Məzmuna keç

SonsuzluqA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Ah, sahilində havası ilə nəfəs aldığınız sonsuz ərazini xatırladan geniş dünyagörüşlü insan tapmaq nə qədər çətindir! Gi de Mopasson
 • Ağıllarımız məhdud, lakin bu məhdudluğun şərtləri içərisində sonsuz ehtimallarla çevrilmişik; həyatın məqsədi bu sonsuzluqdan qavraya bildiyimiz qədər çox şey qavramaq. Alfred Norz Vaythed
 • Analıq əlbəttə ki, insanı sonsuz dərəcədə xoşbəxt edə bilir. Amma sevgidə, evlilikdə olan xoşbəxtlik insana elə baha başa gəlir ki, onu heç düşmənimə də arzulamaram. Jorj Sand

B[redaktə]

 • Bir din, sonsuz və mütləq bir qəti həqiqəti təcəssüm etdiyi iddiası ilə bir elmi nəzəriyyədən fərqlilik göstərərkən, elm isə daima təcrübəyə söykənir, indiki nəzəriyyələrin tez ya da gec yenidən biçimləndirilməsini zəruri hesab edir və metodunun məntiqi bir bütün ilə son nəticəyə çatmasında yetərsiz olduğunu dərk edir. Bertran Rassel
 • Böyük zəka sahibləri üç şeydən birinin qurbanı olurlar: ya ehtiyac içində yaşayır, ya gənc ikən ölür, ya da dünyadan sonsuz köçürlər. Qautama Budda
 • Bu dünya imkanla gerçəklik arasında qərar tutur. Biz sonsuz imkan dünyasında ancaq bir cığır seçib gedirik. Əbu Turxan

D[redaktə]

 • Dahilik sonsuz dözümlülükdür. Artur Konan Doyl
 • Deputatların əsas məşğuliyyətləri sonsuz boşboğazlıq və rüşvət tələb etməkdir. Alfred Nobel
 • Dünya nizamı özünün ölçüyəgəlməz möhtəşəmliyi, hər yerdən parlayan sonsuz rəngarəngliyi və gözəlliyi ilə bizi səssiz təəccübə gətirir. Əbədi və ciddi nizama müvafiq olaraq vahid ümumi qanundan necə gözəlliklərin, necə möhtəşəmliyin çıxdığını görəndə isə ağıl bir başqa cür heyrətlənir. İmmanuel Kant
 • Dünyada sonsuz bir xoşbəxtlik yoxdur; nə məşhur bir soy, nə gözəllik, nə güc-qüvvət, nə zənginlik, heç bir şey bizi fəlakətdən qurtara bilməz. Aleksandr Puşkin
 • Dünyamız böyük bir enerji okeanında yerləşir və biz bu sonsuz məkanda ağlasığmaz bir sürətlə uçuruq. Ətrafda hər şey, bütün enerji fırlanır, hərəkət edir. Qarşımızda bu enerjini əldə etməyin üsulunu tapmaq kimi çox böyük bir vəzifə durur. Əgər bu tükənməz mənbədən bu enerjini ala bilsək, o zaman bəşəriyyət nəhəng addımlarla irəliləyəcəkdir. Nikola Tesla

E[redaktə]

 • Elm və din – hər ikisi idrak müstəvisində dünya nizamına münasibətdir; elmi düşüncə dünya nizamının ayrı-ayrı lokal təzahürlərini aşkar etmək əzmindən, dini hiss – sonsuz, əzəli-əbədi bir nizam qarşısında heyrətdən qaynaqlanır. Əbu Turxan
 • Evlilik sonsuz bir şəfadır. Əhməd Hamdi Tanpınar

Ə[redaktə]

 • Əgər mən yenidən seçim qarşısında qalsaydım, tərəddüd etmədən futbolu, sonsuz minnətdar olduğum Bakını və futbolda həyatım boyu sadiq qaldığım "Neftçi”ni seçərdim. - Anatoli Banişevski[1]

G[redaktə]

 • Gecələr sonsuz deyil. Alber Kamyu
 • Gənclik nöqteyi-nəzərindən baxsaq, həyat, sonsuz gələcəkdir. Qocalıq nöqteyi-nəzərinə görə isə çox qısa keçmişdir. Artur Şopenhauer
 • Güclü olduğuna inandırdın məni; bol-bol da verdin mənə verəcəklərini. Yüz il günah işlədib bilmək istərəm; günahlarmı sonsuz, yoxsa sənin rəhmətin. Ömər Xəyyam

H[redaktə]

 • Hətta bizi idarə edən dörd nazirliyin adlarında belə faktların həyasızcasına təhrif olunması var. Sühl nazirliyi müharibə ilə, həqiqət nazirliyi yalanla, məhəbbət nazirliyi işgəncələrlə məşğul olur, rifah nazirliyi isə acından öldürür. Belə ziddiyyətlər təsadüfi deyil və sadəcə ikiüzlülükdən irəli gəlmir: bu fəaliyyətdə olan ikifikirlilikdir. Zira yalnız ziddiyyətlərin vəhdəti hakimiyyəti uzun zaman saxlamağa imkan verir. Sonsuz dövrü başqa cür kəsmək olmaz. Əgər insan bərabərliyini həmişəlik mümkünküz etmək lazımdırsa, əgər yuxarılar (biz onları belə adlandırdırırıq) öz yerlərini həmişəlik saxlamaq istəyirlərsə, onda hakimiyyətdə olanların ruhi vəziyyətini dəlilik idarə etmiş olmalıdır. Corc Oruell
 • Həyat — bu sonsuz mükəmməlləşdirmədir. Özünü mükəmməl hesab etmək isə - özünü öldürməkdir. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Həyatda etdiklərimiz, sonsuzluqda əks-sədalanar. Qladiator (film)
 • Həyatdan baş aça bilmirik, amma yenə də sonsuz bir həyat arzulayırıq. Anatol Frans

İ[redaktə]

 • İki şeyin sonsuz olduğunu bilirəm: kainat və insanın axmaqlığı. Birincisindən çox da əmin deyiləm. Albert Eynşteyn
 • İki variant var: özünü sonsuz dərəcə də kiçiltmək, yaxud sonsuz dərəcədə kiçik olmaq. Birinci mükəmməlikdi yəni hərəkərsizlikdir, ikincisi başlanğıcdır yəni hərəkətdir. Frans Kafka
 • İqtidara gəlirsinizsə, hərəkətlərinizə diqqət yetirin. Qürurlu olmayın, özünü bəyənmişlik etməyin. Sizə aid olmayan şeyləri götürməyin, gücsüzlərə kömək edin və əxlaq qaydalarına riayyət edin. Unutmayın ki, sonsuz iqtidar yoxdur. Hər iqtidar keçicidir və hər kəs, əvvəl-axır, əvvəl millətin və nəhayət Allahın önünə hesab verəcək. Aliya İzzetbeqoviç
 • İnsan zaman selində itməyə məhkumdur, amma ağılı bu sonsuzluqda bir ulduz kimi parlayacaq. Əhməd Hamdi Tanpınar

K[redaktə]

 • Kədər sonsuz, sevinc isə məhduddur. Onore de Balzak
 • Kommunistlər hakimiyyətin bütün təsisatlarını, bütün hökumətləri, dünyanın bütün dövlətlərini məhv etmək üçün sivilizasiyaya qarşı sonsuz bir müharibə aparırlar. Onlar bütün dünyanı əhatə etməli olan dilənçilərin, cinayətkarların, fərsizlərin, üsyançıların, xəstələrin, gicbəsər və axmaqların beynəlxalq ittifaqını yaratmağa çalışırlar. Uinston Çörçill

Q[redaktə]

 • Qadın elə bir məxluqdur ki!.. Onun gözləri elə bir sonsuz dövlətdir ki, oraya daxil olan insanın izi-tozu da qalmayacaq! Nikolay Qoqol

M[redaktə]

 • Mənim üçün ağaclar həmişə ən nüfuzlu təbliğatçılar olub. Qəbilələrdə və ailələrdə, meşələrdə və bağlarda yaşayanda onlara hörmət edirəm. Onlar tək qalanda daha çox hörmət edirəm. Onlar tənha insanlar kimidirlər. Bəzi zəifliklərindən oğurlanan zahidlər kimi deyil, Bethoven və Nitsşe kimi böyük, tək adamlar kimi. Onların ən yüksək budaqlarında dünya xışıltı ilə səslənir, kökləri sonsuzluqda dayanır; lakin onlar orada özlərini itirmirlər, yalnız bir şey üçün həyatlarının bütün gücü ilə mübarizə aparırlar: öz qanunlarına uyğun olaraq özlərini yerinə yetirmək, öz formalarını qurmaq, özlərini təmsil etmək. Gözəl, möhkəm ağacdan müqəddəs heç nə yoxdur, nümunəvi heç nə yoxdur. Bir ağac kəsiləndə və çılpaq ölüm yarasını günəşə açanda, gövdəsinin işıqlı, yazılmış diskində onun bütün tarixini oxumaq olar: illərinin halqalarında onun yaraları, bütün mübarizələri, bütün iztirabları, bütün xəstəlikləri, bütün xoşbəxtlikləri və firavanlıqları həqiqətən yazılıb, dar illər və dəbdəbəli illər, hücumlara tab gətirdi, fırtınalara dözdü. Və hər bir gənc fermer bilir ki, ən sərt və ən nəcib ağacın ən dar halqaları var, dağlarda yüksəklərdə və davam edən təhlükədə ən sarsılmaz, ən möhkəm, ideal ağaclar böyüyür. Ağaclar ziyarətgahdır. Onlarla danışmağı bilən, onları dinləməyi bilən, həqiqəti öyrənə bilər. Onlar öyrənmə və göstərişləri təbliğ etmirlər, təfərrüatlara mane olmadan qədim həyatın qanununu təbliğ edirlər.

Ağac deyir: İçimdə ləpə gizlənib, bir qığılcım, bir fikir, Mən əbədi həyatdan həyatam. Əbədi ananın mənimlə apardığı cəhd və risk unikaldır, dərimin bənzərsiz forması və damarları, budaqlarımdakı yarpaqların ən kiçik oyunu və qabığımdakı ən kiçik çapıqdır. Mən əbədini ən kiçik xüsusi detalımda formalaşdırmaq və aşkar etmək üçün yaradılmışam.

Ağac deyir: Gücüm güvəndir. Mən atalarım haqqında heç nə bilmirəm, hər il məndən çıxan min uşaq haqqında heç nə bilmirəm. Mən toxumumun sirrini sona qədər yaşayıram və başqa heç nəyə əhəmiyyət vermirəm. İnanıram ki, Allah mənim içimdədir. Əməyimin müqəddəs olduğuna inanıram. Mən bu inamdan yaşayıram.

Biz əsəbləşəndə ​​və həyatımıza daha dözə bilməyəndə, ağacın bizə deyəcək sözü var: Sakit ol! Hələ! Mənə bax! Həyat asan deyil, həyat çətin deyil. Bunlar uşaq düşüncələridir. Qoy Allah sizin içinizdə danışsın və düşüncələriniz sussun. Siz narahatsınız, çünki yolunuz anadan və evdən uzaqlaşır. Amma hər addım və hər gün səni yenidən anaya aparır. Ev nə burada, nə də oradadır. Ev sənin içindədir, ya da ev heç yerdə deyil.

Axşam küləkdə ağacların xışıltısını eşidəndə gəzib dolaşmaq həsrəti ürəyimi parçalayır. Kimsə uzun müddət səssizcə onları dinləsə, bu həsrət öz ləpəsini, mənasını açır. Məsələ elə də görünsə də, insanın əzabından xilas olmaq deyil. Ev həsrəti, ana xatirəsi, həyat üçün yeni metaforalar. Evə aparır. Hər yol evə aparır, hər addım doğum, hər addım ölüm, hər məzar anadır. Deməli, biz öz uşaq düşüncələrimizin qarşısında narahat olduğumuz zaman axşamlar ağac xışıltı ilə səslənir: Ağacların bizimkindən daha uzun ömürləri olduğu kimi, uzun düşüncələri var, nəfəsləri uzun və dincəlir. Biz onlara qulaq asmadıqca bizdən daha müdrikdirlər. Ancaq ağacları dinləməyi öyrənəndə düşüncələrimizin qısalığı, cəldliyi və uşaq tələsikliyi misilsiz bir sevinc qazanır. Kim ağacları dinləməyi öyrənibsə, artıq ağac olmaq istəmir. Olduğundan başqa heç nə olmaq istəmir. Bu evdir. Bu xoşbəxtlikdir. Herman Hesse

O[redaktə]

 • O, yenidən özünü inandırırdı ki, artıq nöqtə qoymağın vaxtıdır və onun bu daxili mübahisəsi sonsuzluğa qədər davam etdi. Teodor Drayzer
 • "Okean hissi" adlandırdığımız sonsuzluq hissinin gələcəkdə din ilə əlaqələndiriləcəyini görə bilirəm. "Okean hissi"nin əsasını təşkil edən "Kainatla bir olma və onunla birləşmə" hissi dinin insanlara verdiyi təskinlik və təsəllilərə çox oxşayır. Başqa sözlə, bu hiss eqoizmin xarici aləmdə gördüyü və özünə təhdid kimi qəbul etdiyi təhlükələr qarşısında yeni yollar axtarmasıdır.[2] Ziqmund Freyd
 • Oyan! Yaşamaq üçün qarşımızda sonsuzluq var. Ömər Xəyyam

Ö[redaktə]

 • Özüm-özümə bəraət qazandırmaq üçün mənə sənin sonsuz tənbəlliyini xatırlamaq kifayətdir. Teodor Drayzer

S[redaktə]

 • Sevgi həyatın üzüdür; amma, ağılsız, əzablı və ölən həyatın yox, xoşbəxt və sonsuz həyatın. Lev Tolstoy
 • Sevimli qadının sərtliyi sonsuz cazibədarlıqla doludur və biz ən xoşbəxt dəqiqələrimizdə bunu digər qadınlarda tapmırıq. Stendal
 • Sənət-təbiətdən sonsuzluğa atılan addımdır. Cübran Xəlil Cübran
 • Sonra içimdə özünü kiçikləşdirməli və işıq dünyasından gizlənməli olan bir sürücünün varlığını dərk etməyə məcbur olduğum illər gəldi. Yavaş-yavaş oyanan öz cinsəlliyim hissi, düşmən və terrorçu kimi hər bir insanda olduğu kimi, qadağan olunmuş, şirnikləndirici və günahkar bir şey kimi mənə qalib gəldi. Marağımın nə axtardığı, hansı arzuların, şəhvət və qorxunun yaratdığı - yetkinliyin böyük sirri - sığındığım uşaqlığıma heç uyğun gəlmirdi. Mən də hamı kimi davrandım. Artıq uşaq olmayan bir uşağın ikili həyatını yaşadım. Mənim şüurlu mənliyim tanış və icazəli dünyada yaşayırdı; içimdə yaranan yeni dünyanı inkar etdi. Bununla yanaşı, mən şüurlu mənliyimin çarəsizcəsinə kövrək körpülərini qurduğu xtonik xarakterli xəyallar, sürücülər və istəklər dünyasında yaşadım. çünki içimdəki uşaqlıq dünyası dağılırdı. Əksər valideynlər kimi mənim də yetkinlik dövründə heç bir istinad olunmayan yeni problemlərlə bağlı heç bir kömək olmadı. Onların etdikləri tək şey mənim reallığı inkar etmək və getdikcə qeyri-reallaşan uşaqlıq dünyasında yaşamağa davam etmək üçün ümidsiz cəhdlərimi dəstəkləmək üçün sonsuz əziyyət çəkdi. Valideynlərin kömək olub-olmadığını bilmirəm və özümü günahlandırmıram. Özümlə barışmaq, öz yolumu tapmaq mənim şəxsi işim idi və mən də əksər tərbiyəli uşaqlar kimi bunu pis idarə etdim. Valideynlərin kömək olub-olmadığını bilmirəm və özümü günahlandırmıram. Özümlə barışmaq, öz yolumu tapmaq mənim şəxsi işim idi və mən də əksər tərbiyəli uşaqlar kimi bunu pis idarə etdim. Valideynlərin kömək olub-olmadığını bilmirəm və özümü günahlandırmıram. Özümlə barışmaq, öz yolumu tapmaq mənim şəxsi işim idi və mən də əksər tərbiyəli uşaqlar kimi bunu pis idarə etdim. Herman Hesse
 • Sonsuz adam dövləti çox istər. Azərbaycan atalar sözləri/S
 • Sonsuz genişlik təsəvvürə zəngin qida verir. Jül Vern
 • Sonsuz iş günlərində kədər bayramdır, yanğın əyləncə, boş sifətdəki cızılma isə bəzək. Maksim Qorki
 • Sonsuzluq nədir axı? O sonunda dalana dirənmək məcburiyyətindədir. Andrey Platonov

T[redaktə]

 • Təbiətin sonsuz canlılığına haqq qazandıracaq bir fəlsəfəyə ehtiyacı əvvəlkindən daha kəskin hiss etdim. Atomun tükənməz fəaliyyətində, bitkilərin sonsuz bacarıqlarında, heyvanların tükənməz məhsuldarlığında, körpələrin aclığında və hərəkətində, uşaqların gülüşündə və oyununda, gəncliyin sevgi və sədaqətində, narahat şöhrətpərəstlikdə, ataların və anaların ömürlük fədakarlığı, alimlərin cəsarətsiz tədqiqatlarında və onların iztirablarında dahi peyğəmbərlərin çarmıxa çəkilməsində və övliyaların şəhadətində - hər şeydə həyatın böyüməyə və əzəmətə olan ehtirasını, əbədi yaradılış dramını gördüm. Mən özümü molekulların rəqsi və xaosu kimi deyil, o əzəmətli prosesin qısa və kiçik bir hissəsi kimi düşünməyə başladım... Ruhumun daha ədalətli bir qəlibə salınaraq məni yaşatacağını bilə-bilə ölümlə az qala barışdım. .. və mənim kiçik dəyərimin birtəhər insanların mirasında qorunub saxlanacağını anladım. Bir ölçüdə Böyük Kədər Məndən kənar oldu və hər yerdə: ölümü gördüyüm yerdə, indi hər yerdə həyatın təntənəsini gördüm. Vill Dürant

U[redaktə]

 • Unutma, heç kim unudulmayacaq qədər sonsuz və sonsuzadək seviləcək qədər dəyərli deyil əslində. Adam Faver

V[redaktə]

Y[redaktə]

 • Yalanın faydası bir dəfə üçündür, həqiqətin faydası isə sonsuz və ölümsüzdür. Deni Didro
 • Yer kürəsinin yaşıllıq və həyatla necə və hansı proseslərlə büründüyünü, buludların, dumanların və yağışların necə əmələ gəldiyini, bu yer kürəsinin bütün dəyişikliklərinə nəyin səbəb olduğunu və hansı ilahi qanunların səbəb olduğunu bilmək, şübhəsiz ki, saf bir zövqdür. Nizam açıq-aşkar qarışıqlıq içərisində qorunur. Fırtınanın və vulkanın səbəbini araşdırmaq və onların əşyaların təsərrüfatda istifadəsinə işarə etmək — buludlardan şimşək çaxıb onu təcrübələrimizə tabe etmək — olduğu kimi istehsal etmək ülvi bir məşğuliyyətdir. İncəsənət laboratoriyasındakı mikrokosmos və hərəkətləri və İlahi Ağılın onlara verdiyi qanunlara uyğun olaraq dəyişən, şeylərin kainatını təşkil edən görünməz atomları ölçmək və çəkmək. Əsl kimya filosofu xarici dünyanın bütün müxtəlif formalarında yaxşılıq görür. O, sonsuz müdrikliyin rəhbər tutduğu sonsuz qüdrətin əməllərini araşdırarkən, bütün alçaq xurafatlar, bütün məntiqli xurafatlar onun zehnindən yox olur. O, insanı kosmosda bir nöqtəyə sabitlənmiş atomlar arasında bir atom görür və bununla belə ətrafdakı qanunları dərk edərək onları dəyişdirmək; zaman keçdikcə bir növ hökmranlıq və maddi məkanda bir imperiya əldə etmək və sonsuz kiçik miqyasda bir növ yaradıcı enerjinin kölgəsi və ya əksi kimi görünən və ona fərqlilik hüququ verən bir güc tətbiq etmək istəyir. Allahın surətində yaradılmış və ilahi ağılın qığılcımı ilə canlandırılmışdır. Kimyəvi axtarışlar idrakı ucaltsa da, təxəyyülü incitmir və həqiqi hissləri zəiflətmir. Onlar zehnə dəqiqlik vərdişləri bəxş etməklə bərabər, onu faktlara diqqət yetirməyə məcbur etməklə yanaşı, onun bənzətmələrini də genişləndirirlər və əşyaların xırda formaları ilə tanış olsalar da, onların son məqsədi təbiətin böyük və möhtəşəm obyektlərinə malikdirlər. Onlar kristalın əmələ gəlməsini, çınqılın quruluşunu, gil və ya torpağın təbiətini nəzərə alırlar və onlar bizim dağ silsilələrimizin müxtəlifliyinin səbəblərinə, küləklərin görünüşünə, ildırım fırtınalarına, meteoritlərə, zəlzələlərə, vulkanlara və şairə və rəssama ən heyrətamiz obrazlar təqdim edən bütün hadisələrə aiddir. Təbiətimizin ən böyük səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri olan biliyə olan o sönməz susuzluğu yaşadırlar — hər bir kəşf faktların tədqiqi üçün yeni sahə açır, nəzəriyyələrimizin qeyri-kamilliyini bizə göstərir. Ədalətli şəkildə deyilir ki, işığın dairəsi nə qədər böyükdürsə, onu əhatə edən qaranlığın sərhəddi də bir o qədər böyük olar. Hemfri Devi

İstinadlar[redaktə]

 1. Anatoli Banişevskinin 17 anı
 2. [1]Xoşbəxtlik ehtimalımız. Aforizmlər. Ziqmund Freyd. Bakı,2015