanımaz oldular. Halbuki imperialistlər, son dərəcə iman və eşqlə keçmiş əsərlərini diriltməyə, qorumağa və tanıtmağa çalışdılar. İkinci dünya müharibəsində Avropa şəhərləri bombalanarkən tarixi miraslarını can və mallarını fəda etmək bahasına olsa da qorumağa çalışdılar və bunun üçün mübarizə apardılar. Əli Şəriəti
 • İnanıb- iman etməməyimizin heç bir əhəmiyyəti yoxdur; vacib olan daha çox sual verməkdir. Bernar Verber
 • İnsanın imanı onun qalxanıdır. İlya Çavçavadze
 • Sevginin əksi nifrət deyil, biganəlikdir. Sənətin əksi çirkinlik deyil, biganəlikdir. İmanın əksi bidət deyil, biganəlikdir. Həyatın əksi isə ölüm deyil, laqeydlikdir. Eli Vizel
 • Sizə doğrusunu deyirəm: əgər siz yolunuzdan dönüb uşaqlar kimi olmasanız, Səmavi Padşahlığa əsla daxil ola bilməzsiniz. Beləliklə, kim bu uşaq kimi özünü aşağı tutarsa, Səmavi Padşahlıqda ən böyük odur. Kim Mənim adımla belə bir uşağı qəbul edərsə, Məni qəbul edər. Amma kim Mənə iman edən bu kiçiklərdən birini pis yola çəkərsə, öz boynuna böyük bir dəyirman daşı asıb dənizin dibinə atılaraq boğulmaq onun üçün daha yaxşı olar. İnsanları pis yola çəkən şeylər üçün vay bu dünyanın halına! Belə şeylərin gəlməsi qarşısıalınmazdır, amma vay o adamın halına ki, bunlar onun vasitəsilə gəlir![2] İsa
 • Ürəyində həqiqi iman və cəsarət olan hər zaman qalib gəlir. Əmir Xan
 • Zahid olma, abid olma, aşiq ol,
  Möhnət çəkib eşq yolunda sadiq ol,
  Nəfsi təpib dərgahına layiq ol,
  Eşqsizlərin həm canı yox, imanı yox. Əhməd Yəsəvi
 • Zərrə qədər iman, dünya qədər günah. Azərbaycan atalar sözləri/Z
 • Zülməti dəf etmək onu məzəmmət etmək və yaxud şikayətlənməklə deyil, ətrafımızda gördüyümüz əzəli və əbədi nuru daha da artırmaq məqsədilə şücaət və imana söykənərək davamlı cəhd etməkdədir: bizdən uzaq olsa da, zəif saçsa da, bəzən həyatın naqisliklərində və keçilməz cığırlarında gizlənsə də... Əmin ər-Reyhani

İstinadlar

[redaktə]
 1. Biharul-Ənvar, c.67, səh.242, hədis 82
 2. Matta 18:2-7