Məzmuna keç

RəğbətA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Amma sülh axtarışı həm də ədalət axtarışı deməkdir. Bir millət olaraq qarşımızda duran ən böyük çağırışlardan biri və buna görə də bizim ən böyük imkanlarımızdan biri bütün ölkələrin bütün insanlarına daha böyük rifah gətirəcək qlobal iqtisadi sistemin formalaşmasında iştirak etməkdir.Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının əsasən aqrar olan və uzun illər ərzində ölkəmizin sənaye dövlətlərində mövcud olan adekvat nəqliyyat, kapital və ya idarəetmə bacarıqları və ya təhsil üstünlüklərinə malik olmayan bir hissəsindən gəlirəm. Beləliklə, mən inkişaf etməkdə olan ölkələrin liderlərinə rəğbət bəsləyə bilərəm və istəyirəm ki, onlar bilsinlər ki, biz də üzərimizə düşəni edəcəyik. Bu məqsədlə Birləşmiş Ştatlar inkişaf etməkdə olan ölkələrin əsas insan ehtiyaclarını ödəməyə və onların istehsal potensialını artırmağa kömək etməyə yönəlmiş təkliflər irəli sürəcək. Mən Konqresdən gələn il 7 1/2 milyard dollar xarici yardım göstərməyi xahiş etdim və qlobal iqtisadi inkişaf prosesi davam etdikcə Amerikanın davamlı yardımını təmin etməyə çalışacağam. Mən həmçinin ölkəmizin Konqresini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramına töhfələrimizi artırmağa və çoxtərəfli kredit təşkilatlarına, xüsusən də Dünya Bankının Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasına verdiyimiz öhdəlikləri tam şəkildə yerinə yetirməyə çağırıram. Biz ABŞ-da daxili narahatlıqları nəzərə almayan açıq beynəlxalq ticarət sisteminə sadiq qalırıq. Biz inkişaf etməkdə olan ölkələrdən bir çox məhsula rüsumsuz rejim tətbiq etdik. Cenevrədəki çoxtərəfli ticarət sazişlərində biz inkişaf etməkdə olan ölkələrə əsas maraq kəsb edən mallar üzrə əhəmiyyətli ticarət güzəştləri təklif etmişik. Və Tokio Bəyannaməsinə uyğun olaraq, biz həmçinin inkişaf etməkdə olan ölkələrin xüsusi ehtiyacları üçün əlavə diqqətin təmin edilməsi yollarını araşdırırıq. Birləşmiş Ştatlar müsbət və açıq münasibətlə, əmtəə qiymətlərinin sabitləşdirilməsinə dair sazişlər üzrə danışıqlar, o cümlədən, bufer ehtiyatlarının maliyyələşdirilməsi üçün ümumi maliyyələşdirmə mexanizminin yaradılması, əgər onlar fərdi razılaşdırılmış sazişlərin bir hissəsidirlər. Mən həmçinin hesab edirəm ki, inkişaf etməkdə olan ölkələr qlobal iqtisadi qərarların qəbulu prosesində daha dolğun iştirak əldə etməlidirlər. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin Beynəlxalq Valyuta Fondunda iştirakını genişləndirməklə bu sahədə artıq müəyyən irəliləyişlər əldə edilmişdir. Cimmi Karter
 • Anlaşılmazlığa mübahisə ilə deyil, yalnız nəzakət, diplomatiya, dostluq və həmsöhbətin nöqteyi-nəzərini anlamaq üçün rəğbət hissi ilə son qoymaq olar. Deyl Karnegi
 • Az danışmağı, susmağı, soruşanda cavab verməyi, böyüklərə qulaq asmağı öyrətmək, nalaiq sözlər, söyüşlər, yersiz kəlmələr işlətdikdə utandırmaq, gözəl, zərif, xoş kəlamlardan istifadə etdikdə tərifləmək, buna adət etməyə hüsn-rəğbət oyatmaq lazımdır. O, müəlliminə, yaşca özündən böyük olanlara hörmət və xidmət etməyi bilməlidir. Böyük adamların övladları belə davranış qaydalarına daha çox möhtacdır. Onun müəllimi ağıllı, vicdanlı, əxlaq normalarına, uşaq ruhiyyəsinə bələd, şirin danışmaqda, insaflı rəftarda, vüqarlı, zəhmli davranışda, pak və təmizlikdə məşhur, şahların xasiyyətindən, adət və ənənələrindən, eyş-işrətlərindən, məclis və söhbətlərindən bixəbər, camaatın hər təbəqəsi ilə danışmağı bacaran, rəzil və alçaq adamlardan qaçmalıdır. Böyük adamların yaxşı tərbiyə görmüş, gözəl adətlər qazanmış uşaqları ilə bir məktəbdə oxumalıdır ki, darıxmasın, onlardan öyrənsin, başqa şagidlərə qibtə hissi ilə yanaşsın, onlarla bəhs-bəhsə girsin, elmə həvəsi artsın. Nəsirəddin Tusi

B[redaktə]

 • Bədcins arvada rast gələnin bircə çarəsi var: onu boşayıb canını qurtarmaq. Pis arvadla bir yerdə yaşamaq canavarla və ya əfi ilanla bir yerdə olmaqdan təhlükəlidir. Can qurtarma çətin olduqda dörd hiylə işlətmək lazımdır:
Birinci, mal verməlidir. İzzəti-nəfsi qorumaq, irz-namusu saxlamaq mal saxlamaqdan yaxşıdır; çox mal verib canını xilas edə bilirsə, o malı az hesab etmək lazımdır, maldan keçmək candan əl çəkməkdən ucuz olar.
İkinci, qanıqaralıq salmaq, tündxasiyyətliliyə başlamaq, xəyanətə səbəb olmamaq şərti ilə cinsi yaxınlıq etməməyə başlamaq lazımdır.
Üçüncü, üstüörtülü kinayəli sözlər demək, qoca arvadlara oxşadığını söyləmək, onda kin və nifrət oyandırmaq, başqa ərə getməyə rəğbət yaratmaq, gəzməyə getməyə, evdən uzaqlaşmağa vadar etmək lazımdır ki, bəlkə, birinə rast gəlib ayrılmağa razı ola, xülasə, qorxutmaq, şirnikdirmək və mümkün olan bütün vasitələrə əl atılmalıdır ki, başdan eləyə biləsən.
Dördüncü, bütün bunlar bir nəticə vermədikdə, başqa əlac olmadıqda onu tərk edib uzaq bir səfərə getməlidir, lakin ona elə bir ağır şərait yaratmalıdır ki, o, ümidini itirib ayrılmağa məcbur olsun. Nəsirəddin Tusi
 • Bədənim xəstədir, ruhum xəstədir, bədənimdə, ruhumdakı çapıqlar çoxalıb, məni sağaldacaq həkim yoxdur. Rəğbət axtarırdım, tapmadım. Mən heç bir təsəlli istəmirdim. Mənə yaxşılıq üçün şər, sevgiyə nifrət (...) verildi. İvan Qroznı
 • Böyüyə hörmət, kiçiyə rəğbət. Kumık atalar sözləri
 • Bu sualı kimin verdiyini bilmirsinizsə, cavab vermək çox çətindir. Bir gənc soruşsa, ona deyə bilərik: gözləyin, öyrənəcəksiniz! Yaşlı adam soruşsa, ona cavab verərik: xatırlamağa çalışın! Ancaq belə bir sualı orta yaşlı bir insan verirsə - biz yalnız ona rəğbət bəsləyə bilərik. Lunaçarski

D[redaktə]

 • Dostların, tanışların rəğbətini qazanmaq üçün onların bizə etdikləri xidmətləri yüksək, bizim onlara göstərdiyimiz xidmətləri isə özlərinin hesab etdiklərindən də aşağı qiymətləndirməliyik. Platon

Ə[redaktə]

 • Əgər dostluqda həddindən artlq səmimi olsan, dostların rəğbətini itirəcəksən. Konfutsi
 • Əxlaqi rəftardan başqa, insanın Allah dərgahına rəğbət bəsləmək üçün edə biləcəyini düşündüyü hər şey mövhumat və dini axmaqlıqdır. İmmanuel Kant
 • Əxlaqi və siyasi mübahisənin əsl obyekti həzz və ya xoşbəxtlikdir. İnsan həzzinin ilkin və ya ən erkən sinfi xarici hisslərin həzzləridir. Bunlardan əlavə, insan bəzi ikinci dərəcəli ləzzətlərə, məsələn, əqli duyğu həzzlərinə, rəğbət ləzzətlərinə və özünü bəyənmə həzzlərinə həssasdır. İkinci dərəcəli həzzlər, yəqin ki, əsasdan daha incədir; Yaxud, heç olmasa, insanın ən arzuolunan halı odur ki, o, bütün bu həzz mənbələrinə çata bilsin və ən müxtəlif və fasiləsiz bir xoşbəxtliyə sahib olsun. Bu dövlət yüksək sivilizasiya dövlətidir. Uilyam Qodvin
 • Əşya və kölgə bir-birilərinə rəğbət bəsləyirlər. Yapon atalar sözləri

F[redaktə]

 • Fundamentalist cərəyanlar və ya hərəkatlar adətən xarizmatik lider tərəfindən idarə olunur. Məsələn, Polşa Papasının 1978-ci ildə vəzifəyə gəldikdən sonra ilk çıxışları zamanı bir çox qeyri-katolik qəzetlərindən kütlələrin fanatik alqışlarını, rahibələrin huşunu itirmiş alqışlarını, yüksək rəğbət əlamətlərini yaşayan hər kəs, yəqin ki, diqqət çəkib ki, biz burada “fundamentalist hipnoz”la, yəni liderliyə, mənəvi liderliyə, həyat və dəyərlər məsələlərində tamamilə düzgün oriyentasiyaya özlərində dəstək tapmayan, guya görkəmli şəxsiyyətdə təcəssüm tapmış şəxslərin kütləvi həsrəti ilə məşğul olurduq. Hubertus Mynarek

H[redaktə]

 • Hamımız yaltaqlığı pisləyib yamanlayırıq, ancaq özümüz bizə yaltaqlananlara, bizi öyənlərə nəinki dözür, hətta onlara rəğbət duyuruq. Fransua de Laroşfuko
 • Həqiqi elm nə rəğbət bilir, nə ədavət - onun yeganə məqsədi ədalətdir. Arturo Qraf
 • Hər bir anadan olan uşaq Allahın hələ də insanlara rəğbət bəslədiyini bildirir. Rabindranat Taqor

X[redaktə]

 • Xalqımızın haqqıdır ki, rəğbət bəsləmədiyi istənilən qanuna, Konstitusiyanın bəyənmədiyi istənilən hissəsinə qarşı çıxmaq üçün təşkilatlansın. Alfred Smit

İ[redaktə]

 • İnsanın insana verdiyi əzabları başa düşə bilmirəm. İnsanlar təbiətcə bu qədər qəddardırlarmı, insanların hər saat, hər gün çəkdiyi müxtəlif əzablara rəğbət bəsləyə bilmirlər? Mən insanın "şər" təbiətinə inanmıram. İnanıram ki, o, ən dəhşətli şeyləri təxəyyül çatışmazlığından, tənbəllikdən edir. Ernst Toller
 • İnternetə, ünsiyyət vasitələrinin qloballaşmasına rəğbət üzündən itirilmiş ilk şey sərhəd anlayışıdır. Umberto Eko

K[redaktə]

 • Kim insan kədərinə səmimi rəğbət bəsləmək bacarığına yiyələnibsə, ən azı bir halda möcüzəvi dərs alıb, hər hansı bir bədbəxtliyi dərk etməyi öyrənib. Ürəyin səbirsizliyi. (Stefan Sveyq)
 • Kim rəğbət bəsləmədən uzun yol gedirsə, kəfənlə öz dəfn mərasiminə gedir. Volt Vitmen
 • Kuba rejimindən olan bu agentləri də Uqo Çaves Venesuelaya aparıb. Bu gün onların 60 minə yaxını yerli cəmiyyətin hər bir sahəsinə, xüsusən də kəşfiyyat və müdafiəyə nəzarət edir və müdaxilə edir. Bir vaxtlar inkişaf edən və demokratik ölkə olan Venesuela bu gün sosializmin qəddarlığına məruz qalır. Venesuelada sosializm işləyir! Hamı kasıbdır və azadlığı yoxdur! Braziliya da Venesuela diktaturasının təsirini hiss edir. Aclıq və zorakılıqdan qaçaraq ölkədən qaçan 4 milyon insanın bir hissəsi Braziliyaya köçüb. Biz Braziliya Ordusu tərəfindən həyata keçirilən və dünya miqyasında rəğbət qazanmış “Xoş gəlmisiniz” əməliyyatı vasitəsilə onlara kömək etmək üçün üzərimizə düşəni etdik. Biz Venesuelada demokratiyanın bərpası məqsədilə digər ölkələrlə, o cümlədən ABŞ-la işləyirik. Biz həmçinin Cənubi Amerikanın heç bir ölkəsinin bu mənfur rejimi yaşamaması üçün ciddi səylər göstəririk. Latın Amerikasında sosializmi yaymaq və həyata keçirmək məqsədilə 1990-cı ildə Fidel Kastro, Lula və Hüqo Çaves tərəfindən yaradılmış cinayət təşkilatı olan San Paulo Forumu hələ də yaşayır və ona qarşı mübarizə aparılmalıdır. Jair Bolsonaru
  • BMT Baş Assambleyasının 74-cü sessiyasında çıxışı.
 • Kubadakı quldarlıq və aristokratik partiya getdikcə daha çox açıq düşmənçilik və daxili hökumətə itaətsizlik nümayiş etdirir, eyni zamanda yarımadada Respublika ilə hələ də siyasi əlaqə saxlayır; və bu cür qəsb və ya itaətsizlik zülm və ya sui-istifadələrin davam etdirilməsi istiqamətində olarkən daxili hökumətin səlahiyyətlərini qəsb etmək və ona qarşı çıxmaq olsa da, o, hələ də Madriddə bir gücdür və Hökumət tərəfindən tanınır. Beləliklə, Kuba və İspaniya arasında davam edən müstəmləkə münasibətləri üçün Yaradakı üsyanı ilhamlandırandan daha təhlükəli bir element - pis idarəçilikdən və sui-istifadədən hər hansı bir rahatlıq verməyə qarşı olan, azadlıq arzusu olmayan, səxavətli ürəklərdə rəğbət bəsləməyən, pərçim etməyi hədəfləyən bir element. Köləlik və zülm buxovlarını daha da möhkəmlətmək — Kubada bir çox hakimiyyət emblemlərini ələ keçirdi və ana vətənə sadiqlik peşələri altında adanın resurslarını tükəndirir və bu prinsiplərə zidd hərəkətlər edir. Respublikaya zadəganlıq xarakteri verən ədalətin, liberallığın və hüququn, bəşəriyyətin, sivilizasiyanın və tərəqqinin maraqları naminə ümid etmək olar ki, bu pis təsir tezliklə aradan qaldırıla bilər. Uliss Qrant

Q[redaktə]

 • Qadınlar sevilmək üçün deyil, sevilmək istəyirlər. Onlar bütün günü sizə rəğbət üçün qışqırırlar, əvəzində heç nə verə bilmirlər, çünki onlar bir faktı başqasına dəqiq deyə bilmirlər, nə də o başqa qadın məlumata çevriləcək qədər dəqiqliklə baxa bilir. İndi bütün bunlar simpatiya çatışmazlığının nəticəsi deyilmi? Mən arvadların və anaların ən sarsıdıcı eqoizmdən nə edəcəyinə qəzəblənirəm. İnsanlar buna analıq və ya nikah sevgisi deyirlər və belə deməyi gözəl hesab edirlər. Yox, yox, qoy hər kəs öz təcrübəsindən həqiqəti desin. Onların həqiqətən simpatiya və ya empatiya qabiliyyəti yoxdur, çünki onlar həmişə hər kəsi və hər şeyi öz eqolarına aid olan və özlərindən sıçrayan sosial dəyər miqyasında bir məhsul kimi mühakimə edirlər. Həqiqi hisslər üçün heç bir qabiliyyət yoxdur. Florens Naytingel
 • Qurbanların əzab çəkdiyini eşidən, görən və onlara rəğbət bəsləməyən adamın əsəbləri var - amma ürəyi yoxdur. Berta fon Sutner

M[redaktə]

 • Masonluq, bilavasitə səy və əməkdaşlıq edərək, təkmilləşdirmək, məlumatlandırmaq və insanları qorumaq üçün; fiziki vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaq, dərdlərini aradan qaldırmaq, ehtiyaclarını təmin etmək və ehtiyaclarını ödəmək üçün əlindən gələn hər şeyi edəcək. Qoy bu işdə hər bir mason əlindən gələni etsin. Çünki həmişə olduğu kimi, indi də həqiqətdir ki, azad olmaq dindar olmaq, müdrik olmaq, təmkinli və ədalətli olmaq, qənaətcil və təmkinli olmaq, mərhəmətli və cəsur olmaq kimi bir şeydir və bütün bunların əksi olmaq qul olmaqla eynidir. Və adətən, İlahinin təyin etdiyi və sanki cəzalandırıcı ədaləti ilə belə olur ki, özlərini idarə edə bilməyən, ehtiraslarını cilovlaya bilməyən, lakin öz nəfslərinin və eybəcərliklərinin əsarətində əyilən adamlar, Allaha təslim olurlar. nifrət etdikləri kəsləri ələ keçirdilər və qeyri-ixtiyari köləliyə təslim etdilər. Həm də ədalətin diqtəsi və Təbiət konstitusiyasının təsdiqi ilə təsdiqlənir ki, intellektinin axmaqlığı və ya pozğunluğu səbəbindən özünü idarə etmək iqtidarında olmayan şəxs, azyaşlı kimi, başqasının hökumətinə sadiq olmalıdır. Hər şeydən əvvəl heç vaxt unutmayaq ki, bəşəriyyət bir böyük qardaşlıq təşkil edir; hamı əzab və kədərlə qarşılaşmaq üçün doğulub və buna görə də bir-birlərinə rəğbət bəsləməyə borcludurlar. Çünki heç bir Qürur qülləsi öz sahibini bəşəriyyətin sınaqlarından, qorxularından və zəifliklərindən yuxarı qaldıracaq qədər yüksək olmamışdır. Heç bir insan əli bəladan, ağrıdan və zəiflikdən qoruyacaq divarı heç vaxt tikməyib. Xəstəlik və kədər, bəla və ölüm hər şeyi müəyyən səviyyəyə qaldıran dövrlərdir. Nə yüksək, nə də alçaq heç nə bilmirlər. Başçının can istəməsi, insan ruhunun böyük və ağır ehtiyacları heç birini istisna etmir. Albert Payk
 • Mənə rəğbət bəsləyən, yarım sözdən anlayan bir adam lazımdır. Meri Şelli
 • Müəllim məktəbin canı, camaatın çırağıdır. O, öz peşəsini sevməli, şagirdlərini övladı kimi istəməli, xeyir verən biliklər aşılamaqla əhalinin rəğbət və məhəbbətini qazanmalıdır. Firidun bəy Köçərli

N[redaktə]

 • Nağılçının vəzifəsi dövlətin icazəsi hüdudlarından kənarda qalanlara rəğbət hissi və anlayış ölçüsünü oyatmaqdır. Qrem Qrin
 • Namuslu adam hakim kürsüsünə əyləşərək qərar verərkən öz şəxsi rəğbət və ədavətlərini unutmalıdır. Mark Tulli Siseron

S[redaktə]

 • Sevgi canlı ikən özündən güc alır və bəzən onu öldürməli olduğu şeylərdən: şıltaqlıqda, sərtlikdə, soyuqluqda, qısqanclıqda. Sevgidən fərqli olaraq, dostluq qayğı tələb edir: ona qayğı, güvən və rəğbət lazımdır, əks halda o, quruyub gedəcək. Jan de Labrüyer
 • Sosial Demokrat Partiyasına rəğbət bəsləyən, lakin səslərini itirə biləcəyindən qorxaraq ona səs verməkdən çəkinənlərə bir neçə kəlmə deyərdim. Sizə deyim: Köləliyə səs verib uğur qazanmaqdansa, azadlığa səs verib uğursuzluğa düçar olmaq sonsuz dərəcədə yaxşıdır. Yucin Viktor Debs
 • Söz mey kimi sevinc artıran olmalıdır ki, ürəklər ona rəğbət göstərsin.[1] Əssar Təbrizi

U[redaktə]

Y[redaktə]

 • Yadımdadır ki, hər iki ölkəmiz zülmə qarşı birgə mübarizə aparanda BBC-də hər həftə Polşanın dövlət himni və digər cəsur müttəfiqlərimizin himnləri səslənirdi. Çörçillin haqlı olaraq dediyi kimi, bu qədər borclu olan azsaylılardan biri olan Polşa pilotlarının şücaətini mənim ölkəm heç vaxt unutmayacaq. Kim bilir, o günlərdə Polşa bizim yanımızda olmasaydı, azadlıq alovu sönməzdimi? Biz Avropa İttifaqının və NATO-nun genişlənməsini qətiyyətlə dəstəkləyirik, sizin bu təşkilatlara qoşulmaq istəyinizə rəğbət bəsləyirik və qəti şəkildə iddia edirik ki, bu istək heç bir ölkə tərəfindən vetoya məruz qala bilməz. Polşaya Avropa lazımdır, amma Avropaya da Polşa lazımdır. II Elizabet

İstinadlar[redaktə]

 1. Aforizmlər və hikmətli sözlər. Bakı, 2005, səh.50