Riyaziyyat

Vikisitat saytından
Keçid et: naviqasiya, axtar

Mündəricat

B[redaktə]

  • Başqa hər şeydə olduğu kimi riyazi bir nəzəriyyə üçün də elədir; gözəllik qəbul edilə bilər, lakin açıqlana bilməz. Lev Tolstoy
  • Bəlləyərək deyil, kəşf edərək anlamaq lazımdır. Riyaziyyat onsuz da həmişə varıydı. Cahid Arf
  • Bəzən düstur onu icad edən adamdan daha müdrik görsənir. B.Boltsano (1781-18480) çex riyaziyatçısı
  • Bir-biri ilə qarşılaşan ədədlər, fiqurlar və onların kombinasiyası bütün riyazi ideyaların mənbəyidir. Pifaqor
  • Bir qədər şair olmadan riyaziyyatçı olmaq mümkün deyil. K.Veyerştrass (1815-1897)alman riyaziyyatçısı

D[redaktə]

H[redaktə]

  • Həyat yalnız iki şey üçün gözəldir; riyaziyyatı kəşf etmə və öyrətmə. - Albert Eynşteyn

İ[redaktə]

  • İlham həndəsəyə də şeyriyyətə olduğu qədər lazımdır. A.S.Puşkin(1799-1837) rus şairi
  • İnsan kəşflərinin heç biri elmi həqiqət ola bilməz, əgər o, riyazi sübutlarla təsdiqlənmirsə.Leonardo da Vinçi

K[redaktə]

  • Kimlər ki anadan riyaziyyatçı doğulmuşlar, yüksək ağıla malik olduqlarına görə, bütün başqa elmlərə yaxşı qabiliyyətləri var. Sokrat (e.ə 469-399) yunan filosofu
  • Kimya -fizikanın sağ əli riyaziyyat -onun gözləridir. M.V Lomonosov (1711-1765), dahi rus alimi.

M[redaktə]

  • Müstəqil təfəkkürə gedən ən qısa yol riyaziyyatdır. V.A.Kaberin(1902) sovet yazıçısı

R[redaktə]

  • Riyaziyyat-canlı orqanizmdir ... ...riyaziyyatı anlamaq üçün onun tarixini bilmək vacibdir. L.İnfeld(1898-1968) polyak fiziki
  • Riyaziyyat öz-özlüyündə aydın olan elmlərdən biridir.- Leonardo da Vinçi
  • Riyaziyyat, təbiət öyrənməyə yaxşı və hətta yeganə girişdir. D.İ.Pisarev(1840-1868) rus publisisti
  • Riyaziyyatda bir şeyləri əsla anlamazsan, yalnız onlara alışarsan. - İsaak Nyuton
  • Riyaziyyatda həqiqətə nail olmaq üçün əsas yollar induksiya və oxşarlıqdır. P.S.Laplas(1749-1827) fransız riyaziyyatçısı
  • Riyaziyyatdakı ən böyük irəliləmələrin bəziləri daha sonra açıqlanması zəruri hala gələn kiçik simvolların icadıyla olmuşdur; mənfi işarəsindən bütün mənfi halların nəzəriyyəsi çıxmışdır. Oldos Haksli
  • Riyaziyyatdakı gözəlliyi, ədəd və fiqurlardakı harmoniyanı,həndəsənin zərifliyini unutmaq olmaz .Bunlar insanda əsl estetik hiss oyadır. Anri Puankare (1854- 1912) fransız riyaziyyatçısı.
  • Riyaziyyatın inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi dövlətin tərəqqisi ilə sıx bağlıdır. Napoleon Bonapart (1769-1821) fransız imperatoru
  • Riyaziyyatın varlıq qüdrəti onun sahələrinin qırılmaz birliyindəndir. D.Hilbert(1862-1943) alman riyaziyyatçısı
  • Riyaziyyatçılar aşiqlər kimidir. Onlardan birinə ən kiçik bir qanunu verin, o ondan bir nəticə çıxaracaq, təbii ki bu nəticəni qəbul etməniz lazım olacaq, o da bu nəticədən başqa bir nəticə çıxaracaq. - Nikolas Kopernik
  • Riyaziyyatçılar -fransızlar kimidir.Onlarla danışanda,sənin sözlərini öz dillərinə tərcümə edirlər və o dəqiqə tamamilə, başqa nəsə alınır. Höte (1749-1832) alman şairi

S[redaktə]

  • Sıfırlara bənzər insanlar var; həmişə onların qabağında rəqəmlərin olması zəruridir. O.Balzak(1799-1850)fransız yazıçıs

T[redaktə]

  • Tez vəya gec hər bir riyazi ideya bu və ya digər işdə öz tədbiqini tapır. A.N.Krılov(1863-1945) sovet riyaziyyatçıs

V[redaktə]

  • Vaxtımı siyasətə və tənliklərə sərf edirəm. Zənnimcə tənliklər daha vacibdir, çünki siyasət yalnız həmin məqam üçün mövcud olduğu halda, tənliklər əbədidir. - Pifaqor
Wikipedia-logo-az.png
haqqında ətraflı məlumat var.