Arzular

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to searchA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Arzu elə bir şeydir ki, heç doymaq bilməz; bir çox insanların həyatı, arzuları doyurma yollarını axtarmaqla keçər. Aristotel
 • Arzular gələcək haqqında xatirələrdir. Lev Landau
 • Arzular, heçmi yorulmayacaqsınız. Andre Gid
 • Arzular iştaha bənzəyir. Çox olanda əziyyət verir, olmayanda ölümə bərabər olur. Pyer Büast
 • Arzular itirilmişdir, həqiqət isə ələ salınır. Teodor Drayzer
 • Arzular kağız üzərində həmişə yazıq görünür. Mel Qibson
 • Arzular və illər geri qayıtmır. Aleksandr Puşkin
 • Arzularına sərhəd qoymayan insan azad ola bilməz. Epiktet

B[redaktə]

 • Bir insanın həqiqətən ələ almış olduğu düşüncə azadlığı ilə, onun ehtirasları və hətta arzuları da gizli-gizli öz üstünlüklərini göstərəcəklərini sanarlar. Fridrix Nitsşe
 • Böyük ideyalar və nəcib arzular mənbəyi olan sanballı kitablar, orijinal əsərlər oxumağa çalışın. Nikolay Çernışevski

D[redaktə]

 • Dayanıb suya baxmaqla dənizi keçmək olmaz. Boş arzulara vaxt sərf etməyin. Rabindranat Taqor
 • Din - yaşadığımız duyğular dünyasının bəzi bioloji və psixoloji ehtiyaclarımıza görə daxilimizdə yaratdığımız arzular aləmi vasitəsilə nəzarət altına alınması yolunda göstərilən cəhddir. Ancaq din son məqsədinə heç vaxt çatmır. Dini təlimlərdə yarandıqları dövrlərə, insan irqinin hələ tamamilə cahil olduğu uşaqlıq günlərinə aid izlər vardır. Onun verdiyi təskinlik və təsəllilərə qəti surətdə inanmaq lazım deyil. Təcrübələrimiz bizə dünyanın uşaq bağçası olmadığını öyrədir. Dinin söykənməyə çalışdığı əxlaqi buyruqlar dindən başqa dayaqların mövcudluğunu zəruri edir. Çünki insan cəmiyyətləri bəzi əxlaq qaydaları olmadan yaşaya bilmir; itaətkarlığı dini inanc və əxlaq qaydaları ilə əlaqələndirmək təhlükəlidir. İnsanın təkamül prosesində dinin yerini müəyyənləşdirməyə çalışan şəxs görəcəkdir ki, din o qədər də qədim tarixə malik deyildir və bu tarix sivilizasiyaya yiyələnmiş fərdin uşaqlıqdan yetkinliyə keçid prosesində məruz qaldığı nevrozlara paraleldir. Ziqmund Freyd
 • Düşünəndə ki, uşaqlarım mənim dilimi, bunun ardınca da düşüncələrimi, arzularımı, səylərimi, yoxsul təbiətimə, doğma xalqıma, küləşli kəndimə yaxşımı, pismi, xidmət etdiyim vətənimə məhəbbətimi anlamayacaqlar, məni dəhşət bürüyür.[1] Vladimir Koralenko

Ə[redaktə]

 • Əgər əcəllər (hər bir kəsin ömür müddəti) məlum olsa arzular rüsvay və bərbad olar.[2] İmam Kazım
 • Əşyalarını topla. Gedirik. Arzular özbaşına həqiqətə çevrilməyəcək. Paulo Koelyo

G[redaktə]

 • Gecənin kabusu təzə açılmış səhər işığından qaçıb gizləndiyi kimi, hüzn, can sıxıntısı, şıltaqlıq və boş arzular da əməyin açıq və sakit simasından qaçıb gizlənir. Konstantin Uşinski

H[redaktə]

 • Həyatın daim hərəkətdə olması üçün çalışanlar ən adi insanlardır ki, ən kiçik arzular dalınca getdiklərindən həqiqi bəxtiyarlığa çatmazlar. Abdulla Şaiq

K[redaktə]

P[redaktə]

 • Paxıllıq qabiliyyətin yoxsulluğundan doğar, hünərsiz adam arta bilmədiyini görüb başqalarının da hünərsiz olmasını və geriləməsini arzular ki, özü ilə müvaziləşsin. Abbasqulu ağa Bakıxanov

S[redaktə]

 • Sivilizasiya bizdə xeyirxah başlanğıcı boğan və şərə yol açan arzular, qüsurlar, süni tələbatlar yaratdı.Aleksandr Düma (ata)

U[redaktə]

 • Uşaq xəyalların, arzuların ümid tumurcuğu, ailə qalasının misilsiz sevinc qaynağı, cənnətin qoxusunu dünyada yayan yeganə gül, millətin övladı və ilahi əmanətdir ("Füyuzat" jurnalından)

V[redaktə]

 • Vaxtsız çiçək açan arzular bar verməz. Əbu Turxan

Y[redaktə]

 • Yaxşı arzular öz-özlüyündə sülhü təmin etməyəcək.Alfred Nobel

İstinadlar[redaktə]

 1. Ziyəddin Məhərrəmov. "Bir bahar küləyi", Bakı, "Nurlan", 2012.
 2. Əlamud-Din, səh.305